Arkiv

Posts Tagged ‘ulandsbevillinger’

Ulandspenge flyder i en strid strøm

21. januar 2009 22 kommentarer

Ulandspenge flyder i en strid strøm

 

Flertallet i Folketinget har vedtaget, at Danmark skal yde 15.000 millioner kroner i bistand til andre lande. Det gælder miljøbistand, østhjælp og ulandsbistand.

Ulandsbistanden udgør i 1996 ca. 9.000 millioner kroner af de 15.000 millioner kroner. Folketingets finansudvalg får hver onsdag forelagt ansøgninger om anvendelse af ulandspengene.

I denne Folketingssamling har flertallet (alle partier minus Fremskridtspartiet) vedtaget ulandsbevillinger:

 

 

Akt Modtager Millioner kroner
15 Zimbabwe, film og videouddannelse 14,2
19 Uganda, transmissionslinie 111,2
50 Sydafrika, pilotprojekt for jordreform 72,5
70 Mozambique, betalingsbalancestøtte 61,0
72 Cambodia, kortlægning af vådområder 10,8
73 Burkina Faso, betalingsbalancebistand 50,5
75 Benin, betalingsbalancebistand 40,8
101 Burkina Faso, drikkevandsforsyning 83,7
102 Uganda, gældslettelse 30,8
111 Niger, strukturtilpasning 33,5
118 Sydafrika, ørkenkonvention 10,0
140 Eritrea, undervisningssektoren 80,0
143 Sydafrika, reform vandsektoren 18,0
145 Uganda, vedligeholdelse distriktsveje 27,3
146 Rakai, distriktsudviklingsprogram 62,0
147 Uganda, medicinforsyningsprogram 73,0
148 Vietnam, kvalitetsforbedring af fiskeprodukter 32,2
159 Uganda, kvindeprogram 17,4
196 Zambia, telekommunikation 15,5

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 24. årgang / april 1996

Misbrug af Ulandsmidler

22. august 2008 1 kommentar

Kim Behnke opfordrer statsrevisorerne til at gribe ind overfor misbrug af ulandsmidler

Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke, beder partiets statsrevisor, Henrik Warburg, tage initiativ til, at statsrevisorerne gennemgår de danske ulandsbevillinger til Kina. En nyligt offentliggjort rapport fra rigsrevisionen om Kinaprojekterne dokumentere endnu engang, at danske ulandspenge bliver fejlanvendt.

Jeg håber, at Kinaskandalen kan åbne øjnene hos Folketingets øvrige partier, og at vi dermed kan få vanviddet bragt til ophør. Vi forærer hvert år lånte penge svarende til 6-7.000 millioner kr. væk til mere eller mindre tvivlsomme ulandsprojekter, blot for senere at kunne læse om stribevis af skandaler i rapporter fra rigs- og statsrevisionen.

I en tid med fortsatte årlige kæmpemilliard underskud på statsfinanserne må der kunne skabes et fornuftsbetonet folketingsflertal bag et realistisk krav om reduktioner i ulandsbistanden. Alt andet ville være uanstændigt overfor landets skatteborgere, der gang på gang i opinionsundersøgelser har sluttet op bag et sådant krav.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 18. årgang / september 1990

%d bloggers like this: