Indkomstskatten er ubrugelig

1. juli 2009

Indkomstskatten er ubrugelig

Den er samfundsskadelig og uretfærdig.

Det er en grundtanke i fremskridtspolitikken, at de samlede offentlige udgifter skal nedsættes kraftigt, så borgerne skal af med mindre i samlede skatter og afgifter.

De samlede skatter og afgifter består af så forskelligartede ydelser som f.eks. indkomstskat, moms, ejendomsskat, told, A/S skat, afgift på øl, spiritus og tobak o.s.v., o.s.v.

En beskæring af de offentlige udgifter ville derfor kunne udmøntes i lempelser af mange slags skatter og afgifter.

Skat på arbejdsindsats

Fremskridtspartiet mener imidlertid, at det frem for alt er indkomstskatten, der skal lettes eller fjernes, fordi den i bund og grund er en skat på arbejde og på den indsats, hvorved arbejdspladser skabes. Da indfrielse af udlandsgælden og fortsat velfærdsfremgang først og fremmest kræver arbejdsindsats, er det særdeles uforstandigt, at bevare denne skatteform.

En 1903-model

Dertil kommer, at indkomstskatten hører til i tidligere tiders stillestående, let overskuelige samfund. Det er aldeles umuligt, at udforme den på hæderlig vis i det samfund, der nu er under udvikling. Dels udspecialiserer indtægtsdannelsen sig på mange forskellige arbejdsområder, så det ikke lader sig gøre for et embedsmandsapparat at foretage en rimelig og ligelig bedømmelse. Dels bevirker den stigende internationalisering, at kontrolarbejdet umuliggøres mere og mere for flere og flere skatteydere.

Indkomstbegrebet kunne bruges i det prisstabile, enkle samfund, vi havde ved indkomstskattens indførelse i 1903. Manglerne trådte ikke så skarpt frem, fordi satserne var så små – toppen lå på 2½ % og skavankerne var derfor ikke til at få øje på.

Uanvendelig

På baggrund af sit lektorat i skatteret ved Københavns Universitet og sin erfaring fra praktisk skattearbejde er Mogens Glistrup nået til den entydige konklusion, at indkomstskattebegrebet er aldeles uanvendeligt som beskatningsgrundlag under nutidens forhold.

Forslagene om at rydde op i fradragsjunglen hører kun hjemme hos ukyndige romantikere og hos kynikere, der ønsker et øget skattetryk.

Indkomstskatten er direkte samfundsskadelig, idet den beskatter arbejdsindsats og til trods for mange års ihærdigt arbejde på at gøre den millimeterretfærdig, er resultatet kun blevet en uoverskuelig jungle af regulativer, som til trods for et enormt administrationsapparat ikke giver retfærdighed.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 4. årgang / 4. november 1976

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 6. januar 2010 kl. 07:56
 2. 17. januar 2010 kl. 09:57
 3. 22. december 2010 kl. 06:49
 4. 4. april 2012 kl. 05:04
 5. 18. april 2012 kl. 04:35
 6. 20. juni 2012 kl. 04:57
 7. 13. marts 2013 kl. 06:48
 8. 13. marts 2013 kl. 06:56
 9. 13. marts 2013 kl. 07:07
 10. 13. marts 2013 kl. 08:50
 11. 13. marts 2013 kl. 09:12
 12. 13. marts 2013 kl. 09:15
 13. 13. marts 2013 kl. 09:27
 14. 13. marts 2013 kl. 10:17
 15. 13. marts 2013 kl. 12:07
 16. 14. marts 2013 kl. 07:07
 17. 14. marts 2013 kl. 07:47
 18. 14. marts 2013 kl. 08:01
 19. 15. marts 2013 kl. 06:35
 20. 15. marts 2013 kl. 07:14
 21. 15. marts 2013 kl. 11:56
 22. 15. marts 2013 kl. 12:03
 23. 9. april 2013 kl. 06:13
 24. 11. april 2013 kl. 11:48
 25. 12. april 2013 kl. 05:34
 26. 25. juni 2013 kl. 06:31
 27. 2. juli 2013 kl. 08:54
 28. 10. juli 2013 kl. 06:29
 29. 18. juli 2013 kl. 06:54
 30. 24. juli 2013 kl. 05:48
 31. 5. august 2013 kl. 10:47
 32. 5. august 2013 kl. 12:03
 33. 10. august 2013 kl. 05:35
 34. 11. august 2013 kl. 14:19
 35. 17. august 2013 kl. 10:16
 36. 18. august 2013 kl. 10:00
 37. 23. august 2013 kl. 06:17
 38. 25. august 2013 kl. 09:42
 39. 27. august 2013 kl. 09:26
 40. 30. august 2013 kl. 14:06
 41. 30. august 2013 kl. 14:57
 42. 4. september 2013 kl. 10:14
 43. 7. september 2013 kl. 10:01
 44. 8. september 2013 kl. 07:50
 45. 8. september 2013 kl. 08:07
 46. 8. september 2013 kl. 08:40
 47. 9. september 2013 kl. 06:57
 48. 9. september 2013 kl. 07:36
 49. 10. september 2013 kl. 06:57
 50. 13. september 2013 kl. 08:24
 51. 14. september 2013 kl. 09:40
 52. 16. september 2013 kl. 04:19
 53. 16. september 2013 kl. 07:36
 54. 16. september 2013 kl. 08:23
 55. 17. september 2013 kl. 06:37
 56. 17. september 2013 kl. 09:22
 57. 23. september 2013 kl. 10:12
 58. 29. september 2013 kl. 05:48
 59. 30. september 2013 kl. 05:32
 60. 30. september 2013 kl. 08:11
 61. 3. oktober 2013 kl. 06:26
 62. 13. oktober 2013 kl. 04:40
 63. 3. november 2013 kl. 08:44
 64. 6. november 2013 kl. 11:42
 65. 5. december 2013 kl. 10:10
 66. 9. december 2013 kl. 11:12
 67. 9. april 2014 kl. 13:00
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: