Arkiv

Archive for september 2009

Åh – giv os Andreas!

29. september 2009 1 kommentar

Åh – giv os Andreas!

Alt flyder – sagde den oldgræske filosof Thales. Han mente vandet, som han anså for det eneste grundstof. ”Fortættet” vand bliver til faste ting – ”fortyndet” til luftarter – mente Thales.

Jeg tænker nu mere på tilstanden i al almindelighed. I nutiden.

Vor dronning har aflagt høflighedsvisit hos diktatorerne i Kreml. Det liberale Venstres formand, Poul Hartling, har været et smut i Kina for at trykke sin formands kollega Mao Tse Tung i dennes ikke alt for liberale hånd – og vi lavede et herrens spektakel sidste år, da vor eneste sande ven – USA – fejrede sit 200-års jubilæum i Rebild Bakker.

Nå ja – og vi har sendt varme hilsner, en cementfabrik og en smuk check til det aggressive Nordvietnams førstemand Pham Van Dong – som vi siden inviterede på statsbesøg, så vor statsminister (Anker Jørgensen, red.) kunne gnide kind med ham.

Desuden har vi skikket rundelige bidrag til Angolas nye hersker, Agostino Neto, som også var venlig nok til at aflægge os et besøg for at drøfte mere bistand – fra os til ham, forstår sig!

Vi har også haft besøg af Tanzanias leder, Julius Nyerere, der er en ihærdig tilhænger af pryglestraffen i sine skoler. F.eks. i pigeskolen i Korogwe, hvilket Mellemfolkeligt Samvirke i Dar es Salaam vist ikke er helt uvidende om. Men naturligvis er han fuld af afsky for de brutale hvide i Rhodesia og Sydafrika!

Og så har vi importeret ballademageren, Rudi Dutschke, som de intolerante briter havde udvist – og vi har sikret os Wolf Biermanns værdifulde medarbejderskab til at hæve vor ringe kulturelle standard en kende.

Nylig har vor fortræffelige minister uden portefølje, professor Lise Østergaard (A), fået tilsagn om, at 5 spanske terrorister vil glæde os med deres nærværelse.

Skulle vor uforstående fremmedpolitik med det første berøve os vor charmante mexicaners selskab, så synes jeg virkelig vi burde prøve at få Andreas Baader (Baader-Meinhof gruppen fra Tyskland, red.) hertil. Nu – hvor han har fået livsvarigt Berufsverbot i det ny-naziztiske Tyskland.

Ja – og så har vi da haft besøg af den jugoslaviske diktator, Josip Broz Tito– manden, der sendte sin nærmeste medarbejder 25 år i spjældet, fordi han modsagde ham.

Tito blev udnævnt til Ridder af Elefanten – husker jeg. Til gengæld erindrer jeg ikke, hvorvidt vor dronning blev til en Arbejdets Helt under genvisitten i Belgrad. Men det må man vel formode.

Undskyld, at jeg har lidt svært ved at holde styr på kronologien – der er virkelig så meget.

Hvor er det dog et yndigt og liberalt land, vi lever i!

Det må være betryggende for Idi Amin at vide, hvor han kan søge asyl, hvis det en dag bliver lidt for hedt for ham i Uganda.

Her er altid plads til en til – og han behøver slet ikke bruge det De-ved-nok.

Ikke desto mindre – problemer er der altid.

Et af de mere vigtige er, hvor en dansker kan tage hen, hvis han en dag er blevet for træt af den megen gæstfrihed og de mange gaver, han ufrivilligt må bidrage til.

Teoretisk er der vel muligheder nok – Angola, Nordvietnam, Jugoslavien, Tanzania, Sovjet – og ikke at forglemme Mozambique, hvis leder, Samora Machel,også har forsødet vor grå hverdag.

De vil sikkert alle være glade for at se os – kan jeg forestille mig.

Og med manglen på arbejde i Dannevang er det vel også kun nationaløkonomisk ønskeligt, at så mange som muligt absenterer (det at flytte / fjerne sig, red.) sig for at gavne valutabalancen.

Mon der ikke kunne bevilges bare en minister mere til at ordne de paragraffer?

C- Frost-Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 5. årgang / 20. juni 1977

Oldromersk fremskridtsmand

23. september 2009 1 kommentar

Oldromersk fremskridtsmand

Når vi fremskridtsfolk praler af, at vor ideologi er opstået i og tilpasset 1970´ernes Danmark, er det den samlede helhed, vi tænker på.

Mange af enkeltbestanddelene er selvsagt af langt ældre dato. Den romerske samfundsskribent Tacitus, der levede for 1900 år siden, udmøntede således et af fremskridtshovedpunkterne med ordene: Pessima res publica – plurimae leges, hvilket betyder: Jo ringere stat – des flere love.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 15 / 4. årgang / 2. september 1976

Folketingsflertal handlede ulovligt

21. september 2009 4 kommentarer

Folketingsflertal handlede ulovligt

Formanden for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg – Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard – tilsiger nu sin fulde støtte til formanden for Landsudvalget for Planteavl – Henrik Høegh -, når han opfordrer landmændene til at dyrke jorden langs vandløbene, som om de hidtidige regler stadig var gældende. Ifølge den nye lov om naturbeskyttelse er det forbudt landmændene at dyrke jorden på to meter brede bræmmer langs 30.000 km vandløb, uden at landmændene får nogen form for erstatning.

Aage Brusgaard:– Fremskridtspartiet var det eneste parti i Folketinget, der stemte imod loven, hvis konsekvenser er legaliseret tyveri af jord.

Der er tale om en krænkelse af den private ejendomsret, og da landmændene ikke ifølge loven får erstatning, er der tale om et grundlovsbrud fra folketingsflertallets  side.

Som følge af dette er der intet at sige til, at landmændene fortsat vil dyrke deres jord som hidtil, hvilket de har min fulde støtte til. Jeg forstår godt landmændenes situation. De er ulovligt blevet frarøvet jord langs 30.000 km vandløb og skal tilmed betale ejendomsskat af arealerne, hvis jordværdi er ca. 300 millioner kroner. Flertallet har i denne sag handlet fuldstændigt i strid med Grundloven, så derfor har landmændene kun et at gøre og det er at dyrke jorden som hidtil, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 20. årgang / februar 1992

Muslimer skal overholde loven

18. september 2009 1 kommentar

Muslimer skal overholde loven

Det er en helt utrolig situation, at de muslimske ambassadører i Danmark nægter at overholde landets lovgivning.

Det siger Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke i anledning af, at de muslimske ambassadører bag moskebyggeriet Amager har meddelt, at de nægter at betale de alt for høje pligtige skatter på 434.941 kr. Samtidig forlanger ambassadørerne, at få de seks millioner kroner retur, som er betalt i skatter over lejeperioden.

Kim Behnke har nu rejst sagen i et spørgsmål til forsvarsministeren (Knud Enggaard, V, red.), som skal oplyse, hvilke overvejelser han gør sig i anledning af betalingsnægtelsen.

Kim Behnke: – Muslimerne må ligesom alle andre affinde sig med dansk lovgivning. Situationen er jo fuldstændig grotesk og nu må forsvarsministeren opsige kontrakten med muslimerne. Det kan ikke være meningen, at visse befolkningsgrupper nægter at overholde lovgivningen, for så ender vi i det rene anarki. Forsvarsministeren bør derfor se meget alvorligt på denne sag, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7  / 19. årgang / august 1991

Løsning kan være et Dansk Internationalt Transportregister

14. september 2009 4 kommentarer

Løsning kan være et Dansk Internationalt Transportregister

Løsningen for den danske transportbranche kan være et Dansk Internationalt Transportregister (DIT), som på samme tid kan forhindre udflagning af danske lastbiler og skabe en god konkurrencesituation for erhvervet. Det vil gavne hele det danske samfund i form af indtjening og flere arbejdspladser, mener Fremskridtspartiets Kim Behnke, der i denne kronik lover, at han nok skal fremsætte lovforslag om DIT i dette efterår, hvis regeringen (V og C, red.) ikke gør det.

I årerne 1985 til 88 var landets aviser fyldt med beregninger om hvor mange rederier, der valgte at lade deres skibe udflage. Resultatet var både tab af arbejdspladser og indsejlet valuta. Problemet for rederierne var nok en række afgifter og andre konkurrenceforvridende forhold i Danmark, som konkurrenterne i udlandet ikke skulle beregne, men den afgørende forskel var spørgsmålet om lønudgifter til søfolkene.

Rederierne opnåede en meget betydelig omkostningsnedgang ved at udflage, idet søfolkene derved kunne indhyres til udenlandske overenskomster, der er afstemt efter udenlandske personskatteniveauer.

Folketinget gik på banen i 1988 og vedtog to væsentlige love. Den ene var indførelsen af DIS (Dansk Internationalt Skibsregister). Den anden var afskaffelsen af sømandsskatten.

DIS blev succes

I dag er alle enige om, at indførelsen af DIS har haft en meget væsentlig andel af den positive udvikling inden for søfarten. I perioden 1985-88 faldt den danske handelsflåde fra ca. 5 til under 4 mio. bruttoregisterton. I antal skibe var der et fald på over 100 skibe! Prognoser fra Danmarks Rederiforening viser, at i 1995 vil vi være oppe på 1985-niveauet med hensyn til antal skibe, nemlig ca. 600. Derimod vil disse skibe repræsentere over 6 mio. bruttoregisterton.

Rederiforeningen kunne i april i år oplyse, at de begynder at få problemer med at skaffe et tilstrækkeligt antal danske søfolk! DIS kan med andre ord uden forbehold udnævnes til at være en succes.

Nok har staten mistet nogle skatteindtægter, men de opvejes til fulde – og meget mere af den vækst, rederibranchen oplever.

Nu gælder det lastbilerne

Efterårets store problem bliver ikke søfarten, men derimod den landbaserede transport. Vognmændene udflager i øjeblikket i foruroligende omfang.

De seneste folketingsinitiativer med reduceret dieselafgiftsrefusion, CO2-afgift og andre konkurrenceforringelser har naturligvis sat yderligere skub i virksomhedernes overvejelser. Efter min mening er vognmandserhvervet i det moderne samfund særdeles vitalt, hvorfor vi ikke passivt skal acceptere, at danske chauffører bliver arbejdsløse, og at bilerne kommer på udenlandske nummerplader.

Skatteministeren (Anders Fogh Rasmussen, V, red.) skrev i Transport nr. 12, at ændringerne på dieselafgiften er nødvendig EF-harmonisering og at der derfor ikke er tale om konkurrenceforvridning.

Det er nok meget muligt, at dieselafgiften isoleret set harmoniseres, men ministeren glemmer, at danske vognmænds bruttolønudgift er langt højere end i de andre EF-lande. Det samlede resultat – og det er det eneste, der tæller, når man sidder om aftenen med regnemaskinen og skal gøre sine overvejelser – er at danske vognmænd har fået konkurrencesituationen ødelagt.

Må sikres

For ikke at skabe yderligere usikkerhed i erhvervet om, hvad regeringen og EF kan finde på af ”ubetydelige” harmoniseringer, så må vi én gang for alle sikre, at vognmændene kan overleve.

Mit forslag er derfor, at man indfører Dansk Internationalt Transportregister (DIT) efter samme model som DIS. Altså at personskatten reduceres for chaufførerne mod, at overenskomsterne ændres. Således at chaufføren får den same samme nettoløn mens vognmændenes bruttolønudgift reduceres betydeligt. Det vil give en helt ny og langt mere konkurrencefornuftig situation for det danske vognmandserhverv.

Fremsætter lovforslag

Hvis ikke andre vil fremsætte et sådant lovforslag (læs regeringen), så vil jeg gøre det til efteråret.

Jeg håber, at man fra vognmandsside vil være behjælpelig med idéer og inspiration. Sådan, at vi om få år kan fejre DIT som en succes på linje med DIS.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / september 1991 / 19. årgang

Mekka på Amager

11. september 2009 3 kommentarer

Mekka på Amager

Danske myndigheder har givet tilladelse til opførelse af et muslimsk kulturcenter med moske på Amager. Er Danmark på vej til at kapitulere og stryge flaget for IslamKulturcentret vil da være en god begyndelse.

Må jeg minde om et par gamle ordsprog:

1) Godt begyndt er allerede halvt fuldendt.

2) Rækker man en vis mand en lillefinger, tager han hele hånden.

Er det mon muslimernes mening at få skabt et Nordens Mekka på Amager – måske hele København – med valfart af 10.000-vis pilgrimme?

Tilladelsen til centret er – efter min mening – en grov hån mod enhver kristen dansker og vor kristne tro. Vi vil ikke flere gange dagligt høre skrig og skrål fra en muslimsk moske, men kun den blide klang af klokkerne fra den danske kirke.

Højtærede danske politikere. Sig stop, og brug den store grund til et fornuftigt dansk formål. Et kollegium vil være passende i nærheden af Universitetet på Amager, et plejehjem eller et dagcenter for vore danske børn, men en sådan dansk luksus er det formentlig ikke råd til, når der henses til al den kostbare udadvendte hjælp som Danmark har påtaget sig. Riget fattes penge, og så undrer man sig ikke for at begynde at sælge ud af mit kristne fædreland Danmark, som vi har fået som et kostbart arvegods. Kan man tillade sig at sælge betroet dansk arvegods til fremmede? Nej.

Skam få den der handler ilde med Danmark.

Hvilke berigelser vil centret give den danske befolkning? Det er talrige gange lovet, at ”de fremmede” vil bringe Danmark mange goder og velsignelser, men jeg har endnu ikke set en eneste af de lovede herlighedertværtimod.

Bagsiden af medaljen kender vi.

E. Larsen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 18. årgang / marts 1990

Landsformanden har ordet maj 1993

9. september 2009 4 kommentarer

Landsformanden har ordet

Maj 1993

Kære partifæller!

Tirsdag den 18. maj 1993 skal vi danske vælgere igen stemme JA eller NEJ, som vi også gjorde den 2. juni 1992. Der er intet i Edingburgh-aftalen, der reducerer Maastricht-traktatens mål. Et JA den 18. maj 1993 er derfor også et JA til Europas forenede Stater med alt, hvad dette indebærer.

Med Edinburgh-aftalen har Danmark på nogle få områder fået nogle års udsættelse til at træffe endelig beslutning om vitale forhold som fælles ansvar m.v. Som Uffe Ellemann-Jensen (V) udtalte forleden dag, baner et JA vejen for et JA til fælles hær ved en ny afstemning i 1996.

Dertil kommer, at en af de juridiske rådgivere i Bruxelles, englænderen Donald W. Allen, siger, at Edinburgh-aftalen ikke er juridisk bindende.

Desværre bruges der nu alle mulige midler, lige fra de mest gyldne løfter, til de værste trusler, for at få et vælgerflertal for et JA. Vi har i Danmark en meget lang tradition for demokratisk, politisk ledelse. Begrebet ”subsidiaritet” (der fejlagtigt på dansk er oversat til nærhedsprincippet) vil helt afgørende bryde med dansk, demokratisk tradition og fjerne vitale afgørelser fra det danske folkestyre. Fremskridtspartiet, der mere end noget andet parti står for den personlige frihed, er varm tilhænger af folkeafstemninger, men finder det forkert at true vælgerne med bål og brand til at stemme, som flertallet af politikerne ønsker.

Derfor: Når vi den 18, maj står i stemmeboksen med stemmesedlen, så er vi her i landet heldigvis sikret vores egen overbevisning, enten den så er dikteret af følelsesmæssige, demokratiske eller økonomiske hensyn.

Måtte flertallet den 18. maj 1993 stemme således, at det både for de nulevende og for de kommende generationer må være et rigtigt og godt valg, for som Valdemar Rørdam skrev i 1917:

Danmark i tusind år

søhavn og bondegård

og fri mands arv.

Brug du os, hvor du kan,

tag´ du os, mand for mand!

Stå skal vort fædreland

som fri mands arv!

På det partiorganisatoriske område gøres der overalt i landet et meget stort arbejde for at markere Fremskridtspartiets idéer og politiske standpunkter. Opstilling af folketingskandidater er de fleste steder i orden og i mange kommuner er opstilling af kandidater til de nye byråd foretaget. Det er særdeles vigtigt, at vi i alle landets kommuner får opstillet gode fremskridtskvinder og mænd. Amts- og byråd træffer store beslutninger på skatte- og fordelingsområdet. Det er derfor for partiet særdeles vigtigt at være repræsenteret godt i disse råd.

Ud fra et fremskridtssynspunkt er det ligeledes særdeles vigtigt, at vort foreningsarbejde foregår demokratisk og i fuld overensstemmelse med foreningernes vedtægter.

Under devisen ”for den personlige frihed, mod de alt for høje skatter og overhåndtagen bureaukrati” kæmper vi i Fremskridtspartiet fortsat for et frit og bedre Danmark.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 21. årgang / maj 1993

%d bloggers like this: