Arkiv

Archive for juli 2012

Fremskridtspartiet skaffer danskerne skattelettelser

31. juli 2012 Skriv en kommentar

Fremskridtspartiet skaffer danskerne skattelettelser 

I en udtalelse efter aftalen om et finanslovsforlig med regeringen, siger Fremskridtspartiets forhandlergruppe, Pia Kjærsgaard, Aage Brusgaard og Kim Behnke: 

Selvfølgelig havde Fremskridtspartiet da gerne set en større skattelettelse, end den der nu er blevet tale om, men et lille skridt fremad er bedre end stilstand, eller som det havde været tilfældet i et forlig mellem regeringen (V, C og B, red.) og Socialdemokratiet: Direkte baglæns. Fremskridtspartiet har med finanslovsaftalen skaffet danskerne en hårdt tiltrængt skattelettelse, en skattelettelse som hele “Familien Danmark” og erhvervslivet får glæde af, en skattelettelse, der samtidig har været en økonomisk dækning for. Dermed er kursen sat i den rigtige retning…

Styr på økonomien

Fremskridtspartiet er glad for reaktionen fra de konservatives gruppeformand, Lars P. Gammelgaard, der mener, at denne aftale vil få stor betydning for dansk politik i mange år fremover. Fremskridtspartiet lover også i fremtiden at støtte regeringens bestræbelser på at få styr på dansk økonomi og glæder os til, også i det nye år, at samarbejde med regeringen om en konstruktiv politik. Vi har nu vist viljen til et samarbejde, og håber at regeringen vil vise samme positive holdning, slutter Fremskridtspartiets forhandlere.

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 41 / 17. årgang / 8. december 1989

Valgpolitisk ordbog

30. juli 2012 Skriv en kommentar

Valgpolitisk ordbog 

Liste A:

Det, som socialdemokraterne må gøre efter valget

VKR:

Forkortelse af Vi Kræver Regeringsmagt, d.v.s. et besynderligt ønske hos figurer som Baunsgaard (B), Ninn-Hansen (C) og Hartling (V), der allerede én gang har bevist deres politiske impotens.

CENTRUMS DEMOKRATI:

D.v.s. et parti, der ønsker at bevare skrankepaverne og papirnussernes centrumsstillinger

BILLIGE BILER:

Se under DYR BENZIN

DYR BENZIN:

Se under BILLIGE BILER

Ø.D:

Forkortelse for Økonomisk Demagogi

TÅGETALE:

Se VENSTRE-POLITIK

VENSTRE-POLITIK:

Se under TÅGETALE

KONSERVATIV FOLKELIGHED:

Sygelig svækkelse af den politiske handlekraft

BAUNSGAARDRADIKALISME:

Betegner et ofte prøvet, men altid mislykket forsøg på at sidde på flere stole samtidig

GRÜNBAUM (A):

Skrækprocentens opfinder, endnu ikke adlet

KONGE FOR EN DAG:

Orla Møller (A)

DRONNING FOR EN DAG:

Ritt Bjerregaard (A)

MOGENS GLISTRUP:

Se under KAMMERJÆGER

KAMMERJÆGER:

Mand, der påviser parasitbefængthed og overbefolkning i bl.a. offentlige kontorer og vil sende overflødige papirnussere ud på det normale arbejdsmarked

SKATTEVÆSEN:

Institution, der afløste den spanske inkvisition. Er trods sin enfoldige opbygning et mareridt for alle flittige mennesker

KONDITAL:

Se TRÆKPROCENT

TRÆKPROCENT:

Se KONDITAL

DEMOKRATI:

Ukendt politisk begreb i Danmark – Søges indført af Fremskridtspartiet

CHRISTIANSBORG:

En statsinstitution, der bl.a. fungerer som taleøvelsessal for folk, der gerne vil, men ikke kan

NINN-HANSEN (C):

Hm!

HARTLING (V):

Ak ja!

BAUNSGAARD (B):

Dansk reklamemand, interesseret i politik

RIGSGRAVHUND:

Et aflangt radikalt dyr af hundeslægten. Ferm til at lugte sig frem til fede ben. Rigsgravhunden letter selv kun ben op ad ministertaburetter. Ejes af Baunsgaard – se denne

LISTE Z:

Vil benyttes af mennesker, der har mistet tilliden til gammelpolitiske floskler

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 1. årgang / 23. november 1973

God sommer

6. juli 2012 Skriv en kommentar

Så holder genudgivelserne hos Fremskridt.dk sommerferie til og med søndag den 29. juli.

De nuværende artikler kan – som altid – læses 24/7-365.

Her på forsiden kan du øverst til højre se feltet Random Posts.  Her finder De altid 5 tilfældigt udvalgte artikler.

Trykker du på f5-knappen, vælger systemet 5 nye artikler ud. Trykker du på f5-knappen igen får du fem andre artikler at vælge imellem osv.

Rigtig god sommer.

Kategorier:Uncategorized

Otte hovedveje fra 124.000 til 91.000 millioner kroner

5. juli 2012 68 kommentarer

Otte hovedveje fra 124.000 til 91.000 millioner kroner 

Udgiftsreduktionerne fra 124.000 til 91.000 millioner kroner kører ad otte hovedveje: 

Fra én kasse til en anden                                                                                                             

En del af de milliardbeløb borgerne indbetaler i den ene offentlige kasse, får de samme borgere senere udbetalt af en anden offentlig kasse. Havde skattevæsenet blot ladet folk i fred, havde de selv været i stand til at betale deres egne udgifter. Både økonomisk og menneskeligt vil det være langt bedre. Ud fra denne synsvinkel spares for eksempel børnetilskud, fritidsundervisning, boligsikring og teaterstøtte.

Forældede udgifter                                                                                                                     

Det offentlige har gennem årerne påtaget sig at betale for et væld af aktiviteter, hvor Fremskridtspartiet under nutidens forhold prioriterer indkomstskatteafviklingen højere end fortsat skatteyderfinansiering. Nye udgiftsområder (f.eks. forureningsbekæmpelse) og vækst på gamle (folkepension og sygelønnens overgang fra arbejdsgiver til stat) bevirker, at man for ikke at havne i uacceptable skatteresultater må bortsanere offentlige udgiftsfelter, der er groet op under andre samfundsforhold end de nu rådende. Eksempelvis kan nævnes diplomatiske repræsentationer, store dele af biblioteksvæsenet, erhvervstilskud, Ribe, Roskilde og Aalborg Universitets Centre og uddannelser i sociologi, psykologi og snesevis af luksusuddannelser.

Urimelige udgifter                                                                                                                     

Staten og kommunerne har for skatteborgernes penge indladt sig på at yde tilskud til formål, om hvilke der er vidtstrakt uenighed. Fremskridtspartiet mener, at den enkelte selv må afgøre, hvad hun eller han vil bidrage til. Derfor bør man ikke skatteyderfinansiere f.eks. ulandsbistand, idræt og kunstfonds.

Kirken                                                                                                                                         

Med indkomstskatteafviklingen forsvinder kirkeskatten pr 1. januar 1978. Menighederne får herefter økonomisk selvstyre. Ved at gøre statens kirke til folkets kirke modvirkes den ligegyldighedspræst, der på lidt længere sigt truer den lutherske kirke.

Færøerne og Grønland                                                                                                                              

Færøerne og Grønland er ikke naturlige områder under Danmark. Ønsker færinger eller grønlændere at flytte til Danmark, skal de være velkomne, men at fortsætte med at styre disse områder fra Syddanmark, er hverken i den færøske eller den grønlandske nations interesse.

Offentlige lønninger                                                                                                                    

Indkomstskatteafvikling vil især være en fordel for de offentligt ansatte. I praksis rammes de nemlig særlig hårdt af indkomstskatten.  Dette er nok en del af baggrunden for, at der sideløbende med indkomstskattens himmelflugt i de sidste 12-14 år er sket større forhøjelser i de offentligt ansattes arbejdsvederlag pr. effektiv arbejdstime, end de privatansatte har opnået. Alle, der forbliver i offentlig tjeneste, vil få mindre bruttoløn efter alternativ Z. Forskellen bliver minimal for de lavtlønnede tjenestemænd og så meget desto større for de højtlønnede overenskomstansatte. Gennemsnitsnedsættelsen bliver på 14 %. Med den samtidige indkomstskattereduktion skulle alligevel næsten alle få levestandardsfremgang, men det offentlige sparer ca. 9 % af de 33.000 millioner kroner, der skal findes.

Det er naturligvis ikke de offentligt ansatte som mennesker, Fremskridtspartiet har noget imod. Det, vi går i krig mod er, at vi i Danmark fejlanvender vort vigtigste råstof, arbejdskraften. Det har vi simpelthen ikke råd til at fortsætte med. Slet ikke efter at stigende råvarepriser og den unødvendige arbejdsløshed har gjort os fattigere. I de næste par år bør man nok holde op med at øge antallet af offentligt ansatte med ca. 2500 om måneden og i stedet mindske det med omkring 4300. Den gradvise mindskning skal først og fremmest ske ved, at man undlader at foretage nyansættelser ved naturlig afgang. Der bliver jo rigeligt med beskæftigelsesmuligheder i det private erhvervsliv i et samfund, hvor indkomstskatten er under afvikling. Egentlige afskedigelser kommer der nok kun ca. 100 af pr. måned (mindre end 1/7000 del af de offentligt ansatte).

Ens pension                                                                                                                                 

Den skatteyderfinansierede pension til tidligere offentligt ansatte må i længden ikke være større end andre borgers folkepension. Som led i overgangsordningen nedskæres aktuelle tjenestemandspensioner med 55 %, samtidig med indkomstskatteafviklingens iværksættelse den 1. januar 1978. Dette betyder, at det disponible pensionsbeløb bliver nogenlunde uændret for den enkelte tjenestemandspensionist. I og med forhøjelsen af den almindelige folkepension ophæves særpensionsordningerne såsom ATP og den til 1979 planlagte tillægspension fra den sociale pensionsfond.

Mindre administration

Fremskridtspartiets lovforenklingsindsats vil medføre, at det administrative personale – også i den offentlige sektor – bliver formindsket meget væsentligt. Herved spares naturligvis ikke blot lønudgifter til de pågældende, men også alle de mange følgeudgifter, som det nuværende kontoriusseri fører med sig.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20 / 4. årgang / 18. november 1976 

Vi favner bredt, men mangler endnu to vigtige områder

4. juli 2012 1 kommentar

Mogens Glistrup:

Vi favner bredt, men mangler endnu to vigtige områder 

Selvom en Gallup-undersøgelse tydelig viser, at Fremskridtspartiet favner bredere end nogle af de øvrige partier, er der to sider tilbage, hvor vi endnu ikke har nået at dække befolkningsgennemsnittet. 

Her kan man høre radiointerviews med Mogens Glistrup

Værst er det, at vi kun har halv kvote af de ældre over 65 år. Selvfølgelig vil fremtidens parti altid have forholdsvis flest unge tilhængere, men den af Gallup dokumenterede underdækning er for grel. Årsagen er helt klar: De andre partiers usandheder om os i radio, fjernsyn og dagspresse. Vi må derfor anstrenge os yderligere for at trænge igennem med den oplysning, at vi er det parti, som går ind for den højere folkepension. Ikke i vage almindeligheder, men i et helt præcist regnskab over det offentliges indtægter og udgifter. Gammelpartierne har utvivlsomt haft held til at skjule denne kendsgerning og i stedet bundet mange af de ældre det helt diametralt modsatte indtryk af kendsgerningerne på ærmerne.

Vi mangler kvinder

Det andet sted, hvor Fremskridtspartiet endnu er slået for svagt igennem, er hos kvinderne. De udgør 51 % af befolkningen, men kun 44 % af vore tilhængere.

Også her er det givetvis nødvendig at forstærke arbejdet for at udbrede sandfærdig oplysning om Fremskridtspartiet til større befolkningskredse.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 1. årgang / 15. oktober 1973

Usaglig Tv-dækning af landsmøde

3. juli 2012 14 kommentarer

Usaglig Tv-dækning af landsmøde 

DR1s reportage søndag aften fra Fremskridtspartiets landsmøde i Aars levede desværre ikke op til forventningerne. Usagligt og overfladisk. Endvidere var der i udsendelsen en alvorlig fejl, og de ansvarlige bliver nu stillet til ansvar ifølge medieansvarlighedsloven, siger Fremskridtspartiets genvalgte landsformand, Johannes Sørensen, der desuden er medlem af Danmarks Radios bestyrelse.

– Under udsendelsen blev det påstået, at ”kun en gang tidligere har det set værre ud end i dag. Det er tvivlsomt, om partiet overhovedet kommer ind ved næste valg”. Det er forkert. Specielt når man tænker på, at den seneste meningsmåling giver Fremskridtspartiet 4,1 % af stemmerne. Den ansvarlige journalist vil blive stilet til regnskab for denne alvorlige fejl.

– Reportagen startede og sluttede med længerevarende interviews med Mogens Glistrup. Det have intet som helst at gøre med Fremskridtspartiets landsmøde, og det ved DR1 udmærket. Allerede lørdag stod det klart, at Glistrup ikke ville blive inviteret til mødet. Derfor har DR1 gjort sig skyld i falsk reklame, når de har reklameret med, at de ville sende en halv times reportage fra Fremskridtsparties landsmød. Sagen rejses nu over for Danmarks Radios programråd.

Medierne har endnu en gang bevist, at de ikke er deres opgave voksen. Landsmødet var præget af politiske indlæg og sund debat, og der var en virkelig god stemning på dette rolige og konstruktive landsmøde, hvorfra deltagerne tog hjem glade og optimistiske. Desværre fokuserede dele af pressen på alt muligt andet, og DR1 formåede på en halv time at tegne et helt forvrænget billede af et stort, flot og positivt landsmøde. Det er bittert og helt uacceptabelt, slutter Johannes Sørensen

Johannes Sørensen

Landsformand

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 24. årgang / oktober 1996 

Alt forladt…

2. juli 2012 Skriv en kommentar

Alt forladt… 

Fremskridt har tidligere svunget krabasken over Mogens Glistrup. Det skete i forbindelse med hans – og dermed Fremskridtspartiets – jomfrutale i Folketinget. Vi synes ikke, talen var helt vellykket. 

Her kan man høre radiointerviews med Mogens Glistrup

Nu vil vi gerne lette på huen, svinge fanen og udbryde: ALT FORLADT!

Det sker efter at have overværet Glistrups ordførerskab i forbindelse med 1. behandling af Fremskridtspartiets lovforslag om 60.000 kroner skattefrit, afvikling af indkomstskatten og begrænsning af skattesagernes antal.

Hold da helt op for et ordførerskab!

Hvornår mon der sidst er hørt den slags tale på den gamle borg. I al fald ikke siden Aksel Larsens (SF) dage. Her var sagligheden og visionerne i højsædet. Det var fremskridtssnak, så man ku´ forstå det. Og på et sobert og fint niveau.

Opgaven var ellers ikke af de nemme. Gammelpolitikerne forfaldt næsten alle, af mangel på relevante argumenter, til personlige grovheder, ligegyldige procedureindvendinger og partitaktikkrumspring. Alt sammen på et plan som bestemt ikke var hverken Folketinget eller forslagene – med deres betydning for landets skatteplagede befolkning – værdig.

Har folketingsmedlemmernes tradition med en 10-øre som belønning for en god tale nogen sinde været på sin plads, var det onsdag, den 23. januar 1974.

Redaktionens 10-øre er faldet.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 2. årgang / 5. februar 1974

Skatteplyndren Anders Fogh Rasmussen

1. juli 2012 9 kommentarer

Skatteplyndren Anders Fogh Rasmussen 

Som vi tidligere har antydet på dette sted, står kun meget få af regeringens skattelettelsesløfter til troende. Faktisk kunne man forud for Fremskridtspartiets landsmøde forrige weekend opleve det urkomiske, at der den ene dag loves skattelettelser den anden dag, at minister for skatteplyndring Anders Fogh Rasmussen (V) afviser muligheden for skattelettelser. Hvis det ikke var så tragisk, var det til at grine af. For med sine afvisninger af skattelettelser udelukker skatteplyndringsministeren også automatisk Fremskridtspartiet fra yderligere forhandling.

Og det tror vi ærligt talt ikke, han mener. Derfor kan vi vælge at opfatte hans tvetydige børnelokkersmil og finurlige skatteudtalelser som taktiske prøveklude, der blot skal afsløre, om vi vil give køb på skattelettelserne blot for at få lov til at sidde med ved forhandlingsbordet.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 32 / 16. årgang / 7. oktober 1988

%d bloggers like this: