Forside > Den offentlige sektor, Mogens Glistrup, Offentligt ansatte > Fremskridtspartiet og offentligt ansatte

Fremskridtspartiet og offentligt ansatte

1. september 2008

Fremskridtspartiet og offentligt ansatte

Glistrup: ”Vi jagter ikke offentligt ansatte, men vil skabe et bedre Danmark for alle”.

Enhver ny folkelig bevægelse vil altid indeholde elementer af protest og kritik mod det bestående magtsystem.

Sådan havde Socialdemokratiet og Venstre det for 100 år siden. Og sådan har Fremskridtspartiet det i dag.

Heri ligget noget overmåde sundt for os, der er gennemsyrede af demokratiets grundideer.

De etablerede magthavere føler sig lige så åbenbart irriterede, når de bliver kritiserede. ”Hvad skal dog sådan noget nyt til for?”. Derfor bruger de i alle historiens epoker og i alle lande deres magtpositioner til at bekæmpe nytænkere.

Derfor er det letforståeligt, at organisationspaverne bekæmper fremskridtsbevægelsen og for eksempel arrangerer en demonstration mod os.

Skal der komme noget nyttigt ud heraf, er det imidlertid tåbeligt at pådutte os synspunkter, som vi ikke har, således som den offentlige debat har været præget af. Lad mig derfor her fortælle sandheden om fremskridtspolitikken vedrørende de offentligt ansatte:

1. Vi mener, at en stor del af Danmarks ulykke beror på, at vi bruger al for meget af vor arbejdskraft på golde skrivebordspapirsysler. Det kan man imidlertid ikke bebrejde de offentligt ansatte, men alene de folketingsflertal, som har gennemført reglerne herom. Vor kamp er derfor rettet på at få lovene ændrede, mens det ikke er nogen kamp mod de mennesker, som virker ved administrativt arbejde.

2. De administratorer, hvis stillinger vi vil nedlægge, vil vi sikre ny beskæftigelse på langt mere menneskelige vilkår, end Danmark i 1950´erne bød de mange landbrugere, der blev jaget til byerne, eller i 1960´erne de smånæringsdrivende, der brød sammen under det voksende bureaukratis pres.

3. Vi anerkender fuldt ud, at sygepleje, hjemmehjælp, regneundervisning o.s.v. er vigtige opgaver, der skal skatteyderbetales.

4. Alle offentligt ansatte får reallønsfremgang i det velstandssamfund, vi vil skabe. Skattelettelsen er væsentligt større end statens lønudgiftsnedgang.

5. Pensionsforholdene må gøres ens for alle ældre, så skatteyderne betaler det samme kronebeløb i pension til den 67 årige tidligere B & W-arbejder eller kontormand som til 67 årige, der i sine aktive år har været professor eller minister. Fremskridtspartiet arbejder meget hårdt for, at så at sige alle – også offentligt ansatte – reelt kan opnå en højere pension end nu. Der sker gennem vore forslag til store forhøjelser af folkepensionssatsen, betydelige forhøjelser af den skattefri bundgrænse og bremsning af inflationen. vi må imidlertid erkende, at de første par år må bruges til oprydning efter det økonomiske rod, som socialdemokrater m.fl. har skabt, og at de kæmpestore forhøjelser af folkepensionssatsen derfor først kommer til at finde sted i 1980´erne.

Fremskridtspartiet er ved at udforme overgangsregler, der både er rimelige overfor den enkelte og samtidig ligger inden for rammerne for den nødvendige politik til landets frelse. Vi sender gang på gang vore skitseforslag herom til udtalelse hos tjenestemandsorganisationerne og får dem lige så regelmæssigt tilbage med et hovent svar. Dette er ikke nogen fornuftig arbejdsgang.

Hvad specielt angår det enkeltforslag, som har givet anledning til demonstrationen, har det absolut intet at gøre med de overenskomstmæssigt aftalte pensionsordninger. Ifølge forslagets egen tekst skal det nemlig først træde i kraft ved den nuværende overenskomstperiodes udløb.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20 / 4. årgang / 18. november 1976

  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 14. september 2013 kl. 08:25
  2. 1. august 2015 kl. 12:21
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: