Ligestil de folkevalgte

9. november 2008

Z-forslag: Ligestil de folkevalgte

Når personer der er ansat hos det offentlige vælges til Folketing m.v., kan de hæve løn to steder.

 

MF´ere fra det private erhvervsliv sætter ofte store summer til på arbejdet på Christiansborg.

 

Nu skal denne urimelige forskelsbehandling bringes til ophør.

 

De offentlige udgifters umådeholdne svulmen er så langt den hovedskyldige i afsporingen af samfundsøkonomien. En af de væsentligste baggrunde herfor er, at en uforholdsmæssig stor del af Folketingets medlemmer er offentligt ansatte og som sådanne har en – for samfundsproblemernes klaring – uheldig udgangsholdning. Der må træffes foranstaltninger således, at man i al fald når frem til, at procenten af ansatte i offentlig tjeneste og interesseorganisationer i hvert fald er større i Folketinget end i vælgerbefolkningen. En metode hertil er at gøre de pågældende folketingsvilkår dårligere, end de er i øjeblikket.

 

Med disse bemærkninger har Kristen Poulsgaard, Svend Andersen, Chr. Gade, Jørgen Holten og Mogens Glistrup på Fremskridtspartiets vegne fremsat forslag til folketingsbeslutning om “afskaffelse af folketingsmedlemmernes adgang til at oppebære aflønning som tjenestemænd m.v. samtidig med folketingsvederlag”.

 

Fremskridt har ved flere lejligheder peget på Folketingets skæve sammensætning med en stor overvægt af offentligt ansatte på bekostning af repræsentanter fra det frie erhvervsliv. Ikke siden enevældens dage har den herskende klasse haft et så fast hold om lovgivningen, som det er tilfældet i dag. Den seneste undersøgelse viser således, at 55 procent af Folketingets nuværende 179 medlemmer er offentligt ansatte eller organisationsbeskæftigede.

 

Favorisering

Hovedårsagen til denne tingenes tilstand, er den favorisering offentligt ansatte har som medlem af Folketinget. Vælges en offentligt ansat til medlem af tinget, kan vedkommende – foruden sin folketingsgage på nu omkring 125.000 kroner -hæve fra mellem 1/3 til helt op imod 3/4 gage fra sin stilling i det offentlige, uden på det nærmeste, at skulle vise sig i sit embede end sige skulle udføre et reelt stykke arbejde. Samtidig ikke alene beholder vedkommende sin anciennitet, men følger med op og stiger i graderne på lige fod med sine kolleger, der aldrig ser den folkevalgte.

 

Som Mogens Glistrup udtrykte det for nylig på et møde i Ørsted: – Et eksempel har vi siddende i Folketinget i dag.

Vedkommende blev indvalgt mens han endnu var ung folkeskolelærer. I dag er han vist steget til viceskoleinspektør uden i den mellemliggende tid  at have undervist så meget som i en eneste time…

 

Opfordring til finansministeren

Sådanne vilkår bydes ikke folk fra det private og frie erhvervsliv. De sætter i mange tilfælde ikke alene penge, men også stilling og virksomhed til ved at lade sig folkevælge. Det er denne helt urimelige skævhed, det nu fremsatte forslag skal råde bod på.

 

I selve teksten til forslaget til folketingsbeslutning hedder det bl.a.:

 

“Folketinget opfordrer finansministeren (Anders Andersen, V, red.) til at ændre de fastsatte bestemmelser om afholdelse af udgifter til tjenestens udførelse under tjenestemænds fravær som følge af varetagelse af ombud samt hverv som medlem af Folketinget m.v., således at sådanne tjenestemænd m.v. ikke kan oppebære nogen del af de for deres stillinger fastsatte lønninger inklusive tillæg, samtidig med at de oppebærer vederlag for deres hverv som medlemmer af Folketinget. Tilsvarende bør den tid, disse tjenestemænd bestrider hverv som medlemmer af Folketinget ikke kunne medregnes i lønancienniteten og i pensionsalderen, ligesom denne tid ikke bør kunne medregnes i ancienniteten for så vidt angår oprykning til højere lønramme.”

 

Det skal blive interessant at følge forslagets skæbne igennem tinget. Der findes ingen som helst saglige argumenter for ikke at vedtage ordlyden, men som nævnt, er over 50 pct. af folketingsmedlemmerne offentligt ansatte.

Fremskridtspartiet og

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 2. årgang / 19. november 1974

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 21. april 2009 kl. 07:16
 2. 23. april 2009 kl. 04:54
 3. 27. april 2009 kl. 04:57
 4. 16. maj 2010 kl. 16:40
 5. 21. maj 2010 kl. 16:43
 6. 22. maj 2010 kl. 08:57
 7. 14. juni 2010 kl. 06:14
 8. 15. juni 2010 kl. 06:02
 9. 21. juni 2010 kl. 11:00
 10. 23. juni 2010 kl. 04:56
 11. 23. juni 2010 kl. 06:43
 12. 9. marts 2013 kl. 07:35
 13. 13. marts 2013 kl. 09:27
 14. 28. marts 2013 kl. 08:02
 15. 18. august 2013 kl. 09:33
 16. 18. august 2013 kl. 10:00
 17. 19. august 2013 kl. 03:15
 18. 19. august 2013 kl. 06:55
 19. 20. august 2013 kl. 09:29
 20. 20. august 2013 kl. 10:03
 21. 21. august 2013 kl. 08:47
 22. 21. august 2013 kl. 09:50
 23. 21. august 2013 kl. 09:59
 24. 21. august 2013 kl. 10:39
 25. 22. august 2013 kl. 05:12
 26. 22. august 2013 kl. 07:42
 27. 22. august 2013 kl. 10:27
 28. 23. august 2013 kl. 06:01
 29. 23. august 2013 kl. 06:39
 30. 23. august 2013 kl. 06:44
 31. 24. august 2013 kl. 04:37
 32. 25. august 2013 kl. 05:10
 33. 25. august 2013 kl. 08:49
 34. 25. august 2013 kl. 10:16
 35. 26. august 2013 kl. 03:27
 36. 27. august 2013 kl. 05:59
 37. 27. august 2013 kl. 07:41
 38. 30. august 2013 kl. 13:31
 39. 30. august 2013 kl. 14:07
 40. 30. august 2013 kl. 14:22
 41. 31. august 2013 kl. 03:55
 42. 31. august 2013 kl. 04:24
 43. 31. august 2013 kl. 07:07
 44. 31. august 2013 kl. 08:28
 45. 1. september 2013 kl. 13:25
 46. 1. september 2013 kl. 14:19
 47. 1. september 2013 kl. 14:31
 48. 2. september 2013 kl. 08:08
 49. 3. september 2013 kl. 06:05
 50. 3. september 2013 kl. 10:49
 51. 3. september 2013 kl. 10:51
 52. 3. september 2013 kl. 11:39
 53. 3. september 2013 kl. 11:45
 54. 3. september 2013 kl. 12:17
 55. 4. september 2013 kl. 05:09
 56. 4. september 2013 kl. 05:39
 57. 4. september 2013 kl. 05:55
 58. 4. september 2013 kl. 06:02
 59. 4. september 2013 kl. 07:49
 60. 4. september 2013 kl. 10:26
 61. 4. september 2013 kl. 10:37
 62. 5. september 2013 kl. 05:07
 63. 5. september 2013 kl. 06:48
 64. 5. september 2013 kl. 08:21
 65. 6. september 2013 kl. 06:07
 66. 7. september 2013 kl. 07:55
 67. 7. september 2013 kl. 08:44
 68. 7. september 2013 kl. 08:59
 69. 7. september 2013 kl. 10:01
 70. 8. september 2013 kl. 04:19
 71. 8. september 2013 kl. 07:05
 72. 8. september 2013 kl. 08:04
 73. 8. september 2013 kl. 08:40
 74. 8. september 2013 kl. 09:20
 75. 9. september 2013 kl. 04:35
 76. 9. september 2013 kl. 05:03
 77. 9. september 2013 kl. 07:36
 78. 9. september 2013 kl. 08:27
 79. 9. september 2013 kl. 08:49
 80. 10. september 2013 kl. 05:57
 81. 10. september 2013 kl. 06:57
 82. 10. september 2013 kl. 07:34
 83. 10. september 2013 kl. 08:04
 84. 10. september 2013 kl. 08:12
 85. 10. september 2013 kl. 08:29
 86. 10. september 2013 kl. 09:27
 87. 11. september 2013 kl. 04:04
 88. 11. september 2013 kl. 04:20
 89. 11. september 2013 kl. 04:39
 90. 11. september 2013 kl. 06:06
 91. 11. september 2013 kl. 06:34
 92. 11. september 2013 kl. 06:59
 93. 11. september 2013 kl. 07:33
 94. 11. september 2013 kl. 08:24
 95. 11. september 2013 kl. 09:12
 96. 11. september 2013 kl. 10:12
 97. 11. september 2013 kl. 10:27
 98. 12. september 2013 kl. 05:55
 99. 12. september 2013 kl. 06:53
 100. 12. september 2013 kl. 08:13
 101. 12. september 2013 kl. 08:20
 102. 13. september 2013 kl. 04:38
 103. 13. september 2013 kl. 08:56
 104. 13. september 2013 kl. 10:07
 105. 13. september 2013 kl. 10:35
 106. 14. september 2013 kl. 09:11
 107. 14. september 2013 kl. 09:40
 108. 14. september 2013 kl. 10:01
 109. 15. september 2013 kl. 04:49
 110. 15. september 2013 kl. 07:47
 111. 15. september 2013 kl. 09:02
 112. 16. september 2013 kl. 03:38
 113. 16. september 2013 kl. 04:19
 114. 16. september 2013 kl. 05:02
 115. 16. september 2013 kl. 05:04
 116. 16. september 2013 kl. 07:25
 117. 16. september 2013 kl. 07:39
 118. 16. september 2013 kl. 09:14
 119. 17. september 2013 kl. 04:15
 120. 17. september 2013 kl. 06:04
 121. 17. september 2013 kl. 06:37
 122. 17. september 2013 kl. 08:23
 123. 17. september 2013 kl. 09:21
 124. 17. september 2013 kl. 10:27
 125. 18. september 2013 kl. 07:43
 126. 18. september 2013 kl. 08:13
 127. 22. september 2013 kl. 03:32
 128. 22. september 2013 kl. 06:53
 129. 23. september 2013 kl. 07:50
 130. 23. september 2013 kl. 08:17
 131. 23. september 2013 kl. 08:28
 132. 24. september 2013 kl. 03:28
 133. 24. september 2013 kl. 03:31
 134. 25. september 2013 kl. 04:22
 135. 25. september 2013 kl. 04:57
 136. 25. september 2013 kl. 06:56
 137. 25. september 2013 kl. 07:09
 138. 26. september 2013 kl. 03:37
 139. 26. september 2013 kl. 03:42
 140. 26. september 2013 kl. 04:40
 141. 26. september 2013 kl. 06:38
 142. 26. september 2013 kl. 07:21
 143. 26. september 2013 kl. 13:31
 144. 27. september 2013 kl. 06:30
 145. 29. september 2013 kl. 07:32
 146. 30. september 2013 kl. 04:44
 147. 30. september 2013 kl. 05:17
 148. 30. september 2013 kl. 07:38
 149. 1. oktober 2013 kl. 05:39
 150. 1. oktober 2013 kl. 05:47
 151. 1. oktober 2013 kl. 07:23
 152. 1. oktober 2013 kl. 07:25
 153. 1. oktober 2013 kl. 08:31
 154. 1. oktober 2013 kl. 08:38
 155. 2. oktober 2013 kl. 06:02
 156. 2. oktober 2013 kl. 06:07
 157. 2. oktober 2013 kl. 06:51
 158. 3. oktober 2013 kl. 04:26
 159. 3. oktober 2013 kl. 06:52
 160. 3. oktober 2013 kl. 07:10
 161. 3. oktober 2013 kl. 07:44
 162. 4. oktober 2013 kl. 06:26
 163. 4. oktober 2013 kl. 10:20
 164. 4. oktober 2013 kl. 10:29
 165. 4. oktober 2013 kl. 11:41
 166. 5. oktober 2013 kl. 08:28
 167. 5. oktober 2013 kl. 10:40
 168. 5. oktober 2013 kl. 10:48
 169. 6. oktober 2013 kl. 06:59
 170. 6. oktober 2013 kl. 07:26
 171. 6. oktober 2013 kl. 08:08
 172. 6. oktober 2013 kl. 08:26
 173. 6. oktober 2013 kl. 10:29
 174. 8. oktober 2013 kl. 06:03
 175. 8. oktober 2013 kl. 06:30
 176. 8. oktober 2013 kl. 10:08
 177. 8. oktober 2013 kl. 10:24
 178. 8. oktober 2013 kl. 10:33
 179. 9. oktober 2013 kl. 06:59
 180. 9. oktober 2013 kl. 07:20
 181. 9. oktober 2013 kl. 11:00
 182. 10. oktober 2013 kl. 05:02
 183. 10. oktober 2013 kl. 08:17
 184. 10. oktober 2013 kl. 09:16
 185. 12. oktober 2013 kl. 09:50
 186. 12. oktober 2013 kl. 10:05
 187. 13. oktober 2013 kl. 06:31
 188. 13. oktober 2013 kl. 06:36
 189. 14. oktober 2013 kl. 08:30
 190. 14. oktober 2013 kl. 10:45
 191. 15. oktober 2013 kl. 04:42
 192. 15. oktober 2013 kl. 06:52
 193. 15. oktober 2013 kl. 07:40
 194. 15. oktober 2013 kl. 08:03
 195. 15. oktober 2013 kl. 09:40
 196. 16. oktober 2013 kl. 09:15
 197. 17. oktober 2013 kl. 07:17
 198. 17. oktober 2013 kl. 07:25
 199. 17. oktober 2013 kl. 08:03
 200. 17. oktober 2013 kl. 08:19
 201. 17. oktober 2013 kl. 10:49
 202. 18. oktober 2013 kl. 07:27
 203. 18. oktober 2013 kl. 07:39
 204. 19. oktober 2013 kl. 04:37
 205. 19. oktober 2013 kl. 05:08
 206. 19. oktober 2013 kl. 09:37
 207. 19. oktober 2013 kl. 10:01
 208. 19. oktober 2013 kl. 10:25
 209. 20. oktober 2013 kl. 09:19
 210. 22. oktober 2013 kl. 04:10
 211. 22. oktober 2013 kl. 04:26
 212. 22. oktober 2013 kl. 06:30
 213. 22. oktober 2013 kl. 07:38
 214. 23. oktober 2013 kl. 06:24
 215. 23. oktober 2013 kl. 08:25
 216. 23. oktober 2013 kl. 08:57
 217. 23. oktober 2013 kl. 09:08
 218. 23. oktober 2013 kl. 09:57
 219. 24. oktober 2013 kl. 07:42
 220. 24. oktober 2013 kl. 07:55
 221. 25. oktober 2013 kl. 04:38
 222. 25. oktober 2013 kl. 04:42
 223. 25. oktober 2013 kl. 06:24
 224. 25. oktober 2013 kl. 11:52
 225. 25. oktober 2013 kl. 12:54
 226. 26. oktober 2013 kl. 07:55
 227. 26. oktober 2013 kl. 08:23
 228. 26. oktober 2013 kl. 10:08
 229. 27. oktober 2013 kl. 07:20
 230. 27. oktober 2013 kl. 07:46
 231. 27. oktober 2013 kl. 08:58
 232. 27. oktober 2013 kl. 10:00
 233. 28. oktober 2013 kl. 04:49
 234. 28. oktober 2013 kl. 12:31
 235. 30. oktober 2013 kl. 06:33
 236. 30. oktober 2013 kl. 06:52
 237. 30. oktober 2013 kl. 07:05
 238. 31. oktober 2013 kl. 09:35
 239. 1. november 2013 kl. 06:16
 240. 1. november 2013 kl. 06:35
 241. 1. november 2013 kl. 09:58
 242. 1. november 2013 kl. 10:10
 243. 2. november 2013 kl. 08:40
 244. 2. november 2013 kl. 09:06
 245. 3. november 2013 kl. 08:38
 246. 5. november 2013 kl. 08:29
 247. 5. november 2013 kl. 08:40
 248. 5. november 2013 kl. 09:56
 249. 5. november 2013 kl. 10:06
 250. 5. november 2013 kl. 11:04
 251. 5. november 2013 kl. 11:21
 252. 5. november 2013 kl. 11:39
 253. 6. november 2013 kl. 06:33
 254. 6. november 2013 kl. 08:38
 255. 6. november 2013 kl. 09:23
 256. 6. november 2013 kl. 11:42
 257. 8. november 2013 kl. 10:30
 258. 8. november 2013 kl. 12:08
 259. 8. november 2013 kl. 12:17
 260. 10. november 2013 kl. 05:55
 261. 10. november 2013 kl. 06:05
 262. 10. november 2013 kl. 06:22
 263. 11. november 2013 kl. 08:39
 264. 11. november 2013 kl. 09:04
 265. 11. november 2013 kl. 09:23
 266. 12. november 2013 kl. 11:43
 267. 12. november 2013 kl. 12:10
 268. 13. november 2013 kl. 06:03
 269. 13. november 2013 kl. 06:32
 270. 13. november 2013 kl. 07:49
 271. 13. november 2013 kl. 10:29
 272. 13. november 2013 kl. 11:20
 273. 14. november 2013 kl. 07:28
 274. 14. november 2013 kl. 07:42
 275. 14. november 2013 kl. 13:41
 276. 15. november 2013 kl. 05:55
 277. 15. november 2013 kl. 07:55
 278. 15. november 2013 kl. 08:12
 279. 15. november 2013 kl. 08:22
 280. 16. november 2013 kl. 06:35
 281. 16. november 2013 kl. 06:55
 282. 17. november 2013 kl. 10:14
 283. 18. november 2013 kl. 09:00
 284. 21. november 2013 kl. 06:38
 285. 21. november 2013 kl. 09:42
 286. 21. november 2013 kl. 10:42
 287. 21. november 2013 kl. 10:59
 288. 22. november 2013 kl. 11:03
 289. 23. november 2013 kl. 08:36
 290. 23. november 2013 kl. 09:47
 291. 23. november 2013 kl. 10:16
 292. 24. november 2013 kl. 10:38
 293. 25. november 2013 kl. 05:30
 294. 25. november 2013 kl. 07:29
 295. 25. november 2013 kl. 08:00
 296. 25. november 2013 kl. 09:22
 297. 25. november 2013 kl. 12:37
 298. 26. november 2013 kl. 10:17
 299. 26. november 2013 kl. 10:21
 300. 26. november 2013 kl. 11:04
 301. 29. november 2013 kl. 04:29
 302. 29. november 2013 kl. 06:56
 303. 29. november 2013 kl. 07:21
 304. 1. december 2013 kl. 07:30
 305. 1. december 2013 kl. 10:03
 306. 1. december 2013 kl. 10:40
 307. 2. december 2013 kl. 10:21
 308. 6. december 2013 kl. 06:26
 309. 6. december 2013 kl. 07:43
 310. 6. december 2013 kl. 08:53
 311. 6. december 2013 kl. 09:02
 312. 7. december 2013 kl. 08:56
 313. 7. december 2013 kl. 09:40
 314. 7. december 2013 kl. 09:53
 315. 7. december 2013 kl. 10:15
 316. 8. december 2013 kl. 07:52
 317. 8. december 2013 kl. 08:20
 318. 8. december 2013 kl. 08:30
 319. 8. december 2013 kl. 08:59
 320. 8. december 2013 kl. 09:45
 321. 9. december 2013 kl. 11:12
 322. 12. december 2013 kl. 11:03
 323. 15. december 2013 kl. 06:28
 324. 15. december 2013 kl. 08:49
 325. 15. december 2013 kl. 09:07
 326. 15. december 2013 kl. 12:10
 327. 16. december 2013 kl. 06:56
 328. 16. december 2013 kl. 08:07
 329. 16. december 2013 kl. 08:31
 330. 16. december 2013 kl. 09:13
 331. 16. december 2013 kl. 10:33
 332. 16. december 2013 kl. 11:08
 333. 17. december 2013 kl. 11:27
 334. 17. december 2013 kl. 12:45
 335. 18. december 2013 kl. 05:41
 336. 18. december 2013 kl. 12:49
 337. 18. december 2013 kl. 13:01
 338. 18. december 2013 kl. 13:04
 339. 18. december 2013 kl. 14:20
 340. 3. april 2014 kl. 07:25
 341. 6. august 2014 kl. 04:31
 342. 7. september 2014 kl. 06:28
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: