Arkiv

Archive for maj 2010

Landsformanden har ordet…maj 1991

30. maj 2010 1 kommentar

Landsformanden har ordet

Maj 1991

Kære partifæller!

(PS: Nedennævnte er et uddrag)

Medens Socialdemokratiets folk under røde faner og plakater med tekstenFred arbejde og miljøfor 101. gang fejrede 1. maj i Fælled-parken, måtte Trivselspartiets leder, Mogens Glistrup, af tennisketsjerbevæbnede bodyguards beskyttes mod kasteskyts af tomater og rådne æg. De grovere overgreb mod Glistrup og plakaterne fra Trivselspartiet måtte uropatruljen tage sig af.

Ak ja! Med omkring 270.000 arbejdsløse, hvoraf 70.000 har været ledige over 3 måneder uden at have haft en planlæggende samtale på arbejdsformidlingen. Med udpumpning af milliarder af skattekroner i næsten værdiløse uddannelser til de arbejdsløse. Med et skatte- og afgiftssystem, der ødelægger arbejdsglæden og bl.a. har medført, at danske borgere nu skylder det offentlige 35 milliarder kroner – en gæld, der vokser med 5 milliarder kroner om året og øger regningen for dem, der pligttro betaler de stigende skatter og afgifter.

Sammenholdt med mange andre negative sider i vor samfundsudvikling burde det have været let nok for 1. maj arrangørerne, at finde nutids-relevante emner til plakater og taler. Med det pres der i dag er på dansk økonomi og konkurrenceevnen, er det på høje tid at tage positive initiativer til en dynamisk og målrettet politik, der kan sikre dansk selvstændighed, beskæftigelse og udvikling væk fra socialistisk omklamring og barnepigementalitet.

Fremskridtspartiet indgår gerne i konstruktive forhandlinger, der kan skabe grobund for en udvikling frem mod et frit og menneskeværdigt samfund. Regeringen (V og C, red.) bør derfor snarest frigøre sig fra sin utidige flirten med Socialdemokratiet.

Forhandlingerne om en dagpengereform, der er hårdt tiltrængt, burde føres uden den stærke binding til og afhængighed af Socialdemokratiet. Fremskridtspartiet er parat til aktiv medvirken og vi ser gerne, at regeringen stopper hasardspillet på dette vigtige område.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 19. årgang / maj 1991 

Afskaf tvangsopkrævede skatteyderbidrag til de politiske partier

26. maj 2010 2 kommentarer

Afskaf tvangsopkrævede skatteyderbidrag til de politiske partier

I forbindelse med konferencen om de politiske partier på Christiansborg udtaler Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard:

Loven om offentlig partistøtte for skatteyderbetalte og dermed tvangsopkrævede midler er stærkt medvirkende til, at skabe den politikerlede, der desværre er så udtalt i dagens Danmark. Det er svært for størstedelen af befolkningen at forstå nødvendigheden af at tilslutte sig et politisk parti, når de under alle omstændigheder via skatten tvinges til at betale.

Færre og færre ønsker, at bakke op om de politikere, der gennem en årrække har haft mulighed for at gøre noget ved tingenes katastrofale stand, de samme politikere, der ved de mange folketingsvalg har haft de store ord fremme, men når det kommer til stykket intet gør for at opfylde deres løfter til vælgerne. De samme politikere, der bevilger sig selv store lønforhøjelser, samtidig med, at de forlanger mådehold af almindelige borgere.

Aage Brusgaard slutter:

Det er ikke en skatteyderopgave, at støtte de politiske partier og tvangsstøtten til partierne bør snarest afskaffes.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 18. årgang / maj 1990 

Fremskridts-islættet er nødvendigt, siger Mogens Glistrup

22. maj 2010 5 kommentarer

Fremskridts-islættet er nødvendigt, siger Mogens Glistrup

De gamle politikere har så forbistret travlt med deres ordninger og systemer, kvindekonferencer og ulandsstøtteprojekter, at de ganske glemmer den ganske almindelige dansker, som pukler og pukler på, men blot må se resultatet heraf forsvinde til politikernes legetøj.

Den glemte dansker skal blive husket af Fremskridtspartiet. Han skal have lov til selv at beholde, hvad han ærligt har fortjent.

Mange er dødtrætte af flere gange hvert år at høre, at hidtil er det gået galt med Folketingets ledelse af økonomien, men nu skal det blive bedre og så opleve, at det ikke hjælper et hak. Tværtimod. Kort efter kommer igen belastende tal. Der skal helt nye ledere og helt nye forudsætninger til.

Det afgørende element i en VKZ-koalition bliver Fremskridtsislættet. De to andre har gang på gang bevist deres uduelighed. I VKR-flertalsregeringen, de borgerlige stemmer, som arbejdede socialistisk og i SV-katastroferegeringen. For blot at nævne nogle få lavdepunkter blandt mange.

Naturligvis har man lov at håbe, at VK’erne skulle have lært af fortidens fejl. Men sikrest er det nu, indtil mørkesynet i praksis er gjort til skamme, at bygge på erfaringens brede grundlag.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 8. årgang / 27. oktober 1980

Færøsk fallitbo

19. maj 2010 2 kommentarer

Færøsk fallitbo

De skandaløse økonomiske forhold Færøerne fortsætter med uformindsket styrke, siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke, som en kommentar til den indgåede aftale om endnu 350 millioner kroner til det betrængte samfund.

Det er ikke mere end tre måneder siden, at et flertal i Folketinget garanterede, at en støtte på 500 millioner kroner camoufleret som lån ville være tilstrækkeligt til at bringe det færøske samfund på rette køl. Nu viser det sig imidlertid, at beløbet er forsvundet i det velkendte bundløse hul. Hullet bliver naturligvis ikke mindre bundløst ved at smide 350 millioner kroner ekstra ned i det, siger Kim Behnke, der har indkaldt statsministeren (Poul Nyrup Rasmussen, A, red.) til samråd i finansudvalget.

Statsministeren bedes give en samlet redegørelse for den økonomiske situation på Færøerne i samrådet.

Færøerne er et dyrt bekendtskab for de danske skatteydere, der samtidig har en lavere levestandard end færingerne. Den danske stat kan ikke fortsat understøtte det færøske samfund, når de færøske politikere ikke viser vilje til at løse problemerne.

Forholdene på Færøerne bliver ikke bedre, før politikerne både i Danmark og på Færøerne viser større ansvarsfornemmelse. Den politik, der i øjeblikket føres, minder om revolverpolitik med russisk roulette som den foretrukne leg, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 21. årgang / marts 1993 

Folkets ledere, ikke dets bagtroppeeftersnakkere

16. maj 2010 29 kommentarer

Folkets ledere, ikke dets bagtroppeeftersnakkere

Som politiker kan man vælge at anbringe sine udtalelser bag skudsikkert glas eller midt i dybe tågebanker. Så bliver man da ikke skældt ud.

Men fred er ej det bedste.

Tværtimod er VKR-maneren med ikke at jokke nogen over ligtornene udueligt som statsmandskab.

Politikerne skal ikke snakke folket efter munden. Meningen med den store folketingsløn er, at politikerne skal kunne arbejde mere indgående med problemerne og derfor angive, hvad, der vil være de absolutte sandheder om 10, 15 eller 20 år, selv om det i dag er utraditionelt og vederstyggeligt for mange.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 8. årgang / 27. oktober 1980

Landsformanden har ordet…august 1993

9. maj 2010 Skriv en kommentar

Landsformanden har ordet

(Nedennævnte er et uddrag)

Kære partifæller!

Sommeren 1993, som nu synger på sidste vers, vil blive husket som en regnfuld sommer, hvor den danske krone og flere andre europæiske valutaer kom under stærkt pres. Selv om det kaldes noget andet, så blev kronen de facto (i virkeligheden, red.) devalueret. Arbejdsløsheden sætter desværre nye rekorder og valutauroen og kronenedskrivningen vil ramme almindelige danske forbrugere, fordi importerede varer vil stige i pris.

Udenlandsgælden stiger og opsparerne straffes. Alt sammen en følge af sammenbruddet i det europæiske valutasamarbejde EMSen.

Fra Fremskridtspartiets sommergruppemøde blev der udsendt positive signaler, og man genvalgte den politiske ordfører  (Pia Kjærsgaard, red.), gruppeformand m.fl. Tillykke med det.

Flygtninge– og indvandrerproblematikken, som Fremskridtspartiet gennem mange år har påpeget og fremsat løsningsforslag til, har nu fået så stort et omfang, at tiden er inde til at få gennemført en klar lovgivningsreform på dette område. Også de øvrige partiers vælgere har længe ønsket en ændring og opstramning af hele lovgivningen på dette område. Nu er selv Socialdemokratiet efterhånden parat til at se mere realistisk på hele dette problemkompleks. Derfor skal Fremskridtspartiets tanker og idéer på dette for den danske befolknings så vitale område tages med, når en lovrevision forhåbentlig snart gennemføres.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 21. årgang / august 1993

Psykologen og svinedrengen

2. maj 2010 21 kommentarer

Psykologen og svinedrengen

En sandfærdig beretning fra det mørke Vendsyssel:

Gården ligger i den lille hyggelige landsby med store, flade og grønne enge ned mod fjorden. Fra vinduerne kan man se de store skibe, der langsomt glider ud mod havet, som om de gik i den flade eng. Alt skulle være idyl med fred i sjælen og ro i sindet hos alle på gården, hvilket også var tilfældet engang.

På gården har man svin, fine svin. Det er nemlig et avlscenter med mange, fine, præmierede dyr. Svinene bliver, som de fortjener, passet godt, hvilket blandt andet skyldes “svinedrengen”. Han pusler om de små grise, som han elsker næsten lige så højt, som soen og det er ikke sært, for han har været på gården i 21 år og kender stamtavle og fødselsdag på hver eneste gris.

Svinene på avlscentret bliver bedømt en gang om året. De får points. Det har “svinedrengen” også engang fået. Han fik 42 points og er altså ikke noget “lys”, men det er grisene ligeglade med.

En skønne dag kom der en “psykolog” til landsbyen. Hun havde cowboybukser på og kunne for den sags skyld godt ligne en “svinedreng”. Hun sagde, at hun kom fra “den opsøgende socialtjeneste” og nu “opsøgte” hun “svinedrengen”.

Hun fortalte “svinedrengen”, at det var helt galt, han gik derude ved svinene. Han fik for lidt i løn og havde alt for meget arbejde. Det kunne “svinedrengen” ikke rigtigt forstå. Han var glad for både grisene og bondegården, hvor han havde sit eget værelse, fik en god behandling og efterhånden havde sat 40.000 kr. i sparekassen.

“Psykologen” gav dog ikke op så let, for hun havde bedre forstand på de ting, end “svinedrengen”. Han indså efterhånden det urimelige i sin tilfredshed, flyttede, som “psykologen” foreslog, fra grisene og gården ind til byen, hvor han kom til undersøgelse og endnu engang blev bedømt. Hans 42 points var der stadig og “psykologen” fik ham indskrevet som pensionist under “invaliden”.

Bondens argumenter hjalp intet. Han måtte forstå, at tilfredse forhold i en hyggelig landsby ikke længere er sagen. Vi er et avanceret samfund og også på landet må man følge med tiden. Selvom vi har et voldsomt udbygget sundhedsvæsen og i forhold til befolkningen fem gange så mange invalidepensionister, som f.eks. Holland, er det ikke nok. De “opsøgende psykologer” er derfor bestandig på jagt og “svinedrengen” må bringes under menneskelige forhold!

Inde i byen er det så heldigt, at det nyeste, mest moderne og dyreste boligkompleks ikke kan udlejes. Det er for dyrt til almindelige mennesker og derfor overtaget af socialforsorgen, hvor staten – det vil sige skatteyderne – betaler huslejen.

Her blev “svinedrengen” anbragt i egen lejlighed med kaffemaskine, opvaskemaskine, automatisk vaskemaskine, køleskab og el-komfur.

Han kom med “psykologen” på indkøb. Staten betaler. Der blev købt møbler for 30-40.000 kr., bl.a. et lækkert lille kakkelbord med stålben. Det kunne der sagtens blive råd til, det kostede kun 2.000 kr. Og der blev købt bogreol, selvom “svinedrengen” hverken læser blade eller bøger, men her kan Tv-apparatet nok anbringes, for det fik han naturligvis også, endda med “colour”.

Nu bor “svinedrengen” i det fine kvarter og to gange om ugen kommer kommunens hjemmehjælper og gør rent. Hun gør vrøvl over, at han anbringer madresterne i kommodeskuffen og glemmer at afbryde el-knapperne; men hva´ – staten betaler. Tv-apparatet virker heller ikke mere, for det er jo ikke til at hitte ud af alle de knapper!

“Svinedrengen” har 112 nye naboer, der alle er “pensionister”, som han. Her er ingen grisehyl om morgenen eller tilfreds grynten efter fodertid. Til gengæld er der larm og “bægerklang” om natten, når “svinedrengen” ligger og tænker på gården og de grønne enge.

Engang imellem får “svinedrengen” besøg af “psykologen”, der har skuldertasken fyldt med socialistiske blade. “Svinedrengen” tager mod dem, men læser dem ikke, – for der står jo ikke noget om grise.

“Psykologen” har skaffet “svinedrengen” en “menneskelig” tilværelse – tror hun da, men han fatter og ønsker ikke alt det nye. Hans tanker fortsætter tilværelsen, som den formede sig positivt, meningsfyldt og ukompliceret hos grisene på gården ved fjorden.

Velfærdsstaten har givet “velfærd og miljø”. Den har fyldt “svinedrengens” dage med tomhed. Den har taget “livsgnisten” fra ham.

“Psykologen” er på jagt efter nye ofre, men det er en helt anden historie…

A. Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 2. årgang / 5. marts 1974

%d bloggers like this: