Arkiv

Archive for the ‘Socialistisk Folkeparti’ Category

Terrorbekæmpelsens virkninger til dato

8. oktober 2012 Skriv en kommentar

Terrorbekæmpelsens virkninger til dato 

Når Danmarks Radio i dag kl. 16.00 i Radioavisen oplyser at en rapport udarbejdet af angiveligt 17 amerikanske efterretningstjenester afdækker, at “den amerikanske præsidents kamp mod terroren har ført til øget islamisk ekstremisme“, er der næppe grund til at betvivle dette.

Der er ej heller nogen særlig grund til at handle indenrigspolitisk overilet med udenrigspolitiske overtoner, således som SF’s landsformand Villy Søvndal straks gør det.

Udgangspunktet, også i den danske politiske debat med relation til terrorbekæmpelse, er et villet politisk anlagt forløjet standpunkt støttet helt frem til og med i dag og langt ud over alle rimelige grænser af en medspillende og uansvarligt handlende ekstrem venstresnoet medieverden tilstræbende særinteresser af tvivlsom karakter.

Ingen har mere end Fremskridtspartiet og Mogens Glistrup i tide advaret mod den udvikling, der er i gang og som klart manifesterer, at den til en vis grad politikerstøttede politiske Islam med fortsæt arbejder ud fra en dobbelt-standard, der indebærer, og som mål har den totale konfrontation mellem på den en side den politiske Islam og på den anden side den demokratiske verden.

Det må derfor betegnes som helt naturligt, at al indsats mod terror vil føre til en “paralleloptrapning” fra den politiske Islams side af den grundlæggende konflikt indtil konfrontation eller underkastelse.

Modarbejdes terroren ikke, vil den politiske Islam lettere, hurtigere og mere smertefrit nå den politiske Islams erklærede overordnede mål: Den totale undertrykkelse af al ikke-islamisk kultur, hvilket vil betyde al kulturs ophør!

SF’eren Villy Søvndal og tilsvarende politikere her i landet og ud over verden bærer et særskilt meget stort ansvar for det Damoklessværd i luksus-Saracener-udgave, der nu er ophængt over den demokratiske verden.

Enhver politiker i den demokratiske verden der virker for et ophør af terrorbekæmpelsen gør sig derfor skyldig i et forsætligt politisk svig overfor den kultur, som vedkommende har sit udspring i.

Et svig der vil få katastrofale følger for enhver, der vil opleve sig indblandet i det af den politiske Islam aktivt tilstræbte kulturopgør.

Derfor skal navnene huskes på de personer og de politiske bevægelser, der svigter den demokratiske verden.

“Der kommer en dag”.

Jørn Herkild, landsformand

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 og 4 / 34. årgang / september og oktober 2006

Grænsehandelen

4. juni 2012 15 kommentarer

Grænsehandelen

For at få løst grænsehandelskatastrofen, der koster Danmark milliarder af kroner og stribevis af butikslukninger, har Fremskridtspartiet fremlagt et forslag, hvorefter den danske regering (V, C, CD og KrF, red.)  hurtigst muligt skulle optage forhandlinger med Vesttyskland og derigennem finde frem til en aftale, der vare for vare angav hvornår, og på hvilket niveau afgifterne kunne tilpasses hinanden i de to lande.

I betragtning af Fremskridtspartiets forslag er den eneste konkrete løsningsmodel, der er fremlagt i Folketinget og med lokale folketingsmedlemmers udtalte bekymring i erindring, var forventningerne til behandlingen i Folketinget yderst optimistiske.

Og at offentligheden også er stærkt interesseret i at finde en løsning, skal i det følgende – i uddrag – citeres, hvad skatteminister Isi Foighel (C) og partiernes ordførere sagde i Folketinget:

Isi Foighel:

Fremskridtspartiets forslag om, at regeringen skulle indlede forhandlinger med den vesttyske regering om en tilnærmelse af afgifterne, kan regeringen (V, C, KrF og CD, red.) ikke gå ind for. Det er regeringens helt klare opfattelse, at fastlæggelse af skatter og afgifter udelukkende er et dansk nationalt anliggende, og at det selvfølgelig derfor alene er Folketingets opgave at træffe beslutninger herom. Det er ikke et anliggende, vi ønsker at inddrage andre i.

Ole Stavad, Socialdemokratiet:

“Jeg synes, det var en ganske udmærket tale, skatteministeren holdt. Jeg mener ikke, at vi løser problemerne ad de veje, Fremskridtspartiet anviser.”

Aagaard, Det konservative Folkeparti:

“Jeg er meget enig med skatteministeren.”

Bente Nielsen, Venstre:

“Jeg finder ikke, at Fremskridtsparties forslag er særdeles realistisk.”

Thoft, Socialistisk Folkeparti:

“SF ønsker ikke at medvirke til hr. Dohrmanns personlige sønderjyske valgkamp, og vi er uenige.”

Bernhard Baungaard, Det radikale Venstre:

“Det radikale Venstre kan ikke støtte forslaget fra Fremskridtspartiet.”

Kofoed-Svendsen, Kristeligt Folkeparti:

“Jeg synes, skatteministeren holdt en glimrende tale.”

Albrechtsen,Venstresocialisterne:

“Det er meget uheldigt og meget farligt, hvis man rækker Fremskridtspartiet så meget som en lillefingernegl i en sag som denne.”

Centrum-Demokraterne: Ikke tilstede i folketingssalen!

Som det tydeligt fremgår nåede Fremskridtspartiet ikke langt. Dette var måske til at bære, hvis skatteministeren eller andre partiers ordførere var fremkommet med gode idéer om, hvorledes grænsehandelskatastrofen ellers kunne løses.

Vi må således konstatere, at det kun er tomme fraser, der flyder, når andre partier påstår, de vil stoppe galskaben.

Helge Dohrmann 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / årgang 15 / 24. april 1987

Kategorier:Økonomi, Centrum-Demokraterne, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Grænsehandel, Skat og afgifter, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flygtninge

29. marts 2012 8 kommentarer

Flygtninge

I radioavisen og i dagspressen er det flere gange omtalt, at det er meget vanskeligt at skaffe boliger til 2.000 eller flere flygtninge. Et det virkelig et stort problem?

Hvor er alle de flygtningefrelste, der nu burde komme til hjælp og tilbyde at modtage en eller flere flygtninge i deres hjem mod et beskedent vederlag?

Flygtningevennerne med hr. Brian MacQuire og hr. Jacques Blume i spidsen. Mange af vore politikere med hr. Bernhard Baunsgaard (B), hr. Ole Espersen (A), fru Ebba Strange (F) og fru Aase Olsen (B) i spidsen.

Alle de præster der har talt så strengt til pastor Søren Krarup. Medarbejdere ved Danmarks radio med hr. Michael Juul Sørensen og fru Lone Kühlman i spidsen.

De 103 kulturpersonligheder der forsøgte at få justitsministeren (Erik Ninn-Hansen, C, red.) til at give asyl en bloc til et stort antal flygtninge.

Flygtningehjælpens telefoner burde gløde og de flygtningefrelste stå i kø for at få lov til at være værter for de boligløse flygtninge. Nu må de vise, at deres store ord om næstekærlighed og medmenneskelighed følges af gerning. Ellers tror vi ikke på dem.

Det opståede boligproblem burde være løst i løbet af et par dage. Selvfølgelig er det såre nemt at råbe op om, hvad der bør gøres, men uden tvivl vanskeligt at udmønte de store ord i gerning, hvis det kræver en personlig indsats.

Lad os i radio, TV og dagspressen få at vide, hvor mange, der har meldt sig.

E. Larsen 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 21 / 15. årgang / 2. juni 1987

Forældede synspunkter

27. marts 2012 1 kommentar

Forældede synspunkter 

Socialister og forstokkede arbejderførere har svært ved at acceptere Fremskridtspartiet som et arbejderparti.

Det skyldes, at de stadig lever i samfundet, som det var på Karl Marx’s tid. Dengang gik det dybe klasseskel imellem arbejdsgiverne på den ene side og arbejderne på den anden.

Nu deler samfundet sig imidlertid mellem de produktive, der udfører nyttigt arbejde på den ene side og nasserne i den herskende klasse på den anden. Det er pinende nødvendigt, at vi her i landet får indført en tilstand, så man ikke først og fremmest belønner dem, der kan udnytte indviklede lovkomplekser eller udføre goldt administrationsarbejde. Skal landets problemer løses, sker det kun ved at vort eneste råstof af betydning, vor arbejdskraft, får bedst mulige vilkår at udfolde sig under. Om arbejdskraften så viser sig i form af lønarbejde eller i form af arbejdsgiverrisiko skaber ikke nu om dage de store skel.

Jo før man får øjnene op for, at sammenhængen er sådan nu om dage, des tidligere kan vi komme af med det uføre, som de mange års dårlige politik har bragt os i.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 17 / 4. årgang / 7. oktober 1976 

Liberalisme

22. februar 2012 Skriv en kommentar

Liberalisme 

Til liberalistens religion hører, at den der opfører sig med et højdepunkt af egoisme og alene tænker på at tjene fedest muligt til sig selv, herved i virkeligheden handler mest samfundsgavnligt.

Han vil nemlig som sælger af arbejdskraft, varer eller andet søge at afhænde det, der er mindst udbud af på det givne sted i forhold til behovet og derved komme til at udfylde et hul eller en niche.

Omvendt vil han, som køber sørge for at få mest muligt for den mindste pris. Og altså nå de største resultater ved at tære mindst muligt på samfundets ressourcer.

Specielt i vor forarmede TV/SF-verden er der al mulig pædagogisk grund til – igen og igen – at indterpe denne doktrin om den usynlige hånd, som automatisk får spekulant-kapitalisten til at handle med størst solidarisk samfundsnyttighed. Teorien er i det virkelige liv langt overlegen i forhold til polit-idéer om, at afgørelser skal kontrolleres og styres af embedsmænd i fastlønnede stillinger i statslige bureaukratier.

Når det er slået fast, skal man imidlertid ikke falde på halen i den modsatte grøft af Margrethe Auken (SF). At en løsning er liberal eller liberalistisk er bare en etikette, som kort betegner dens indhold. Men det siger ikke noget i sig selv, om det netop på det pågældende område også er bedst i Danmark i 1986.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 15. årgang / 20. februar 1987

SF har afsløret sig selv

8. november 2011 4 kommentarer

SF har afsløret sig selv

Inger Harms fra SF afslørede i Jydske Tidende sig selv som en af de udspekulerede, yderliggående socialister, der forarget lugter profit og kapitalisme, blot folk ejer et ganske almindeligt hus.

Sandheden om SF fremkom ved, at Inger Harms i sit indlæg varmt forsvarede de nye vurderinger og dermed de langt højere udgifter, alle fremover skal betale for at have tag over hovedet.

Ingen problemer, skriver Inger Harms, disse samfundsskabte værdistigninger skal blot indefryses som en offentlig prioritet, så mærker ejerne ikke noget.

Forkvaklet opfattelse

Magen til forkvaklet opfattelse deles forhåbentlig ikke af mange. Resultatet ville i givet fald blive, at staten i løbet af en kort årrække ejede samtlige boliger og erhvervsejendomme. Udbetalinger, investeringer og afdrag ville være nationaliseret, og der ville blive ansat stribevis af folk i den offentlige sektor – hos hvem man fremover allernådigst kunne søge om et sted at bo.

Det er en køn hjælp SF tilbyder de mange, der nu er kommet i klemme som følge af de opskruede og kunstige vurderinger. Det næste bliver vel gratis flyttebil, den dag folk nødtvunget må forlade hjemmet.

Lover og lover

Ikke desto mindre skal Inger Harms have tak. Mon dog ikke nogle af SF`s vælgere nu har fået øjnene op for, hvad dette parti står for. Normalt er fremgangsmåden den, at SF lover og lover – ganske vist uden at fortælle, hvor pengene skal komme fra – men den æder folk jo også.

I øvrigt nævnte Inger Harms overhovedet ikke lejerne. Det kan være en forglemmelse, men det kan også være, fordi SF mener, det er helt i orden, at huslejerne nu stiger kraftigt som følge af den 18. vurdering.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 35 / 14 årgang / 17. oktober 1986 

Folkeafstemning skal være bindende

23. august 2011 1 kommentar

Folkeafstemning skal være bindende

Fremskridtspartiet tilslutter sig ønsket fra Socialdemokratiet og SF om, at en kommende folkeafstemning om EF-Unionen skal være bindende og ikke kun vejledende. Med Fremskridtspartiets tilslutning til ønsket er der flertal i Folketinget.

I en kommentar siger Fremskridtspartiets gruppeformand og medlem af markedsudvalget, Aage Brusgaard: – Fremskridtspartiet har længe ønsket langt flere spørgsmål ud til folkeafstemning, så ønsket herom ligger helt på linje med vor politik. Vi skal naturligvis forud for afstemningen have en grundig debat, så befolkningen ved, hvad sagen drejer sig om. Men når der er taget stilling til sagen, bør det være en bindende stillingtagen og ikke kun en vejledende tilkendegivelse.

Netop spørgsmålet om EF-Unionen er velegnet til en folkeafstemning, idet det vil berøre alle danskere, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 19. årgang / august 1991

%d bloggers like this: