Arkiv

Archive for the ‘Trafikpolitik’ Category

Trafikskat!

6. april 2012 8 kommentarer

Trafikskat!

IngeMarie Nielsen og Preben kan ikke rigtig blive enige om principperne for en trafikskat. IngeMarie Nielsen vil gøre driften billig af hensyn til konkurrenceevnen. Preben Laugesen vil gøre anskaffelsen dyr for at begrænse import af biler og forbrug af benzin.

Nu er spørgsmålet, hvad er det Danmark lever af? Vi sælger en hel masse produkter, som for en mindre dels vedkommende består af importerede af os bearbejdede råvarer, mens resten er arbejdsløn, energi, skatter, omkostninger og avancer. Råvarerne og energien importerer vi, resten har vi jo selv.

Jo flere råvarer og jo mere energi vi importerer, des mere kan vi eksportere, og des mere kan vi få solgt af vor arbejdskraft, vore omkostninger, skatter og avance.

Det er altså en helt misforståelse, at der skal spares på energi. En landmand ville aldrig finde på at spare på foderet. Og det er også energi.

Vor konkurrenceevne er ikke berørt af de høje råoliepriser til leverandørlandene. Vore konkurrenter må betale samme priser. Men vor konkurrenceevne forringes, når vi selv belægger vor trafik med afgifter, som overvæltes på eksportpriserne, og gør dem unødigt høje. Enhver skat som indgår i varens pris, forsøges nemlig betalt af køberen, ved eksport altså af udlandet. Men udlandet vil ikke betale vore skatter, hvis varen ligesågodt kan købes i et land med lavere overvæltelige skatter.

Det er rigtigt, som Laugesen påpeger, at en del mennesker vil anskaffe store benzinslugende biler. Men gamle udslidte biler er heller ikke benzinbesparende. Men efter IngeMarie Nielsens forslag vil det være meget få, som har råd til den spøg. Det vil også være ganske få, som udskifter de gamle biler, de har med nye registreringsafgiftsfri. Det har de nemlig heller ikke råd til. Men når nye biler kun koster ca. 15.000 kroner fremover, bliver det lettere at etablere sig, afskrivningerne bliver små, presset på bankernes finansiering bliver ca. 3½ milliard kroner mindre pr. år, hvorfor vi kan forvente en lavere rente, så bliver eksporterhvervenes omkostninger sandsynligvis så meget lavere, at de bliver konkurrencedygtige.

Er man konkurrencedygtig, er der ingen ende på, hvor stor eksporten kan blive og derfor heller ingen grænse for, hvor mange mennesker vi kan beskæftige. Det er det, IngeMarie Nielsen har blik for. Alene det kvalificerer hende til finansministerposten.

F. Beyer

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 6. årgang  / 23. januar 1978

15 Fremskridt – for trafikpolitik

28. november 2011 7 kommentarer

15 Fremskridt – for trafikpolitik 

 1. Nyinvesteringer skal primært gavne privatbilismen.
 2. Registreringsafgiften på biler skal nedsættes.
 3. Hastigheden på motorvejene sættes op til 120 km/t.
 4. Rutebilsdrift skal gøres til et frit erhverv uden offentlig regulering.
 5. Tilskud til kollektiv trafik skal afvikles samtidig med, at de offentlige busselskaber privatiseres.
 6. DSB skal deles op i flere private firmaer gennem privatisering.
 7. Alle færgeforbindelser skal overgå til privat drift, ligesom rederier frit skal kunne besejle havnene.
 8. Danair/SAS´ monopol på indenrigsflyvning skal ophæves.
 9. Statens beholdning af aktier i SAS (DDL) skal afhændes.
 10. Stop bygningen af forbindelsen over Øresund.
 11. Vejafgifter skal kunne forekomme, hvis andre bilskatter reduceres med mindst tilsvarende beløb.
 12. Stop for favorisering af godstransport med tog på bekostning af lastvogne.
 13. Lastvognsbranchen skal lempes for regler og skatter således, at erhvervet får forbedret konkurrenceevnen.
 14. Transport af handicappede og ældre skal ske med taxa-bon ordningen frem for kostbare offentlige busordninger.
 15. Afgifterne benzin og diesel skal ikke sættes op, med mindre der samtidig sker nedsættelser af  vægtafgiften med samme beløb.

 —————————————————————————————————————————————————-

Det moderne samfund kan kun fungere med en billig og effektiv transport af mennesker og gods. Private er bedst til at forestå denne transport, derfor må alle områder inden for transport og trafiksektoren i videst muligt omfang privatiseres.

De offentlige transportmidler koster store skatteydertilskud. Alene DSB bliver årligt tilført 3.800 millioner kroner i tilskud. Kollektiv transport må konkurrere på lige fod med private biler.

Investeringer i vejnettet må hvert år afpasses efter de økonomiske forhold. Investeringer i vejnettet skal primært gavne privatbilismen. Der er ikke offentlige midler til at bygge fast forbindelse over Øresund eller Fehmern.

FREMSKRIDTSPARTIET ser det som sin vigtigste opgave at få trafiksektoren privatiseret mest muligt. Det offentlige skal derfor afvikle sit engagement i trafik og transport.

FREMSKRIDTSPARTIET vil have reduceret beskatningen af bilfolket.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

Borgerlig soldetur med socialisterne

18. juni 2009 2 kommentarer

Borgerlig soldetur med socialisterne

Som kommentar til regeringens (V, C og B, red.) aftale med Socialdemokratiet om DSB siger Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke:

Regeringens aftale med Socialdemokratiet om at anvende en hel milliard ekstra til DSB er en komplet uforståelig og skatteyderfjendsk handling.

DSB modtager i forvejen over 3 milliarder kroner årligt i skatteydertilskud og på den baggrund må regeringens tale om offentlige besparelser virke som en ”nøgen skal”. Regeringen har endnu engang kapituleret totalt over for socialisterne og dens advarsler mod befolkningens ”private overforbrug” er både hyklerisk og ude af proportioner.

Dette DSB-forlig viser endnu en gang klart og tydeligt, at det er regeringen og den offentlige sektor, som bærer hovedansvaret for landets dårlige økonomi. Det er meget utilfredsstillende, at regeringen kun bruger Fremskridtspartiet til at finde offentlige besparelser for så kun 42 dage efter at ”køre et parløb med DSB og Svend Auken ud at male byen rød”.

Den seneste budgetoversigt viste, at allerede nu mangler 7 milliarder kroner på statsbudgettet for 1990. Med DSB-forliget stiger dette beløb yderligere ¼ milliard kroner. Fremskridtspartiet medvirker gerne til at skabe balance i statsbudgettet, men det fordrer, at finansminister Dyremose (C) holder op med at dele skatteydernes penge ud til højre og venstre i den offentlige sektor. ”Pengene ligger bedst i borgernes egne lommer”, men det har den borgerlige regering jo tydeligvis ”glemt”.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 18. årgang / januar 1990

Transport-vanvid

16. december 2008 1 kommentar

Transport-vanvid


Vi danskere skal have transportmuligheder, der langt overstiger de transportbehov, vi rent faktisk har. Det koster det danske samfund milliarder af kroner i unødvendige investeringer og drift.


Mange overser tilsyneladende, at vi rent faktisk kun er 5 millioner mennesker – eller ca. halvt så mange, som bor i mange storbyer. Vi lever i et lille homogent og dejligt land uden store bjerge, der skal gennemskæres . Transport burde derfor kunne gøres billig.


Vi investerer milliarder af kroner i motor- og trafikveje og asfalterer god landbrugsjord. Årsag: Vil nogen have bro mellem Fyn og Sjælland, så vil andre have to motorveje i Nordjylland, (selv om man samtidig vil hæve benzinpriserne for at få bilerne væk fra vejen).


Anden årsag: Vi skal så hurtigt som muligt fra punkt A til punkt B – vi må endelig ikke spilde 10 minutter på at skulle køre gennem en lille landsby. Vi kunne jo blive fristet til at stoppe op og gøre en lille handel. Men i stedet giver vi så landsbyen lidt “offentlig landsbyhjælp”.


Danskerne må endelig ikke køre i deres egne små “Kadetter” på de nyasfalterede motorveje, de skal køre bus. Derfor har hvert amt et offentligt busselskab. Her i Viborg amt hvor jeg bor, betaler skatteyderne 48 øre af hver krone, det koster at lade VAFT køre. Før det offentlige blandede sig, kunne rutebiltrafikken betale sig selv. Dette regnestykke ligner alle andre amters. I et forsøg på at gøre busserne til en succes lancerede man så X-busserne, altså busser der kører over amtsgrænser og kun med stop i byerne. Og bingo! – det er en succes. Det kan næsten hvile i sig selv, så det er vel godt? Næh.


For de mennesker der nu benytter “de grænseoverskridende busser” kørte jo før med tog, og da de jo ikke kan sidde på to sæder samtidig, går det endnu dårligere – og med færre passagerer hos D.S.B. Derfor er regeringen (A, B, Centrum Demokraterne (D), red.) og V og K blevet enige om at bruge yderligere ca. 20 milliarder skatteyderkroner for at lokke flere passagerer over til D.S.B. de næste år, og vi må jo ikke glemme, at D.S.B. i forvejen får skatteydertilskud på ca. 3,5 milliarder kroner pr. år.


For at de “grænseoverskridende busser” og D.S.B. ikke skal få storhedsvanvid og for mange passagerer fra punkt A til punkt B, går S.A.S. nu i offensiven og starter fly-timedrift i Kastrup/Jylland, (nu her, hvor vi snart kan køre over/under 25 milliarder kroners forbindelsen Fyn/Sjælland), og her på begge sider af “min ø” Mors, øger Sun Air afgangene både fra Thisted og Skive.


Jo, vi danskere kan sandelig blive transporteret på første klasse samtidig med, at Folketinget har besluttet, at CO2-udslippet skal reduceres med 20 % senest år 2005.


Det er ikke så sært, at vi bruger ca. 60 milliarder om året i rente på den gæld, vi allerede har skabt – eller ca. det samme som den samlede folkepensionsudbetaling i Danmark.


Hvad om vi brugte vore naturligt skabte vandveje mere effektivt til transport af gods og personer?

Aage Brusgaard

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 24. årgang / november 1996

Fornuftig grundtanke spildt undervejs

7. november 2008 1 kommentar

Fornuftig grundtanke spildt undervejs


Mogens Glistrup mener Fremskridtspartiet må gå imod regeringens (Venstre, red.) forslag om afgift på bilisternes ansvarsforsikringer.

Det strider mod vort valgløfte.


Det i forvejen så hårdt plagede motorfolk kan vente nye ubehageligheder fra Venstreregeringen. I den skriftlige del af statsministerens (Poul Hartling, V, red.) åbningstale af 1. oktober hed det bl.a. således:


Som et led i de seks partiers aftale om besparelser vil der blive fremsat forslag til lov om afgift på ansvarsforsikringer for motorkøretøjer. Man ønsker, at motorkørslen på den måde gennem forsikringsselskaberne bidrager til dækning af det offentliges udgifter til behandling af trafikskadede og til invalidepension til disse


Fremskridt har haft en samtale med Mogens Glistrup om hans syn på en sådan form for beskatning.


– Denne nye afgift er en udløber af et oprindeligt radikalt forslag, der blev drøftet i spareforhandlingerne i september måned. Selv udtalte jeg mig positivt overfor forslaget, som det dengang forelå. Det gik da ud på, at erstatningsansvarlige forsikringsselskaber skulle dække udgifterne ved hospitalsophold.


– Efter min mening er der det fornuftige i en sådan ordning, at den vil opdrage det pågældende forsikringsselskab til at foretage præventive skridt, for eksempel bestående i krav om særligt sikkerhedsudstyr som et led i præmiegradueringen. Lovpligtige forsikringer kan et forsikringsselskab naturligvis ikke helt afslå at tegne, men der kan føres en tarifpolitik, som muliggør, at ulykkernes antal kan begrænses og vælter man store nye erstatningsbyrder over på forsikringsselskaberne, ansporer man dem formentlig også til at tænke konstruktivt på at få nedsat de hospitalsdage, som forsikringsselskaberne skal betale for.


Vi går imod

– Denne grundtanke bag forslaget mener jeg forspildes af den i statsministerens åbningstale foreslåede ordning. Jeg vil derfor mene, at vi skal gå imod forslaget, som det nu ligger. Det strider nok også mod vort skatteløfte.


– Skal der sættes noget andet i stedet?


– Selv er jeg stadig tilhænger af den oprindelige grundtanke i forslaget, hvorfor jeg da også har udformet en anden tekst med et andet sigte: “Hvis en persons hospitalsophold er begrundet i en begivenhed, for hvilken lovpligtig motoransvarsforsikring eller lovpligtig arbejdsgiverulykkeforsikring hæfter, betaler vedkommende forsikringsselskab et beløb til det pågældende sygehus. Beløbet udgør 600 kr. pr. døgn i 1975, 700 kr. i 1976, 800 kr. i 1977, 900 kr. i 1978 og så fremdeles. Beløbet betales for hvert af de døgn, hvor tilskadekomne kl. 04:00 har opholdt sig på hospitalet som patient. Beløbet udredes med det fulde beløb, også af forsikringsselskaber, der er delvis ansvarlige for den pågældende begivenhed. Det betales ud over eventuelt for den pågældende forsikring gældende maksimumsbeløb”.


Uafklaret stilling

– Med denne formulering har jeg forsøgt at få varetaget både de grundliggende præventive betragtninger og det hensyn, at ordningen gerne skal være så administrativt let praktisabel som muligt.


Ved redaktionens afslutning havde Mogens Glistrups forslag endnu ikke været til behandling i folketingsgruppen. Det sker formentlig meget snart og først da vil partiets endelige stilling blive afklaret.


To-b og

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 2. årgang / 19. november 1973

Bilafgifterne skader miljøet

17. oktober 2008 25 kommentarer

Bilafgifterne skader miljøet

 

De nye bilmodeller er så miljøvenlige, at det skader miljøet i Danmark, når de høje afgifter gør dem meget dyre.

 

Fremskridtsfolk fra hele landet var 8. maj samlet til en tankevækkende konference om transportpolitik i Gl. Dok i København. Repræsentanter fra bilimportører, FDM, lastvognssektoren og miljøorganisationen NOAH kom med interessante og provokerende indlæg.

 

Bent Mikkelsen fra Danske Bilimportører gjorde utvetydigt opmærksom på, hvor meget det kostede en dansk familie at erhverve en privatbil. Dels afgifter på bilen, men også den høje indkomstskat, hvor der i forvejen skal betales op mod halvdelen af indkomsten i skat, før man kan erhverve en bil, som der igen skal betales moms og afgift af.

 

Mest absurd virker det, når afgiftsskruen forhindrer miljømæssige fremskridt i Danmark, ifølge Bent Mikkelsen. Bent Mikkelsen præsenterede tre nye biltyper, som er ekstrem miljøvenlige.

 

3-liter bilen i form af VW-Lupo kommer til efteråret og kører 33 km pr. liter. Bilen sparer ca. halvdelen af det CO2-udslip en bil producerer. Bilen koster i Danmark ca. 195.000 kr., hvor en normal Lupo koster 120.000 kr. Med de afgifter kan den miljøvenlige bil ikke konkurrere på markedet.

 

Hybrid-bilen kører på benzin og el – den hedder Toyota Prius. Prius rammes hårdt af de danske afgifter, og den vil derfor ikke blive importeret til Danmark.

 

Brændselsceller. Daimler-Chrysler har lavet en prototype, der forventes at kunne være i produktion ca. år 2005. Foreløbig kører den på Brint (H), men den endelige udgave forventes at køre på methanol.

 

For alle modellerne gælder det, at de ikke vil kunne sælges i Danmark, fordi afgifterne gør dem uforholdsmæssigt dyre sammenlignet med mere forurenende biltyper.

 

En skovl er en skovl

Michael Svane, direktør i Dansk Transport og Logistik DTL, holdt et levende indlæg, hvor han sammenfattede problemet i dansk politik således: “Man tør ikke kalde en skovl for en skovl. Landbrugspolitik er i virkeligheden socialpolitik og ligeledes er transportpolitik ikke transportpolitik, men i virkeligheden miljø- og afgiftspolitik. Det gør transporterhvervet – ja os alle – til malkekøer for den store malkemaskine, der hedder det offentlige.

 

Afgifterne på transportsektoren overskrider langt den belastning, som lastbilerne er for både miljøet og vejene”, sagde Michael Svane, som fremlagde en række tal til belysning af afgifterne på transportsektoren. De høje afgifter (diesel-, vej og vejbenyttelsesafgift) kombineret med miljøkravene har betydet, at danske vognmænd ikke kan konkurrere om transporten på de danske landeveje! I perioden 1995-98 har transporterhvervene tabt 20 % i markedsandele – til østeuropæere, der kører i Danmark i de gamle lastbiler, som danske vognmænd har solgt, bl.a. fordi de er for miljøbelastende.

 

Lavere afgifter på miljøbiler

Danskerne skal tilskyndes til at købe de nye miljøvenlige biler, som er til gavn for miljøet, sagde Christian Jensen, Fremskridtspartiets trafikordfører, efter konferencen. “Da Fremskridtspartiet i sin tid fik indført lavere afgifter for blyfri benzin, var det med det formål, at få danskerne til at skifte den blyholdige benzin ud med den blyfri. I dag ved vi, at det er sket. På samme måde bør de nye og mere miljøvenlige biler slippe med lavere afgifter” mener Christian Jensen. Hvis regeringen (A og B, red.) virkelig ønsker at værne om miljøet, og ikke kun flå privatbilisterne, bør den derfor sikre lavere afgifter for denne type biler. Sker det ikke, har den afsløret sig selv på pinligste vis, fastslår Christian Jensen.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 27. årgang / maj 1999

Ministerbil til 85.000 kroner

1. september 2008 2 kommentarer

Ministerbil til 85.000 kroner

Udenrigsminister Kjeld Olesen (A) oplyser i et svar til folketingsmedlem Mogens Glistrup (Z), at en ny ministerbil til udenrigsministeren, – en Mercedes – har kostet 84.873 kroner.

Derfra skal trækkes 12.000 kroner, som den gamle ministervogn er solgt for.

Kjeld Olesen oplyser i svaret, at den solgte ministerbil var 4 år og skønnedes at være udskiftningsmoden.

Brugsperioden – som Finansministeriet har fastsat – er normalt 3 år, fremgår det af svaret.

Kommentar:

Ja, umiddelbart synes prisen ikke høj, men det skyldes, at ministerbiler er afgiftsfrie og fortæller altså, at så billigt kunne alle borgere få sig en ny flot Mercedes, hvis ikke staten forlods sugede op mod et par hundrede procent i afgift, når en ny bil skal indregistreres til almindelige borgere.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 8. årgang / 21. januar 1980

%d bloggers like this: