Arkiv

Archive for juli 2010

Tillykke Island

14. juli 2010 5 kommentarer

Tillykke Island

Den konservative/liberale regering på Island har vist vejen til afskaffelse af indkomstskatten.

Så sker det, som de traditionelt tænkende partier i Danmark har forsværget kunne ske: Indkomstskatten blev afskaffet.

Desværre er det ikke i Danmark – men på Island – man har indset, at indkomstskatten er en fortidslevning, der ikke gavner lysten til at arbejde. Efter halvanden års kraftige besparelser – og dermed også nedskæringer inden for de offentlige udgifter – har man på Island fået bremset effektivt op for en inflation på 150% om året. Det har givet så gode resultater, at man nu griber muligheden for at afskaffe al skat på arbejde og overflytte indtægterne til afgifter på forbrug.

Der er al mulig grund til at ønske Islands befolkning tillykke med den nye personlige økonomiske frihed.

Radikalt støtteparti

Herhjemme udtænker den borgerlige regering (V, C, CD og KrF, red.) nye skattereformer, hvor der indgår nye afgifter, men man påtænker ikke at ændre ved skattebundfradraget.

Skatteministeren (Isi Foighel, C, red.) klynger sig til den linje, der tidligere blev afstukket af Socialdemokratiet og bakkes op af et radikalt støtteparti. Traditionelt er regeringen rystende angst for at afgive den økonomiske frihed til borgerne, som man ikke mener selv kan forvalte de penge, der tjenes.

Man har nu haft regeringensmagten i to år, og har ikke tilnærmelsesvis nået, hvad man nu har klaret på Island på halvandet år. Der er da også den væsentlige forskel på den islandske og danske regering, at på Island har den konservative/liberale regering fået flertal med Fremskridtspartiet for sin sparepolitik, mens man i Danmark har knyttet sig til det radikale afgiftsparti.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 35 / 12. årgang / 12. oktober 1984

Landsformanden har ordet januar 1992

7. juli 2010 Skriv en kommentar

Landsformanden har ordet

Januar 1992

Kære partifæller!

Ofte har vi overskredet tærsklen til et nyt år med bange anelser. Hvad vil det nye år bringe af godt eller dårligt? Tør vi håbe og tro på en tryg og god fremtid på verdensplan – nationalt – partipolitisk – familiært og personligt?

1992 bliver på mange områder det sidste år i det nye Europa. Mange gamle grænser falder – nye stater opstår og de næste 12 måneder bliver de sidste inden EFs grænser Indre Marked er på plads. Med ringe økonomisk vækst og udsigt til 25.000 flere arbejdsløse vil 1992 blive et år med store udfordringer, et år, hvor vi skal have en ny hårdt tiltrængt udlændingelov og folkeafstemning om politisk og monetær Union.

En meningsmåling viser, at et flertal af danske tror, at det kommende år vil give os økonomisk fremgang, men samtidig frygter mange at miste deres job i det nye år.

Den påståede bedring i dansk økonomi er jo sket på bekostning af rigtig mange arbejdspladser. På skattefronten er der tilsyneladende intet godt nyt. Regeringschefen (Poul Schlüter, C, red.), der de sidste ni år gentagne gange har lovet skattelettelser, har i en nytårsudtalelse bebudet, at skattelettelser ikke vil kunne gennemføres de første par år.

De seneste meningsmålinger har heldigvis igen vist pæn fremgang for vort parti. Måtte året 1992 blive året, hvor vi formåede at overbevise langt flere vælgere om, at Fremskridtspartiet med sin politik har nøglen til national, familiær og personlig fremgang.

Vi må pågående og sagligt fremføre vor politik om: Skattelettelser, afbureaukratisering, privatisering og offentlige besparelser som den eneste brugbare løsning af de store samfundsproblemer med stigende skattetryk, arbejdsløshed, gældsætning og for ringe afsætning.

Momsforhøjelse og CO2 afgift virker i den forkerte retning. En af mulighederne for store offentlige besparelser har gruppeformand, Aage Brusgaard, påpeget ved Z’s forslag om, at fjerne partistøtten til de politiske partier, et forslag, der naturligvis også burde omfatte millionerne til de politiske ungdomsorganisationer og nu forventer vi så, at Venstres gruppeformand følger Aage Brusgaards opfordring om at være medforslagsstiller. Ellers er det som med de lovede skattelettelser: Loven er ærlig, men holden besværlig!

Med de bedste ønsker om at 1992 må blive et på alle områder godt fremskridtsår.

Godt nytår.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 20. årgang  / januar 1992

%d bloggers like this: