15 Fremskridt – for ulandene

20. november 2011

15 Fremskridt – for ulandene 

 1. Den danske statslige ulandsbistand afvikles over få år.
 2. DANIDA nedlægges, og udenrigstjenesten reduceres kraftigt.
 3. Der opretholdes kun en statslig pulje for ydelse af katastrofehjælp.
 4. Den danske ulandsbistand overlades til private hjælpeorganisationer, hvis midler må komme fra frivillige bidrag fra befolkningen.
 5. Ulandsbistanden skal i højere grad anvendes liberalt med hjælp fra private hjælpeorganisationer, indtil statens engagement er afviklet.
 6. Dansk erhvervsliv skal have større indflydelse og deltagelse i danske ulandsprojekter, indtil statens engagement er afviklet.
 7. Ulandene skal stilles over for skrappere krav om overholdelse af menneskerettighederne, indtil statens engagement er afviklet.
 8. Ulande, der er krigsførende, skal udelukkes fra dansk ulandsbistand.
 9. Dansk ulandsbistand skal primært gå til mennesker og ikke til stater.
 10. Danmark skal i alle internationale organer arbejde for at få åbnet for fri verdenshandel.
 11. Danmark skal gå foran med åbning af vores markeder for import fra østlandene.
 12. Ulandene skal gøres til ligeværdige lande med selvrespekt og ikke holdes i tilskudsmodtagerens ydmyge rolle.
 13. Danmarks hjælp til Østeuropa skal gælde teknologihjælp og fri handel, mens tilskud afvikles.
 14. Den danske internationale miljøhjælp skal primært gå til afhjælpning af miljøkatastrofer i vore nabolande.
 15. Ofre for krige, naturkatastrofer og lignende skal hjælpes i nærområdet og ikke fragtes jorden rundt som flygtninge.

 —————————————————————————————————————————————————-

Danmarks rolle i det internationale samarbejde er kritisabel. Vi vil i 1995 yde ca. 18.000 millioner kroner i ulandsbistand, østhjælp og miljøhjælp. Det er penge, som alle må lånes. Danmark yder ukritisk hjælp til totalitære regimer ofte med kommunistisk ledelse, hvilket langt fra afspejler danskernes holdning. DANIDAs udøvelse af ”kollektiv moral” må bringes til ophør. Danskerne skal have frihed til – gennem private donationer – at hjælpe hvem, og hvor de vil.

Ulandshjælp bliver ofte spist op af korruption og fejlslagne projekter. Ulandsbistand er med til at fastholde ulandene i den umyndige rolle som modtager af gaver. 

FREMSKRIDTSPARTIET vil ændre dansk ulandsbistand markant og grundlæggende. Fri handel mellem alle lande er midlet til opnåelse af bedre vilkår i ulandene. Indtil den statslige ulandsbistand er helt afviklet, må reglerne strammes betydeligt op.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 23. januar 2012 kl. 05:37
 2. 25. januar 2012 kl. 05:15
 3. 12. april 2013 kl. 05:34
 4. 4. juni 2013 kl. 09:15
 5. 4. juni 2013 kl. 09:36
 6. 4. juni 2013 kl. 09:54
 7. 4. juni 2013 kl. 10:29
 8. 4. juni 2013 kl. 10:35
 9. 5. juni 2013 kl. 06:16
 10. 5. juni 2013 kl. 08:19
 11. 10. juli 2013 kl. 06:08
 12. 18. juli 2013 kl. 10:20
 13. 29. juli 2013 kl. 10:45
 14. 7. august 2013 kl. 07:27
 15. 20. august 2013 kl. 11:39
 16. 24. august 2013 kl. 07:32
 17. 27. august 2013 kl. 05:59
 18. 1. september 2013 kl. 14:31
 19. 4. september 2013 kl. 10:26
 20. 8. september 2013 kl. 07:05
 21. 12. september 2013 kl. 08:51
 22. 18. september 2013 kl. 08:20
 23. 26. september 2013 kl. 07:20
 24. 27. september 2013 kl. 06:30
 25. 30. september 2013 kl. 04:45
 26. 1. oktober 2013 kl. 05:39
 27. 5. oktober 2013 kl. 09:51
 28. 6. oktober 2013 kl. 06:59
 29. 12. oktober 2013 kl. 09:14
 30. 14. oktober 2013 kl. 10:16
 31. 15. oktober 2013 kl. 08:34
 32. 17. oktober 2013 kl. 04:44
 33. 25. oktober 2013 kl. 06:29
 34. 31. oktober 2013 kl. 09:16
 35. 19. november 2013 kl. 05:11
 36. 21. november 2013 kl. 07:11
 37. 27. november 2013 kl. 08:25
 38. 9. december 2013 kl. 11:13
 39. 2. april 2014 kl. 11:56
 40. 3. april 2014 kl. 08:39
 41. 10. juli 2014 kl. 05:28
 42. 23. september 2014 kl. 08:20
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: