Forside > Økonomi, Offentligt ansatte, Skat og afgifter > Reallønsfremgang for offentligt ansatte

Reallønsfremgang for offentligt ansatte

4. august 2012

Reallønsfremgang for offentligt ansatte

Organisationslederne forsøger med urigtige påstande at vildlede medlemmerne, som opfordres til indgående at studere nedstående opstilling.

Danmark bliver et meget rigere samfund, når fremskridtspolitikken sejrer. Når den samlede samfundskage bliver større, bliver der selvsagt også noget mere til hver enkelt dansker.

  1. kolonne (løn): For at få en fornemmelse af, hvordan det vil gå i året med 60.000 kr. skattefri bundgrænse, har vi udarbejdet nedenstående oversigt. Dens første kolonne viser 1977-lønindtægten gående fra den deltidsbeskæftigede med 23.000 kr. til den toplønnede på 250.000 kr.
  2. kolonne (skatteplg. indtægt): I den anden kolonne finder man, hvad der typisk svarer hertil som skattepligtig indkomst, altså efter fradrag.
  3. kolonne (skat): Dernæst viser tredje kolonne 1977-indkomstskatten, når amt, kommune og kirke udskriver gennemsnitssatsen 24,2 %.
  4. kolonne (Z-skat):  længe den skattepligtige indkomst er under 60.000 kr., er fremskridtssamfundets skat naturligvis 0 kr. som vist i den fjerde kolonne. Når vi kommer højere op, må vi tage hensyn til de lønudgiftsreduktioner, der skal være med til at finansiere skatteomlægningen. De er på gennemsnitligt 14 % – størst for den højtlønnede administrator, mindst for den lavtlønnede. En lønsats på 75.000 kr. vil gennemsnitligt blive nedsat med ca. 9.000 kr., en på 120.000 kr. med 18.000 kr. og en på 250.000 kr. med 51.000 kr. Derfor ville den typiske Z-skat blive som vist i fjerde kolonne, hvis Folketinget havde vedtaget de den 8. september 1975 (forslag nr. 240 og 241) og igen i marts 1976 stillede fremskridtsforslag om en enhedsbeskatningssats på 50 % af skattepligtig indtægt udover 60.000 kr.
  5. kolonne (skattelettelse): Den femte kolonne viser skattebesparelsen, der i sidste kolonne er reduceret med bruttolønnedgangen. Facit bliver altså nettolønfremgangen.
  6. kolonne (lønfremgang): Det vil ses, at for alle fuldtidsbeskæftigede er der tale om en lønstigning på 12.-15.000 kr. Da Fremskridtspolitikken vil bremse inflationen, vil købekraftsfremgangen nok gennemgående ligge omkring de 19.000 kr. Selv om børnetilskud bortfalder, og der skal betales fuld pris for teaterbilletter m.v., vil så at sige alle offentligt ansatte få udvidet forbrug og opsparing med over 1.000 kr. om måneden.

Løn                      Skattepl.                Skat                      Z-skat                   Skatte-                  Lønfrem-

                            Indtægt.                                                                               lettelse.                 gang

23.000                  20.000                  3.167                             0                       3.167                   1.267

33.000                  30.000                  7.447                             0                       7.447                   4.447

43.000                  40.000                11.272                             0                     11.272                   7.527

54.000                  50.000                16.007                             0                     16.007                 10.007

64.000                  60.000                20.287                             0                     20.287                 13.187

75.000                  70.000                25.028                          500                     24.528                 15.528

86.000                  80.000                30.748                       4.400                     26.348                 15.148

97.000                  90.000                36.469                       8.000                     28.469                 14.469

108.000               100.000                42.188                     12.000                     30.188                 14.188

120.000               110.000                47.908                     16.000                     31.908                 13.908

133.000               120.000                53.628                     19.500                     34.128                 13.128

147.000               130.000                60.395                     22.500                     36.895                 11.895

162.000               140.000                67.197                     25.500                     41.697                 12.697

178.000               150.000                73.995                     28.000                     45.995                 11.995

250.000               200.000               107.995                     44.500                     63.495                 12.495

Redaktionen

Fremskridt nr. 20 / 4. årgang  / 18. november 1976

Reklamer
%d bloggers like this: