Forside > Økonomi, Den offentlige sektor, Det konservative Folkeparti, Erhvervspolitik, Privatisering, Skat og afgifter, Venstre > Finansloven understreger behovet for et seriøst ikke-socialistisk samarbejde

Finansloven understreger behovet for et seriøst ikke-socialistisk samarbejde

2. marts 2009

Finansloven understreger behovet for et seriøst ikke-socialistisk samarbejde


– En offentlig sektor, der år efter år koster 500 milliarder kroner, er alt for stor. Det samme gælder en statsgæld, der årligt æder mere end 50 milliarder kroner i rentebetalinger. Disse urimelige byrder på danske borgere har siden 1980 medført et skattetryk på mere end 50 pct., og det er selvfølgelig også alt for stort.


– På den baggrund må det anses for meget skuffende, at en “borgerlig” regering (V og C, red.) endnu engang møder frem med et statsbudget, hvor den opererer med et underskud, et underskud der understreger, at den borgerlige regering fortsat ikke ønsker at sætte tæring efter næring, fortsat ligger under for socialdemokratiske tvangstanker om en bugnende offentlig sektor.


– Den borgerlige regering står nu ved en skillevej. Enten skal finansloven gennemføres med et socialdemokratisk sikkerhedsnet, der garanteret kommer til at koste skatteyderne endnu dyrere, eller også skal regeringen lære af sidste års finanslovsforhandlinger, hvor Fremskridtspartiet viste, at vi er indstillet på at tage et ansvar, hvis der vel at mærke også følger en rimelig indflydelse med.


Målet

Kim Behnke slutter:


– Målet for forhandlinger mellem Fremskridtspartiet og regeringen må derfor være, at finansloven for 1991 forbedrer den økonomiske udvikling i Danmark. Vi skal have overskud på statsfinanserne, således at vi kan begynde en tilbagebetaling af vor udlandsgæld. Det kan kun ske i form af en kraftig og nødvendig reducering af de offentlige udgifter, ikke ved øgede skatter. Skatter og afgifter skal derimod sættes ned, så Danmark kommer bedst muligt ind i EFs indre marked. Vi skal fortsætte arbejdet med privatiseringer, og finansloven skal give et resultat, der skaber håb og tryghed i private hjem og i et stadig mere og mere tynget erhvervsliv. Regeringen bør derfor hurtigst muligt indlede finanslovsforhandlinger med Fremskridtspartiet. Vi er igen parate til at trække i arbejdstøjet…ER REGERINGEN? Eller springer den endnu en gang over, hvor det socialdemokratiske gærde er lavest?


Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 18. årgang / september 1990

Reklamer
%d bloggers like this: