Den offentlige mafia

19. februar 2009

Den offentlige mafia


Det, vi kalder skatte- og toldvæsenet, er i realiteten blot en automatisering af slaveriet, hvor slaverne er kommet på egen kost og logi og blevet forsynet med en stabel giroindbetalingskort, som de kan indbetale det meste af deres løn på, hvis den ikke er trukket i forvejen mod at få nogle mere eller mindre fiktive modydelser af beskeden værdi og / eller til en overpris ud over alle tænkelige grænser.

Den samlede værdi af modydelserne som indbetaleren får tilbage, udgør kun en brøkdel af den pris han betaler og navnlig noget intet normalt begavet menneske ville købe til den pris, hvis han/hun havde frit valg til at købe den fiktive “service”, på et frit konkurrerende marked.


Overalt, hvor noget bliver socialt uden konkurrence, opstår der en gigantisk ubetalelig administration og korruption i alskens nuancer, fordi den helt vitale konkurrence mangler. Den sociale idé ville være god på mange områder, hvis denne planet bestod af nogle andre mennesker med langt mindre egoisme, men så længe dette ikke er tilfældet, kan vi godt lægge det sociale på hylden og glemme det indtil videre, hvis ikke alt skal ende i kaotiske tilstande.


Ernst Simonsen


Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridtspartiet nr. 2 / 36. årgang / 25. maj 2008

%d bloggers like this: