Arkiv

Archive for marts 2012

Personaleloftet er et falsum

31. marts 2012 3 kommentarer

Hækkerup tilstår: Personaleloftet er et falsum

Postbudenes næstformand, Robert Klestrup, har forholdt Per Hækkerup (A), at personaleloftet rent praktisk medfører, et betydeligt antal overarbejdstimer. Det er almindeligt, at et københavnsk postbud har 150-160 timers arbejde udover sine 179 overenskomstmæssige timer.

– Personaleloftet løser ikke spare problemet, tilstår Hækkerup, hvorpå han lancerer en fantastisk udtalelse om, at personaleloftet er en ganske god præventiv foranstaltning. Hvis loftet ikke var der, siger den begavede økonomiminister, ville man være tilbøjelig til at udvide personalestaben mere end strengt nødvendigt.

Og personaleloftet betyder, at de offentlige institutioner må føre absolutte beviser for, at de har brug for mere personale.

De offentlige institutioner har imidlertid god rutine i at bevise, at de har brug for mere personale og der er ingen tvivl om, at man fortsat gør, hvad man kan for at udvide sine butikker. Administrationsomsætningen forøges desuden i takt med lovgivningsaktiviteten, således at den bureaukratiske maskine stadig er godt kørende.

Når personaleloftets historie engang skal skrives af en humoristisk anlagt historiker, vil man opdage, at personaleloftet er et falsum. Det er nedskæring, der er brug for. Personaleloftet gavner ingenting i sig selv, for man har glemt, at det kun kan virke i forbindelse med et lovgivningsloft.

Neuf

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 1. årgang / oktober 1973 

Retsbevidsthed?

30. marts 2012 8 kommentarer

Retsbevidsthed?

Citat fra ”Kriminalitet i velfærdssamfundet”:

”Eftersom det er loven, der definerer kriminaliteten, er det også nærliggende at prøve at begrænse den ved at gøre det ulovlige lovligt”. 

Det er jo i sandhed et citat, som kan få det til at risle lovlydige borgere koldt ned ad ryggen. Talrige eksempler kan nævnes, men det mest ydmygende eksempel for de danske lovgivere må være ”det sociale eksperiment” Christiania, som nu på 16. år fortsætter sine ”lovliggjorte” ulovligheder, fordi en flok slatne beslutningstagere ikke tør være konsekvente.

Den seneste udvikling i ”det sociale eksperiment” drejer sig om 12 ulovlige værtshuse, som ikke har bevilling, og som heller ikke er momsregistreret – forståeligt nok til stor irritation for restauratørstanden, der skal overholde et hav af forskellige lovbestemmelser for at drive deres forretning. Disse 12 ulovlige ”værtshusdriverter” har – for at vise deres foragt for retssystemet – endog ikke søgt værtshusbevilling, skønt forsvarsministeren (Hans Engell, C, red.) på sine grædende knæ har tigget dem herom. Men – ak nej – for ikke at tabe ansigt kastes det ”skidne vand” videre til justitsministeren (Erik Ninn-Hansen, C, red.) og finansudvalg, så er der politisk flertal for ulovlighederne af en sådan art – ikke mindst af hensyn til den lovlydige del af den danske befolkning.

PS.

Ligegyldigt hvad der sker i samfundet af alskens elendighed, har beslutningstagerne en løgn parat til at skjule elendigheden.

J. Lorenzen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 15. årgang / 23. januar 1987

Flygtninge

29. marts 2012 8 kommentarer

Flygtninge

I radioavisen og i dagspressen er det flere gange omtalt, at det er meget vanskeligt at skaffe boliger til 2.000 eller flere flygtninge. Et det virkelig et stort problem?

Hvor er alle de flygtningefrelste, der nu burde komme til hjælp og tilbyde at modtage en eller flere flygtninge i deres hjem mod et beskedent vederlag?

Flygtningevennerne med hr. Brian MacQuire og hr. Jacques Blume i spidsen. Mange af vore politikere med hr. Bernhard Baunsgaard (B), hr. Ole Espersen (A), fru Ebba Strange (F) og fru Aase Olsen (B) i spidsen.

Alle de præster der har talt så strengt til pastor Søren Krarup. Medarbejdere ved Danmarks radio med hr. Michael Juul Sørensen og fru Lone Kühlman i spidsen.

De 103 kulturpersonligheder der forsøgte at få justitsministeren (Erik Ninn-Hansen, C, red.) til at give asyl en bloc til et stort antal flygtninge.

Flygtningehjælpens telefoner burde gløde og de flygtningefrelste stå i kø for at få lov til at være værter for de boligløse flygtninge. Nu må de vise, at deres store ord om næstekærlighed og medmenneskelighed følges af gerning. Ellers tror vi ikke på dem.

Det opståede boligproblem burde være løst i løbet af et par dage. Selvfølgelig er det såre nemt at råbe op om, hvad der bør gøres, men uden tvivl vanskeligt at udmønte de store ord i gerning, hvis det kræver en personlig indsats.

Lad os i radio, TV og dagspressen få at vide, hvor mange, der har meldt sig.

E. Larsen 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 21 / 15. årgang / 2. juni 1987

Nej til forhøjelse af punktafgifter

28. marts 2012 Skriv en kommentar

Nej til forhøjelse af punktafgifter

Fremskridtspartiet vender sig på det kraftigste mod regeringens (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) planer om at finansiere rabatkort til de studerende over en forhøjelse af afgifterne på øl, vin og spiritus. Det siger Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke.

– Punktafgifterne er en skjult skat, og Fremskridtspartiet vil under ingen omstændigheder være med til at skatteskruen får endnu et nøk opad. Tværtimod. Danskerne er verdens mest skatteplagede folk, og fordi regeringen nu føler sig presset til at give de studerende rabat på deres transport til og fra skole, skal det ikke gå ud over den øvrige del af befolkningen.

Ordet ”spare” indgår desværre ikke i regeringens ordbog. Man tvivler nogle gange på, om de overhovedet kan stave til det. Hvis de studerende skal have mulighed for at komme til og fra skole – billigere end nu – så må der findes tilsvarende besparelser for denne udgift.

Det nytter ikke, at hver gang regeringen vil have finansieret et af sine påhit, så skal pengene finansieres over skatter, afgifter eller gebyrer. Befolkningen er i forvejen ved at kvæles af det alt for høje skatteniveau, der slår ethvert initiativ ihjel.

Fremskridtspartiet kræver, at regeringen sætter sig ned og finder kompenserende besparelser, hvis de studerende skal have et rabatkort og ikke bare blindt vælte udgifterne over på skatteyderne, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 24. årgang  / maj 1996 

Forældede synspunkter

27. marts 2012 1 kommentar

Forældede synspunkter 

Socialister og forstokkede arbejderførere har svært ved at acceptere Fremskridtspartiet som et arbejderparti.

Det skyldes, at de stadig lever i samfundet, som det var på Karl Marx’s tid. Dengang gik det dybe klasseskel imellem arbejdsgiverne på den ene side og arbejderne på den anden.

Nu deler samfundet sig imidlertid mellem de produktive, der udfører nyttigt arbejde på den ene side og nasserne i den herskende klasse på den anden. Det er pinende nødvendigt, at vi her i landet får indført en tilstand, så man ikke først og fremmest belønner dem, der kan udnytte indviklede lovkomplekser eller udføre goldt administrationsarbejde. Skal landets problemer løses, sker det kun ved at vort eneste råstof af betydning, vor arbejdskraft, får bedst mulige vilkår at udfolde sig under. Om arbejdskraften så viser sig i form af lønarbejde eller i form af arbejdsgiverrisiko skaber ikke nu om dage de store skel.

Jo før man får øjnene op for, at sammenhængen er sådan nu om dage, des tidligere kan vi komme af med det uføre, som de mange års dårlige politik har bragt os i.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 17 / 4. årgang / 7. oktober 1976 

Op med parabolerne – ned med monopolerne

26. marts 2012 11 kommentarer

Op med parabolerne – ned med monopolerne 

Ifølge Vestkysten den 2. maj er trafikminister Frode Nør Christensen (CD) meget ophidset over, at jeg for nogle måneder siden benyttede mig af mine demokratiske rettigheder ved at lade opstille en parabolantenne og således ucensureret kunne modtage satellit-tv.

Nu betyder det selvfølgelig ikke så meget, hvad trafikministeren og hans socialdemokratiske aftalepartner – J. K. Hansen – fortæller 18 fremmødte deltagere (de to talere, serveringspersonalet og ministerchaufføren inkl.) om min parabolantenne. Mere interessant er det måske, at selvsamme parabol gav anledning til så megen omtale og sympatitilkendegivelser hos befolkningen, at et stort flertal i Folketinget nu har aftalt at ændre loven, så det fremover minder lidt om forholdene i et demokratisk samfund.

Vedrørende ministerens udtalelser i øvrigt, så plejer det blandt Folketingets partiet at høre til god tone – så vidt muligt – ikke at angribe personer, der ikke er til stede og slet ikke, når de ingen indflydelse har fået.

Frode Nør Christensen er imidlertid ret så speciel også på dette område. Jeg hentyder her til et møde, nogle antenneforeninger i Nordjylland havde arrangeret mellem trafikministeren og undertegnede i Støvring. Et sted mellem 250 og 300 mennesker mødte op – blot for med undren at måtte konstatere at ministeren – udover den tid det tog at spise middagen – erklærede, at han højest kunne være der en time og i denne time overhovedet ikke ville debattere mødets temaer nemlig hybridnettet og parabolantenner.

At trafikminister Frode Nør Christensen erklærer, at han har svært ved at finde ud af, hvad hans ministerium egentlig omfatter, overrasker mig ikke. Men er det et helt urimeligt forlangende, at regeringschefen (Poul Schlüter, C, red.) udpeger nogle ministre, der blot har en lille smule indblik i de ting, de beskæftiger sig med?

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 17 / 15. årgang / 15. maj 1987 

Ren røg om få år

25. marts 2012 6 kommentarer

Ren røg om få år 

I mange år har man været opmærksom på det store problem, der ligger i dagens el-produktion. Uanset om man bruger olie eller kul, så udsender kraftværkerne enorme mængder svovldioxid og kvælstofilte. Begge dele er til skade for såvel miljø som mennesker.

I mange år har man forsøgt at løse problemet ved at bygge meget høje skorstene. Det eneste man opnår, er at det så er folk i vores nabolande, der får ”glæde” af giftstofferne, når de kommer ned igen i form af sur regn.

Hidtil 2 metoder

Der er hidtil benyttet to metoder på at rense røgen for de nævnte giftstoffer. Den ene er det gamle kendte ”vandpibe-princip”, hvor man leder røgen igennem et vandbad og derved vasker røgen for gift. Problemet er bare, at man derefter har store mængder giftigt vand som biprodukt. En anden metode er at tilsætte kalk. Kalken binder giftpartiklerne og renser derved røgen. Men igen er der det kedelige resultat, at man får enorme mængder forurenet kalk som resultat.

Helt ny metode

Det danske firma Haldor Topsøe har udviklet et udstyr, hvorved det er muligt at fjerne 95 % af svovldioxiden og 80-90 % af kvælstofilten. Processen kaldes SNOX og skal de kommende par år gennemtestes på Skærbækværket ved Kolding Fjord.

Den helt store fordel er, at man ikke får en helt masse forurenet kalk eller vand som spildprodukt. Tværtimod så får man ren svovlsyre som spildprodukt. Svovlsyren har en så høj kvalitet, at den kan sælges som råvare!

Forsøgsanlægget startes op i maj 1987. Til december vil det blive sat i ”kommerciel” drift. Efter en 2-årig forsøgsperiode vil alt røgen fra Skærbækværket blive sendt igennem SNOX-anlægget, og så endelig 3 år efter vil man, – såfremt anlægget virker efter hensigten – opstille tilsvarende anlæg på alle danske kraftværker. Lige som man håber at kunne eksportere anlæggene til udenlandske kraftværker.

Ren luft i fremtiden

Man må bestemt håbe, at det lykkedes at få den nævnte SNOX-proces til at virke således, at vi i fremtiden kan begrænse vores luftforurening. Kraftværkerne bidrager i øjeblikket med en kæmpe andel af den samlede mængde luftforurening.

I Danmark har vi jo ikke i tide været fornuftige nok til at overgå til den helt rene el-fremstilling i form af A-kraft.

ELSAM og Topsøe venter, at alle kraftværker har et SNOX-anlæg inden år 2000.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 15. årgang / 24. april 1987

Skattelettelser skal skabe konkurrenceevne

24. marts 2012 20 kommentarer

Skattelettelser skal skabe konkurrenceevne

I en kommentar til regeringens (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) økonomiske oversigt siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke, at den eneste måde at øge den danske konkurrenceevne på er at give skattelettelser.

– Hvis regeringen lover arbejdsmarkedets parter at hæve bundfradraget til gengæld for en opløsning ved overenskomstforhandlingerne, vil dansk erhvervsliv få nedbragt omkostningerne og derved få styrket konkurrenceevnen. Det er samtidig den eneste vej frem, hvis vi skal skabe reelle arbejdspladser, siger Kim Behnke og fortsætter:

– Regeringen forventer en stigning i inflationen. Også derfor skal der styr på de offentlige budgetter. Inflation er som en tyv om natten. Ingen har gavn af mere i lønningsposen, når priserne også stiger. Derfor skal der gøres alt for at holde inflationen nede.

– Når regeringen siger, at den forventer 10.000 flere i arbejde til næse år, er der tale om et skønmaleri. Kun fordi regeringen har opfundet alle mulige orlovsordninger, kan den få det til at se ud som om, at ledigheden er faldet. Kendsgerningerne viser desværre noget helt andet, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11  / 24. årgang / november 1996

Huslejestigninger i EF

23. marts 2012 Skriv en kommentar

Huslejestigninger i EF 

Danmark havde største huslejestigninger i EF, oplyser EF-kommissionen i en beretning om udviklingen på det sociale område i EF i tiden 1976 til 1977.

Den gennemsnitlige husleje i Danmark steg med 12,1 %. I de øvrige EF-lande svingede huslejestigningerne fra nul procent i Irland til 8,5 % i Belgien.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 6. årgang / 19. juni 1978

Olie nok?

22. marts 2012 1 kommentar

Olie nok?

Lloyds skibsregister i London kan meddele, at der er udskibet 30 % mere olie fra den persiske golf i månederne oktober, november og december 1973 end i samme tidsrum året før.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 2. årgang / 5. februar 1974

%d bloggers like this: