Forside > Mogens Glistrup, Skat og afgifter, Venstre > Indkomstskatten gør mest skade

Indkomstskatten gør mest skade

21. februar 2010

Indkomstskatten gør mest skade

Derfor går flertallet af Fremskridtspartiets gruppe imod 2½ % -afgiftens ophævelse

Hvad er nu det? Går Fremskridtspartiet imod skattelettelser?

Ja, sådan kunne det måske ved en overfladisk betragtning se ud. Det har i al fald i visse kredse vagt opmærksomhed, at Mogens Glistrup som ordfører ved første behandling af regeringens (V) forslag om ophævelse af den 2½ % afgift ved ejendomshandel meddelte, at majoriteten af Fremskridtspartiets gruppe formentlig ville stemme imod ophævelsen.

Fremskridt har bedt Mogens Glistrup uddybe begrundelsen for flertallets synspunkt:

2½ % afgiften er en tåbelig og urimelig skat. Dette gælder imidlertid et væld af vore skatter og afgifter. Man kan jo godt dråbevis begynde at ophæve først denne afgift, så momsen på fødevarer, så totalisatorafgiften, der er ved at ruinere vore travbaner, så ejendomsbeskatningen på produktionsjord o.s.v., o.s.v. Der vil imidlertid ikke være nogen fornuftig planlægningsdisposition i at gå dråbevis frem på den måde. Hele den offentlige sektor vil blive et endnu større morads. Derfor er det min opfattelse, at det vi fremover skal koncentrere os om, er den skat, der gør størst skade her i landet nemlig den personlige indkomstskat. Dropper vi den lille milliard, som 2½ % afgiften i løbet af nogle få år vil indbringe i hvert finansår, vil vi være så meget længere tilbage med hensyn til at kunne gøre noget effektivt for at kunne bekæmpe indkomstskatten.

Afgift uden administration

Dertil kommer, at 2½ % afgiften næppe i særlig grad virker tyngende nogen som helst steder. Fast ejendom plejer at stige med 1 % godt og vel om måneden og derefter betyder 2½ % blot, at ejendomssælgere ikke får dagspris, men prisen som den var for et par måneder siden. Afgiften kræver ikke nogen særlig administration. I realiteten administreres den som en forhøjelse af stempelafgiften ved skødeskrivning. Denne stempelafgiftssats har bevæget sig noget op og ned og blev altså i 1972 forhøjet med 2½ %. Disse indgår som en del af omkostningerne ved ejendomshandler, hvilke omkostninger jo – bl.a. som følge af de helt urimelige advokatsalærtakster – plejer at ligge på godt 6 %, hvoraf 2½ % afgiften altså er mindre end halvdelen.

Det er på tilfældige tidspunkter i tilværelsen, at folk støder på denne 2½ % afgift, men der, hvor den virkelig skæpper noget, er på millionejendomshandlerne, der med de inflationsudviklinger, der har været, nok kan bære en sådan afgift meget bedre end mange beskatningsområder. Det er selvfølgeligt, at ejendomssælgere ikke kan få endnu flere penge i kassen, men at disse i stedet skal ned i foret på finansministeren (Anders Andersen, V, red.) og hans følgesvende, men når man ser på, hvordan indkomstbeskatningen mishandler masser af produktivt arbejdende her i landet, forekommer det mig meningsløst at skulle sinke tempoet i afviklingen af indkomstskatten for at varetage den tilfældige gruppe af ejendomsmægleres interesser.

Mogens Glistrup og

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 2. årgang / 22. januar 1974

%d bloggers like this: