Arkiv

Archive for september 2011

Vi genta’r og genta’r og genta’r:

29. september 2011 Skriv en kommentar

Vi genta’r og genta’r og genta’r: 

I Berlingske den 1. juni foregav Rene Brusvang (Centrum Demokraterne, D) at være i tvivl om Fremskridtspartiets indstilling til at indgå i et forpligtende samarbejde med andre partier.

Der er ingen som helst rimelig grund til at nære en sådan tvivl.

Lige siden fremskridtsbevægelsens opkomst for 88 måneder siden har vor holdning enstemmigt været klar, entydig og uforandret. I handling som i ord.

Her kan man høre radiointerviews med Mogens Glistrup

På den nye foranledning skal jeg imidlertid oplyse, at Fremskridtspartiets eneste betingelse for at være med – ”tælles med” som Bertel Haarder (V) så usmageligt udtrykker det – i et samarbejde er, at det sker på lige fod med samarbejdets andre deltagere og, at erhvervslivets konkurrencevilkår forbedres massivt ved lempelse af restriktioner og indkomstskattetryk herunder betydelige forhøjelser af den skattefrie bundgrænse.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 6. årgang / 3. juli 1978

Landsbyerne svigtet igen

27. september 2011 1 kommentar

Landsbyerne svigtet igen 

“Kønne tanker og tom snak”- kalder Ernst B. Schmidt diskussionen om Landsbysamfundets bevarelse. 

Alle taler om, at der skal gøres noget for landsbyerne, og at landsbysamfundet er blevet mishandlet af planlægningslovene. Alle vil så gerne på landet. Alle tænker kønt om landsbysamfundet. Alle priser det sunde miljø på landet, som man gerne vil styrke og bevare.

Det er derfor nedslående, at alle disse kønne tanker og forsætter forbliver tanker og tom snak!

Sidst har vi hørt det i folketinget, hvor Venstre prøvede at overgå Fremskridtspartiet ved at fremsætte et beslutningsforslag, hvor Venstres ordfører, Aksel Pedersen, ved førstebehandlingen sagde:

Med dette enkle beslutningsforslag ønsker vi i Venstre, at styrke det lokale selvstyre ved at give kommunerne ret til at pålægge myndighederne, at udstede byggetilladelse til enkeltbebyggelse i landsbyer og landzoner.

Mange partier i folketinget støttede tanken, men da Socialdemokratiet ønskede at lade kommunerne selv bestemme over landzonerne, blev landsbyen igen ladt i stikken af de borgerlige partier.

Fremskridtspartiet går imod den tanke, at ”landet” først og fremmest skal være til rekreation for bysamfundet i ferierne.

Fremskridtspartiet vil derfor – igen og igen – rejse spørgsmålet, hvorfor der ikke skal være ligestilling mellem by og land? Det kan ikke være rimeligt, at en befolkning skal holdes nede til fordel for andre, så derfor fortsætter Fremskridtspartiet ufortrødent kampen for ligestilling – også på dette område!

Ernst B. Schmidt

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 6. årgang / 3. juli 1978

Sydafrika

25. september 2011 8 kommentarer

Sydafrika 

Vi kørte 3.000 km, og overalt i Sydafrika blev vi slået af renlighed og orden. Intet snavs og papir og ingen dåser, graffiti eller hærværk. Af de 21 lande jeg har besøgt, er Sydafrika det smukkeste og mest velordnede.

På det fornemme Carlton i Johannesburg og på luksushotellet Holliday Inn i Pretoria talte jeg både i restauranterne og ved svømmebadet fem gange så mange sorte som hvide.

De sorte er da også ofte særdeles velhavende og kører i egen BMW eller Mercedes.

I homelandet Boputhatsschwanas ferieby Sun City sad de sorte omkring spillebordene side om side med de hvide.

Hele Sun City med dets eventyrlige Caschadehotel, parker, sportsbaner, restauranter og spillekasinoer er bygget af sorte. Det drives af sorte med et personale på 2.000 personer, – og så er der nogen, der vrøvler om apartheid!

Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 13. marts 1987 / 15. årgang

Berettiget selvanklage

22. september 2011 3 kommentarer

Berettiget selvanklage 

Niels Helveg Petersen (B) betegner den offentlige forvaltning som ”et stort, uoverskueligt og uformeligt dyr”.

Her kan man høre radiointerviews med Mogens Glistrup

Her finder vi et af eksemplerne på, at han og hans samarbejdspartnere har gjort det så forfærdende elendigt og selvopgivende bare ladet stå til i stedet for at gøre den kraftanstrengelse, som skal til for at klare de selvskabte vanskeligheder.

Mogens Glistrup

  

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20  / 15. årgang / 5. juni 1987

Ligestilling

20. september 2011 1 kommentar

Ligestilling 

Er der dog ingen grænser for, hvilke tåbeligheder vort Folketing beskæftiger sig med? Nu er der i fuld alvor fremsat forslag om – i ligestillingens hellige navn –, at kvinder skal tildeles flere magtfulde poster i bestyrelser etc.

Hvis det blot er et spørgsmål om ”ben”, kan det naturligvis være et fedt, hvem som gnaver, men det synes for kvindekønnet at være en falliterklæring, når der nu også nødvendigvis skal lovgives på området, som ellers burde være afhængige af kvalifikationer.

Meget i vort samfund ville have det bedre, hvis de fremstormende kvindesagskvinder i højere grad havde appelleret til varetagelse af hjem og børn. En halv snes – som især fører sig frem på området – kan af pladshensyn ikke komme med her, men de er i velvillig erindring.

Det undrer mig ikke, at det er de radikale (B), som lancerer dette påfund, der er lige så pjattet som loven om barselsorlov for mænd, men det foruroliger mig, at andre partiers medlemmer – forhåbentlig ikke Fremskridtspartiets – er med på disse fjollede banaliteter, og de fortjener ikke at blive genvalgt.

Sigurd Høy 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 15. årgang / 20. marts 1987

Det går nok!

18. september 2011 6 kommentarer

Det går nok! 

En mand faldt ud af et fly i 10 km højde, fortæller en tossehistorie. Først var han skrækslagen. Men da han var faldet 9 km, besindede han sig. Er det gået godt så længe, sagde han til sig selv, så går det nok også godt resten af vejen.

Denne historie kom jeg i tanke om forleden, da jeg ringede til en servicestation for at bestille tid til en motortest. Desværre hr. sagde den venlige damestemme i telefonen. I dag har vi helt fyldt op, og i morgen begynder industriferien. Så har vi lukket i 3 uger. Javel, svarede jeg, men jeg troede, der var mange ledige mekanikere. Hun lo. De ting har da ikke noget med hinanden at gøre, sagde hun.

Lidt senere fortalte min bager mig, at nu drog han i sommerhuset for 3 uger, så jeg måtte skaffe mig mit brød et andet sted så længe. Her havde de arbejdsløse bagere heller ikke noget med sagen at gøre. Mit renseri kunne heller ikke klare at få min habit præsentabel før i august.

Fabrikker med målegrej, maskiner og kostbart produktionsmateriel for milliarder og utallige små virksomheder affolkes i sommertiden i ca. 3 uger.

I forvejen udnyttes materiellet kun ca. 160 timer af månedens 720 timer. Det forældes teknisk, før det er slidt op, og afskrivningen bliver enorm, medens det konkurrerende udland arbejder i døgndrift.

Ikke mindst de socialistiske lande – fx ”DDR” – arbejder i tre skift døgnet rundt.

Og her holder vi ferie. Selv de arbejdsløse drager til Mallorca og Grækenland medens gamle Danmark, der gerne skulle bestå, så længe bølgen ruller, synker hen i dvale.

Det er trist at indrømme det, men velfærdssamfundet har gjort os til et dovent folk. Virkningen er yderligere forstærket ved uafladelige regeringsindgreb og studehandler med fagforeningerne, som har medført, at arbejdet faktisk ikke er lønsomt.

En dame som efter lang tids arbejdsløshed var så lykkelig at få et heltidsjob, kunne opstille et regnskab, som viste, at nu var det så som så med lykken. Hun havde 1.000 kroner mindre om måneden i købekraft, end medens hun var arbejdsløs.

Det er et ganske almindeligt forløb, men det bliver det kun værre af, og systemet garanterer med sikkerhed en elendig nationaløkonomi.

Suppleres det yderligere af stigende råstofpriser, kortere arbejdstid og højere lønninger, er katastrofen sikker.

For lidt siden forkyndte vor emsige udenrigsminister (Uffe Ellemann-Jensen, V, red.,) at han havde lovet en række hjælpeydelser på godt hundredemillioner til marxistiske styrer i Afrika – og at Kina – med flere end en milliard indbyggere – kunne glæde sig til nogle hundrede millioner fra Danmarks 5 millioner mennesker –, hvoraf flere end 200.000 er arbejdsløse, og omkring 2 millioner modtager sociale tilskud.

Nå ja – det går nok alt sammen, når det er gået så længe. Og det er jo en hævdvunden ret, at man kun skal modtage hjælp på sine egne betingelser.

Når det bliver aktuelt, skal vi nok stille vore, og de bliver af betydeligt format. Vi ved nok, hvad der skal til!

Lad os håbe at der er nogen, som vil opfylde dem.

Claus Frost-Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 15. årgang / 24. april 1987

Én alen af samme forfærdende stykke

16. september 2011 Skriv en kommentar

Én alen af samme forfærdende stykke 

Poul Schlüter (C) og Anker Jørgensen er én alen ud af samme forfærdende stykke. Derfor vil den omstændighed, at magtindflydelsen glider fra firkløveret (V, C, CD og KrF, red.) til socialdemokraterne ikke gavne andre end de socialdemokratiske toppersoner personligt.

Her kan man høre radiointerviews med Mogens Glistrup

De vil få til sig selv de taburetfordele, som firkløverpartierne nu har udnyttet i de sidste fire år. Men Danmark vil ikke blive gavnet det mindste ved, at en regering Anker Jørgensen afløser regeringen Poul Schlüter.

Mogens Glistrup 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 15. årgang / 6. februar 1987

Psykologisk valgkamp

11. september 2011 Skriv en kommentar

Psykologisk valgkamp 

Før kampen over i fjendens lejr!

          Forslag til plakater, klistermærker og annoncer:

  • Ønsker du et nyt ”stavnsbånd” for bønderne, må du give ”firkløveret” eller socialisterne din stemme.
  • De ”borgerlige” har øget Danmarks gæld til 500.000.000.000 kroner (5 milliarder). Vi kan få den fordoblet en gang til, hvis du stemmer på dem eller socialisterne.
  • Synes du, at det er rigtigt, at 50.000 ”flygtninge” hver får 200.000 kroner, medens danske folkepensionisternøjes med 50.000? Jamen, så stem på de ”gamle” partier.
  • Ønsker du strejke og uro på sygehusene og lange ventelister, skal du stemme socialistisk.
  • Finder du det rimeligt, at ”flygtningene” har fortrinsret til boliger, kommunale og billige lån? Så skal du stemme ”firkløveret” eller socialisterne.
  • Danmark har 800.000 embedsmænd, 300.000 arbejdsløse og snart 100.000 flygtninge. Hvis du synes, vi skal have flere, skal du stemme på ”firkløveret” eller socialisterne.
  • Synes du, det er rigtigt, at de indtrængende ”flygtninge” koster hver eneste danske familie 1.000 kroner årligt? Jamen, så skal du stemme på de ”gamle partier”.
  • Vil du hjælpe Danmark til endnu flottere verdensrekord i skatteplyndring, skal du stemme på et af de ”gamle partier”.

Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 16 / 8. maj 1987 / 15. årgang

OH – disse Venstremænd

8. september 2011 8 kommentarer

OH – disse Venstremænd 

Henning Christophersen (V) skriver i ”Liberal” juli 1979:

Danmarks økonomiske problemer er opstået gennem mange års uforsigtighed. Fra midten af tresserne og med få afbrydelser frem til slutningen af halvfjerdserne.

Vor udlandsgæld er vokset fra 0 kroner til over 60 milliarder.

Anders Andersen (V) siger til Erhvervsbladet:

Alle – der arbejder med det danske samfunds økonomiske problemer – ved, at fortidens synder er meget tyngende. Dem kan man ikke sådan løbe fra.

Kommentar af Mogens Glistrup:

Hvis folk dog bare ville tænke sig om og spørge sig selv om, hvem det var, der i fortiden disponerede på syndefuld måde alle de mange august- og septemberforlig, VKR-ordninger, buketter o.s.v. er lavet af gammelpartierne, der nu søger at smutte uden om ved bare i ubestemthed at tale om ”fortidens synder”.

Kunne de dog blot nå frem til at erkende, at SVCQMBF´ erne har været uduelige til at løse Danmarks problemer, dengang spørgsmålene var meget lettere at klare end nu, og at de herved har tilvejebragt et så alvorligt miskmask, at der ikke er nogen som helst grund til at formode, at de der ikke var dygtige nok i sin tid – nu, hvor katastrofen nærmer sig – skulle egne sig til at styre landets økonomi.

Her kan man høre radiointerviews med Mogens Glistrup

Derimod har Fremskridtsfolk jo hver evig eneste gang fået ret i vor vurdering af udviklingen. Og vi har et logisk og sammenhængende program, der viser, hvordan vi kan klare opgaverne.

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 13 / 7. årgang / 20. august 1979

Rotteræs

6. september 2011 Skriv en kommentar

Rotteræs 

Mens vi taler om rotter, så er de ”gamle rotter” på Christiansborg ikke meget for at forlade den synkende skude. De har intet positivt i deres program og er kun i deres ustyrlige egoisme indstillet på at blive siddende og for enhver pris bevare deres bastioner.

Det er uhyggelige perspektiver, når gammelpolitikerne på forhånd frasiger sig at samarbejde med Fremskridtspartiet – i særdeleshed Mogens Glistrup -, der jo i virkeligheden – som alle andre folkevalgte – kun har én stemme i gruppen, Folketing og udvalg, men det er naturligvis forsmædeligt, når han med god grund om vor bundfordærvede politisk-/økonomiske situation evt. kan sige: Hvad sagde jeg for femten år siden”.

De gamle partier har intet lært og fortjener den samme nedtur som i 1973, men de ved udmærket, at det eneste som kan redde landet op af sumpen, er Fremskridtspartiets politik.

Når det endnu ikke er påbegyndt, skyldes det, at firkløveret (V, C, CD og KrF, red.) – som vi ellers ventede os meget af –, kun har haft de uberegnelige radikale (B) at støtte sig til.

Danmark er snart ”helt til rotterne”.

Sigurd Høy

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20 / 15. årgang / 5. juni 1987

%d bloggers like this: