Erhard Jakobsen tager fejl

17. februar 2009

Erhard Jakobsen tager fejl


På Centrumdemokraternes (D) landsmøde gik partiets leder, Erhard Jakobsen i stærke vendinger imod de mennesker, som forlanger lavere skatter. Det var et af hovedpunkterne i hans tale, og han gav en sælsom begrundelse ved at påpege, at langt de fleste danskere får meget mere af det offentlige, end de nogen sinde betaler i skat!


Påstanden kan der ikke rokkes ved, for sand er den jo, men den vigtigste side af sagen gik Erhard Jakobsen let henover, at dette faktum just er skyld i Danmarks enorme gæld og helt igennem elendige økonomiske situation.


Og at vores udlandsgæld ikke kan betales med højere skat – kun med produktion, der kan eksporteres. Høje skatter giver øgede lønkrav og øget arbejdsløshed.


Lige så umoralsk det er at forbruge mere end man tjener, er det også at forbruge samfundets ressourcer – så at sige – at “spise såsæden”, hvilket vi bogstavelig talt har gjort i mangfoldige år og da den ikke slog til, så lånte vi.


Den danske levestandard er kunstig oppustet, og det er det rene vrøvl at påstå, at det kun er et fåtal, som har levet over evne, for det har befolkningen som helhed. Også den enlige mor med 2 børn som altid trækkes frem fra kulissen, når den sociale nød skal beskrives.


Det bedst dokumenterede bevis på denne påstand er eksemplet med en enlig mor, som længe havde været på bistand og var så uheldig at få et heldagsjob. Hun kunne notere sig en nedgang i købekraft på 1.100 kr. om måneden!


Vi har det uheldige princip, at “behov for” anses som ligestillet med “ret til“. Intet samfund kan trives på de betingelser. Simpelthen fordi andre kommer til at betale for de behov, man ikke selv er i stand til at opfylde! Det hænger sammen med den almindelige, men forkerte påstand, at vi alle er lige meget værd – underforstået samfundet.


Men sådan er det ikke! Et menneskes “værd” er ikke entydig. For vore venner, for vor familie og øvrige nærtstående er vor arbejdsevne, intelligens og foretagsomhed ikke noget, som berører vor værdighed, her er det ganske andre normer, som gælder: Kærlighed, medmenneskelighed, godhed, varme oprigtighed og troskab.


Samfundets vurdering af os er en ganske anden og køligere. Her er det andre normer, som tæller: Intelligens, initiativ, vovemod, arbejdsomhed og generel dygtighed.


Vi bør ikke blande disse normer sammen, for de har intet med hinanden at gøre!


Nylig bragte en avis et interview med danskere, som boede syd for grænsen og var mægtig godt tilfredse. Lave skatter, stort udbud af billige forbrugsgoder o.s.v. Men, spurgte intervieweren, var der intet, de ikke var utilfredse med? Jo da, det var der sandelig. Mentaliteten den synes man ikke om.


Man havde åbenbart helt overset det faktum, at den var årsagen til velstanden.


Claus Frost-Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 40 / 15. årgang / 27. november 1987

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 26. september 2009 kl. 09:48
 2. 28. september 2013 kl. 10:33
 3. 29. september 2013 kl. 05:30
 4. 29. september 2013 kl. 08:27
 5. 30. september 2013 kl. 05:12
 6. 30. september 2013 kl. 08:05
 7. 12. oktober 2013 kl. 09:14
 8. 12. oktober 2013 kl. 09:35
 9. 16. oktober 2013 kl. 07:17
 10. 2. november 2013 kl. 10:04
 11. 20. november 2013 kl. 13:18
 12. 24. november 2013 kl. 09:47
 13. 26. november 2013 kl. 12:47
 14. 28. november 2013 kl. 09:47
 15. 29. november 2013 kl. 08:09
 16. 5. december 2013 kl. 10:09
 17. 16. december 2013 kl. 11:00
 18. 16. december 2013 kl. 12:30
 19. 15. november 2014 kl. 07:06
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: