Nødvendigt med skatteomlægning

22. november 2008

Nødvendigt med skatteomlægning

 

Det er interessant at følge den offentlige debat på skatteområdet i denne tid. Regeringens (A, B, Centrum Demokraterne (D), red.) skattereform er ved at bryde sammen. Hver eneste dag får vi kendskab til nye skadevirkninger af skattereformen. Mens regeringens ministre panisk prøver at lukke munden på enhver kritiker af skattereformens skadevirkninger, så står medlemmerne fra de tre regeringspartier på nakken af hinanden for at kunne komme med forslag til ændringer i vores skattesystem.

 

Lad mig kort opremse nogle af skadevirkningerne af skattereformen:

 

·Beskatningen af lønindkomster i Danmark får et stigende antal danske virksomheder til at flytte fra landet.

 

·Danmark sætter på ny rekord i skattetryk. OECD kunne for 1995 udråbe Danmark til at have verdens højeste skattetryk.

 

·Over halvdelen af landets kommuner påregner skatteforhøjelser i 1997, men der kommer ingen serviceforbedringer ud af de højere kommuneskatter.

 

·Udenlandske virksomheder skræmmes af den konstante strøm af nye skattelove. I gennemsnit får Danmark en ny skattelov om ugen. Ingen udenlandske virksomheder tør investere deres penge i sådan et land.

 

·Selskabsskatten er igen blevet for høj. Hvor Danmark for få år tilbage kom ned på EU-gennemsnit med 34 pct. selskabsskat, så overhales vi nu af lande som Storbritannien, Sverige, Irland og Norge, der alle har lavere selskabsskat end os -, både Sverige og Norge har 6 pct. lavere selskabsskat end Danmark.

 

·Mens regeringen naivt hævder, at spørgsmål som kulturtilbud og børnepasningsordninger er afgørende for, om en virksomhed vil etablere sig i et område, så er det nu dokumenteret, at 80 pct. af de udenlandske virksomheder mener, skatteforhold er vigtigst for deres etablering.

·Ved den seneste skattereform fjernede regeringen en række skattefordele for erhvervslivet. I dag ser vi resultatet i form af tab af arbejdspladser og flytning af virksomheder.

 

·Bruttoskatten er nu på 8 pct. af enhver lønindkomst og med til at skubbe endnu flere lavtlønnede over på offentlig forsørgelse.

 

·De mange grønne afgifter og skatter – som regeringen har indført uden at nedsætte andre skatter samtidig -har gjort et kæmpe indhug i familiernes disponible indkomst.

 

·Stigende kommunale skatter og den 20. alm. vurdering har medført, at ganske mange familier i dag oplever et stort tab på skattereformen.

 

Fremskridtspartiet vil ikke passivt se til mens regeringens skattepolitik ødelægger vores samfundsøkonomi, virksomhedernes økonomi og den enkelte borgers økonomi. Vi vil ikke finde os i, at en flok socialdemokrater med et totalt forældet syn skatter og samfundsøkonomi skal gøre så stor skade på vores samfund.

 

Den skade, som et par års socialdemokratisk politik kan påføre vores samfund kan det tage årtier at genetablere. Vi må derfor hurtigst muligt have fjernet regeringen.

 

Fremskridtspartiet siger det, som tingene er:

 

·Vi skal gøre alt for, at den private sektor har det godt.

 

·Vi skal gøre alt for, at virksomheder opstartes og ikke lukkes.

 

·Vi skal gøre alt for at få flere igangsættere.

 

·Vi skal gøre alt for at tiltrække virksomheder fra udlandet.

 

·Vi skal gøre alt for, at der startes nye virksomheder.

 

Ikke fordi Fremskridtspartiet er et arbejdsgiverparti, men fordi selve forudsætningen for, at vi overhovedet har et velfærdssamfund er, at vi har en privat sektor som rygrad i vores samfund. Vi kan ikke leve af, at tusinder af kontorfolk sætter flueben i selvangivelser efter, at selvbestaltede miljøflippere driver klapjagt på virksomhederne.

 

Vi kan derimod leve og overleve af ny vækst i håndværk, handel, industri, landbrug og fiskeri. Det er ikke nostalgiske drømme fra Fremskridtspartiet men sandheden om enhver fri markedsøkonomi og dermed forudsætningen for fremgang, velfærd og tryghed for de kommende generationer.

 

Fremskridtspartiet vil ikke være med til skatteomlægninger. Fremskridtspartiet vil kun være med til skattelettelser. Og vel at mærke skattelettelser der finansieres ved at de offentlige udgifter sættes ned og ikke ved, at man forventer, at naboen skal betale mere i skat.

 

I den forbindelse lægger vi ikke skjul på, at der må ske en klar prioritering i vores samfund.

 

·Vi vil hellere give befolkningen skattelettelser end ansætte titusinder af nye offentligt ansatte, som regeringen har gjort.

 

·Vi vil hellere give skattelettelser til virksomhederne end at bortødsle nye millioner på prestigeprojekter i den offentlige sektor.

 

·Vi vil hellere sætte skatterne ned end igangsætte kulturprojekter til hundreder af millioner kroner.

 

·Vi vil hellere sænke afgifterne end at bortkaste 16 mia. kr. velfærd til ulandenes korrupte systemer.

 

Det er klare og tydelige prioriteringer fra Fremskridtspartiet.

 

Statens gæld gør, at hver borger i øjeblikket skylder 154.000 kr. til staten. Tager vi kun alle skatteyderne, så er der tale om over 200.000 kr. i hæftelse. Der er derfor ikke nogen, som har krav på flere offentligt betalte velfærdsgoder.

 

Løsningen på dette problem er, ikke at gøre som regeringen. Regeringen håber på, at konjunkturerne og en håndfuld mirakler vil løse problemerne. Men det tunge skatteåg er med til at forhindre den vækst i samfundsøkonomien, som er så tiltrængt.

 

Fremskridtspartiet mener, at der nu som før er behov for at sætte skub i dansk økonomi ved hjælp af skattelettelser og ikke gennem statskontrol og statstilskud. Vi har fortsat som mål at få indkomstskatten fjernet fuldstændigt.

 

Her i 1996 er de mest påtrængende behov, at få følgende skatter og afgifter nedsat:

 

1. 60.000 kr. skattefri bundgrænse.

 

2. Afvikling af bruttoskatten (arbejdsmarkedsbidraget).

 

3. Afvikling af CO2-afgiften.

 

4.Afvikling af lejeværdi af egen bolig.

 

5. Neutralisering af 20. alm. vurdering.

 

6.Genindførsel af fuldt kørselsfradrag.

 

7. Bruttoficeringen af pension m.v. ophæves.

 

8.Skattelettelser skal være ægte.

 

I Fremskridtspartiet har vi noteret os, at Venstres skatteordfører, Peter Brixtofte klart har meddelt, at hvis bare Folketinget havde lyttet til Fremskridtspartiet for mange år siden, da havde vi haft betydeligt lavere skatter idag. Jeg er fuldstændig enig. Nu mangler vi blot at et flertal i Folketinget eller i befolkningen kræver ægte skattelettelser gennemført og dertil en markant ændring i skattemyndighedernes måde at opføre sig på over for befolkningen. Vi skal have et skattesystem, hvor embedsmændene er til for befolkningen og ikke som nu, hvor Told/Skat betragter enhver borger som en potentiel snyder og endnu en mulighed for at indkræve flere penge til de offentlige kasser.

 

Det skal være slut og det skal være nu – dét er Fremskridtspartiets politik.

 

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 24. årgang / oktober 1996

Kategorier:Økonomi, Centrum-Demokraterne, Den offentlige sektor, Det radikale Venstre, Erhvervspolitik, Skat og afgifter, Socialdemokratiet Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 19. januar 2009 kl. 08:41
 2. 3. februar 2009 kl. 15:26
 3. 18. juli 2013 kl. 10:51
 4. 6. august 2013 kl. 06:31
 5. 6. august 2013 kl. 06:36
 6. 8. august 2013 kl. 07:04
 7. 26. august 2013 kl. 08:32
 8. 31. august 2013 kl. 09:13
 9. 6. september 2013 kl. 03:41
 10. 16. september 2013 kl. 04:50
 11. 16. september 2013 kl. 08:24
 12. 17. september 2013 kl. 04:25
 13. 17. september 2013 kl. 06:37
 14. 17. september 2013 kl. 09:26
 15. 25. september 2013 kl. 11:44
 16. 25. september 2013 kl. 12:13
 17. 25. september 2013 kl. 13:50
 18. 26. september 2013 kl. 14:22
 19. 27. september 2013 kl. 06:48
 20. 28. september 2013 kl. 09:33
 21. 28. september 2013 kl. 10:10
 22. 29. september 2013 kl. 08:41
 23. 3. oktober 2013 kl. 06:40
 24. 8. oktober 2013 kl. 07:04
 25. 9. oktober 2013 kl. 10:04
 26. 10. oktober 2013 kl. 08:22
 27. 10. oktober 2013 kl. 08:46
 28. 15. oktober 2013 kl. 03:24
 29. 15. oktober 2013 kl. 03:49
 30. 15. oktober 2013 kl. 04:55
 31. 19. oktober 2013 kl. 07:55
 32. 19. oktober 2013 kl. 09:42
 33. 4. november 2013 kl. 05:18
 34. 13. november 2013 kl. 07:40
 35. 9. december 2013 kl. 11:45
 36. 17. december 2013 kl. 10:25
 37. 22. februar 2015 kl. 01:46
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: