Arkiv

Archive for the ‘Amtspolitik’ Category

Finansudvalget fik frækt svar: Amtssocialdirektør skal have et ”ekstra ben”

30. august 2012 5 kommentarer

Finansudvalget fik frækt svar: Amtssocialdirektør skal have et ”ekstra ben”

Kulturministeren (Niels Matthiasen, A, red.) har bedt Finansudvalget bevilge en ekstra indtægt på 60.000 kr. pr. år til amtssocialdirektør Lars Lundgård i Ribe. Finansudvalget har udbedt sig oplysninger om, hvornår og hvorledes amtssocialdirektøren skal optjene den ekstra indtægt.

Oplysningerne er nu kommet: Det skal ske fra amtssocialdirektørens kontor på Ribe Amtsgård, og det skal ske for størstedelenes vedkommende indenfor normal arbejdstid.

Telefonering fra og til socialdirektøren vil altså foregå via Amtsrådets omstillingsbord, og i øvrigt vil personalet i direktørens afdeling blive ekstra belastet af, at amtssocialdirektøren får dette ekstra job.

Det drejer sig om noget så unyttigt som et ungdomsudvalg, som kulturministeren vil nedsætte, og som så skal finde ud af, om det er rart at være ung i dagens Danmark, eller om det kan gøres endnu mere rart. Formandspladsen i dette udvalg har kulturministeren tænkt sig skulle tildeles Ribe Amts socialdirektør og udgifterne søges bevilget via finansudvalget.

I henhold til dele af pressen siger Venstre borgmesteren i Ribe Amt, at han er enig i, at det ikke vedkommer Folketingets finansudvalg, hvorvidt Ribe Amtsråd finder det er en god idé, at amtets socialdirektør bruger en del af sin tid på at være formand for regeringens ungdomsudvalg.

Panderynker?

Når nogle af finansudvalgets medlemmer rynkede panden, da sagen kom til behandling i udvalget, skyldes det selvfølgelig, at man opfatter en stilling som amtssocialdirektør som en heltidsstilling, og fordi man finder, at sådanne stillinger er aflønnet, så man kan forvente, at de som sidder på stillingerne til gengæld for deres høje aflønninger afleverer deres arbejdskapacitet.

Her står vi så med konklusionen, som er et spørgsmål, der lyder:

Er det rimeligt overhovedet, at staten ansætter folk til ekstra opgaver, når der er embedsmænd, der i forvejen skal beklæde en højt gageret stilling i et af landets amter eller i en af landets kommuner?

Ganske vist er der noget, der hedder kommuneskat og amtsskat, men ca. 65 % af amters og kommuners udgifter dækkes jo af bloktilskud, som består af statsskattepenge, så reelt er det skatteyderne, der betaler amtssocialdirektørens løn, selvom den så aldrig så meget udbetales af amtskommunen, og derfor har finansudvalgets medlemmer selvfølgelig pligt til at rynke bryn, når et amtsråd tilsyneladende er lemfældig med, hvad de lader amtets socialdirektør bruge sin arbejdstid til.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 9. årgang / 23. januar 1981

Chikane over for FRP. –amtsrådsmedlem

3. januar 2012 2 kommentarer

Chikane over for FRP. –amtsrådsmedlem 

Fremskridtspartiets medlem af Københavns amtsråd, Ove Bjerregaard-Madsen, har været udsat for grov chikane. I tre tilfælde har hærværksmænd læsset plakater, løbesedler, balloner med partimærke Z samt reklameartikler som fx kuglepenne og kamme af på vejen, hvor Ove Bjerregaard-Madsen bor.

Kamme og kugle penne var systematisk brækket i stykker, og der var stukket hul i ballonerne.

Da der blandt effekterne var i hundredevis af plakater med Pia Kjærsgaard, er der ifølge en pressemeddelelse fra Ove Bjerregaard-Madsen næppe tvivl om, at tidligere fremskridtsfolk – som nu er med i Dansk Folkeparti – har set deres interesse i på én gang at komme af med Z-materiale og samtidig genere Ove Bjerregaard-Madsen, som var en af initiativtagerne til det oprør, der førte til Pia Kjærsgaards fald.

Under alle omstændigheder må der være tale om Pia-fans, for hvilke andre personer skulle ellers ligge inde med hundredevis af plakater med hendes billede, siger Ove Bjerregaard-Madsen. 

Fremskridtspartiet og

Ove Bjerregaard-Madsen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 24. årgang / januar 1996

Overflødige konservative

30. juni 2010 Skriv en kommentar

Overflødige konservative

Tante Berlingskes uvorne unge – B.T. –  bruger tre spalter til at udråbe nummer elleve på den konservative kandidatliste i Københavns amt til helt. Han vil nemlig gøre sig selv overflødig, kundgøres det i en kæmpeoverskrift.

Nu er det svært at se, at ikke en hvilken som helst konservativ amtspolitiker skulle være overflødig.

Men til B.T.s orientering oplyser vi dog gerne, at formentlig samtlige af Fremskridtspartiets vel omkring 100 amtsrådskandidater går ind for amternes nedlæggelse og dermed udrydning af denne form for dobbeltadministration og -nusseri.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 2. årgang / 5. februar 1974

Livsvarig pension på 84.000 kroner (1973)

17. november 2008 3 kommentarer

Livsvarig pension på 84.000 kroner

 

Det er ikke kun i den daglige administration, amterne er skatteborgerne et dyrt bekendtskab.

 

Efterhånden som landets amtsborgmestre trækker sig tilbage (desværre kun for at blive afløst af andre af slagsen), kommer de ikke til at suge på labben. De er sikret en skatteyder finansieret pension på helt op mod 90.000 kr. årligt.

 

Senest er det meddelt, at når amtsborgmesteren i Vejle amt, Aksel Buhl, til april går af efter kun fire år på posten, er han sikret 84.000 kr. resten af sine dage. Da en rigtig pæn erkendtlighed.

 

Normalt skal amtsborgmestre have siddet i otte år, før de er berettiget til pension, men indenrigsministeriet har selvfølgelig ingen regel uden undtagelse. Har man før jobbet som amtsborgmester, været sognerådsformand, ja, så flyder pengestrømmen.

 

Hvem betaler? Som altid: Du og jeg-!

 

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 1. årgang  / 2. november 1973

Dødssygt

13. august 2008 11 kommentarer

Dødssygt

I forbindelse med sagen om Ribe Amts sygehusnedlæggelse udtaler Ernst B. Schmidt:

– Det er DØDSSYGT at køre med tomme busser, mens borgerne ikke kan blive opererede. Ribe Amts beslutning om at spare ca. 35. millioner kroner på sygehuse og dermed forringe den lægelige service viser, at amtet prioriterer menneskeliv lavere end tomme busser.

Amtet ønsker i stedet for at bevare sygehusene, at kunne tilbyde borgerne den “service” at kunne køre rundt i området med store og flotte, men tomme busser, der giver et underskud dobbelt så stort som det beløb, man nu skærer væk fra hospitalerne.

Til opklaring af situationen, vil jeg ikke undlade at oplyse, at det var Venstre, der sammen med Socialdemokratiet i sin tid fik gennemført de love om bus- og kollektivtrafik, som nu medfører denne urimelige situation.

Ernst B. Schmidt

Pressemeddelelse 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 18. årgang / august 1990

%d bloggers like this: