Arkiv

Archive for december 2011

Fremskridtspartiets advarsler er ikke ubegrundede

30. december 2011 34 kommentarer

Fremskridtspartiets advarsler er ikke ubegrundede

I de sidste 20 år har Fremskridtspartiet advaret mod ikke at bruge mere end vi tjente – nøjagtigt som i en ganske almindelig privat husholdning. Men flertallet har jo ikke været de allerbedste til at lytte, og derfor er vor samlede gæld nu over 700 milliarder kroner, og vi skal til næste år betale ca. 65 milliarder kroner i renter af den gæld.

Det er en meget stor og betydelig post ud af en driftsramme på ca. 300 milliarder kroner, og hvis vi skal sammenligne renteudgiften med nogle få ting, så kan vi sige, at i personskatter får staten 81,5 milliarder kroner ind. Det vil sige, at da Fremskridtspartiet gik ud og sagde, at vi godt kunne undvære de personlige skatter til staten, så hånede alle os, men det er faktisk korrekt.

Hvis vi ikke havde haft den kolossale gæld, så kunne vi på nuværende tidspunkt næsten have afskaffet personskatten til staten. Vi kunne faktisk også fordoble folkepensionen med det beløb, vi i dag betaler i renter. Derfor har Fremskridtspartiets gentagne advarsler altså ikke været ubegrundede.

Skuespillet

Alvorligt sagt så synes jeg også, at vi skal have det lidt komiske med – nemlig skuespillet omkring Finansloven. Alle I, der læser bladet her, husker sikkert i sommer, hvor loven blev fremlagt, at fx Venstre og de konservative havde lange læserbreve i aviserne om, hvor uansvarlig Finanslovsforslaget var. Jeg henviser her bl.a. til en avisartikel i Jyllands-Posten, hvor både Venstre og konservative sagde, at der skulle spares 21 milliarder kroner, for at de kunne stemme ja til Finansloven. Samme udsagn fik vi fra begge partiers landsmøder, hvor hovedtemaet var, at regeringens (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) forslag var uansvarligt, og at de to partier ville have mærkbare besparelser, og de kom med skarpe trusler om, at de ville stemme imod Finansloven.

Det fik de to partier megen Tv-dækning på og megen spalteplads i aviserne. Vi andre, som har været på Christiansborg i flere år, vi kender jo systemet og ved, at det kun var skuespil og teatertorden, og da det kom til stykket, ville de jo falde til patten, som de havde gjort alle de andre år, og det skete selvfølgelig. Både V og K – som i efteråret for op som raketter – faldt ned som lam og stemte ja til Finansloven med ca. 30 milliarder kroner i underskud. Det vil sige, at vi har endnu et år, hvor gælden stiger voldsomt – den gæld som altså skal betales fremover, og da er det, at vi ansvarlige politikere spørger os selv:

Ja, men når vi nu får at vide gang på gang, at vi har opgangstider i Danmark, at det faktisk går fantastisk godt, og at der mange steder er flaskehalsproblemer – altså mangel på arbejdskraft – når vi så ikke engang i gode tider kan betale af på vores gæld og ikke engang kan betale vort eget forbrug, hvornår vil vi så være i stand til det?

Et rekordår

Danmark har haft rekordår for vort landbrug dvs. en god høst og deraf en meget stor animalsk produktion. Vi har haft kæmpe gode olieindtægter, ingen naturkatastrofer, men hvis det skulle ske, at vi fik to tørre somre, hvor afgrøderne faldt med 50 %, så var vi virkelig ude i en katastrofe, som sagde spar to til alt andet.

Det er det, Fremskridtspartiet synes er så uansvarligt. At de andre partier er så egoistiske, at selv i de gode, fede år, som Vorherre har givet os, der bruger vi bare løs af fremtidens indtægter og tror, at træerne vokser ind i himlen. Det er jo ikke sikkert, at de gør det. Derfor var det vel godt med et forsigtighedsprincip. Regeringen bruger tit ordet ”bæredygtighed” om ressourcerne. Det vil sige, at man ikke må forbruge mere, end der skabes. Det eneste område hvor regeringen og altså heller ikke V og K bruger bæredygtighedsprincippet er, når det er økonomien, det drejer sig om. Derfor stemte Fremskridtspartiet nej til Finansloven. Den er uansvarlig og forværrer blot udsigterne til at få balance på budgetterne fremover.

Men i øvrigt godt nytår.

Aage Brusgaard

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 24. årgang / januar 1996

Grænsehandelen?

29. december 2011 10 kommentarer

Grænsehandelen?

Det hører til sjældenhederne, at man møder nogen, som ligefrem roser den nuværende SV-regering. Derfor var det lidt af en oplevelse forleden at træffe en, som ikke alene var tilfreds, men som også i høje toner lovpriste den nuværende og tidligere regeringer af samme skuffe.

Vedkommende forretningsmand pointerede med stolthed, at hans forretning var inde i en rivende udvikling. Dag for dag steg omsætningen, danske kunder væltede i en stadig stigende strøm ind i forretningen, varer blev langet over disken, og kasseapparaterne snurrede, så det var en lyst for ejeren og hans ansatte.

De fleste har sikkert allerede gættet det – vedkommende jeg talte med var ikke dansker, men derimod en tysk forretningsmand syd for grænsen.

At stadig flere forbrugerbevidste danskere henlægger deres indkøb til udenlandske forretninger beviser til fulde, hvorledes dåreagtige og vanvittige folketingsflertal misrøgter landet. De senere års kæmpeafgiftsforhøjelser er simpelthen landsskadelige. Grænsehandelen og dermed valutaudstrømningen blomstrer som aldrig før. Tusinder af familier – ikke alene i Sønderjylland – men langt op i Jylland og på Fyn, har lagt deres indkøbsvaner helt om. En ugentlig indkøbstur syd for grænsen bliver mere og mere almindelig.

Grænsehandelen er ikke som tidligere kun noget med billige cigaretter, vin og spiritus, nej – også ganske almindelige dagligvarer som konserves, frugt, kaffe og sukker m.m. kan nu med stor prisfordel erhverves på den anden side af grænsen. Dertil kommer så SV-kludremiklernes seneste afgiftsforhøjelser på benzin, som har gjort også denne vare særdeles eftertragtet hos benzinforhandlerne i Tyskland. Presset har været så stærkt dernede, at tankstationerne blev tvunget til at rationere salget af benzin til danskere samt lukke i aften- og nattetimerne, fordi deres leverandører ikke kunne klare leverancerne.

Skatteministeren (Anders Andersen, V, red.) sidder og roder rundt i sine tomme cigarkasser og råber på højere afgifter for at få bunden dækket. Resultatet ser vi på grænsehandelen, valutaudstrømningen, smuglerierne, beskæftigelsen og den faldende turisme. Man jagter simpelthen danskerne og turisterne ud af landet og frister mange til at begå smuglerier.

Hvorledes dette vanvid vil ende, såfremt man blot dalrer videre med hyppige moms- og afgiftsforhøjelser, kan ethvert fornuftigt menneske indse.

Fremskridtspartiet har gang på gang fortalt regeringen og andre afgiftssyge partier, hvad konsekvensen ville blive. Tilsyneladende er de revnende ligeglade. Forholdene i Mellemafrika, udenlandsrejser og burhøns optager sindene mere – end ikke henvendelser fra De samvirkende Købmandsforeninger, De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, Dansk Tekstil Union, Vin og Spiritus organisationen m.fl. har formået at ruske de såkaldte ”ansvarlige” op af deres kroniske dvaletilstand.

Men senest i slutningen af 1981 – når tre-døgns reglen skal liberaliseres, som EF kræver det, bliver folketinget nødt til at foretage sig noget, om ikke det hele skal ende i det rene ragnarok.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 7. årgang  / 15. oktober 1979

Snydedok-sagens ansvarlige skal tiltales

28. december 2011 2 kommentarer

Snydedok-sagens ansvarlige skal tiltales

Det vil være en kæmpe skandale, hvis skibsværfter involveret i million-bedrageri slipper for tiltale, siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke som begrundelse for at have kaldt industriministeren (Anne Birgitte Lundholt, C, red.) og justitsministeren (Hans Engell, C, red.) i samråd.

En række skibsværfter har gennem systematiske prisaftaler muligvis snydt staten for op til 300 millioner kroner i den såkaldte ”Snydedok”-sag. Statsadvokat Michael Clans vurdering er, at man ikke kan rejse tiltale, fordi man ikke kender beløbene vidner om, hvor absurde forhold der hersker. Regeringens (V og C, red.) ministre må derfor gribe aktivt ind og sikre, at de mulige ansvarlige for 300 millioner kroner-bedrageriet bliver retsforfulgt.

Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke, finder desuden, at der er behov for nogle klarere retningslinjer for udbuds- og tilbudsgivning inden for skibsbygning og – reparation. Licitationsloven kan i dag kun benyttes ved bygge- og anlægsvirksomhed på faste anlæg og ikke på tilbudsgivning ved skibsbygning og – reparation. EF har således endnu ikke fået sig samlet sammen til at få EFs regelsæt om udbuddet af offentligt arbejde til at dække udbud af skibsbygning- og reparation.

Fremskridtspartiet vil derfor gennem et samråd i Folketingets Erhvervsudvalg afkræve regeringen en garanti for, at Snydedok-sagen får en acceptabel afslutning, og at der kommer et klart regelsæt på området, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8  / 20. årgang / september 1992

Håndværksrådet skal anlægge EU-sag mod finansministeren

27. december 2011 2 kommentarer

Håndværksrådet skal anlægge EU-sag mod finansministeren

Fremskridtspartiet opfordrer Håndværksrådet til at lægge sag an mod staten for brud på EU’s udbudsregler. Opfordringen kommer på baggrund af oplysninger om, at statens virksomheder forhøjer private virksomheders bud, når der afgives tilbud på arbejder. Det sker med henvisning til et cirkulære fra finansministeriet.

– Det er absurd, at statsejede virksomheder med finansministerens (Mogens Lykketoft, A, red.) velsignelse kan forhøje tilbud fra private. Hvis de statsejede virksomheder ikke er konkurrencedygtige, er det deres eget problem. Det skal under ingen omstændigheder gå ud over private virksomheder, siger formanden for Fremskridtspartiets folketingsgruppe, Kim Behnke.

– Jeg er ikke i tvivl om, at cirkulæret er i strid med gældende EU-regler. Derfor opfordrer Fremskridtspartiet på det kraftigste Håndværksrådet til at lægge sag an ved EU-domstolen. Når finansministeren ikke frivilligt vil trække cirkulæret tilbage, skal han tvinges til det. Her er en EU-domstolsafgørelse det rette forum, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 24. årgang / november 1996 

Folketingets ombudsmand hylder embedsmændene

26. december 2011 1 kommentar

Folketingets ombudsmand hylder embedsmændene 

Ombudsmanden Lars Nordskov Nielsen har i en overflødig tale i Ringsted for nylig bragt sin varme hyldest til Danmarks embedsmænd

Man kan sige meget om dansk administration, udtaler hr. Nielsen. Men man kan ikke kalde dem for en samling skrankepaver. Der er tværtimod investeret overordentlig meget i at gøre det muligt for dem at træffe de rigtige afgørelser.

Det kunne have været meget interessant at høre, hvad det var for noget “meget”, man kan sige om dansk administration. Et og andet har Nielsen altså lagt mærke til under sin virksomhed som ventil for skatteborgernes stigende harme. Og det er ærgerligt, at han lader sin kritik blive ved en overbærende antydning.

Imidlertid har han ubetinget ret i, at der er investeret overordentlig meget i, at gøre det muligt for statens- og kommunernes embedsmænd at træffe den rigtige afgørelse. Det vil aldrig kunne benægtes, at der i de administrative mørkekamre spildes oceaner af tid på at fremkalde afgørelser af direkte skadevoldende betydning for staklerne, der skal administreres.

Neuf

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 1. årgang / 23. november 1973

Bureaukratmuldvarpen æder af børnepengene

23. december 2011 3 kommentarer

Bureaukratmuldvarpen æder af børnepengene 

Selvfølgelig skal samfundet sørge for, at alle børn får en ordentlig skoleuddannelse. Og selvfølgelig skal ingen børn helbredsmæssigt lide nød. Men hvorfor i al verden skal borger Petersen betale 1.100 kroner over havehækken til borger Jensens børn og borger Jensen give 1.100 kroner tilbage til borger Petersens afkom?

Tåbeligheden springer skarpt i øjnene, når man erindrer, at dette bytte kræver en stor administration – at der under hækken ligger en bureaukratmuldvarp, som – haps – æder en hundredekroneseddel fra både Jensen og Petersen, så de kun hver for sig får ti hundredekronesedler sendt i børnetilskud, hver gang de betaler 1.100 kroner mere i skat, for at staten kan betale tilskud.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 16 / 7. årgang  24 / september 1979

Udlicitering skal højne den kommunale service

22. december 2011 4 kommentarer

Udlicitering skal højne den kommunale service 

– Finansministerens (Mogens Lykketoft, A, red.) budgetredegørelse er et glimrende bevis på, at højere skatter og øget offentlig aktivitet ikke er ensbetydende med bedre service over for borgerne. Det mål nås kun gennem udlicitering og privatisering. Det siger Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke, i en kommentar.

De politikere, der har benyttet enhver lejlighed til at hæve skatterne for at få bedre kommunal service har med redegørelsen fået en på hatten. Det må nu stå klart for enhver, at det er den forkerte vej at gå.

Befolkningen har krav på mere og bedre kvalitet for færre penge, og al erfaring taler for, at mange opgaver løses bedst og billigst af private. Derfor vil udlicitering også blive et af hovedtemaerne i den kommende kommunalvalgkamp, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 25. årgang  / juni 1997

Slut med statsbetalt ferie og orlov

21. december 2011 1 kommentar

Slut med statsbetalt ferie og orlov

Regeringen (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) har med sin seneste analyse af udviklingen i den offentlige forsørgelse dokumenteret, at det nu må være definitivt slut med at sende titusinder på statsbetalt ferie og orlov hvert år, siger Fremskridtspartiets finansordfører Kim Behnke.

– I mere end 10 år har et flertal i Folketinget sendt stadig flere arbejdsduelige personer væk fra arbejdsmarkedet og over på statsbetalt ferie eller orlov. Fremskridtspartiet har advaret imod denne blindgyde – vores advarsler var og er berettigede.

 – Regeringen tegner nu i sin seneste budgetredegørelse et fremtidsbillede, hvor stadigt flere personer flyttes over på statsbetalt overførselsindkomst samtidig med, at de danske skatter vil stige til helt urealistiske højder. Dansk økonomi vil kollapse, eftersom produktionen ikke vil kunne bære dette åg. Det må derfor være slut med snak og bortforklaringer, siger Kim Behnke og fortsætter:

– Folketinget må allerede til efteråret vedtage en afvikling af statsbetalt orlov, vedtage stop for tilgang af efterlønsmodtagere samt en sanering af bistandslovens gavebod. Belært af erfaringer fra New Zealand må tiden være inde til at få vedtaget en overlevelsespakke for det danske velfærdssamfund. Den New Zealandske erfaring siger, at fjernelse af offentlige tilskud samtidig med en markant nedsættelse af indkomstskatterne er vejen frem mod en sund økonomi og flere i beskæftigelse. Fremskridtspartiets politik er ikke længere blot teori, men veldokumenteret succes fra kiwiens hjemland.

 – Vækst i den private sektor med nye virksomheder og flere i rigtig beskæftigelse er den eneste farbare vej for et fortsat velfærdssamfund i Danmark. Regeringen har med sine egne analyser dokumenteret behovet for en markant ændring af den gældende politik. Fremskridtspartiet medvirker gerne til at bringe dansk økonomi og velfærd ind på rette vej, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 24. årgang / juni 1996

Lavere skatter = flere jobs

20. december 2011 3 kommentarer

Lavere skatter = flere jobs

Fremskridtspartiet vil under forhandlingerne om næste års finanslov stille krav om skattenedsættelser. Med nye beregninger fra EU-Kommissionen i hånden der viser, at det skaber tusindvis af arbejdspladser i den private sektor at sænke skatten med 1 % af BNP, vil regeringen (A og B, red.) få svært ved at afvise kravet. Det siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke.

– Ifølge beregningerne kan der skabes 41.000 nye jobs, hvis det samlede skattetryk sænkes med ti milliarder kroner. Det beviser, hvad Fremskridtspartiet hele tiden har sagt. Og de ti milliarder kroner kommer rigeligt tilbage. Blandt andet i form af store besparelser på bistand og dagpenge og løn til tusinder af offentligt ansatte, der blandt andet administrerer dagpengeordninger og diverse beskæftigelseskurser, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 25. årgang / oktober 1997

Fremskridtspartiets forslag om nedlæggelse af Statens Filmcensur er gennemført

19. december 2011 1 kommentar

Fremskridtspartiets forslag om nedlæggelse af Statens Filmcensur er gennemført 

– Folketingets kulturudvalg har afgivet beretning på Fremskridtspartiets lovforslag om nedlæggelse af Statens Filmcensur. Et flertal i Folketinget – med regeringen (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) i spidsen – er gået ind for at få Statens Filmcensur nedlagt, oplyser Fremskridtspartiets kulturpolitiske ordfører, Kim Behnke.

– Til efteråret fremlægger kulturminister Jytte Hilden (A) et lovforslag til en ny filmlov, hvori afløseren til Statens Filmcensur vil blive oprettet.

– I Fremskridtspartiet er vi særdeles tilfredse med, at vores lovforslag har fået regeringen til at indse, at Statens Filmcensur er forældet og skal nedlægges. Den nye ordning med vejledning til forældrene på film og videoer er en fornuftig og nutidig løsning. Væk er fortidens straf og bødesystem. Væk er statens overformynderi. Nu er børnene forældrenes ansvar, det er vi meget tilfredse med, siger en glad Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 24. årgang / juni 1996

%d bloggers like this: