Arkiv

Archive for the ‘Dansk Folkeparti’ Category

Chikane over for FRP. –amtsrådsmedlem

3. januar 2012 2 kommentarer

Chikane over for FRP. –amtsrådsmedlem 

Fremskridtspartiets medlem af Københavns amtsråd, Ove Bjerregaard-Madsen, har været udsat for grov chikane. I tre tilfælde har hærværksmænd læsset plakater, løbesedler, balloner med partimærke Z samt reklameartikler som fx kuglepenne og kamme af på vejen, hvor Ove Bjerregaard-Madsen bor.

Kamme og kugle penne var systematisk brækket i stykker, og der var stukket hul i ballonerne.

Da der blandt effekterne var i hundredevis af plakater med Pia Kjærsgaard, er der ifølge en pressemeddelelse fra Ove Bjerregaard-Madsen næppe tvivl om, at tidligere fremskridtsfolk – som nu er med i Dansk Folkeparti – har set deres interesse i på én gang at komme af med Z-materiale og samtidig genere Ove Bjerregaard-Madsen, som var en af initiativtagerne til det oprør, der førte til Pia Kjærsgaards fald.

Under alle omstændigheder må der være tale om Pia-fans, for hvilke andre personer skulle ellers ligge inde med hundredevis af plakater med hendes billede, siger Ove Bjerregaard-Madsen. 

Fremskridtspartiet og

Ove Bjerregaard-Madsen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 24. årgang / januar 1996

To partier eller…?

17. oktober 2009 7 kommentarer

To partier eller…?

Annonce:

Hvem ejer vort fædreland?

Danskerne eller politikerne?

Vi mener visumtvang, indvandrerstop, kriminelle udvises o. lign.

Det Danske Folkeparti (under etablering)

Postnr. 3540.

Box 48

Gironr. 004 44 66

—————————————————————————————————————————————-

Denne annonce var indrykket i Berlingske Tidende den 26. september.

Pia Kjærsgaard oplyste på et pressemøde den 6. oktober, at hun først natten til den 5. oktober 1995 traf beslutningen om at danne et nyt parti.

Læserne kan herefter selv drage de fornødne konklusioner.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 23. årgang / oktober 1995

Pia Kjærsgaard tabte stort

16. januar 2009 7 kommentarer

Pia Kjærsgaard tabte stort


I en udtalelse på baggrund af Pia Kjærgaards´ nye partidannelse siger Fremskridtspartiets landsformand, Johannes Sørensen:


– Da Pia Kjærsgaard-fløjen ikke på Fremskridtspartiets landsmøde vandt den totale magt over partiet, men satsede højt og tabte stort, forsøger de nu af al magt at hænge os andre ud som galninge, proletarer og landsbytosser.


De to dirigenter der forlod jobbet, da det ikke lykkedes dem at tilsidesætte de demokratiske regler, var fra starten partiske og ville manipulere hele landsmødet.


Fremskridtspartiets medlemmer er hverken proletarer, ballademagere, galninge eller landsbytosser, men folk med en demokratisk grundholdning og tro på Fremskridtspartiets politiske program og målsætning. Derfor tager jeg som landsformand situationen roligt og henstiller til vore vælgere og medlemmer at bevare fatningen og tilliden til Fremskridtspartiet.


Efter udbrydernes nye partidannelse kan vi endelig få arbejdsro i såvel folketingsgruppen som hovedbestyrelsen, så Fremskridtspartiets politik vil fremover blive fremført enigt, markant og krystalklart, siger Johannes Sørensen.


Johannes Sørensen

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 23. årgang / oktober 1995

Landsformanden har ordet oktober 1995

11. januar 2009 8 kommentarer

Landsformanden har ordet

Oktober 1995

Kære partifæller!

 

Vi havde 3 dirigenter på landsmødet, men de 2 magtede slet ikke opgaven, idet de ændrede på dagsordenen. Så sammen med stemmetællerens formænd bærer disse hovedansvaret for, at landsmødet fik så dramatisk et forløb. Stor tak til Ove Jensen, fordi han – som den 3. dirigent – alene fuldførte.

 

Et mistillidsvotum til Hovedbestyrelsen og forslaget om ophævelse af eksklusionen af et landsmødevalgt H.B.-medlem m.fl. blev alle vedtaget med stort flertal og forslaget om, at landsmødet skulle vælge Pia Kjærsgaard til politisk leder fik kun ringe tilslutning og blev dermed forkastet.

 

Der er sagt og skrevet meget negativt om landsmødet 1995, men et er vigtigt og positivt: Landsmødet viste klart og tydeligt, at man forlanger de demokratiske spilleregler overholdt og respekteret, og det er godt, for Fremskridtspartiet er i bund og grund et demokratisk parti – og det skal vi fortsat være!

 

Pia Kjærsgaardfløjen sammen med de 2 manipulerede dirigenter satsede højt og tabte stort, og når man ikke vil tabe og vinde med samme sind eller bøje sig for demokratiske afstemninger, ja, så var der faktisk ingen vej tilbage.

 

Det står også klart, at den nye partidannelse var forberedt gennem det sidste år. Alligevel spår jeg O-partiet en kort levetid og tror det kommer til at dele skæbne med tidligere udbrydere – De frie Demokrater og Trivselspartiet.

 

Pia Kjærsgaard har udtalt til pressen, at nu er hun glad igen. Ja, nu er hun enehersker over Dansk Folkeparti, så længe det varer. Fra Lademanns Leksikon fra 1983 bind 5, side 181 følgende citat: “Dansk Folkeparti, nazistisk orienteret parti 1941-45. – Fik størst betydning ved at svække DNSAP”.

 

Jeg hverken håber eller tror, at det nystiftede Dansk Folkeparti vil svække Fremskridtspartiet, men det medvirker da til at skabe en masse uro og ballade, som vi gerne var foruden.

 

På H.B.s´ vegne vil jer her indtrængende opfordre vore medlemmer og vælgere til at bevare ro og besindighed samt at forblive i Fremskridtspartiet.

 

Arbejdsindsatsen fra såvel folketingsgruppe samt hovedbestyrelse vil blive kraftigt forstærket i den kommende tid.

Politisk har vi et utroligt godt program – et partiprogram, der bygger på demokrati, personlig frihed, tryghed også for de svage, de syge og de ældre/gamle. Et langt lavere skattetryk end det nuværende, hvor befolkningen kun har 38 øre tilbage af hver krone. Et samfund, hvor initiativ og virkelyst skaber grundlaget for velfærd, uddannelse, produktion, forskning og fremgang.

 

Fremskridtspartiets organisation i kommuner og amter er langt de fleste steder helt intakt og i de få svage områder vil en reorganisering snarest finde sted.

 

Derfor kære medlem: bliv, og arbejd sammen med vi andre for fremgang og styrkelse af Fremskridtspartiet.

 

Med fremskridtsvenlig hilsen

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 23. årgang  / oktober 1995

Pia og eksklusionerne

24. november 2008 5 kommentarer

Pia og eksklusionerne

 

At ekskludere er ikke nogen ny idé for Pia Kjærsgaard. Dengang hun var medlem af Fremskridtspartiet i 1995 – i de glade dage, hvor indkomstskatten skulle likvideres og bureaukratiet afskaffes -, havde hun magten i partiets hovedbestyrelse, og eksklusionsvåbenet blev flittigt brugt. Det gik så vidt, at Pia Kjærsgaard truede formanden for folketingsgruppen – Kim Behnke – med eksklusion, blot fordi han – på trods af Pias ønske – ikke ville træde tilbage og lade Poul Nødgaard (O) komme til. Kim Behnke var nemlig demokratisk valgt, og han blev på sin post.

 

Men at true gode folk med eksklusioner gjorde fremskridtsfolkene rasende, og der udbrød et oprør mod Pias marionetter i hovedbestyrelsen. På det berømte landsmøde i 1995 fik den samlede hovedbestyrelse derfor et mistillidsvotum. Men hovedbestyrelsesmedlem, Kristian Thulesen Dahl (O), var ikke sindet at trække sig, og derfor gik en rasende Kristian Poulsgaard (Z) på talerstolen og i det flittigt brugte historiske filmklip, ser vi ham forsøge at udtrykke sin vrede over Kristian Thulesen Dahls manglende demokratiske sindelag.

 

Men der blev valgt en ny hovedbestyrelse, hvor Pia Kjærsgaard ikke længere kunne mønstre et flertal. Hun havde tabt magtkampen, og der kan ikke herske tvivl om, at det var derfor, hun forlod Fremskridtspartiet og stiftede Dansk Folkeparti. Her blev eksklusionsparagraffen som bekendt skarp som en ragekniv.

 

Ole Gerstrøm

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 – 4 / 34. årgang / september – oktober 2006

Pia svigter Igen!

23. august 2008 2 kommentarer

Pia svigter Igen!

Nu svigter Pia Kjærsgaard igen sine vælgere. Til trods for at hun blev valgt på løfter om at arbejde for skattelettelser og mindre union, lader hun atter sine vælgere i stikken i forsøget på at skaffe sig personlig vinding.

Den eneste reelle garant for forbedring af forholdene for den “lille mand” er Fremskridtspartiet.

Kun èt parti

Afskaffelsen af indkomstskatten og en begrænsning af unionsideerne i EU er den eneste rigtige løsning på danskernes problemer. Der findes i dag kun èt parti, der vil afskaffe verdens højeste skattetryk, og det er Fremskridtspartiet. Fremskridtspartiet vil aldrig svigte sine vælgere for ministertaburetter eller ønske om at komme med i det “pæne selskab“. Derfor er det vigtigt at alle vælgere, der vil begrænse et af verdens højeste skattetryk sikrer, at Fremskridtspartiet også ved næste folketingsvalg er en mulighed på stemmesedlen. Enhver der støtter demokratiet, bør derfor underskrive en vælgererklæring for Fremskridtspartiet.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 28. årgang / september 2000

Meningsmålingerne var klart udtryk for propaganda

23. august 2008 8 kommentarer

Meningsmålingerne var klart udtryk for propaganda

Meningsmålingerne har været morsomme. Det burde Hans Skaarup have været opmærksom på 7. november i Jyllands-Posten. Tag nu Sonars prøvevalg 9. oktober – offentliggjort den 15. oktober. Heri tildeles Fremskridtspartiet 1,6 %, og resten er uden videre tildelt andre partier. Dette gjorde man med henvisning til en undersøgelse udført i september, der skulle vise noget om Pia Kjærsgaards popularitet. Se denne undersøgelse kunne være udført. Der manglede blot en nødvendig note. Det står værre til andre steder.

Meningsmålingerne i Stiftstidende og B.T. f.eks. 6 oktober skulle være udført i dagene 2 – 3. oktober af Greens Analyseinstitut. Den gav Fremskridtspartiet 1,8 %. Her opererede man med “en gruppe løsgængere” i Folketinget. Hvem var disse løsgængere i dagene 2 – 3. oktober?

Der kom nogle løsgængere til den 6. oktober kl. 14, men disse kunne de adspurgte da ikke have taget stilling til 3-4 dage forinden, medmindre usandhederne fyger fra denne løsgængergruppe.

Det er da umuligt at forklare fænomenet som andet end en fejl, for det kan da ikke passe, at ønsket om et mindre tal ud for Fremskridtspartiet var, hvad det uafhængige undersøgelsesinstitut ønskede.

Gallup gennemførte en undersøgelse 2-5. oktober, der gav Fremskridtspartiet 2,9 %, men man ventede med at offentliggøre den til den 9. oktober. Var tilslutningen for stor at vise frem i den uge, hvor propagandaen kørte? De 1,8 % fra 2-3 oktober synede vel bedre?

Her er ikke tale om tilfældigheder. Matematikken siger, at 2,9 % bliver til kun 1,8 % ved en tilfældighed i et rundspørge til 900 i 6,5 tilfælde ud af 1000.

Den morsomste var Vilstrups udført 15 – 17. oktober og offentliggjort i Politiken 22. oktober. Her har man sat de fire regningsarter ud af kraft, idet “øvrige” udgør 1,6 %, hvoraf Kristeligt Folkeparti får 1,7 % og Pias løsgængere 1,1 procentpoint. Hvordan gør man det?

Disse undersøgelser er såre enkle og fuldstændig automatiserede i deres tilblivelse. Ja, de udføres sågar af studentermedarbejdere flere steder.

Se en undersøgelse lige efter mediernes meget skæve fremstilling af hele bruddet, kunne vel følges op nu, hvor sandheden toner tydeligere frem og også viser, at når der snakkes fremskridtspolitik, så er det derimod et kendsgerningsstærkere persongalleri i frontlinjen med Kirsten Jacobsen. En styrkelse i så udpræget grad, at medierne vel næppe ville kunne blive ved med at holde dette faktum skjult. Jo længere vi skal vente, desto tydeligere synes linjen at være langt fra det officiøse Danmark.

J. Vig

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 – 12 / november – december 1995 / 23. årgang

%d bloggers like this: