Muhamedanerfrit område

22. august 2012

Muhamedanerfrit område

Muhamedanismen er bloddryppende og uforsonlig ildhu. Undertrykkende, hævnstraffende og totalitær.

Eksempler herpå er dens værdighedsforfængelighed, dens uvederhæftighed, dens straffebarbari, dens kvindeundertrykkelse, dens terrorisme, dens ytringsfrihedsknægtelse, dens demokratiudelukkelse, dens uroskabende æresbegreber og dens århundredelange utilgivenhed overfor menneskeadfærd, der højst kan dadles som enkeltfejltrin, men – som når lejlighed byder sig – fører til hæmningsløs brutal udryddelse af den skyldige (eller dennes familie).

Her kan man høre radiointerviews med Mogens Glistrup

Helheden er, at muhamedanismen på grusom vis blander sig med detailreguleringer i næsten alle samfundsforhold, og for den Allah-tro er der ingen tvivl om, at Islams forskrifter går forud for alt. Også de af det danske Folketing vedtagne paragraffer. Ud i alle enkeltheder angiver Koranen Allahs formål med verden og med mennesket. Absolut lydighed og underkastelse overensstemmende med hele Koranens indhold er den pligt, som går frem for alt på samtlige tilværelsens områder. I de spørgsmål, som Koranen  direkte beskæftiger sig med, må den gamle tekst følges, uanset at samfundsforudsætningerne i øvrigt er nok så meget ændrede i forhold til Beduinklanens ørkentilværelse i det syvende århundrede. Problemer, som er opstået i de 1337 år, siden Koranen blev færdigskrevet, skal løses ud fra spidsfindig fortolkning med det ene mål at udfinde, hvad de hellige tekster ville have udtalt om emnet.

Muhamedanismen er altså et næsten altdækkene regelsæt for alle aspekter i det enkelte menneskes liv og i alle samfundets forgreninger.

Ordet Islam betyder underkastelse

Den vigtigste – religiøse såvel som juridiske og moralske – pligt er loyalt, trofast, selvudslettende og ensrettet at udvide muhamedanismens diktatorområde. Med magt, med svig, med børnefødselsforøgelse, med frihed til at bryde enhver aftale med en vantro, med forhånelser mod dem, der venligt har taget imod de fremmede og med alle andre resultatsøgende midler.

Den, der ikke er for muhamedanerforskrifterne, er gudsbespottelig og derfor hjemfalden til likvidering. I Koranens 4. Sura vers 77-105 udpensles, at ingen af Satans Venner – det vil sige jøder og kristne – må muhamedanerne tage til ven.

De skal gribes og dræbes, hvor de end findes. Muhamedaneren må aldrig blive slap i forfølgelsen af dem. 9. Sura, 17-18 vers fastslår, at vantros gerninger er spildte. De skal forblive i ilden i evig tid. I 2. Sura lyder befalingen til muhamedanerne: “Dræb de hedenske, hvis i overhovedet får fat i dem”. Det er den grundlæggende forpligtigelse til Jihad (Hellig Krig).

Dør den rettroende efter at have dræbt mange ikke-muhamedanere eller kamp for Muhameds direktiver, vil han øjeblikkelig komme i Paradis og her leve til evig tid i den vidunderligste oase med masser af vand og et utal af villige, skønne kvinder. Følgelig higer den rettroende efter at blive martyr ved at dø i kamp mod de kristne.

Svend Auken, Arne Melchior (CD), Gert Petersen (SF), Kirsten Lee (B) m.fl. iførte sig derfor falske pænhedsglorier, da de nedtonede muhamedanismen til blot at være en religion mellem så mange andre religioner. Denne etikettering er falsk varebetegnelse. Muhamedanismen er en verdensødelæggerbevægelse.

Det centrale er ikke gudsdyrkelsesforskrifter, men først og sidst ganske bestemte bindende regler for, hvad som helst dens tilhængere skal foretage sig i enhver livssituation. Totaliteten i dens sammenhængende befalinger lader sig ikke dele op i en religiøs og en ikke religiøs del. Det er derfor afsporing at kræve tolerance overfor de intolerante muhamedanere ud fra moralske eller juridiske opstød om religionsfrihed o.l.

Muhamedanerne er en stærk fantastgruppe, som i over tusinde år i handling har bevist, at deres selvsikre hadefuldhed er dødsensfarlig alvor.

Hvor muhamedanismen har fået magt til det, massakrerer den på det grusomste andre folkeslag. Se blot på kurdere, armenier og Sudans kristne. Giftgas, terrorisme og myrderier trives intetsteds tilnærmelsesvis så stærkt som hos de atombestræbende folkeslag i PLO, Libyen, Irak, Khromeniland og Pakistan.

Samuel Rushdie-aktionerne og de tilløb til terror, Danmark har haft stammer alle fra organiserede muhamedanere. De vil undertrykke os “vantro hunde”. Forsvarer vi os ikke, er risikoen betydelig for koranisering af Danmark.

Fremskridtsmodstanderne  har selvsagt ret i, at generaliserende udtalelser om store menneskegrupper ikke er dækkende for hvert enkelt individ i gruppen. Men denne observation er betydningsløs for Folketingets rette behandling af den her omtalte påtrængende problemkreds. Juridisk tekniske grunde nødvendiggør en enhedsløsning, fordi det ikke er menneskeligt muligt at udskille i tilstrømningsmængden fra de muhamedanske lande, hvem der ikke vil være farlige. Og der er intet forgjort i at afvise “pæne” muhamedanere. Danmark kan nemlig få lige så “pæne” mennesker andetsteds fra i langt større antal, end vi overhovedet kan huse fremmede. Det lille Danmark kan højst rumme en brøkdel af en promille af de 3.500 millioner mennesker, der har det skidt. Så det er vanvittigt at tilbyde nogle af disse få danske pladser til de 1.100 millioner muhamedanere i stedet for at hjælpe blandt de 2.400 millioner ikke-muhamedanere.

Som vore bedsteforældre udryddede tuberkulosen og vore forældre børnelammelsen, er folkesagen for den forhenværende generation derfor at arbejde målbevidst og beslutsomt hen imod Danmark som muhamedanerfrit område. Tolerancens eneste grænse er nemlig ikke at tolerere intolerancen.

Der ligger selvsagt ikke i udtrykket muhamedanerfrit område, at vi skal udvise samtlige muhamedanere, vi har i øjeblikket. En sådan udlægning er lige så tåbelig, som hvis tilhængere af et tuberkolosefrit Danmark i 1920´erne var blevet mødt med en beskyldning om at ville skyde alle tuberkolosepatienter på stedet.

De muhamedanere, som Folketinget har tildelt dansk indfødsret vil det endda volde ganske store – til dels uoverkommelige – folkeretlige besværligheder at få ud igen. Mange, der har boet her i lang tid – måske er født og opvokset her – er så indgroet i det danske samfund, at det bliver svært for et princips skyld at smide dem ud.

Udover udvisningen af dem, der ikke kan klare egen økonomi samt de kriminelle, kan vi imidlertid som altovervejende hovedregel lade være med at tillade indrejse for personer fra muhamedanske lande. Det nationale forsvarsberedskab fører også til at nægte de pågældende indføds– og valgret i Danmark.

En detaljeret gennemgang af problemerne kan selvsagt ikke ske indenfor den spalteplads, der står til rådighed for “Glistrups Hjørne” i Fremskridt. Den, der ønsker uddybning eller supplering henvises derfor til mit bogmanuskript “De fremmede i landet“.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 18. årgang / november 1990

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 4. oktober 2012 kl. 05:08
 2. 6. marts 2013 kl. 12:19
 3. 6. marts 2013 kl. 12:26
 4. 10. marts 2013 kl. 06:46
 5. 14. marts 2013 kl. 14:06
 6. 17. marts 2013 kl. 08:50
 7. 18. marts 2013 kl. 06:39
 8. 18. marts 2013 kl. 07:08
 9. 19. marts 2013 kl. 06:19
 10. 19. marts 2013 kl. 07:35
 11. 19. marts 2013 kl. 07:48
 12. 19. marts 2013 kl. 08:58
 13. 19. marts 2013 kl. 09:30
 14. 20. marts 2013 kl. 05:40
 15. 20. marts 2013 kl. 07:46
 16. 20. marts 2013 kl. 07:49
 17. 21. marts 2013 kl. 06:43
 18. 21. marts 2013 kl. 14:01
 19. 21. marts 2013 kl. 14:15
 20. 22. marts 2013 kl. 06:47
 21. 23. marts 2013 kl. 10:09
 22. 23. marts 2013 kl. 10:16
 23. 24. marts 2013 kl. 07:01
 24. 24. marts 2013 kl. 08:09
 25. 24. marts 2013 kl. 08:26
 26. 24. marts 2013 kl. 08:36
 27. 24. marts 2013 kl. 08:42
 28. 24. marts 2013 kl. 09:19
 29. 25. marts 2013 kl. 10:48
 30. 26. marts 2013 kl. 09:17
 31. 10. juni 2013 kl. 10:51
 32. 16. juni 2013 kl. 09:38
 33. 20. juni 2013 kl. 06:15
 34. 26. juni 2013 kl. 07:21
 35. 19. august 2013 kl. 03:15
 36. 19. august 2013 kl. 03:46
 37. 20. august 2013 kl. 10:04
 38. 21. august 2013 kl. 04:30
 39. 24. august 2013 kl. 07:14
 40. 24. august 2013 kl. 09:08
 41. 24. august 2013 kl. 09:28
 42. 3. september 2013 kl. 12:22
 43. 8. september 2013 kl. 04:44
 44. 8. september 2013 kl. 09:22
 45. 13. oktober 2013 kl. 04:58
 46. 25. oktober 2013 kl. 05:49
 47. 25. oktober 2013 kl. 07:05
 48. 26. oktober 2013 kl. 08:23
 49. 27. oktober 2013 kl. 09:46
 50. 28. oktober 2013 kl. 05:00
 51. 6. december 2013 kl. 07:52
 52. 10. juni 2014 kl. 08:52
 53. 28. september 2014 kl. 04:13
 54. 17. maj 2019 kl. 13:16
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: