Forside > Socialdemokratiet, Velfærdsstaten > Velfærdsstaten er død!

Velfærdsstaten er død!

3. august 2008

Velfærdsstaten er død!

De gamle politiske partiers storstilede forsøg på at omdanne Danmark til en socialdemokratisk mønsternation er blevet en grotesk økonomisk katastrofe.

Den rigdom som automatiseringen af industrien i 70´erne betød, kunne have givet danske arbejdere en frihed som ingen generation før har oplevet, men alt er blevet ødet i et vanvittigt politisk ideologisk forsøg på at gennemføre Socialdemokratiets politik.

Hvilket bedrageri over for den danske befolkning er der ikke blevet gennemført. Den socialdemokratiske velfærdsstat er ikke alene blevet en økonomisk katastrofe, men den har også bragt det danske retssamfund i opløsning og lagt det folkelige fællesskab dødt.

Danmark er blevet omdannet til en forbuds- og formynderstat. Danskernes tro på egen kunnen og vor selvtillid som folk er blevet dræbt, og en nation ødelægges hurtigere af mangel på selvtillid end af maskinkanoner og raketter.

At protestere mod det man finder skadeligt, er frie menneskers ret. Fremskridtspartiets politikere og vælgere har fra partiets start protesteret mod Socialdemokratiets ødelæggelse af Danmark.

I dag befinder vi danskere os i et gabende tomrum efter velfærdsstatens fallit.

Danmark kan kun løse sine økonomiske problemer på to måder:

1. Ved at sænke levefoden. Det er det, Socialdemokratiet og firkløverregeringen (VC, CD og KrF, red) prøver nu, og her er ingen grænse for fattigdommen.

2. Ved at vise befolkningen tillid og gengive den sin økonomiske selvbestemmelsesret. Her er der ingen øvre grænse for velfærd.

Vor generation må vælge ikke alene for os selv, men også for vore børn og børnebørn.

Frihed må igen kaldes frihed og ikke egoisme
Selvbestemmelse må igen være frie menneskers ret og ikke kaldes mangel på solidaritet.

Flid, sparsommelighed og dygtighed må igen anses for at være samfundsgavnligt og ikke lægges for had og foragt.

Det må igen gøres til det enkelte menneskes ansvar at bestemme, hvad der tjener ens eget vel fysisk såvel som psykisk. Som en logisk følge heraf må andres meninger og vurderinger ikke påtvinges den enkelte. En samfundsform der som den socialdemokratiske øver vold mod dette øver vold mod menneskets dybeste instinkter.

Fremskridtspartiet har tillid til det enkelte menneske, og blandt frie mennesker har det aldrig været nødvendigt at øve vold eller bryde det enkelte menneskes frihed for at skabe samarbejde.

Personlig og økonomisk frihed kan ikke adskilles. Økonomisk frihed betyder en spredning af magten, hvorimod økonomisk og politisk magt samlet på samme hånd som i en socialdemokratisk stat er en sikker opskrift på armod og tyranni.

Vi forlanger selvbestemmelse og frihed for hver enkelt dansker. Vi opfordrer regeringen til tillidsfuldt samarbejde for at skabe en fri lykkelig nation i stedet for at lappe på det socialdemokratiske fallitbo.

H. C. Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:
Fremskridt nr. 1  / 11. årgang / 7. januar 1983

%d bloggers like this: