Frihed, Tryghed og Troværdighed

18. december 2008

Frihed, Tryghed og Troværdighed


Under dette slogan gik Fremskridtspartiet til kommunevalg for første gang for 24 år siden. Det gav et meget flot valgresultat til både amtsråd og byråd. Det var ikke kun fordi, Fremskridtspartiet på landsplan var et stort parti. Det var også fordi, der i byrådene og amtsrådene manglede fremskridtsfolk, som kunne kæmpe for en ordentlig politik i det lokale samfund.


Fremskridtspartiet er det eneste parti, som vil føre en politik, som vil give borgerne mere frihed. Nok snakker mange andre partier om frihed, men når det kommer til stykket – og særligt i by- og amtsråd – så er politikerne mere optaget af deres egen trang til at styre borgerne.


Fremskridtspartiet er det eneste parti, som giver hele befolkningen tryghed. Socialisterne vil kun give tryghed til sagsbehandlerne, bureaukraterne, pamperne og alle de andre, der hver dag lever af dine og mine skattepenge. De svage i vores samfund dem er man rystende ligeglade med. Syge mennesker dør, mens de er på venteliste, mens politikere og embedsmænd sidder og hygger sig til store middage på amtsgårdene. Ældre mennesker kan gå i uger uden at få gjort rent og blive badet, mens politikere og embedsmænd spilder tid og ressourcer med møder og fagforeningskurser.


Sindslidende overlades til sig selv, mens politikere og embedsmænd har travlt med at drikke rødvin ved åbningen af nye kulturinstitutioner. Det er Danmark i 1997. Der er nok at gøre for Fremskridtspartiet.


Fremskridtspartiet er det eneste parti, som er troværdigt. Når vi siger noget i en valgkamp, så holder vi løfterne. Vi lover ikke skattelettelser for så senere at stemme for skattestigninger. Vi lover ikke at gøre noget ved udlændingeproblemet for så senere at stemme sammen med socialisterne for, at de fremmede skal blive her alligevel.


Når man stemmer på Fremskridtspartiet, så får man, hvad vi lover. Det er troværdighed.


Vælgerne skal vælge – ikke bare stemme!

I jeres lokale valgkamp skal I bede vælgerne om at vælge. Ønsker vælgerne at genvælge de partier og de politikere, som har styret de sidste 30 år, og som har bevist, at de ikke magter at løse problemerne i sundhedsvæsenet, ældreomsorgen og for de andre svage grupper, så har vælgerne mulighed for det den 18. november.


Hvis vælgerne fortsat vil have dumsmart og naiv indvandrer- og flygtningepolitik, så må de stemme på andre end Fremskridtspartiet. Synes vælgerne, at de betaler alt for lidt i skat og afgifter, ja så er der mange andre partier at vælge imellem.


De vælgere som stemmer på andre partier end Fremskridtspartiet har imidlertid ingen moralsk ret til at klage eller være sure, når de oplever eller læser om ventelister til sygehusene, elendig behandling på sygehusene, manglende hjælp til vores ældre, særbehandling af flygtninge og indvandrere eller om forhøjede skatter. Vi har den rigtige politik, og vi har viljen til at gennemføre den.


Hvis vælgerne derimod gerne vil have Fremskridtspartiets politik med lavere skatter, bedre sundhedsvæsen, opprioritering af ældreomsorgen og en meget strammere udlændingepolitik, så må vælgerne flytte deres kryds til liste Z ved valget den 18. november.


I mange kommuner vil det være det helt store spørgsmål, hvem der skal være borgmester i de næste 4 år. Glem det! Spørgsmålet er ikke hvem, men hvilken politik borgmesteren vil føre!


Alle Fremskridtspartiets 5.000 medlemmer skal derfor aktiveres i dette efterår. I skal nu vise, hvorfor I har købt medlemskort til Fremskridtspartiet. Var det bare fordi, I havde 100 kroner i overskud? Nej vel – I har meldt jer ind i Fremskridtspartiet, fordi der er behov for ændringer i vores samfund. Vi er det eneste parti, som vil ændringer. De andre snakker kun om det. Derfor skal du ud og overbevise din nabo, din familie og dine venner om, at de den 18. november skal stemme på Fremskridtspartiet. Bare prøv det denne ene gang, hvis de ikke syntes, vi gør det godt nok, så kan de stemme på andre næste gang.


Vælgerne skal ikke kun stille krav til politikerne. De skal også stille krav til sig selv. Ham, den uduelige socialdemokrat eller den elendige venstremand bliver kun siddende i byrådet eller amtsrådet så længe, der er nogle, som stemmer på ham. Vælgerne har magten til at vælge og pligten til at fravælge.


Mange steder i landet er valglisterne til by- og amtsråd ikke lukkede endnu. Vis nu, hvorfor I har betalt kontingent til Fremskridtspartiet i 25 år. Stil op og træk de ekstra stemmer som kan blive afgørende for, om vi får nogen valgt i din kommune. Jeg ønsker alle en fortsat god valgkamp til den 18. november og et godt 25-års jubilæumslandsmøde.


Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9  / 25. årgang / september 1997

  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 3. marts 2009 kl. 08:06
  2. 3. marts 2009 kl. 08:08
  3. 23. juli 2013 kl. 08:03
  4. 17. december 2013 kl. 11:49
  5. 23. februar 2015 kl. 16:18
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: