Finans- og skattelov

2. juni 2012

Finans- og skattelov

Her ved begyndelsen af skattereformens år nr. 1 kunne det være nyttigt at genopfriske, hvordan situationen ville have tegnet sig, såfremt det i stedet havde været Fremskridtspartiets skatteår nr. 1.

Fremskridtspartiets skattepolitik går ud på, at der over en 6-årig periode sker en fuldstændig afvikling af selve begrebet indkomstskat.

Det ville have startet med, at alle fra 1. januar i år havde fået et skattekort med en skattefri bundgrænse på 48.000 kroner samt, at sømandsskatten var blevet ophævet helt lige som kapitalvindingsskatten. Fra næste år ville den skattefrie bundgrænse ligge på 60.000 kroner og med en maksimal skat på 50 % af indkomst derudover.

Fra 1989 vil bundfradraget være 75.000 kroner og i 1990 hele 100.000 kroner samtidig med, at selskabsskatten bliver ophævet. I 1991 hæves bundgrænsen til 125.000 kroner, og endelig i 1992 skal der slet ikke betales indkomstskat. Samme år bliver formueskatten også ophævet. Og så endelig fra 1993 kan skattevæsenet helt nedlægges.

Planen har eksisteret i alle Fremskridtspartiets leveår og er altid blevet kritiseret. Hovedargumentet er: Hvor skal pengene så komme fra? De fleste glemmer for det første, at der ikke længere vil være den samme offentlige sektor, og at der udover indkomstskat er andre former for skat. For Fremskridtssamfundet vil forbrugerafgifter som 22 % moms og punktafgifter være en væsentlig del af finansieringen af skoler, sygehuse, folkepension og de andre opgaver, som det offentlige fortsat skal løse.

En af goderne (set fra det offentliges synspunkt) ved at afvikle indkomstskatten er, at befolkningen får flere penge i hænderne. Det gør igen at forbruget øges eller flyttes til dyre varer og med moms og punktafgifter, vil det give ekstra penge i statskassen.

For finansloven 1987 ville det have set således ud, såfremt Fremskridtspartiet havde bestemt:

Regeringens (V, C, CD og Krf, red.) skatteudskrivning 1987: 350 milliarder kroner. Heraf udgør indkomstskatten de 200 milliarder kroner.

Vi ønsker at afvikle indkomstskatten, og det første år med 48.000 kroner skattefrit ville vi miste 30 milliarder i indkomstskat. Når disse 30 milliarder kommer ud til privatforbrug, vil forbrugsskatterne stige med omkring 8 milliarder kroner. Derudover kommer reaktioner i erhvervslivet m.v. som skatter (selskabs-, ejendoms,- formueskatter o.s.v.), vil komme ca. 6 milliarder yderligere ind til det offentlige. Det giver et samlet resultat på en fremskridtsfinanslov med 334 milliarder kroner for 1987. Fremskridtspartiet har en række forslag til forbedringer i den offentlige sektor. Fjernelse af ventelister, bedre pension o.s.v. Ting der koster ekstra penge. Disse – samt den nævnte mindskelse af indkomstskatten – vil betyde besparelser. Her gælder det i første omgang kulturministeriet, udenrigsministjenesten, statslig ulandsbistand, erhvervstilskud og ikke mindst millioner af blanketter og skemaer, som ikke længere skal trykkes og udfyldes.

For interesserede så giver bogen ”Ud af skattereformfælderne (af Mogens Glistrup, red.) det samlede billede af et lykkeligt 1987 fremskridtssamfund.

Kim Behnke 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 15. årgang / 16. januar 1987

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 11. april 2013 kl. 05:49
 2. 12. april 2013 kl. 05:07
 3. 12. april 2013 kl. 05:23
 4. 12. april 2013 kl. 05:47
 5. 4. juni 2013 kl. 10:29
 6. 28. juni 2013 kl. 10:26
 7. 9. juli 2013 kl. 05:01
 8. 17. juli 2013 kl. 06:19
 9. 18. juli 2013 kl. 11:02
 10. 18. juli 2013 kl. 11:11
 11. 22. juli 2013 kl. 07:10
 12. 29. juli 2013 kl. 11:21
 13. 5. august 2013 kl. 12:03
 14. 11. august 2013 kl. 04:19
 15. 20. august 2013 kl. 10:50
 16. 21. august 2013 kl. 08:40
 17. 22. august 2013 kl. 07:02
 18. 23. august 2013 kl. 06:39
 19. 4. september 2013 kl. 05:09
 20. 7. september 2013 kl. 10:01
 21. 9. september 2013 kl. 05:10
 22. 10. september 2013 kl. 06:57
 23. 12. september 2013 kl. 06:26
 24. 16. september 2013 kl. 04:50
 25. 16. september 2013 kl. 07:36
 26. 17. september 2013 kl. 07:05
 27. 25. september 2013 kl. 11:44
 28. 26. september 2013 kl. 14:22
 29. 8. oktober 2013 kl. 07:14
 30. 10. november 2013 kl. 08:22
 31. 13. november 2013 kl. 07:40
 32. 22. november 2013 kl. 07:43
 33. 5. december 2013 kl. 10:09
 34. 15. december 2013 kl. 10:01
 35. 15. december 2013 kl. 10:53
 36. 17. december 2013 kl. 10:25
 37. 18. december 2013 kl. 05:41
 38. 19. august 2016 kl. 05:35
 39. 5. december 2018 kl. 08:14
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: