Forside > EU/EF, Folkestyre/demokrati, Retspolitik > EU-retten sætter sig over grundloven

EU-retten sætter sig over grundloven

15. januar 2009

EU-retten sætter sig over grundloven

EU-domstolen i Luxemburg har tiltaget sig magt som lovgiver, idet den ikke holder sig tilbage for at afsige kendelser, der mangler et konkret EU-lovgrundlag. Og i henhold til EU-traktaten har dens kendelser umiddelbart retskraft i alle EU-lande, uden at sagen skal igennem de nationale parlamenter. EU-domstolen holder sig heller ikke tilbage, når den kommer ind på områder, der dækkes af medlemslandenes forfatninger. Vi må derfor konstatere, at EU-domstolen finder, at den har kompetence til at tilsidesætte den danske grundlov.


I praksis har vi set EU-anslag mod vor grundlov i sagen om forbud mod tobaksreklamer og kvoteordningen for TV-programmer, der kræver, at en vis procentdel skal have oprindelse i EU. Begge forslag berører ytringsfriheden. Kulturelle kvoteordninger er i øvrigt en opfindelse fra DDR, hvor man forbød underholdningsorkestre at spille mere end en vis mængde vestlig musik.


Men én ting er EU-ret. Noget andet kan være at få de nationale domstole til at følge EU-domstolens afgørelser. I Tyskland har forfatningsdomstolen sagt fra. Man vil ikke acceptere indgreb, som rammer forfatningen. I Danmark har vi derimod et problem, for vore domstole har ingen tradition for at sætte politikerne på plads – tværtimod.


I øvrigt må det konstateres, at den danske tilslutning til unionstraktaten ikke giver mulighed for at overføre forfatningsmæssige kompetence til EU-myndigheder. Grundloven er danskernes ukrænkelige ejendom og paragraf 20, som bruges ved overdragelse af suverænitet til EU, siger netop: “Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder”. Det præciseres altså, at suverænitetsafgivelse skal ske inden for grundlovens rammer – og ikke herudover.


Det har heller ikke på noget tidspunkt i 1953, da grundloven fik den nye paragraf 20, været på tale at åbne mulighed for afgivelse af forfatningsmæssige kompetence. Dette har det danske folk ikke diskuteret og stemt om.


Det er derfor magtpåliggende, at danske myndigheder også tilkendegiver, at Bruxelles ikke kan gribe ind i danske grundlovsmæssige forhold.

Ole Gerstrøm

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6-7-8 / 23. årgang / august 1995

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 15. januar 2009 kl. 17:08
 2. 6. marts 2009 kl. 15:13
 3. 1. april 2009 kl. 06:41
 4. 1. april 2009 kl. 07:38
 5. 1. april 2009 kl. 10:13
 6. 7. april 2009 kl. 10:09
 7. 9. april 2009 kl. 06:48
 8. 12. april 2009 kl. 14:50
 9. 24. april 2009 kl. 07:22
 10. 24. maj 2009 kl. 10:23
 11. 21. september 2009 kl. 10:39
 12. 26. september 2009 kl. 09:33
 13. 19. februar 2010 kl. 17:47
 14. 26. marts 2011 kl. 07:20
 15. 7. december 2011 kl. 07:34
 16. 12. januar 2012 kl. 07:03
 17. 5. juni 2013 kl. 07:22
 18. 5. juni 2013 kl. 08:48
 19. 5. juni 2013 kl. 10:15
 20. 5. juni 2013 kl. 10:31
 21. 5. juni 2013 kl. 10:53
 22. 5. juni 2013 kl. 10:59
 23. 5. juni 2013 kl. 11:03
 24. 5. juni 2013 kl. 11:11
 25. 14. juni 2013 kl. 06:36
 26. 24. juni 2013 kl. 07:29
 27. 24. juni 2013 kl. 08:45
 28. 26. juni 2013 kl. 05:35
 29. 26. juni 2013 kl. 06:24
 30. 26. juni 2013 kl. 07:08
 31. 26. juni 2013 kl. 08:46
 32. 26. juni 2013 kl. 08:54
 33. 27. juni 2013 kl. 07:44
 34. 27. juni 2013 kl. 07:59
 35. 27. juni 2013 kl. 09:13
 36. 8. august 2013 kl. 06:37
 37. 1. september 2013 kl. 14:08
 38. 15. september 2013 kl. 07:48
 39. 29. oktober 2013 kl. 08:30
 40. 10. november 2013 kl. 06:03
 41. 14. november 2013 kl. 07:28
 42. 15. november 2013 kl. 07:56
 43. 26. november 2013 kl. 13:46
 44. 11. oktober 2017 kl. 07:28
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: