Arkiv

Archive for juni 2009

Op med turismen – ned med tilskud

26. juni 2009 34 kommentarer

Op med turismen – ned med tilskud

Alle taler om betalingsbalancen og dens manglende balance. Skal vi for alvor have orden i landets økonomi, må vi spille på alle strenge for at få valutakassen fuld.

Turisme er en god indtægtskilde, eftersom erhvervene har et stort arbejdskraftindhold og ikke mange importerede råvarer.

Men hver gang talen kommer op, går Arne Melchior (Centrum Demokraterne, (D) og hans ligesindede på barrikaderne og forlanger flere offentlige tilskud. Udsendelsen af farvestrålende kataloger gør imidlertid ikke det hele. Der skal også være nogle gode turisttilbud, når turisterne kommer frem.

Spild af skatteyderpenge

Overalt i landet findes dyrt betalte erhvervschefer og andre med snablen dybt nede i skatteyderlommerne, som forsøger at stjæle virksomheder fra nabokommunerne. Resultatet er et enormt spild af skatteyderpenge.

I stedet burde vi overalt i landet give erhvervslivet frihed til – på tværs af alle bureaukratiske grænser -, at indgå kommercielle samarbejder for at få flere turister til landet. I stedet for at beskatte de eventuelle overskud i virksomhederne med verdens højeste skattetryk skulle virksomhederne have mulighed til f.eks. at sætte penge i projekter, hvis formål er at udvikle nye projekter, der kan tillokke turister og ikke mindst deres penge.

Aktiviteter og attraktioner

Når man rejser ude i verden, må man til stadighed erkende, at vores hvide strande og bølgende kornmarker langt fra kan måle sig med Disney World og lignende. Vi har ikke nødvendigvis brug for et enormt behov for at kunne præsentere nutidens turister for aktiviteter og attraktioner, der får dem til at besøge landet mere end én gang – og endnu bedre – til at anbefale Danmark hjemme hos dem selv.

Turisme er også et spørgsmål om mentalitet. I stedet for at kikke surt efter tyske og hollandske turister skulle vi hellere opfatte dem som omvandrende profit-muligheder. Den danske mentalitet trænger til igen at få en saltvandsindsprøjtning af handelstalent og købmandskab. I stedet for at lægge hindringer i vejen for turisternes udfoldelser så skal vi finde på nye måder at underholde dem, så de føler sig godt tilpas under opholdet.

Se Florida

Orlando i staten Florida i USA er verdens største turistområde. Byens 1 million indbyggere besøges hvert år af 11 millioner turister. Alle ved, at turisterne lægger gode penge, og derfor bydes alle velkommen, som var de de eneste besøgende.

Folketingets opgave er ikke uvæsentlig. Afbureaukratisering, reducerede skatter, erhvervsfrihed og andre turistfremmende tiltag bør være overskriften langt mere end det traditionelle tilskudsræs.

Kim Behnke

Finansordfører

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang / marts 1990 

Borgerlig soldetur med socialisterne

18. juni 2009 2 kommentarer

Borgerlig soldetur med socialisterne

Som kommentar til regeringens (V, C og B, red.) aftale med Socialdemokratiet om DSB siger Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke:

Regeringens aftale med Socialdemokratiet om at anvende en hel milliard ekstra til DSB er en komplet uforståelig og skatteyderfjendsk handling.

DSB modtager i forvejen over 3 milliarder kroner årligt i skatteydertilskud og på den baggrund må regeringens tale om offentlige besparelser virke som en ”nøgen skal”. Regeringen har endnu engang kapituleret totalt over for socialisterne og dens advarsler mod befolkningens ”private overforbrug” er både hyklerisk og ude af proportioner.

Dette DSB-forlig viser endnu en gang klart og tydeligt, at det er regeringen og den offentlige sektor, som bærer hovedansvaret for landets dårlige økonomi. Det er meget utilfredsstillende, at regeringen kun bruger Fremskridtspartiet til at finde offentlige besparelser for så kun 42 dage efter at ”køre et parløb med DSB og Svend Auken ud at male byen rød”.

Den seneste budgetoversigt viste, at allerede nu mangler 7 milliarder kroner på statsbudgettet for 1990. Med DSB-forliget stiger dette beløb yderligere ¼ milliard kroner. Fremskridtspartiet medvirker gerne til at skabe balance i statsbudgettet, men det fordrer, at finansminister Dyremose (C) holder op med at dele skatteydernes penge ud til højre og venstre i den offentlige sektor. ”Pengene ligger bedst i borgernes egne lommer”, men det har den borgerlige regering jo tydeligvis ”glemt”.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 18. årgang / januar 1990

”Du skønne ungdom”

16. juni 2009 4 kommentarer

”Du skønne ungdom”

Forleden uge sejlede en udsendelsesrække om arbejdsløshedsproblematikken ned ad Tv-skærmen.

De væsentligste indslag i udsendelserne kom ikke fra eksperter og politikere, men fra de arbejdsløse og arbejdsløshedstruede selv.

Familien Laursens sympatiske søn gav ungdomsarbejdsløshedens konsekvenser nye forfærdelige perspektiver. Hans stille rådvilde håbløshed fik en til at fryse. Han legemliggjorde ungdommens ”store tavse flertal” – generationen, der snublede i starten” – alle de unge, der er blevet gamle før tiden.

Hvor var ungdommens selvfølgelige tro på fremtiden – dens gå-på-mod og entusiasme – livsglæde og styrke? Hvordan vil det gå, når disse gamle unge skal overtage samfundet efter os? Nye idéer, nye tanker, ny energi skulle komme fra dem. Deres hjerner og hænder er vore vigtigste råstofresourcer, hvis de visner, når de skulle være fulde af grokraft, tegner vor fælles fremtid ikke bare truende, men håbløs.

Vi har ikke råd til et sådant spild, hverken menneskeligt eller samfundsøkonomisk. Vi kan ikke overleve som selvstændig nation, hvis en hel generation skal gå gennem livet på bistandskrykker – en generation vi selv ved vor letfærdighed har standset i væksten, men som vi samtidig forventer i stand til at udfri vort gældsatte samfund en gang i fremtiden.

Vi er alle skyldige – alle vi, der har levet over evne. Vi bærer alle et tungt ansvar for de skiftende regeringers misregering af dette samfund – vi valgte dem selv.

I dag har vi intet valg – kun Fremskridtspartiet – ungdommens fremtids parti.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 5. årgang / 31. maj 1977 

Landsformanden har ordet…september 1993

14. juni 2009 Skriv en kommentar

Landsformanden har ordet

September 1993

Kære partifæller!

Landsmødet i Frederiksborghallen i Hillerød er Fremskridtspartiets 20. Landsmøde.

Fremskridtspartiet har gennem de forgangne 21 år altid været forud for de øvrige politiske partier, og vi har altid klart fremført vore tanker og idéer. Det er vel også derfor, Fremskridtspartiet altid har været kritiseret og forfulgt af de andre. Sandheden er jo ofte ilde hørt!

Fremskridtspartiets budskab om bureaukrati, skatteplyndring, offentlig ødselhed, pamperi, indvandrerpolitik, familiesammenføring og en alt for slap flygtninge- og indvandrerpolitik m.m., har efterhånden fået så stor folkelig opbakning, at de andre partier nu, i langt højre grad end tidligere, anerkender vore politiske synspunkter og efter nogen tid ofte fremfører dem som værende deres egne.

De gode og stigende meningsmålinger er et klart udtryk for, at Fremskridtspartiet også fremover skal være foran, ruske op og sige sandheden. Vore markante holdninger til Danmarks store problemer har stor folkelig opbakning – blot vi fremfører dem sobert, klart og forståeligt.

Rammen om landsmødet i år er den bedst tænkelige, og det er mit håb og ønske, at vi fra landsmødet 1993 må formå at udsende markante og positive signaler om et stærkt Fremskridtsparti i fremgang.

De forestående valg til amts- og byråd vil naturligvis blive et stort og aktuelt tema for årets landsmøde.

Måtte vi fra Fremskridtspartiets 20. landsmøde med vore tanker om frihed og fremgang give inspiration til gavn og glæde for alle i det danske samfund.

Vel mødt i Hillerød den 25. – 26. september.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 21. årgang / september 1993

”Flygtningetilhængere” skader bevidst det danske samfund

12. juni 2009 26 kommentarer

”Flygtningetilhængere” skader bevidst det danske samfund

Der sker i øjeblikket en positiv særbehandling af flygtninge og udlændinge her i landet, hvis omfang de færreste har kendskab til. Nævner man den forskelsbehandling, der f.eks. sker på boligområdet, det sociale område eller skatteområdet, bliver man ofte mødt med påstande om, at man enten er racist, eller der jo kun er tale om ubetydelig forskelsbehandling.

Tilhængerne af den førte udlændingepolitik er utroligt hurtige til at tilbagevise synspunkter om forskelsbehandling, at man bare ønsker at hetze mod de fremmede. Gør man sig imidlertid den ulejlighed at betragte udlændingenes samlede virke, opdager man, at summen af de forhold vi byder dem udgør en helt utrolig grovhed over for det danske folk, hvis tårnhøje skatter betaler hele gildet.

Hvor dygtige udlændingene er til at udnytte og malke det danske samfund, har vi fået flere chokerende eksempler på inden for de seneste måneder. Sagerne omkring rengøringsfirmaer styret af udlændinge der helt bevidst overtrådte momsloven, skatteloven, arbejdsmiljøloven, arbejdsløshedsloven, bistandsloven o.s.v. vidner om, hvor indgående kendskab udlændingene har til dansk velfærdslovgivning. Ligeledes vidner det om, hvor målrettet og systematisk de malker os.

Afsløringerne af hvordan flygtningene modtager hjælp i op til tre forskellige lande, og i øvrigt overhovedet ikke er på flugt er et andet hårrejsende eksempel.

Dertil kommer alle de små dagligdags-situationer, hvor de fremmedes virksomheder og butikker drives under forhold, som vil få staten til at lukke virksomheden, hvis den var drevet af danskere. Ofte mødes myndigheder fra skatte- og toldvæsen, levnedsmiddelmyndigheder, arbejdsgiverkontrol o.s.v. med en dårligt dansk talende udlænding, der ”ikke forstår” danske regler, og derfor ikke kan finde ud af at føre momsregnskab eller holde sin butik ren.

En sådan kiggen gennem fingrene over for de fremmede er ganske utilstedelig, når man tænker på, hvilket øksehug statskontrollanterne giver danske virksomheder, der ikke har orden i tingene.

Direkte svindel med dagpenge, udbetalinger og bistandshjælp fordi myndighederne ikke kan holde rede på de udenlandske navne, og i øvrigt ikke orker alle de problemer en jobanvisning medfører er med til at ”frede” de fremmede, så de ikke stilles over for de samme krav som danskerne. De kan herefter arbejde i hinandens virksomheder samtidig med, at offentlig støtte flyder i strid strøm.

Systematisk udnyttelse af iværksætterordninger kombineret med handel af virksomheder imellem familiemedlemmer og andre kreativiteter som systematiske familiesammenføringer og fusk med forsørgelseskontrakter er desværre også blevet dagens Danmark.

Hvad gør politikerne så ved det? De kan ikke påstå, at de ikke ved noget. Udskrifter fra dommervagten om hvem der begår kriminaliteten, hundreder af breve fra fortvivlede danskere, opringninger fra offentlige ansatte der har fået nok og åbne øjne og ører, er alt sammen rigeligt til at få et forfærdeligt øjebliksbillede af vort land. Ingen politikere kan sige, at de ikke kender noget til det.

Trods mange løfter i pressen har hverken skiftende justitsministre eller Venstre og Konservative (C) gjort noget som helst ved problemerne. Kun Fremskridtspartiet tør åbent tale om disse ting. Resultatet er som oftest afstumpede råb om racisme fra ”flygtningevennerne”. Bliver udlændingetilhængerne for alvor trængt, hvæser de ad os, at vi har et ”afstumpet menneskesyn”. Men, hvem er det egentlig, der er afstumpet?

Er det os, der tør sige sandheden, eller er det de politikere, som lukker øjne og ører af hensyn til deres egen selvtilstrækkelighed. Vedtagelsen af særloven for palæstinenserne viser, hvor langt vi er kommet ud i det grove misbrug af danskernes land. På trods af at Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre (B) udmærket ved, at disse palæstinensere overhovedet ikke er flygtninge, men bare velfærdsemigranter, så vedtager man loven – hvorfor? Fordi det ligger i flertallet, at man ønsker at gøre Danmark om til et samfund, hvor alle skal være velkommen ved velfærds-tag-selv-bordet.

I betragtning af hvor entydige beviserne er for, hvordan de mange udlændinge systematisk udnytter det danske samfund gennem organiseret svindel og humbug, så er det faktisk strafbart, at det politiske flertal ikke vil reagere. Jeg anklager derfor helt åbent ”flygtningetilhængerne” for bevidst at skade det danske samfund.

Nok har justitsministeren (Hans Engell, C, red.) lovet at komme med et lovudkast, men bliver det bare et valgoplæg? Et folketingsvalg kunne jo løse mange andre problemer for regeringen (V og C, red.)! Jeg kan kun håbe at den afgrundsdybe kløft, der er mellem befolkningens holdning og flertalspolitikernes bedreviden, vil afspejle sig i et jordskredsvalg, vi får nemlig ikke en folkeafstemning om sagen, det tør flertallet ikke.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 20. årgang / august 1992

Offentlige besparelser vil kunne afskaffe skatteåget og arbejdsløsheden

11. juni 2009 7 kommentarer

Offentlige besparelser vil kunne afskaffe skatteåget og arbejdsløsheden

Der er ingen grund til at glorificere besparelser på de offentlige budgetter. Der er heller ingen grund til at anføre moralske betragtninger, for de vil meget hurtigt blive vendt imod dem, der fremkommer med disse opstød, og det vil vise sig, at det er rent hykleri.

Når der skal gennemføres offentlige besparelser, skyldes det i den nuværende situation, at der ikke er penge i kassen, og at det offentlige overforbrug ikke har dækning i nogen produktion. Og det vil tage lang tid, før vi blot når til, at der er produktionsdækning for udgifterne, og vi igen har penge i kassen. Når vi når frem til det tidspunkt, at der er skabt balance, så ønsker Fremskridtspartiet at gå videre, fordi vi mener, at et frit demokratisk samfund ikke kan leve med en statslig styring af det omfang, socialisterne har skabt her i landet.

Af elementære logiske grunde ønsker vi at afvikle indkomstskatten for at give befolkningen en chance for at skabe deres egen tilværelse frem for at være afhængige af formynderstaten.

På nuværende tidspunkt er der tale om en oprydningsopgave, der kan få samfundet til at overleve den økonomiske krise, så vi vedblivende kan fastholde demokratiet som den ønskede styreform.

Når der gennemføres besparelser uden at hæve den skattefri bundgrænse tilstrækkeligt, vil det ramme en række mennesker. Mere eller mindre velbegrundet vil disse grupper gøre ophævelser. Det er menneskeligt forståeligt, at når man mister en fordel, andre skatteydere har betalt, så gør man vrøvl.

Men hvis man kan se det indlysende i, at der skal spares på de offentlige udgifter, bør man bruge sine kræfter på at komme med andre besparelsesforslag, i stedet for at gøre vrøvl over de gennemførte offentlige besparelser. Kommer der pres bagved flere offentlige besparelser, f.eks. at offentlige ansatte skal gå 10 % ned i bruttoløn, så vil vi hurtigere nå en balance imellem indtægter og udgifter, og vi vil kunne afskaffe arbejdsløsheden og skatteåget.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3  / 11. årgang / 21. januar 1983

Befolkningen straffes på grund af det offentlige overforbrug

9. juni 2009 5 kommentarer

Befolkningen straffes på grund af det offentlige overforbrug

Regeringens (A og B, red.) nyeste razzia ned i skatteydernes lommer for at pålægge dem nye afgifter, er det klokkeklare bevis på, at Nyrup & Co. ikke kender ordet besparelser. De nye afgifter skal efter planen give to mia. kroner, hvilket svarer til en halv pct. af statens udgifter. Det beløb evner regeringen desværre ikke at finde på budgetterne. Alene i finansloven for i år, er der ellers nok at tage fat på.

De offentlige udgifter til udlændinge er på 11,6 mia. kroner. Men hertil bortødsles yderligere milliarder til udgifter som ikke umiddelbart lader sig opgøre.

Regeringen hæver miljøafgifterne, fordi vi skal værne om miljøet. Når danskerne så ændrer adfærd, og gør det, regeringen siger, kvitterer den med at hæve miljøafgifterne. Derfor handler det reelt for regeringen om at skaffe flere penge.

Regeringen har ikke format til at gennemføre de nødvendige massive besparelser, der skal danne grundlag for skattelettelser og afdrag på gælden. Regeringen er uduelig og er kørt fast. Derfor er det for Fremskridtspartiet en hovedopgave, at befri Danmark for den nuværende regering.

Fremskridtspartiet arbejder for en ikke-socialistisk regering, der har evnen og viljen til at rette op på samfundet. Derfor er et folketingsvalg nødvendigt hurtigst muligt.

Resolution vedtaget på amtsrepræsentantmødet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 25. årgang / maj 1997 

Nu er det alvor

8. juni 2009 Skriv en kommentar

Nu er det alvor

Gennem de sidste 15 år har det gradvist trukket op til økonomisk uvejr for Danmark. På denne baggrund er Fremskridtspartiet født, og hver femte dansker erkender nu, at dette parti er det bedst egnede til at løse de problemer, de andre har skabt.

At skifte parti er for mange vælgere en vanskelig og træg proces der hæmmes af vane, tradition, manglende oplysning i massemedierne og personlig forkærlighed eller modvilje.

Derfor er det naturligt at kun en del af de vælgere, der ser alvoren bekender sig direkte til Fremskridtspartiet. Dette afspejles da også tydeligt, når et klart flertal i befolkningen i dag ønsker kraftige offentlige besparelser. En Observa undersøgelse for Jyllands-Posten har godtgjort, at 61 pct. af vælgerne i den henseende går ind for fremskridtspolitikken.

Danmark er nu ved at være uden rådighed over sit bo, som vi så det, da ministrene Heinesen (A) og Hækkerup (A) på et få timers møde i Frankfurt måtte acceptere en kronedevaluering i strid med deres augustforlig.

Men på Christiansborg er alt ved det gamle. Her er trægheden langt større end hos vælgerne, og Fremskridtspartiet er bare noget, man skælder ud på, og som man endelig ikke vil lytte til.

Det er farligt for landet og dets folkestyre, at befolkningens flertal indser nødvendigheden af fremskridtspolitikken, før den samme nødvendighed er gået op for et flertal i Folketinget.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 4. årgang  / 4. november 1976

Bondeoprøret

4. juni 2009 8 kommentarer

Bondeoprøret

Siden det store landbomøde i Herning den 6.april 1987 har regeringspartierne (V, C, CD og KrF, red.) og Det radikale Venstre (B) indgået et såkaldt miljøforlig.

Under henvisning til de mange pæne ord partierne fremkom med under mødet i Herning og hvor det gang efter gang blev præciseret, hvor vigtigt det er for Danmark med et godt og konkurrencedygtigt landbrugserhverv, vil det sikkert overraske mange, at omtalte forlig koster 1,5 milliarder ekstra kroner, udover de mange omkostninger, der allerede er lagt på erhvervets skuldre.

Lidt større besætningsejere skal således inden 1993 bygge gylletanke, hvor gylle kan opbevares i mindst 9 måneder. Der skal etableres såkaldte grønne markeder med græs og vinterafgrøder på over halvdelen af arealerne, ligesom landmændene allerede fra næste år pålægges at udarbejde gødnings- og sædskifteplaner.

Folketingsmedlemmer og organisationsfolk fra regeringspartierne – først og fremmest Venstre og Det konservative Folkeparti – forsøger nu, at bilde landmændene ind, at de med miljøforliget har gjort noget godt for landbruget, bl.a. fordi den nok så omtalte kunstgødningsafgift skulle være fjernet.

Man må ikke håbe, ret mange hopper på den limpind. Afgiften på kunstgødning er aldrig blevet vedtaget i Folketinget og efter de udtalelser radikale medlemmer af Folketinget er fremkommet med, kan det absolut ikke udelukkes, at dette uberegnelige parti inden længe igen gør sig til talsmænd for en så erhvervsfjendtlig og konkurrenceforvridende afgift.

Det eneste regeringspartierne således kan føle sig helt sikre på er, at landbrugserhvervet bliver pålagt nogle større omkostninger og endnu flere bureaukratiske regler.

Man forstår udmærket, at mange landmænd, der indtil for nylig var optændt af optimisme og investeringslyst, nu sælger besætningerne og blæser det hele et langt stykke.

Samfundsmæssigt bliver resultatet naturligvis, at såvel valutaindtægterne som beskæftigelsen bliver kraftigt reduceret.

Er det virkelig, hvad man forventede af en såkaldt borgerlig regering?

Og var det, hvad landmændene blev stillet i udsigt ved mødet i Herning?

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 15. årgang / 22. maj 1987

%d bloggers like this: