Forside > Mogens Glistrup, Skat og afgifter, Venstre > Indkomstskatten fylder 75 år

Indkomstskatten fylder 75 år

5. september 2010

Indkomstskatten fylder 75 år

Denne artikel burde være sat i sørgeramme.

Der er vel næppe noget, der har påvirket samfundsudviklingen mere uheldigt end netop indkomstskattesystemet.

Den 15. maj var fødselsdagen for den af vor første Venstreregering indførte indkomstskat (se om dens historie FREMSKRIDT 1973-2 side 8, 1975-19 side 1 og 1977-17 side 5) den havde nogle midlertidige forløbere, da omkostningerne ved de slesvigske krige skulle dækkes. Tilsvarende var oprindelsen i indkomstskattens fædreland, England.

Man bruge indkomstskatten i forbindelse med Napoleonskrigene og genoplivede den som permanent – under Robert Peels regering – i 1842, da den første industrialisering var under udvikling.

Men nu har samfundet ændret sig totalt. Og det har indkomstskattesystemets indretning også. Det er ikke mere luksusoverskuddet fra meget velhavende mennesker, som beskæres let.

Dermed afsløres skatteformens mange grundlæggende svagheder. Fx umuligheden i nøjagtigt at definere den indkomst, som man ønsker at beskatte.

Socialdemokraterne har som bekendt gennem den sidste generation indoktrineret om indkomstskattens fortræffeligheder. Fradrag, som forringer beskatningen, er noget ondt. Ingen ofre er for store for at sikre skattekontrol computerens minutiøse udspionering af den enkelte borgers mest intime og personlige livstilrettelæggelse.

I propagandahysteriet påstås bl.a., at skattetrykket bliver mindre, hvis fradragsjunglen blev saneret og alle selvangav korrekt. Professor Parkinson har tilsyneladende levet forgæves med sin påvisning af, at det offentliges udgifter med umættelighed stiger mindst lige så hurtigt som skatteprovenumulighederne.

Som en af baggrundene for flertalsskiftet i september 1976 til Fälldins VKR-regering blev det svenske skattesystem angrebet fra uventede hold. Astrid Lindgrens 102 % Pomperipossa-kamp mod finansminister Gunner Sträng kulminerede i Expressen for den 15. marts 1976. en måneds tid senere – den 22. april – tog Ingmar Bergmann i samme blad afsked med Sverige, fordi ”hvem som helst i dette land når som helst og hvor som helst kan blive angrebet og fornedret af en særskilt slags bureaukrati, der vokser som en galopperende kræftsygdom”.

Hjælpeløsheden overfor disse Orwellske tendenser blev af den stockholmske juraprofessor, Jacob Sundberg, den 30. november 1977 brugt som udgangspunkt for en forelæsning om Högskatteamhället”. Den er nu udkommet som nr. 39 i den skriftsserie, der udsendes af ”Institut för offentlig och International Rätt” ved Stockholm Universitet.

Sundberg fortæller, at den svenske marginaltekst var ca. 55 % i 1960 på indkomster omkring 60.000 kroner. Inflation har nu ført denne indkomst op på det dobbelte med en marginalskat på ca. 77 % til følge. Når man kun kan beholde 23 % til sig selv af den valuta, der hedder beskatbare kroner, søger man via skattetænkning at opnå indtjening i andre valutaer. Derfor opstår eksempelvis konferencehoteller, hvor gæsterne tilbringer tiden i luksus uden omkostninger, opblomstring af særlige livsforsikringer og indtjeninger, der viser sig i udlandet eller hos juridiske personer, som fonde, anpartsselskaber o.s.v.

Modtrækker herimod er det skattebureaukrati som Sundberg kalder den store gøgeunge. Det påfører befolkningen bogholderibyrder, som den ikke kan leve op til. Med sine vilkårlige skønsafgørelser skattevalter det, som ingen troede muligt i et retssamfund.

Og sådan fortsætter den onde spiral: Hårdere tryk fører til hårdere modtryk, der igen fører til hårdere tryk o.s.v. Nye herskende klasser vokser frem såvel i skatteforvaltningen som blandt skatterevisorer og advokater.

I 1974 udsendte USA´eren S. Duarte på forlaget Arlington House Publishers New Rochelle, New York, en 300 sider tyk bog herom – The income tax is obsolete”. I historiske og økonomiske analyser fastslår han, hvordan denne skatteform er politisk eksplosiv, ofte personlig smertefuld og en grusom påmindelse om prisen for det nuværende samfund. Efterhånden er det ikke bare skatteetikken, der står på spil, men det medvirker til at forkvakle den grundlæggende moral på mange andre felter også.

Der er kun en vej ud deraf: Fremskridtsideologiens sejr.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 6. årgang / 22. maj 1978

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 2. juli 2013 kl. 06:37
 2. 18. juli 2013 kl. 06:29
 3. 29. juli 2013 kl. 11:42
 4. 5. august 2013 kl. 11:47
 5. 5. august 2013 kl. 12:35
 6. 6. august 2013 kl. 07:01
 7. 6. august 2013 kl. 07:46
 8. 10. august 2013 kl. 05:35
 9. 18. august 2013 kl. 10:00
 10. 26. august 2013 kl. 08:32
 11. 30. august 2013 kl. 14:06
 12. 11. september 2013 kl. 09:49
 13. 12. september 2013 kl. 08:02
 14. 16. september 2013 kl. 04:29
 15. 16. september 2013 kl. 08:24
 16. 17. september 2013 kl. 06:37
 17. 17. september 2013 kl. 10:06
 18. 23. september 2013 kl. 09:58
 19. 3. oktober 2013 kl. 06:26
 20. 13. oktober 2013 kl. 04:40
 21. 5. december 2013 kl. 10:10
 22. 19. december 2015 kl. 08:46
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: