Arkiv

Posts Tagged ‘VK-regeringens skatte- og afgiftspolitik’

Skatteskruen er uden ende

2. august 2011 11 kommentarer

Skatteskruen er uden ende 

Med miljøminister Per Stig Møllers (C) plan om miljøafgifter er regeringen (V og C, red.) nu i fuld sving med at pålægge befolkningen yderligere skatter til trods for skatteministerens (Anders Fogh Rasmussen, V, red.) forsikringer om, at der nu skal ske skattelettelser, siger formanden for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, der samtidig konstaterer, at der åbenbart i regeringen er vild uenighed på skatteområdet, idet miljøministeren vil øge skattetrykket, mens skatteministeren ustandseligt forsikrer, at han vil det modsatte.

At indføre miljøafgifter er simpelthen et dårligt skalkeskjul for at påføre befolkningen yderligere skattebyrder. Kun fantasien vil kunne sætte grænser for disse afgifter, der naturligvis vil kunne forhøjes ustandseligt. Vi har set det samme med vægtafgiften og tobaksafgiften, hvis hensigt oprindeligt var, at afholde folk fra at ryge, men som nu er en ren skat.

Afgifterne vil svare til, at udlægge gift for danske virksomheders konkurrenceevne og konsekvensen bliver med garanti øget ledighed, hvor tusinder af familiers økonomi vil komme til at ligge i ruiner.

Fremskridtspartiet ønsker naturligvis ikke miljøet svinet til, men befolkningen kan godt selv klare at gøre rent efter sig uden at skulle vikles ind i en ny skattetyngende og bureaukratisk lovgivning, hvis eneste formål er at bidrage med penge til den alt for forslugne statskasse, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 20. årgang / februar 1992 

Landsformanden har ordet…maj 1991

30. maj 2010 1 kommentar

Landsformanden har ordet

Maj 1991

Kære partifæller!

(PS: Nedennævnte er et uddrag)

Medens Socialdemokratiets folk under røde faner og plakater med tekstenFred arbejde og miljøfor 101. gang fejrede 1. maj i Fælled-parken, måtte Trivselspartiets leder, Mogens Glistrup, af tennisketsjerbevæbnede bodyguards beskyttes mod kasteskyts af tomater og rådne æg. De grovere overgreb mod Glistrup og plakaterne fra Trivselspartiet måtte uropatruljen tage sig af.

Ak ja! Med omkring 270.000 arbejdsløse, hvoraf 70.000 har været ledige over 3 måneder uden at have haft en planlæggende samtale på arbejdsformidlingen. Med udpumpning af milliarder af skattekroner i næsten værdiløse uddannelser til de arbejdsløse. Med et skatte- og afgiftssystem, der ødelægger arbejdsglæden og bl.a. har medført, at danske borgere nu skylder det offentlige 35 milliarder kroner – en gæld, der vokser med 5 milliarder kroner om året og øger regningen for dem, der pligttro betaler de stigende skatter og afgifter.

Sammenholdt med mange andre negative sider i vor samfundsudvikling burde det have været let nok for 1. maj arrangørerne, at finde nutids-relevante emner til plakater og taler. Med det pres der i dag er på dansk økonomi og konkurrenceevnen, er det på høje tid at tage positive initiativer til en dynamisk og målrettet politik, der kan sikre dansk selvstændighed, beskæftigelse og udvikling væk fra socialistisk omklamring og barnepigementalitet.

Fremskridtspartiet indgår gerne i konstruktive forhandlinger, der kan skabe grobund for en udvikling frem mod et frit og menneskeværdigt samfund. Regeringen (V og C, red.) bør derfor snarest frigøre sig fra sin utidige flirten med Socialdemokratiet.

Forhandlingerne om en dagpengereform, der er hårdt tiltrængt, burde føres uden den stærke binding til og afhængighed af Socialdemokratiet. Fremskridtspartiet er parat til aktiv medvirken og vi ser gerne, at regeringen stopper hasardspillet på dette vigtige område.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 19. årgang / maj 1991 

Nej til miljøafgifter

11. december 2009 7 kommentarer

Nej til miljøafgifter

Der skal ingen som helst tvivl være om, at Fremskridtspartiet siger nej til flere miljøafgifter.

Det siger formanden for Folketingets miljøudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, i en kommentar til debatten om at indføre flere afgifter på området.

Fremskridtspartiet ønsker ikke flere afgifter. Den CO2-afgift, Socialdemokratiet, SF og de radikale (B) nu vil indføre, formentlig med støtte fra regeringen (V og C, red.), belaster danske virksomheder og ender med garanti i det rene bureaukrati. Konsekvensen af kommende afgifter vil være de samme og vil koste danske virksomheder yderlige arbejdspladser. Således har Industrirådet beregnet, at en CO2-afgift vil koste 30.000 danske arbejdspladser.

Reelt set drejer det sig jo ikke om at sikre miljøet. Meningen med nye afgifter er simpelthen at indføre nye skatter, der så med garanti efterhånden bliver forhøjet efter behov.

Fremskridtspartiet tror ikke på et flertal for at hæve den skattefrie bundgrænse til gengæld for nye miljøafgifter.

Fremskridtspartiet mener, vi skal gå den modsatte vej. Vi ønsker skattelettelser gennem massive besparelser på de offentlige udgifter, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 20. årgang / januar 1992

Momsen må ned

22. juli 2009 11 kommentarer

Momsen må ned

I anledning af den stærkt stigende grænsehandel – på grund af mere frihandel over grænserne i forbindelse med det indre marked og den høje danske moms – slår Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, nu til lyd for en momsnedsættelse hurtigst muligt.

Det var en fejl, at momsen for nylig blev sat op fra 22 til 25 %. (af daværende skatteminister, Anders Fogh Rasmussen, V, red.) og det var en endnu større fejl, at de danske politikere ikke for lang tid siden har indset, at momssatserne måtte harmoneres inden det frie indre marked påbegyndtes, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard forudser, at den kommende afstemning om EF-Unionen nemt kan ende med et nej igen, idet folk blandt andet vil tænke: ”Ville det ikke være bedre, om vi gjorde os helt færdig med det, vi stemte om i 1986, før vi går videre?” – blandt andet med henvisning til de ulige momssatser i EF.

Hvis momsen bliver sat ned nu, vil det være en stor gevinst for det danske erhvervsliv og de danske forbrugere, der i mange år har måttet trækkes med én af verdens højeste momssatser og skattetryk.

Fremskridtspartiet har ved talrige lejligheder – sidst i forbindelse med finansloven for 1993 – anvist rigelige offentlige besparelser til finansiering af skattelettelser.

Selv om Fremskridtspartiet helst havde set indkomstskatten ned først, er det et godt skridt i den rigtige retning, hvis det indre marked nu kan ”tvinge” de øvrige partier til at være med til en momsnedsættelse, der jo reelt er en skattelettelse, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 21. årgang / februar 1993

Dyremose er komplet uegnet som forhandler

20. november 2008 3 kommentarer

Dyremose er komplet uegnet som forhandler


– Finansminister Henning Dyremose (C) er komplet uegnet som forhandler, når der indgås overenskomster.


Det konstaterer Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke, der understreger, at hver eneste gang Henning Dyremose forhandler, så er resultatet milliontab for skatteyderne blot for at Dyremose kan skære nye hak i den pistol, han skyder point med i kapløbet om posten som kronprins i Det konservative Folkeparti.


– På det seneste er der indgået to nye skandaleoverenskomster. Den ene er vagtlægeordningen, hvor Henning Dyremose forærede lægerne 80 millioner kr. til skade for patienter og skatteydere. Den overenskomsts skadevirkninger har vi kun set begyndelsen af med kaosset omkring vagtlægeordningen. Ansvaret er Henning Dyremoses.


Det andet eksempel er overenskomsten for Det kgl. Teater, hvor der nu bliver smidt 25 millioner kr. ekstra oven i den kvarte milliard, det i forvejen koster at drive teaterskandalen. Ansvaret er Henning Dyremoses.


Finansministeren må, som følge af sine manglende evner ved overenskomstforhandlinger, fratages sin beføjelse, og jeg opfordrer derfor statsministeren (Poul Schlüter, C, red.) til at finde en anden person til jobbet, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 20. årgang / februar 1992

Fremskridtspartiet vil give skattelettelser til alle

20. oktober 2008 21 kommentarer

Fremskridtspartiet vil give skattelettelser og dermed mere velfærd til alle danske skatteydere

Danmark har verdens højeste skatter.

Alle bliver flået i skat, uanset om de har lav eller høj indkomst. De høje skatter er ødelæggende for initiativ og virkelyst og der er ingen, der har tid til at yde en ekstra indsats, når indkomstskatten af den sidst tjente krone bliver beskattet med op til 65 %.

Det eneste parti i Danmark, der vil nedsætte skatterne er Fremskridtspartiet og det er ægte skattelettelser vi foreslår og ikke omlægning til nye skatter og afgifter.

De partier, der efterhånden har fundet ud af, at topskatten på 65 % er for høj, vil jo ikke sænke det totale skattetryk. Hvis de overhovedet bliver enige om, at nedsætte topskatten vil der blive indført andre skatter og afgifter for et tilsvarende, eller sandsynligvis et større beløb, end topskatten bliver nedsat med.

Regeringen (V og C, red) har nedsat en skattekommission med Carsten Koch (A) som formand. Carsten Koch er tidligere skatteminister og verdensmester i at opfinde nye skatter og afgifter. Så resultatet af skattekommissionens arbejde bliver sandsynligvis nye afgifter. Så hvis skatteyderne ønsker ægte lavere skatter, har de kun Fremskridtspartiet at stole på.

Jeg skrev i indledningen, at alle, uanset indkomstens størrelse, bliver flået i skat. Derfor skal alle naturligvis også have skattelettelser. Og det er netop, hvad de får efter Fremskridtspartiets skatteforslag, hvad der tydeligt fremgår af selve forslagets ordlyd.

(Den skattefri bundgrænse forhøjes fra de nuværende 41.000 kr. til 60.000 kr. og 45 % af den resterende personlige indkomst. Ambi er inkluderet, både i Fremskridtspatiets skatteforslag og i gældende skattelovgivning).

Når man ser på beløbsgrænsen og skatteprocenten i Fremskridtspartiets forslag, så er tallene slutskatten og kan ikke sammenlignes med trækprocenten på skattekortet.

Eksempel:

Indkomst 100.000 kr. – skattefri bundgrænse 60.000 kr.

Der skal så betales 45 % i skat af de resterende 40,000 kr. i alt 18.000 kr. Eller 18 %.

Og så fremdeles ved alle de nævnte indkomster i forslaget. Og læg så mærke til teksten under forslaget. Der indføres ikke nye skatter og afgifter for at gennemføre denne indkomstskattelettelse. Altså et ægte skattestop, der ikke kan ændres og giver garanti for, at der ikke pludselig indføres nye skatter og afgifter. Forslaget giver skattelettelser til alle, hvilket giver øget velfærd til alle ved, at de kan beholde en større del af deres indkomst.

Ove Jensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridtspartiet nr. 2 / 36. årgang  / 25. maj 2008

Det sku´ være så godt ….

3. august 2008 108 kommentarer

Det sku´ være så godt …

 

Regeringen (A og B, red.) – og i særlig grad finansminister Mogens Lykketoft (A) – er ved at boble over af stolthed. Aldrig før har det gået så godt for dansk økonomi. Aldrig før har Socialdemokratiet vist så flotte resultater. Det er nogle af de overskrifter, der blev brugt af regeringen i forbindelse med præsentationen af finanslovsforslaget for 1998.

 

I ubehagelig propagandastil har finansministeren brugt skatteyderpenge på at få fremstillet en prale-brochure om regeringens “fantastiske” politik. Dertil kommer, at finansministeren bruger billeder af smarte unge på Miami Beach som omslag til det ene hæfte.

 

Jeg bliver vred, når jeg ser den type propaganda og manipulering. Jeg bliver vred på vegne af de mange tusinder i det danske samfund, som ikke oplever at leve i et velfærdssamfund. Hvorfor bruger Lykketoft ikke et billede af en gammel hjemløs posedame, der leder efter tomme flasker i skraldespanden foran Det Kgl. Teater? Hvorfor brugte Lykketoft ikke et billede af en sindslidende, som er blevet efterladt i en lejlighed og går amok med en brødkniv efter at have taget forkert medicin? Hvorfor brugte Lykketoft ikke et billede af grædende pårørende til den syge mand, der døde, mens han var på venteliste? Hvorfor brugte Lykketoft ikke et billede af en ensom gammel dame i en beskidt lejlighed, hvor hjemmehjælpen ikke har været i flere uger på grund af faglige møder og dårlig arbejdsplanlægning? Hvorfor brugte Lykketoft ikke et billede af 2. generationsindvandrere på Nørrebro i København, som skriger “ud med danskerne”, mens de kaster sten efter politiet?

 

Alle ovenstående forslag til billeder på finanslovsforslaget er helt aktuelle billeder fra dagens Danmark. Men i stedet vælger regeringen at bruge smarte unge fra USA. Det er, fordi regeringens politik er falsk og udtryk for et glansbillede af Danmark, som ikke passer til virkeligheden. Lykketoft, Nyrup (A) og Jelved (B) vil helst ikke mindes alt for meget om virkeligheden, når de har dyr regeringsmiddag på Marienborg. De vil helst ikke konfronteres med virkeligheden uden for de tonede ruder i den store BMW-ministerbil.

 

Virkelighedens Danmark er, at der i disse år ansættes et uhyggeligt stort antal nye offentligt ansatte. Kommuner, amter og staten nyansætter som aldrig før. I 1994 var regeringens eget skøn, at der frem til år 2.000 skulle nyansættes ca. 25.000 personer. Nu har vi ved udgangen af 1997 allerede nået ca. 75.000 nye medarbejdere i det offentlige. De skal alle have skrivebord, computer og et kontor, hvorfor der også nybygges og indkøbes i uansvarligt omfang. Men hvad meget værre er, så vil hver eneste af disse folk fremover plage danskerne med bureaukrati og regulering. Hver eneste af dem vil finde på nye love og regler for at berettige sin egen stilling. Det bliver ikke rart.

 

Virkelighedens Danmark er også, at regeringen – nu gennem flere år med opsving i Danmark – ikke har formået at få nedbragt den 800 mia. kr. store statsgæld. Tvært imod så stiger gælden fortsat. Man har nemlig brugt en række engangsindtægter til at holde driftsudgifterne nede. Men driftsudgifter – som løn til medarbejdere og sociale ydelser – skal jo ydes hvert år fremover. Regeringen skubber derfor en udgiftspukkel foran sig på ca. 22 mia. kroner,  som bliver finansieret fra engangsindtægter.

 

I 1998 er det salg af aktier, opstramninger af kredittider for landbruget og restanceinddrivelse, som vil pynte på budgettet. Lykketoft hævder, at vi får overskud på statens driftsbudget i 1998. Sandheden er, at det aner han ikke noget om. For det første så vil salget af aktier måske slet ikke blive til noget i 1998  eller måske først i slutningen af året, hvorved driftsudgifterne for længst er afholdt. For det andet så har regeringens skøn over orlov, efterløn, delpension m.v. vist sig ikke at holde de seneste år. Skønnet holder givet heller ikke i 1998, og så er der underskud igen.

 

Noget af det sikre på finansloven er ulandspengene og pengene til miljø- og katastrofer i udlandet. Hele 17 mia. kr. vil flertallet dræne Danmark for i 98. Det er fortsat KUN Fremskridtspartiet, som stemmer imod bevillingerne! Snik snak fra Venstre og Konservative (C) krydret med pressemeddelelser er intet værd, når de fortsat stemmer JA i Finansudvalget.

 

Det er også sikkert, at kulturbudgetterne stiger, lige som der fortsat ydes store summer til de politiske partier, erhvervstilskud og andre unødvendige udgifter.

 

Skatter og afgifter vil foreløbigt blive forhøjet med 800 mio. kroner.  Man har ikke endnu besluttet sig for, hvad der skal forhøjes, regeringen og socialisterne skal dog nok nå til enighed. Miljøskatterne har nu nået 60 mia. kr. om året – og stiger fortsat. Kun en brøkdel går til forbedring af miljøet. Resten går til flygtninge, bureaukrati og andre unødvendige udgifter.

 

Vi får derfor et meget spændende efterår, hvor vi igen har som vigtigste opgave i Fremskridtspartiet at kæmpe imod Lykketofts budgetter. At stille forslag om forbedringer til de svageste i vores samfund og udstille regeringens elendige politik for befolkningen. Politiken bliver nemlig ved med at være elendig, indtil vi får en ny regering. Først når hele befolkningen i kor råber: Nyrup, Jelved og Koch – nu har vi fået nok, kan vi få en finanslov, som er ansvarlig.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 25. årgang / september 1997

Kategorier:Det radikale Venstre, Socialdemokratiet, Velfærdsstaten Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers like this: