Arkiv

Posts Tagged ‘velfærdspolitik’

Det såkaldte gratisprincip

25. august 2011 2 kommentarer

Det såkaldte gratisprincip 

Et samfund, hvor næsten alle får tilskud fra det offentlige, er et unødvendigt svagt samfund. Det offentlige skaffer sig jo pengene ved at opkræve flere skatter hos borgerne. Derfor er det rasende uforstandigt at opkræve 10.000 kroner mere i skat hos Petersen for, at han selv – efter at der er brugt 1.000 kroner til administration – kan få udbetalt 9.000 kroner til et bestemt formål. I stedet for kunne han have haft alle de 10.000 kroner til det, han helst ville have og derfor frit ville vælge.

Som generel teori vil de fleste være enige heri et meget langt stykke.

Når vi kommer til den praktiske arbejdsopgave, siger Fremskridtspartiet: Ned med skatten. Og det er ved at tilskud fjernes til dem, som ikke er i direkte nød.

Så falder man over os og ser kun, at vi vil stjæle folks tilskud.

Det er skrigende uretfærdigt at bebrejde os skatterebeller. Den uholdbare situation er alene tilvejebragt af de egocentrerede gammelpolitikere. De bevarer indkomstskatten som det bekvemmeste middel for, at de kan skaffe sig tocifrede kronebeløb at øse ud af, så de kan opnå genvalg i et demokratisk system, der bygger på, at hver vælger kan sætte ét kryds hvorfor folk erfaringsmæssigt, som de er flest krydser ved det parti, som giver størst tilskud, til den gruppe de selv tilhører.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 22  / 15. årgang / 19. juni 1987

Kulturferie med statsstøtte

21. marts 2010 Skriv en kommentar

Kulturferie med statsstøtte

Danske mænd og kvinder: Vågn dog op!

Lad være med – som i plejer – at spare hele året for at få råd til ferie.

Meld jer til en af Kulturministeriets ø-lejre og få 3/4 million i tilskud.

Ganske vist må I så finde jer i kun at have fem forskellige øer at vælge imellem, men her kan I så lære meget om trivsel, samarbejde, den menneskelige natur o.s.v.

Se, alt dette er dansk kulturferie med statsstøtte.

Der findes dog stadigvæk den gammeldags måde at holde ferie på. Som f.eks. at tage til Rom for at se Colosseum, til Athen for at se Akropolis. Til Paris for at gå på Louvremuseet.

Men ak! Før vi kan tage til disse steder, må vi først betale for ikke at deltage i Kulturministeriets ø-lejre. Og de sørgelige rester af vore penge kan vi så anvende på det, der interesserer os selv.

Skattebetaleren

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 1. årgang / august 1973

Stor landsorganisation: Det offentlige må betale

4. december 2009 Skriv en kommentar

Stor landsorganisation: Det offentlige må betale

Lejernes Landsorganisation har hjulpet regeringsorganet Aktuelt med svar på spørgsmålet: Hvor skal den enkelte lønmodtager hente dækning for de øgede udgifter, stigningen i oliepriserne betyder.

Lejer-organisationen:

Dækningen henter man hos det offentlige. Et pristalsreguleret beløb til varme bør lægges oven i boligsikringen.

Måske Lejernes Landsorganisation også vil hjælpe Fremskridt med svar på et par spørgsmål. Hvor skal der hentes dækning for alle de øvrige prisstigninger på: Benzin, tobak, fødevarer, udenlandsrejser, aviser og alt andet i øvrigt, som i disse tider stiger med en hastighed, så dyrtidsreguleringen næppe kan følge med? Skal alle disse omkostninger også udmøntes i en forhøjelse af boligsikringen?

Og hvad med alle de der ikke hører til den begunstigede klasse, der modtager sikringen?

Alle de der selv må afholde deres boligudgifter. For slet ikke at tale om parcelhusejerne der foruden at måtte bære stigningen på brændselsolien, efter den ny ejendomsvurdering allerede er blevet velsignet med nye kæmpeskatter kaldet lejeværdi?

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 1. årgang / 16. november 1973

Den tabte tråd

23. marts 2009 37 kommentarer

Den tabte tråd

Danmarks største parti – Socialdemokratiet – får tilslutning fra omtrent en tredjedel af vælgerne og er vidt forgrenet i fagbevægelse, administration og blandt dem, der uddanner børn og unge.

Dette er opnået ved årti efter årti at kæmpe for den brede befolknings ve og vel og frem for alt ved at nå resultater for sine vælgere.

I dag kæmper Socialdemokratiet stadig, men kampen gavner ikke længere de store befolkningsgrupper. Det parti – der var forrest i kampen for at nedbryde klasseforskellene – har skabt og støtter nu den herskende klasse af halv- og helakademikere spændende fra administrationens teknokrater til kultureliten og favnende en kreds af bedrevidende specialister i det i øvrigt uundværlige social- og undervisningsvæsen.

Den gamle vælgerskare i den brede befolkning udsættes dermed for århundredets største udbytning, når den herskende klasse hæver sine honorarer for at blande sig i folks hverdag og give penge ud til alverdens påhit.

Da samfundsudviklingen tog fart efter anden verdenskrig, blegnede betydningen af de kundskaber i socialisme og planøkonomi, – som de nye socialdemokratiske ledere havde ofret så mange kræfter på at tilegne sig – og på grund af manglende forståelse for de virkelige problemer i samfundet, tabte de tråden.

Socialdemokratiet ophørte med at være et arbejderparti.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 17 / 4. årgang / 7. oktober 1976

Kategorier:Socialdemokratiet, Uncategorized, Velfærdsstaten Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers like this: