Arkiv

Posts Tagged ‘valuta’

Socialdemokrater og finanslov

24. juni 2012 Skriv en kommentar

Socialdemokrater og finanslov

Den nuværende generation af topsocialdemokraters politik har ført til kæmpe arbejdsløshed, enorm valutagæld, meget høj rente, rekordskattetryk, statsunderskud (en snes milliarder) og alt for lav folkepension. Enhver må kunne se at de mennesker, der har ført denne politik ikke evner korrekt at vurdere samfundsøkonomiens sammenhænge.

Derfor ville det være urimeligt at lægge vægt på det, ledende socialdemokrater siger, når de udtaler sig om Fremskridtspartiets 800 ændringsforslag til finansloven.

Sandheden er, at en vedtagelse af forslagene over kort tid vil fjerne arbejdsløshed, valutaunderskud, lave obligationskurser og størstedelen af inflationspengeforringelsen. Derudover lempes den urimelige indkomstskat, der ikke svarer til tidens krav allerede i år, så den skattefri bundgrænse bliver 21.000 kroner, medens bundgrænsen bliver 60.000 kroner i 1977. Folkepensionen stiger til 23.400 kroner (46.800 kroner for et pensionistægtepar), og der kommer orden i statens finanser.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 4. årgang / 8. april 1976 

Fuld fart bak!

17. maj 2012 2 kommentarer

Fuld fart bak!

Under en debat med Mogens Glistrup på Østrigsgade Skole den 10. april 1978 benægtede finansminister Heinesen (Knud Heinesen, A, red.) vigtigheden af den arbejdsplads og den valutaindtjening, som Københavns Frihavn udgør i kraft af sin funktion som indfaldsport for Japan-biler til bl.a. EF.

Heinesens partifæller på Københavns Rådhus er dog gået ind for at bevare arbejdspladsen Københavns Frihavn. Statsministeren (Anker Jørgensen, red.) er af EF blevet pålagt at true japanerne med bl.a. bilimportboykot, såfremt Japan ikke vil importere flere EF-produkter.

Har finansministeren og statsministeren gjort sig konsekvenserne af en importbegrænsning klar?  Følgevirkninger som økonomisk ruin for importører og serviceværksteder, nedlagte arbejdspladser og et tab for Københavns Kommune berettede finansministeren nemlig ikke noget om. Han udtrykte blot, at der var vigtigere valutaindtjenende beskæftigelser, men ikke hvilke og hvornår, han ville sætte dem i gang.

Det blev heller ikke nævnt, hvorledes de bilproducerende EF-lande ville godtgøre de tab, som de nævnte indgreb ville påføre Danmark.

P. V. Aagesen

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 6. årgang  / 19. juni 1978

Fremskridtspartiet er næststørste arbejderparti

8. marts 2012 2 kommentarer

Fremskridtspartiet er næststørste arbejderparti

Mange politikere kan ikke forstå, at en arbejder kan tænke sig at stemme på Fremskridtspartiet.

Her er forklaringen: Mekaniker Petersen er en solid, velbetalt lønarbejder med god orden i sin private økonomi, han passer sit arbejde upåklageligt, sørger for prompte betaling af husleje og andre faste udgifter og aflevere pligtskyldigt de nødvendige husholdningspenge til sin kone. Familiens indbo og beklædning er betalt og luksusforbrug tillader den sig kun, når alle nødvendige udgifter er dækket.

Dette luksusforbrug består bl.a. i, at Petersen og hans kone, hver ryger 6-7 cigaretter om dagen og lørdag, og søndag tager de sig en snaps til frokosten. På månedsbasis drejer det sig om en flaske Rød Aalborg og 400 cigaretter.

Hvis mekaniker Petersen havde været diplomat, ville prisen for snapsen og cigaretterne havde været ca. 35 kr., som altså udgør prisen for selve varerne inklusive forhandlerens fortjeneste. Men Petersen slipper ikke så let. Han må betale 60 kr. for snapsen og 240 kr. for cigaretterne, og han har regnet ud, hvor meget han skal skrabe sammen for at betale de 300 kr. Han bor i en kommune, der bl.a. yder betydelige tilskud til kursus i porcelænsmaling og bridge og i et amt, der kan få en hospitalsseng til at koste 1,5 millioner kroner, så hans marginalindkomstskat ligger, selv om hans indtægt kun ligger i den pæne mellemklasse, på 60 procent. Han skal derfor tjene 750 kroner – syvhundrede femti kroner – for at kunne finansiere indkøbet af snapsen og cigaretterne til 35 kroner.

Om indkomstbeskatning har Petersen gennem de senere år hørt mange smukke ord fra politikere fra forskellige partier. Først skulle retten til at fradrage betalte skatter ophæves, så kunne de store indtægter beskattes højere til gavn for de mere beskedne indkomstklasser. Kildeskatten skulle overflødiggøre selvangivelsen og oms, og moms skulle indføres til lettelse af de direkte skatter.

Fradragsretten for skatterne blev ophævet, men Petersens indkomstskat steg. Kildeskat blev iværksat, og Petersens selvangivelse blev dobbelt så tyk og indviklet. Oms blev introduceret, afløstes af momsen, som blev forhøjet, men Petersens indkomstskat faldt ikke.

Petersen har også i perioder anbragt nogle marginalkorner på en sparekassebog med lang opsigelse til en – som han syntes – god rente. Men når året var gået, var den opsparede kapitals købekraft formindsket med en halv snes procent, og renten viste sig efter fradrag af indkomstskat og pengeværdiforringelse at være negativ.

Petersen har nok lagt mærke til, at hans trækprocent i år er lidt lavere end sidste år, men han har også læst om det enorme underskud på statsregnskabet, som han regner med før eller senere at skulle være med til at dække.. han fik også nogen lettelse på momsen gennem nogle måneder i slutningen af forrige og begyndelsen af dette år, men han har også set, at denne lettelse var ved at slå bunden ud af valutakassen. Dette forhold skal også nok få konsekvenser for ham, mener han.

Nu siger Petersen:

Det er muligt, at der ikke er hold i Glistrups påstande, det kan jeg slet ikke overskue. Det er også muligt efter Glistrups model vil være uretfærdigt over for mange, der har hjælp behov og vil reducere omfanget af offentlige ydelser til befolkningen som helhed i utålelig grad. Men en ting ved jeg med sikkerhed: De øvrige politikere kan jeg ikke stole på! Jeg ville nok ikke bryde mig om, at Fremskridtspartiet fik stemmeflerhed i Folketinget, og det er der næppe heller chance for, men jeg kan da vise, hvad jeg mener om de øvrige partier, der aldrig har kunnet leve op til deres løfter, og det gør jeg ved at stemme på Fremskridtspartiet.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 5. årgang / 24. marts 1977

Grænsehandelen?

29. december 2011 10 kommentarer

Grænsehandelen?

Det hører til sjældenhederne, at man møder nogen, som ligefrem roser den nuværende SV-regering. Derfor var det lidt af en oplevelse forleden at træffe en, som ikke alene var tilfreds, men som også i høje toner lovpriste den nuværende og tidligere regeringer af samme skuffe.

Vedkommende forretningsmand pointerede med stolthed, at hans forretning var inde i en rivende udvikling. Dag for dag steg omsætningen, danske kunder væltede i en stadig stigende strøm ind i forretningen, varer blev langet over disken, og kasseapparaterne snurrede, så det var en lyst for ejeren og hans ansatte.

De fleste har sikkert allerede gættet det – vedkommende jeg talte med var ikke dansker, men derimod en tysk forretningsmand syd for grænsen.

At stadig flere forbrugerbevidste danskere henlægger deres indkøb til udenlandske forretninger beviser til fulde, hvorledes dåreagtige og vanvittige folketingsflertal misrøgter landet. De senere års kæmpeafgiftsforhøjelser er simpelthen landsskadelige. Grænsehandelen og dermed valutaudstrømningen blomstrer som aldrig før. Tusinder af familier – ikke alene i Sønderjylland – men langt op i Jylland og på Fyn, har lagt deres indkøbsvaner helt om. En ugentlig indkøbstur syd for grænsen bliver mere og mere almindelig.

Grænsehandelen er ikke som tidligere kun noget med billige cigaretter, vin og spiritus, nej – også ganske almindelige dagligvarer som konserves, frugt, kaffe og sukker m.m. kan nu med stor prisfordel erhverves på den anden side af grænsen. Dertil kommer så SV-kludremiklernes seneste afgiftsforhøjelser på benzin, som har gjort også denne vare særdeles eftertragtet hos benzinforhandlerne i Tyskland. Presset har været så stærkt dernede, at tankstationerne blev tvunget til at rationere salget af benzin til danskere samt lukke i aften- og nattetimerne, fordi deres leverandører ikke kunne klare leverancerne.

Skatteministeren (Anders Andersen, V, red.) sidder og roder rundt i sine tomme cigarkasser og råber på højere afgifter for at få bunden dækket. Resultatet ser vi på grænsehandelen, valutaudstrømningen, smuglerierne, beskæftigelsen og den faldende turisme. Man jagter simpelthen danskerne og turisterne ud af landet og frister mange til at begå smuglerier.

Hvorledes dette vanvid vil ende, såfremt man blot dalrer videre med hyppige moms- og afgiftsforhøjelser, kan ethvert fornuftigt menneske indse.

Fremskridtspartiet har gang på gang fortalt regeringen og andre afgiftssyge partier, hvad konsekvensen ville blive. Tilsyneladende er de revnende ligeglade. Forholdene i Mellemafrika, udenlandsrejser og burhøns optager sindene mere – end ikke henvendelser fra De samvirkende Købmandsforeninger, De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, Dansk Tekstil Union, Vin og Spiritus organisationen m.fl. har formået at ruske de såkaldte ”ansvarlige” op af deres kroniske dvaletilstand.

Men senest i slutningen af 1981 – når tre-døgns reglen skal liberaliseres, som EF kræver det, bliver folketinget nødt til at foretage sig noget, om ikke det hele skal ende i det rene ragnarok.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 7. årgang  / 15. oktober 1979

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

5. juni 2011 4 kommentarer

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

Fremskridtspartiet vil tage initiativ til at få ændret sommerhuslovgivningen således, at udlejning  bliver tilladt hele året.

Det siger formanden for Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, i anledning af, at der nu igen er debat om sagen. Således er miljøministeren (Per Stig Møller, C, red.) i Østre Landsret blevet stævnet af Feriehusudlejernes Brancheforening for at administrere sommerhuslovgivningen på et forkert grundlag. Miljøministeren mener, at feriehuse højst må udlejes 30 uger om året.

Aage Brusgaard: – Det er rigtigt af Brancheforeningen at lægge sag om, at staten blander sig i et område, der ikke vedkommer den. Det kan aldrig blive det offentliges opgave, at bestemme i hvor lang tid f.eks. familien Hansen vil leje deres sommerhus ud. Den sag er et spørgsmål mellem lejer og udlejer.

Der er ingen som helst saglige argumenter for fortsat at opretholde denne formynderiske lovgivning. Derfor drejer det sig om at få disse tåbelige regler afskaffet/liberaliseret, og det vil Fremskridtspartiet tage initiativ til sker, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 20. årgang / oktober 1992

Landsformanden har ordet…august 1993

9. maj 2010 Skriv en kommentar

Landsformanden har ordet

(Nedennævnte er et uddrag)

Kære partifæller!

Sommeren 1993, som nu synger på sidste vers, vil blive husket som en regnfuld sommer, hvor den danske krone og flere andre europæiske valutaer kom under stærkt pres. Selv om det kaldes noget andet, så blev kronen de facto (i virkeligheden, red.) devalueret. Arbejdsløsheden sætter desværre nye rekorder og valutauroen og kronenedskrivningen vil ramme almindelige danske forbrugere, fordi importerede varer vil stige i pris.

Udenlandsgælden stiger og opsparerne straffes. Alt sammen en følge af sammenbruddet i det europæiske valutasamarbejde EMSen.

Fra Fremskridtspartiets sommergruppemøde blev der udsendt positive signaler, og man genvalgte den politiske ordfører  (Pia Kjærsgaard, red.), gruppeformand m.fl. Tillykke med det.

Flygtninge– og indvandrerproblematikken, som Fremskridtspartiet gennem mange år har påpeget og fremsat løsningsforslag til, har nu fået så stort et omfang, at tiden er inde til at få gennemført en klar lovgivningsreform på dette område. Også de øvrige partiers vælgere har længe ønsket en ændring og opstramning af hele lovgivningen på dette område. Nu er selv Socialdemokratiet efterhånden parat til at se mere realistisk på hele dette problemkompleks. Derfor skal Fremskridtspartiets tanker og idéer på dette for den danske befolknings så vitale område tages med, når en lovrevision forhåbentlig snart gennemføres.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 21. årgang / august 1993

Op med turismen – ned med tilskud

26. juni 2009 34 kommentarer

Op med turismen – ned med tilskud

Alle taler om betalingsbalancen og dens manglende balance. Skal vi for alvor have orden i landets økonomi, må vi spille på alle strenge for at få valutakassen fuld.

Turisme er en god indtægtskilde, eftersom erhvervene har et stort arbejdskraftindhold og ikke mange importerede råvarer.

Men hver gang talen kommer op, går Arne Melchior (Centrum Demokraterne, (D) og hans ligesindede på barrikaderne og forlanger flere offentlige tilskud. Udsendelsen af farvestrålende kataloger gør imidlertid ikke det hele. Der skal også være nogle gode turisttilbud, når turisterne kommer frem.

Spild af skatteyderpenge

Overalt i landet findes dyrt betalte erhvervschefer og andre med snablen dybt nede i skatteyderlommerne, som forsøger at stjæle virksomheder fra nabokommunerne. Resultatet er et enormt spild af skatteyderpenge.

I stedet burde vi overalt i landet give erhvervslivet frihed til – på tværs af alle bureaukratiske grænser -, at indgå kommercielle samarbejder for at få flere turister til landet. I stedet for at beskatte de eventuelle overskud i virksomhederne med verdens højeste skattetryk skulle virksomhederne have mulighed til f.eks. at sætte penge i projekter, hvis formål er at udvikle nye projekter, der kan tillokke turister og ikke mindst deres penge.

Aktiviteter og attraktioner

Når man rejser ude i verden, må man til stadighed erkende, at vores hvide strande og bølgende kornmarker langt fra kan måle sig med Disney World og lignende. Vi har ikke nødvendigvis brug for et enormt behov for at kunne præsentere nutidens turister for aktiviteter og attraktioner, der får dem til at besøge landet mere end én gang – og endnu bedre – til at anbefale Danmark hjemme hos dem selv.

Turisme er også et spørgsmål om mentalitet. I stedet for at kikke surt efter tyske og hollandske turister skulle vi hellere opfatte dem som omvandrende profit-muligheder. Den danske mentalitet trænger til igen at få en saltvandsindsprøjtning af handelstalent og købmandskab. I stedet for at lægge hindringer i vejen for turisternes udfoldelser så skal vi finde på nye måder at underholde dem, så de føler sig godt tilpas under opholdet.

Se Florida

Orlando i staten Florida i USA er verdens største turistområde. Byens 1 million indbyggere besøges hvert år af 11 millioner turister. Alle ved, at turisterne lægger gode penge, og derfor bydes alle velkommen, som var de de eneste besøgende.

Folketingets opgave er ikke uvæsentlig. Afbureaukratisering, reducerede skatter, erhvervsfrihed og andre turistfremmende tiltag bør være overskriften langt mere end det traditionelle tilskudsræs.

Kim Behnke

Finansordfører

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang / marts 1990 

%d bloggers like this: