Arkiv

Posts Tagged ‘Valg’

Nu gælder det valgkampen

15. juni 2012 Skriv en kommentar

Nu gælder det valgkampen  

– I sin nyligt offentliggjorte dagbog fortæller Jens Otto Krag (A), at Socialdemokratiet brugte ca. 5 millioner kroner på valgkampen i 1971.

Hvad kan Fremskridtspartiet stille op imod sådanne summer anvendt til annoncering, plakater, propagandamaterialer og alle andre former for PR, Mogens Glistrup?

– Bl.a. som følge af resultatet af udgiften på de 5 millioner, er pengene jo forringet en del siden, og derfor er det vel realistisk at regne med, at socialdemokraterne mindst vil bruge 7 millioner kroner på den kommende folketingsvalgkampagne.

Venstre og De konservative vil vel næppe stå tilbage for Socialdemokratiet?

– Næppe, og de nævnte tre partier råder jo over den afgørende indflydelse i Radiorådet (Danmarks Radio, red.) samt en betydelig dagspresse, hvor de har haft mere end halvtreds gange så lang tid til at gøre befolkningen bekendt med deres synspunkter, end Fremskridtspartiet har.

Skulle vi derfor på lige fod med disse partier, hvad det økonomiske angår i valgkampen, skulle vi nok have haft i al fald det dobbelte beløb altså ca. 14.000.000.00 kroner.

Tæring efter næring

– Ifølge den seneste opgørelse lød Landskassens beholdning pr. 31. oktober på 224.222,22 kroner. Der mangler altså en pæn del for at nå op på bare en enkelt million.

– Ja, og det er således umiddelbart klart, at vi må indstille os på at føre en i økonomisk henseende skrabet valgkamp.

– Det har været talt og skrevet om en valgavis i op imod 800.000 eksemplarer?

– Om vi overhovedet får råd til at udgive en egentlig valgavis vil afhænge af, hvordan pengetilgangen bliver i den tid, der er tilbage, før folketingsvalget udskrives. Foreløbig må vi jo sætte tæring efter den næring, vi har. Som et led heri er vi begyndt at udfærdige fordringsløse pjecer på små fire sider, hvor vi samler de oplysninger om partiets synspunkter, der kan have særlig interesse for den ene eller den anden befolkningsgruppe. Den første pjece koncentrerede sig om LO-medlemmerne, den anden om folkepensionisterne. Vi planlægger yderligere en om landbrugene, en om de erhvervsdrivende i byen og en om parcelhusejerne.

På den anførte økonomiske baggrund er det naturligvis særdeles vigtigt, at hver linje i disse oplysningstidsskrifter bliver brugt til virkelig at give klar besked. Vi modtager meget gerne hjælp ved udformningen.

– Du brugte selv betegnelsen “fordringsløse pjecer”. Selvfølgelig er det vigtigste indholdet, men retfærdigvis må det vist indrømmes, at de to foreliggende pjecer rent layout- og udformningsmæksigt pænt lever op til det “fordringsløse”.

– Arbejdsgangen er denne: Når vi har et foreløbigt tekstforslag klar, kører vi det igennem på kontortrykkemaskinen i Nygade i 10.000 eksemplarer, som vi så forsøger at få spredt ud til den pågældende befolkningsgruppe for at mærke os de reaktioner, som kommer. Når vi har hørt de forskellige indvendinger og forbedringsforslag, er det tanken at ofre en lille smule mere på et tidssvarende layout og derefter trykke de enkelte pjecer i nogle hundredetusinde eksemplarer.

– Som skal bruges hvorledes?

– Som gerne indenfor den sidste halve snes dage før valget skal uddeles til så vidtstrakte vælgerkredse som muligt. Vi kan roligt gå ud fra, at de andre partier vil bruge en stor del af deres valgkampagnemidler til at sprede løgn og bagvaskelse om, hvad Fremskridtspartiet vil. Det er jo en ringe trøst, at vi måske nok kan få dementeret disse forkerte oplysninger en måneds tid eller to efter valget. Oplysningerne skal frem til vælgerne, så de har dem i dagene op mod valget.

Appel til frivillige

– Distributionen af et så stort oplag pjecer koster mange penge.

– Derfor må vi også appellere til frivillig arbejdskraft, som er rede til indenfor den sidste halve snes dage før valget et par gange at køre deres lokaldistrikter igennem og uddele de firesidede pjecer, og hvad vi nu ellers kan få formuleret – herunder den valggrundlagsudtalelse, som første udkast findes til her i dette nummer af Fremskridt.

– Hvordan har man tænkt sig dette tilrettelagt?

– Det vil selvfølgelig ikke være muligt at organisere en sådan udbringningstjeneste fra bunden af, når valget først er udskrevet. Organisationen må tilrettelægges allerede nu og så løbende holdes a jour.

Som følge heraf er det den antagelig allervigtigste opgave for lokalgrupperne i denne til, at få opbygget et net af udbringningsgrupper, som kan mobiliseres i valgkampen. Når lokalgruppen har fundet ud af, hvor mange pjecer indenfor hvert af de ovennævnte områder man mener at kunne udbringe, bedes besked herom meddelt til: Morten XXXXXXX, Nygade XXX, 1164 København K. Meddelelsen bedes derefter, et par gange i hvert kvartal taget op til ny lokal vurdering, således at man hele tiden kan holde XXXXXXX løbende underrettet om, hvor store uddelingsopgaver hver enkelt lokalgruppe mener, at kunne påtage sig.

På den måde vil man i Nygade altid have liggende en plan, således at man kan sørge for udsendelse af det fornødne materiale til de lokale grupper i løbet af den første uge efter, at valg er udskrevet.

– I sidste nummer af Fremskridt efterlyses frivillig hjælp til Nygade-kontoret. Vil man have tilstrækkelig arbejdskraft til at løse opgaverne i en valgsituation?

– Både den omtalte udsendelsesopgave og et væld af andre hverv vil kræve, at der er langt større arbejdskraft døgnet rundt i Nygade i den periode, folketingsvalgkampen foregår end den stab, man i øjeblikket råder over.

Jeg vil derfor meget kraftigt opfordre til at folk i hovedstadsområdet, som er villige til at tage et nap med, selv sætter sig i bevægelse for at kontakte Nygade.

Mogens Glistrup og

Torben Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 1. årgang / 16. november 1973

Udskift Folketinget

2. januar 2012 3 kommentarer

Udskift Folketinget 

Det sidste valg blev vundet af egoisterne, pamperne, nasserøvene og landsforræderne. Således skrev jeg i 1984, og enhver kan i dag se, at der var noget om snakken, for jeg mindes ikke, at vi tidligere har haft et så samfundsnedbrydende Folketing.

Ulykkeligvis blev Fremskridtspartiet sat udenfor indflydelse, og regeringen (V, C, CD og KrF, red.) har hele vejen måtte nøjes med de holdningsløse og usaglige radikale (B), der mere end tyve gange har bragt regeringen i mindretal på vitale spørgsmål som forsvars- og sikkerhedspolitikken m.m.

De seneste skævere om miljøpanikken, den uhyrlige økonomiske situation med en komplet fejlslagen skattepolitik og meget mere af samme karat afslører at statsministerens (Poul Schlüter, C, red.) optimistiske floskler om, at det hele går så ufatteligt godt aldrig har haft nogen fornuftig mening, men miseren skyldes Folketingets medlemmer, hvoraf de færreste fortjener at blive genvalgt.

Derfor bør der til næste valg stemmes personligt og vel at mærke på kandidater, som ikke i dag sidder i Folketinget. En ”udrensning” er nødvendig for bevarelse af den politiske troværdigheds sørgelige rester og for demokratiets skyld.

Sigurd Høy

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 15. årgang  / 13. marts 1987

Der er brug for os mere end nogen sinde

12. december 2011 1 kommentar

Der er brug for os mere end nogen sinde

Resultatet af det seneste folketingsvalg blev jo desværre, at Poul Nyrup og hans Socialdemokrati vil skulle regere vores land i endnu en periode. Vi kan håbe, at perioden bliver så kort som muligt – men det er nok ikke realistisk at forvente et folketingsvalg igen før ved årsskiftet 1996-97.

Hvad skal vi så gøre i denne periode? Skal Fremskridtspartiet blot læne sig tilbage og erkende, at vi nok ikke får den store politiske indflydelse, eftersom regeringens (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) ministre kun meget nødtvunget inviterer Fremskridtspartiet til forhandlinger? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Vi skal udnytte de 11 mandater, vi har til at være befolkningens repræsentanter i Folketinget.

Utrætteligt skal vi afsløre alle de fupnumre, de andre politikere laver. Utrætteligt skal vi være vælgernes stemme, der råber vagt i gevær og forlanger, at der bliver ført en anstændig politik. Og vigtigst af alt så skal tiden frem til næste folketingsval bruges til meget aktivt at få åbnet vælgernes øjne for, at det var et FEJLVALG, de foretog, da de gav regeringspartierne mandater nok til at fortsætte.

I det daglige arbejde møder vi mange vælgere, som klager over det ene og det andet. Et meget udbredt tema er vælgere, som klager over den danske udlændingepolitik, det er dog ikke nok bare at give dem ret. Vi skal konfronterer dem med det faktum, at de ved en stemme på Socialdemokratiet, SELV har bedt om den udlændingepolitik, som bliver ført.

Også på en række andre områder må vi ”tvinge” vælgerne til at åbne øjnene for det faktum, at så længe de bliver ved med at stemme på de socialistiske partier, da vil der være grund til at klage over, at Danmark bliver misregeret.

Fremskridtspartiet får (desværre) ikke 90 mandater ved det næste valg. Men sammen med andre ikke-socialistiske partier – her primært V og K – vil det forhåbentligt være muligt at få Poul Nyrups regeringstid bragt til ophør. Det bliver kun muligt, hvis der bliver flyttet stemmer ”over midten”. Det er vi gode til i Fremskridtspartiet. Vi kan langt bedre end V og K hente stemmer hos Socialdemokratiet. De fleste socialdemokrater skal imidlertid have tingene præsenteret, så de kan forstå dem. De skal overvinde al misinformation om Fremskridtspartiet. Og vi skal hjælpe dem til at forstå, at der faktisk er mere fremtid i at støtte os end det store mølædte socialdemokrati med pamperi, pengemisbrug og et totalt forældet samfundssyn. Vi skal bruge de små sager fra hverdagen til at anskueliggøre, hvorfor Fremskridtspartiets politik er bedre end sygehusventelisternes groteske længde eller modstand mod, at danske soldater skal dø i Bosnien, så må vi bruge disse sager til at flytte stemmer.

Venstre og Konservative (C) bliver ikke alene et flertal efter næste valg. Der er brug for os, og der er brug for, at vi får vippet magtbalancen i Folketinget. Og husk: Et valg bliver ikke vundet med 3 ugers aviskampagner! Det er det daglige slid med læserbreve, snak med familiemedlemmer, debat i kantinen eller på arbejdspladsen eller diskussioner ved grønthandleren, som giver mest. Gå ud til vælgerne med oprejst pande og fortæl dem, at KUN ved at stemme på liste Z, vil de få ændret i de daglige tåbeligheder.

De andre partier har haft magten – og vil ikke gøre noget.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1-2 / 23. årgang  / februar 1995

Brudte valgløfter skal kunne medføre omvalg

8. december 2011 6 kommentarer

 Brudte valgløfter skal kunne medføre omvalg 

– De netop overståede lokalvalg har i enestående grad været præget af brudte valgaftaler. Alt for mange steder i landet er løfterne til vælgerne ikke blevet overholdt, konstaterer Fremskridtspartiets kommunalordfører, Aage Brusgaard.

– Når lektor Johannes Andersen fra Odense derfor siger, at aftalebrud skal kunne medføre omvalg, har han ret. Det er at snyde vælgerne ikke at stå ved sit ord, siger Aage Brusgaard og fortsætter:

– Mange steder er der før valget indgået fine aftaler, der er nedfældet på papir og med underskrifter på, at de skal overholdes. Der er ført valgkamp på, at hvis bestemte partier/lister fik flertal, skulle de også have borgmesterposten. Det er bl.a. i den tro, folk har stemt på de pågældende. Derfor kan det ikke være rimeligt, at mange bagefter rask væk løber fra indgåede aftaler. Vælgerne snydes og må derfor have krav på omvalg. Det må loven åbne mulighed for.

– Man kan forestille sig, at vælgerne ved lokalvalg sætter to krydser. Det ene sættes ud for den person, man ønsker som borgmester. Den med flest krydser er herefter automatisk valgt. Det andet kryds sættes, som vi kender det i dag og afgør således hvem og hvor mange, de enkelte partier/lister får valgt.

Indgåede valgaftaler med underskrift skal også gøres juridisk gyldige. Hvis man skriver under på en købskontrakt, binder underskriften. Underskrifter skal også gælde i politik, og derfor skal politikere ikke kunne løbe fra deres underskrift uden, at det får konsekvenser, siger Aage Brusgaard.

Han vil nu tage kontakt med de øvrige partier i Folketinget for at undersøge mulighederne for at få flertal bag et forslag om sagen.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

Psykologisk valgkamp

11. september 2011 Skriv en kommentar

Psykologisk valgkamp 

Før kampen over i fjendens lejr!

          Forslag til plakater, klistermærker og annoncer:

  • Ønsker du et nyt ”stavnsbånd” for bønderne, må du give ”firkløveret” eller socialisterne din stemme.
  • De ”borgerlige” har øget Danmarks gæld til 500.000.000.000 kroner (5 milliarder). Vi kan få den fordoblet en gang til, hvis du stemmer på dem eller socialisterne.
  • Synes du, at det er rigtigt, at 50.000 ”flygtninge” hver får 200.000 kroner, medens danske folkepensionisternøjes med 50.000? Jamen, så stem på de ”gamle” partier.
  • Ønsker du strejke og uro på sygehusene og lange ventelister, skal du stemme socialistisk.
  • Finder du det rimeligt, at ”flygtningene” har fortrinsret til boliger, kommunale og billige lån? Så skal du stemme ”firkløveret” eller socialisterne.
  • Danmark har 800.000 embedsmænd, 300.000 arbejdsløse og snart 100.000 flygtninge. Hvis du synes, vi skal have flere, skal du stemme på ”firkløveret” eller socialisterne.
  • Synes du, det er rigtigt, at de indtrængende ”flygtninge” koster hver eneste danske familie 1.000 kroner årligt? Jamen, så skal du stemme på de ”gamle partier”.
  • Vil du hjælpe Danmark til endnu flottere verdensrekord i skatteplyndring, skal du stemme på et af de ”gamle partier”.

Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 16 / 8. maj 1987 / 15. årgang

Det såkaldte gratisprincip

25. august 2011 2 kommentarer

Det såkaldte gratisprincip 

Et samfund, hvor næsten alle får tilskud fra det offentlige, er et unødvendigt svagt samfund. Det offentlige skaffer sig jo pengene ved at opkræve flere skatter hos borgerne. Derfor er det rasende uforstandigt at opkræve 10.000 kroner mere i skat hos Petersen for, at han selv – efter at der er brugt 1.000 kroner til administration – kan få udbetalt 9.000 kroner til et bestemt formål. I stedet for kunne han have haft alle de 10.000 kroner til det, han helst ville have og derfor frit ville vælge.

Som generel teori vil de fleste være enige heri et meget langt stykke.

Når vi kommer til den praktiske arbejdsopgave, siger Fremskridtspartiet: Ned med skatten. Og det er ved at tilskud fjernes til dem, som ikke er i direkte nød.

Så falder man over os og ser kun, at vi vil stjæle folks tilskud.

Det er skrigende uretfærdigt at bebrejde os skatterebeller. Den uholdbare situation er alene tilvejebragt af de egocentrerede gammelpolitikere. De bevarer indkomstskatten som det bekvemmeste middel for, at de kan skaffe sig tocifrede kronebeløb at øse ud af, så de kan opnå genvalg i et demokratisk system, der bygger på, at hver vælger kan sætte ét kryds hvorfor folk erfaringsmæssigt, som de er flest krydser ved det parti, som giver størst tilskud, til den gruppe de selv tilhører.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 22  / 15. årgang / 19. juni 1987

Offentlige tilskud

12. juni 2011 41 kommentarer

Offentlige tilskud

Skatteyderbetalte tilskud er det middel, som stemmekøbspolitikere lever højst på.

Hvad enten tilskuddet går til kultur, erhvervsgrupper eller andre, vil afgørelsen om, hvem der helt konkret skal have hvor meget blive truffet af snævre beslutningstagere.

Her vil altid være modestemninger. De indebærer, at man kan lide nogle bedre end andre. Derfor bliver fordelingen skæv og uretfærdig mellem de muligt tilskudsberettigede.

Helt uretfærdigt er det selvsagt, at gammelpartierne tvinger folk uden for kredsen – de almindelige skatteydere – til at betale af deres egne surt tjente penge til de grupper, hvor de pågældende partier mener at kunne forskaffe sig ekstra stemmer ved førstkommende valg.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 22 / 15. årgang / 19. juni 1987

%d bloggers like this: