Arkiv

Posts Tagged ‘turisme’

Grænsehandelen?

29. december 2011 10 kommentarer

Grænsehandelen?

Det hører til sjældenhederne, at man møder nogen, som ligefrem roser den nuværende SV-regering. Derfor var det lidt af en oplevelse forleden at træffe en, som ikke alene var tilfreds, men som også i høje toner lovpriste den nuværende og tidligere regeringer af samme skuffe.

Vedkommende forretningsmand pointerede med stolthed, at hans forretning var inde i en rivende udvikling. Dag for dag steg omsætningen, danske kunder væltede i en stadig stigende strøm ind i forretningen, varer blev langet over disken, og kasseapparaterne snurrede, så det var en lyst for ejeren og hans ansatte.

De fleste har sikkert allerede gættet det – vedkommende jeg talte med var ikke dansker, men derimod en tysk forretningsmand syd for grænsen.

At stadig flere forbrugerbevidste danskere henlægger deres indkøb til udenlandske forretninger beviser til fulde, hvorledes dåreagtige og vanvittige folketingsflertal misrøgter landet. De senere års kæmpeafgiftsforhøjelser er simpelthen landsskadelige. Grænsehandelen og dermed valutaudstrømningen blomstrer som aldrig før. Tusinder af familier – ikke alene i Sønderjylland – men langt op i Jylland og på Fyn, har lagt deres indkøbsvaner helt om. En ugentlig indkøbstur syd for grænsen bliver mere og mere almindelig.

Grænsehandelen er ikke som tidligere kun noget med billige cigaretter, vin og spiritus, nej – også ganske almindelige dagligvarer som konserves, frugt, kaffe og sukker m.m. kan nu med stor prisfordel erhverves på den anden side af grænsen. Dertil kommer så SV-kludremiklernes seneste afgiftsforhøjelser på benzin, som har gjort også denne vare særdeles eftertragtet hos benzinforhandlerne i Tyskland. Presset har været så stærkt dernede, at tankstationerne blev tvunget til at rationere salget af benzin til danskere samt lukke i aften- og nattetimerne, fordi deres leverandører ikke kunne klare leverancerne.

Skatteministeren (Anders Andersen, V, red.) sidder og roder rundt i sine tomme cigarkasser og råber på højere afgifter for at få bunden dækket. Resultatet ser vi på grænsehandelen, valutaudstrømningen, smuglerierne, beskæftigelsen og den faldende turisme. Man jagter simpelthen danskerne og turisterne ud af landet og frister mange til at begå smuglerier.

Hvorledes dette vanvid vil ende, såfremt man blot dalrer videre med hyppige moms- og afgiftsforhøjelser, kan ethvert fornuftigt menneske indse.

Fremskridtspartiet har gang på gang fortalt regeringen og andre afgiftssyge partier, hvad konsekvensen ville blive. Tilsyneladende er de revnende ligeglade. Forholdene i Mellemafrika, udenlandsrejser og burhøns optager sindene mere – end ikke henvendelser fra De samvirkende Købmandsforeninger, De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, Dansk Tekstil Union, Vin og Spiritus organisationen m.fl. har formået at ruske de såkaldte ”ansvarlige” op af deres kroniske dvaletilstand.

Men senest i slutningen af 1981 – når tre-døgns reglen skal liberaliseres, som EF kræver det, bliver folketinget nødt til at foretage sig noget, om ikke det hele skal ende i det rene ragnarok.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 7. årgang  / 15. oktober 1979

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

5. juni 2011 4 kommentarer

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

Fremskridtspartiet vil tage initiativ til at få ændret sommerhuslovgivningen således, at udlejning  bliver tilladt hele året.

Det siger formanden for Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, i anledning af, at der nu igen er debat om sagen. Således er miljøministeren (Per Stig Møller, C, red.) i Østre Landsret blevet stævnet af Feriehusudlejernes Brancheforening for at administrere sommerhuslovgivningen på et forkert grundlag. Miljøministeren mener, at feriehuse højst må udlejes 30 uger om året.

Aage Brusgaard: – Det er rigtigt af Brancheforeningen at lægge sag om, at staten blander sig i et område, der ikke vedkommer den. Det kan aldrig blive det offentliges opgave, at bestemme i hvor lang tid f.eks. familien Hansen vil leje deres sommerhus ud. Den sag er et spørgsmål mellem lejer og udlejer.

Der er ingen som helst saglige argumenter for fortsat at opretholde denne formynderiske lovgivning. Derfor drejer det sig om at få disse tåbelige regler afskaffet/liberaliseret, og det vil Fremskridtspartiet tage initiativ til sker, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 20. årgang / oktober 1992

Op med turismen – ned med tilskud

26. juni 2009 34 kommentarer

Op med turismen – ned med tilskud

Alle taler om betalingsbalancen og dens manglende balance. Skal vi for alvor have orden i landets økonomi, må vi spille på alle strenge for at få valutakassen fuld.

Turisme er en god indtægtskilde, eftersom erhvervene har et stort arbejdskraftindhold og ikke mange importerede råvarer.

Men hver gang talen kommer op, går Arne Melchior (Centrum Demokraterne, (D) og hans ligesindede på barrikaderne og forlanger flere offentlige tilskud. Udsendelsen af farvestrålende kataloger gør imidlertid ikke det hele. Der skal også være nogle gode turisttilbud, når turisterne kommer frem.

Spild af skatteyderpenge

Overalt i landet findes dyrt betalte erhvervschefer og andre med snablen dybt nede i skatteyderlommerne, som forsøger at stjæle virksomheder fra nabokommunerne. Resultatet er et enormt spild af skatteyderpenge.

I stedet burde vi overalt i landet give erhvervslivet frihed til – på tværs af alle bureaukratiske grænser -, at indgå kommercielle samarbejder for at få flere turister til landet. I stedet for at beskatte de eventuelle overskud i virksomhederne med verdens højeste skattetryk skulle virksomhederne have mulighed til f.eks. at sætte penge i projekter, hvis formål er at udvikle nye projekter, der kan tillokke turister og ikke mindst deres penge.

Aktiviteter og attraktioner

Når man rejser ude i verden, må man til stadighed erkende, at vores hvide strande og bølgende kornmarker langt fra kan måle sig med Disney World og lignende. Vi har ikke nødvendigvis brug for et enormt behov for at kunne præsentere nutidens turister for aktiviteter og attraktioner, der får dem til at besøge landet mere end én gang – og endnu bedre – til at anbefale Danmark hjemme hos dem selv.

Turisme er også et spørgsmål om mentalitet. I stedet for at kikke surt efter tyske og hollandske turister skulle vi hellere opfatte dem som omvandrende profit-muligheder. Den danske mentalitet trænger til igen at få en saltvandsindsprøjtning af handelstalent og købmandskab. I stedet for at lægge hindringer i vejen for turisternes udfoldelser så skal vi finde på nye måder at underholde dem, så de føler sig godt tilpas under opholdet.

Se Florida

Orlando i staten Florida i USA er verdens største turistområde. Byens 1 million indbyggere besøges hvert år af 11 millioner turister. Alle ved, at turisterne lægger gode penge, og derfor bydes alle velkommen, som var de de eneste besøgende.

Folketingets opgave er ikke uvæsentlig. Afbureaukratisering, reducerede skatter, erhvervsfrihed og andre turistfremmende tiltag bør være overskriften langt mere end det traditionelle tilskudsræs.

Kim Behnke

Finansordfører

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang / marts 1990 

Harboøre Tange

12. december 2008 1 kommentar

Harboøre Tange

Fremskridtspartiet har to folketingsmedlemmer i Ringkøbing amt, og de har nøje fulgt sagen omkring giftdepotet på Harboøre Tange.

De har selvfølgelig også været opmærksom på, at det var en farlig sag, men analyser har vist, at det drejer sig om et depot, der er etableret efter ministeriets anvisninger og tilladelse, og at depotet også indeholder giftstoffer, som ikke hidrører fra Cheminova.

Man kan selvfølgelig vælge – som f.eks. nogle af Venstres politikere – at råbe mest muligt op i pressen om denne sag. Og hvad er så virkningen af den megen presseomtale, som venstrefolkene har sørget for?

Jo, både nationalt og internationalt kan der rejses en angstbølge. Turister fra flere lande vil måske hævde, at den jydske vestkyst vil de ikke opsøge, for den er fuld af giftdepoter, som giften tapløber ud af.

Og fiskerierhvervets hårdt prøvede folk kan yderligere skades, ved at man fokuserer så voldsomt i offentligheden på denne sag.

Fremskridtsfolkene valgte oprindeligt at presse miljøministeren (Erik Holst, A, red.) hårdt for at få giftdepotet fjernet, og der er for længe siden givet besked om, at Fremskridtspartiets stemmer var sikre i Folketingets Finansudvalg, når det gjaldt bevilling til fjernelse af giftdepotet.

Resultatet er nu, at fremskridtsfolkene af hensyn til erhvervsinteresserne, arbejdspladsernes eksistens og eksportinteresserne ikke har fået æren af at være dem, som kæmpede hårdest for at få denne sag løst. Men fremskridtsfolkene kan med god samvittighed sige, at de fulgte den saglige og arbejdspladsvenlige politik, men at hensynet til erhvervsinteresserne ikke vejede så tungt for Venstres folketingsmedlemmer som hensynet til, at de opnåede mest mulig PR – koste hvad det ville, om det så skader erhvervslivet aldrig så meget.

Et renere dansk miljø er fortsat Fremskridtspartiets mål, og uanset om Venstre igen får æren, vil Fremskridtspartiet atter følge den saglige linie, for partimæssige PR er ikke så vigtig for fremskridtsfolk, som at der tages mest muligt hensyn til det erhvervsliv, som vi alle skal leve af.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 9. årgang / 20. marts 1981

Sommerhusdom strider mod Grundloven

26. november 2008 9 kommentarer

Sommerhusdom strider mod Grundloven


– Højesterets dom vedrørende sommerhusudlejning er et alvorligt slag mod både sommerhusbranchen og Grundloven. Den vil føre til færre turister, svigtende indtægter og et fald i beskæftigelsen. Det siger Fremskridtspartiets miljøpolitiske ordfører – næstformand for Folketingets miljøudvalg, Aage Brusgaard – i en kommentar til dommen. Han finder det positivt, at dommerne ikke var enige. – Det viser, hvor svært det er at tolke planlovens bestemmelser, siger han.


– Jo færre uger sommerhusejerne må udleje deres huse i, des færre turister får vi til landet. Det vil føre til et fald i indtjeningen for restauranterne, forlystelser og udlejere og dermed i sidste ende den danske stat. Konsekvensen vil også være et fald i beskæftigelsen i de områder af landet, der lever af turisterne.


Under alle omstændigheder er planlovens bestemmelser i strid med Grundlovens ord om ejendomsrettens ukrænkelighed.


Fremskridtspartiet forlanger, at reglerne fjernes, så sommerhusejerne får fri råderet over egen bolig. Danmark har endda EU-Kommissionens ord for, at vinterudlejning ikke vil føre til, at Danmarks forbud mod salg af sommerhus til udlændinge ophæves.


Fremskridtspartiet finder det fuldt forståeligt, at politiet i flere og flere kommuner nægter, at kontrollere, om sommerhusejerne overholder planlovens grundlovsstridige bestemmelser. Politiet har masser af andet at give sig til end at jage uskyldige borgere, hvis eneste “forbrydelse” er, at de tror på Grundlovens ord om ejendomsrettens ukrænkelighed. Det er også positivt, at en stribe borgmestre i sommerhuskommunerne ikke vil udføre agentarbejde for at opklare påståede lovovertrædelser, slutter Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 25. årgang / maj 1997

Minister i samråd om sommerhusudlejning

23. august 2008 1 kommentar

Minister i samråd om sommerhusudlejning

Formanden for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, har indkaldt miljøministeren (Per Stig Møller, C, Red.) til samråd i udvalget i forbindelse med debatten om sommerhusloven. Ministeren bedes i samrådsspørgsmålet særligt at redegøre for problematikken omkring udlejning af de store sommerhuse ved Vestkysten.

Aage Brusgaard: – Ministeren har nægtet at ændre på den eksisterende lov, så vinterudlejning af fritidshuse kan legaliseres. Fremskridtspartiets opfattelse er, at det er helt overflødigt med lovgivning på området. Hvis folk vil leje deres sommerhus ud, skal det offentlige ikke blande sig i den sag.

– Når ministeren samtidig siger, at der er risiko for, at sommerhusene får status som erhvervsejendomme og dermed kan købes af udlændinge, hvis loven lempes, er der tale om dobbeltmoral. Danskere kan købe sommerhuse i de øvrige EF-lande, så hvorfor skulle det modsatte ikke også være tilfældet.

– Med sin stejle holdning tvinger miljøministeren mange fritidshusejere ud i konkursen, fordi de ikke kan få lov til at leje deres private ejendom ud, hvilket er helt forrykt! At der bor folk i sommerhusområderne, også om vinteren, nedbringer risikoen for indbrud i sommerhusområderne, så det er et yderligere argument for, at det offentlige overhovedet ikke skal blande sig i denne sag, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:
Fremskridt nr. 3 / 20. årgang / marts 1992

%d bloggers like this: