Arkiv

Posts Tagged ‘stemmekøbspolitik’

Masser af Z-stemmer

3. maj 2012 Skriv en kommentar

Masser af Z-stemmer 

Fra nu af og til valgaftenen kl. 20 drejer det sig om, at hver eneste af os bruger alle sine kræfter, tid, opfindsomhed og al sin energi på at overbevise de ca. 97 % af uoplyste, der ifølge meningsmålingsmålingerne i øjeblikket er i den danske vælgerbefolkning.

Vi skal slås for den gode Z-sag med al den kraft, vi overhovedet kan aktivere. Idealet er, at vi brugte 168 timer om ugen på at score flest mulige Z-stemmer. Det kan ingen selvsagt klare. Men så må vi bruge så megen tid, som vi overhovedet kan overkomme til den for fremtiden vigtige opgave, at der kommer flest mulige liste Z-krydser i valgurnerne.

Den eneste begrænsning er, at vi ikke skal synke ned på niveau med de andre partier, som blot er interesserede i stemmekøb ved at love alt godt fra havet ved, at Big Brotherstat hjælper med tilskud her og tilskud der. Tilskudsdillen formindsker katastrofalt udfoldelsesmulighederne for alle nulevende 5,1 million danskere og deres børn og børnebørn.

Selv om mange – der har gået i Danmarks Radios fordummelsesskole – er blevet hjernevasket til at tro, at det at de får offentlige tilskud er til gavn for dem er sandheden, at tilskuddene virker som en rusgift. Som den, der indtager alkohol, narko eller andre dopings midler i et umådeholdent omfang, virker tilskuddene i første omgang tilsyneladende livgivende, men de er dræbende på længere sigt.

Mogens Glistrup 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 15. årgang / 20. marts 1987

Offentlige tilskud

12. juni 2011 41 kommentarer

Offentlige tilskud

Skatteyderbetalte tilskud er det middel, som stemmekøbspolitikere lever højst på.

Hvad enten tilskuddet går til kultur, erhvervsgrupper eller andre, vil afgørelsen om, hvem der helt konkret skal have hvor meget blive truffet af snævre beslutningstagere.

Her vil altid være modestemninger. De indebærer, at man kan lide nogle bedre end andre. Derfor bliver fordelingen skæv og uretfærdig mellem de muligt tilskudsberettigede.

Helt uretfærdigt er det selvsagt, at gammelpartierne tvinger folk uden for kredsen – de almindelige skatteydere – til at betale af deres egne surt tjente penge til de grupper, hvor de pågældende partier mener at kunne forskaffe sig ekstra stemmer ved førstkommende valg.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 22 / 15. årgang / 19. juni 1987

%d bloggers like this: