Arkiv

Posts Tagged ‘sr-regeringen’

Nye skatter hele tiden

23. juni 2012 216 kommentarer

Nye skatter hele tiden

Regeringen (A og B, red.) har siden 1993 indført nye skatter og afgifter, som betyder, at vi i dag – efter bare 6 år – betaler 100.000 millioner kroner mere i skatter og afgifter. I samme periode er der indført 75 nye skatter og afgifter. Hvis de offentlige udgifter var blevet holdt i ro over de 6 år, så kunne vi i dag have klaret os med f.eks. 15 pct. moms, eller 5 pct. point lavere indkomstskat. Men det seneste år er det med Pinsepakken gået rigtigt hurtigt.

Alene vores boligejere vil komme til at betale 3.300 millioner kroner mere i skat i 1999. Når Pinsepakken er helt gennemført i år 2002 vil boligejerne betale 10.000 millioner kroner mere om året end før Pinsepakken.

En familie som bor i eget hus, har bil og en kapitalpension vil – når Pinsepakken er helt gennemført – komme til at betale 25.000 kr. mere om året i skatter og afgifter. For hele befolkningen er det 22.000 millioner kroner!

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridtspartiets nyhedsbrev nr. 1 / 18. marts 1999  

Kommunalt udlændingevalg

11. maj 2012 4 kommentarer

Kommunalt udlændingevalg

Der er ingen tvivl om, at den kommunale valgkamp i stor grad kommer til at handle om udlændingepolitik. Det glæder vi os til, efter som befolkningen tørster efter at få klare og præcise budskaber om en bedre udlændingepolitik.

Et typisk spørgsmål i udlændingedebatten er: Hvad koster det? Men det ved myndighederne ikke! Mens man kan give et præcist svar på, hvor mange kvæg landmand Pedersen har gående på sin mark, eller hvor mange tons stål smedemester Jensen har brugt i år, så har myndighederne ikke noget overblik over, hvad udlændingene koster det danske samfund.

Der findes en række tal i finansloven og de kommunale budgetter, men de giver ikke noget samlet overblik, efter som man ikke har udgifter til bistandshjælp, boligsikring, modersmålsundervisning osv. med i opgørelserne. Når myndighederne ikke har noget samlet tal, skyldes det angst hos de ansvarlige politikere. Angst for hvordan befolkningen vil reagere, når den får sandheden frem. Uden officielle tal er det frit for alle at komme med bud på, hvad udlændingene koster. Vi har i dag tal fremme med bud på, hvad udlændingene koster. Vi har tal fremme, der svinger mellem 15 og 100 milliarder kroner. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Derfor ser vi frem til, at indenrigsministeriet (Indenrigsminister Birte Weiss, A, red.) kommer med et samlet tal, som vi er blevet lovet.

Men alt kan ikke gøres op i penge. Udlændingenes belastning af det danske samfund er langt større og værre, end penge kan vise. Det danske samfund og den danske befolkning er blevet påvirket og har fået sår dybt ned i sjælen af den fejlagtige udlændingepolitik siden 1983. Selv om vi fik flertal for at ændre den danske udlændingepolitik, så vil det tage generationer at få helet det store sår, den danske folkesjæl har fået. Udlændingenes misbrug af det danske samfund har ikke kun betydet stigende kriminalitet, stigende narkohandel, socialt bedrageri m.v. – det har også betydet, at danskerne er blevet bange for at leve i deres lokalsamfund, at danskerne er blevet mistroiske, og at danskerne er blevet mindre glade.

Det er Folketingets flertals ansvar, at man har såret danskerne så hårdt. Og til hvilket formål? Hvilken ondskab og politisk magtmisbrug står egentlig bag den førte udlændingepolitik? Er det dumhed eller en grundig plan, der står bag? Der er nok en del naive, som har troet på, at vi kan åbne vores grænser, uden at det får konsekvenser. Men der er også en elite af folk, som ser muligheder i at få de mange fremmede til Danmark. Det udløser nemlig tusinder af arbejdspladser til sagsbehandlere, tolke osv.

Vi er kommet alt for langt. Når unge 2. generations indvandrere erklærer, at områder på Nørrebro i København for ”danskerfri”, og når kriminelle udlændinge opfører sig som desperadoer, så er grænsen for længst nået.

Fremskridtspartiet har utrætteligt kæmpet imod den førte udlændingepolitik. Vi har igen og igen rejst urimelighederne politisk. Men befolkningen stemmer fortsat på Birte Weiss (A) og Bjørn Elmqvist (B).

I den kommende valg kamp skal vi ikke spilde tiden på skænderier med socialdemokraterne om, hvorvidt det er millioner eller milliarder, der ødsles bort til udlændingeområdet. Under alle omstændigheder er det alt for meget! Vi skal derimod tale om holdninger om udviklingen af samfundet og vigtigst af alt: Hvem har ansvaret for alle de problemer, vi har i dag? Det er det, vælgerne skal tage stilling til. Ønsker de at problemerne fortsætter så stem på liste A. Ønsker man garanti for, at der bliver strammet op på udlændingepolitikken, så stem på liste Z.

Så enkelt er det!

Fremskridtspartiet går nemlig til valg på: Frihed, tryghed og retfærdighed.

God kommunal valgkamp.

Kim Behnke

Gruppe formand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 25. årgang / oktober 1997

Antallet af ex-jugoslavere i Danmark på vej op

9. marts 2012 3 kommentarer

Antallet af ex-jugoslavere i Danmark på vej op

– Det er dybt utilfredsstillende, at kun 99 ud af 28.000 ex-jugoslavere har forladt Danmark i betragtning af, at der er fred i det tidligere Jugoslavien, samt at de øvrige europæiske lande er begyndt at sende ”deres” flygtninge hjem. Fremskridtspartiet forlanger, at regeringen (A og B, red.) nu sætter kul på hjemsendelsesprogrammet. Det siger formanden for Fremskridtspartiets Folketingsgruppe, Kim Behnke.

– Fremskridtspartiet retter nu henvendelse til indenrigsministeren (Birte Weiss, A, red.). Hun skal blandt andet svare på, hvorfor antallet af ex-jugoslavere, der har forladt Danmark ikke er højere end 99. Samtidig vil Fremskridtspartiet have ministeren til at garantere, at regeringen nu sætter hjemsendelse af ex-jugoslaviske flygtninge højt på dagsordenen.

De seneste tal fra Dansk Flygtningehjælp er fra perioden 1980-95. Men ingen skal bilde Fremskridtspartiet ind, at der fra 1995 og frem til nu er rejst mere end et par tusinde flygtninge hjem. Dermed ligger antallet af herboende ex-jugoslavere stadig over 20.000. Det er helt uacceptabelt.

Der er stor risiko for, at antallet af ex-jugoslavere stiger i stedet for at falde. Tyskland er begyndt at sende ”deres” jugoslavere hjem. Når de hører om, hvor let det er at komme ind i Danmark og få opholdstilladelse, vil Danmark om kort tid huse flere såkaldte flygtninge, end da krigen i ex-Jugoslavien var på sit højeste. Det er grotesk, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 25. årgang / oktober 1997

Fremskridtspartiet klar med udlændingepakke

21. februar 2012 7 kommentarer

Fremskridtspartiet klar med udlændingepakke 

Fremskridtspartiet er klar med en lang række forslag på udlændingeområdet, der samlet set udgør partiets udlændingepolitik. Det vedtog folketingsgruppen på sit andet sommergruppemøde på Christiansborg. Samtidig afviser folketingsgruppen al løs snak om et kompromis i udlændingepolitikken.

Forslagene fra Fremskridtspartiet kommer bl.a. til at dreje sig om følgende:

– Alle undersøgelser viser, at befolkningens altdominerende flertal kræver betydelige opstramninger på udlændingepolitikken. Derfor afviser Fremskridtspartiet også et såkaldt nationalt kompromis på området. Et sådant kompromis vil i givet fald blive formuleret af de ansvarsløse politikere, der i årevis har ladet stå til og ladet udlændingene strømme ind over Danmarks grænse. Derfor kan et sådant kompromis ikke bruges til noget som helst.

Det der er behov for, er en restriktiv, klar og konsekvent politik på udlændingeområdet. Det ønsker både befolkningen og Fremskridtspartiet, siger folketingsgruppen i sin udtalelse.

Fremskridtspartiets folketingsgruppe

Pressemeddelelse 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10/ 25. årgang / oktober 1997

Kun Fremskridtspartiet tør rydde op

21. januar 2012 4 kommentarer

Kun Fremskridtspartiet tør rydde op 

Ja, så har Folketinget haft jule- og nytårsferie – faktisk velfortjent, for uanset hvad man mener om det arbejde, der foregår i Folketinget, så foregår der et stort og tungt stykke arbejde med utrolig megen læsning, skrivning, debat, udvalgsmøder m.v., som sammenlagt giver meget lange arbejdsdage og det uanset hvilket parti, man tilhører. For landet som helhed der tror jeg, det er udmærket, når Folketinget holder pauser, så sker der trods alt færre og mindre ulykker fra den kant.

Aviserne og pressen har gjort et stort nummer ud af 3 ting de sidste par måneder og har gentagne gange sagt, at NU bliver der folketingsvalg o.s.v., men kære læser, det er kun for at lave en overskrift og for at få spændingen til at stige, så I måske læser hele teksten og får noget at snakke om. De 3 ting, jeg her tænker på, og som har været mest omtalt, er:

Nyrups radikale rådgiver

Niels Helveg Petersens (B) selvbiografi hvor han blandt andet skriver, at han var en slags rådgiver for Poul Nyrup (Poul Nyrup Rasmussen, A, red.), inden han tog kampen op med Svend Auken  gav stor omtale og blev udråbt som den helt store mærkværdighed, men det kan den jo næppe være. Enhver, der vil forsøge at tage magten fra en anden, er nødt til at sondere terrænet for at finde ud af, hvad baglandet mener, og selv om det ikke har stået i Niels Helvegs bog, så vil jeg da regne med, at alle var klar over, at inden Nyrup tog kampen op med Svend Auken, så var det helt naturligt, at Nyrup både spurgte sine egne tillidsfolk til råds, men også de andre partier, han skulle kunne samarbejde med efter en eventuel sejr over sin partifælle Svend Auken.

Det er jo noget, enhver ved, og det er ikke blot på Christiansborg, det sker, men også andre steder. Hvis f.eks. en person ønsker at blive formand for en idrætsklub eller en lokal partiforening, så må han også sondere terrænet for at vælte den siddende formand.

Salman Rushdies danmarksbesøg

Sagen om Salman Rushdies besøg i Danmark gav jo også anledning til det store postyr i pressen, men jeg vil da gerne lige fortælle læserne, at mange har spurgt, om vi ikke havde andet at få tiden til at gå med, og hvordan vi har tid til at beskæftige os med sådanne bagateller. Her vil jeg gerne sige, at vi menige medlemmer af Folketinget ikke har brugt så meget som 2 minutter på Rushdie-sagen Det er kun lige de ministre, der har været involveret i sagen plus enkelte andre partiledere, der har udtalt sig.

Én ting må vi jo så støtte Statsministeren (Poul Nyrup Rasmussen, A, red.) i, og det er, at hvis regeringen (A og B, red.) ikke havde udvist stor forsigtighed, og der måske under Rushdies besøg var sket en bombesprængning, hvorunder 2-300 danskere var omkommet, så ville regeringen jo blive bebrejdet, at den ikke havde taget eventuelle advarsler alvorligt. Selv om vi alle går ind for ytringsfrihed – også for Rushdie i hans hjemland – så må vi sige, at det han har skrevet er en hån imod den religion, der er gældende i hans land. Hvis en person skrev en meget, meget kritisk bog om kristendommen, den danske folkekirke og om den måde danskerne gebærder sig på inden for det kristne område, så ville der også være folk her, der ville reagere. Jeg husker endnu den kamp, der var for 5-10 år siden inden for Indre Mission her i landet bl.a. om kvindelige præster, om vielse af bøsser og lesbiske, gravpladser til muslimer o.s.v.

Religion er et ømtåleligt punkt for næsten alle folkeslag. Dette skriver jeg ikke for at forsvare muslimerne, for jeg synes selvfølgelig, det er helt urimeligt, at de bruger mordtrusler o.s.v. mod dem, der ytrer sig imod deres religion, men enhver sag skal altid ses fra to sider. Det viste sig, at Salman Rushdie ikke selv var særlig ydmyg eller taknemlig over, at regeringen arrangerede prisoverrækkelsen her i landet for EU. Rent faktisk havde vi ingen forpligtelser til at gøre det.

Finansloven

Den tredje ting, der har været meget omtalt som emne for udskrivningen af valg, har jo været finansloven, og som det er sket hver eneste gang i de otte år, jeg har siddet i Folketinget, så har oppositionen været meget kritisk over for den siddende regering og truet med både det ene og det andet og i samtlige år – fra 1993 og frem – hvor vi har haft en socialistisk regering, har Venstre og Konservative fire måneder før finanslovsvedtagelsen brystet sig i den ene avisartikel og Tv-udsendelse efter den anden med, at nu ville de rigtigt rette op på tingene, nu ville de finde besparelser, det var en uforsvarlig finanslov, regeringen fremlagde o.s.v., men hvert eneste år er de fuldstændig faldet til patten, og det vidste jeg allerede, da jeg så deres første udtalelse for fire måneder siden, at det ville de også gøre i år.

V og K farer op som trold af en æske for at prøve at bilde befolkningen ind, at de ønsker noget andet end socialisterne, men ved målstregen falder de ned og stemmer for hele den socialistiske finanslov. Det er altså mere et propagandanummer end et reelt ønske om forandringer, og vi må vel også sige, at selv om Mogens Lykketoft (A) som finansminister får megen skældud, så er han såmænd nok lige så hård over for sine egne kernevælgere, som en VK-regering ville være.

Det hjælper altså ikke, at hvis f.eks. Venstre alene bliver større, det er kun, hvis Venstre og Konservative sammen med Fremskridtspartiet får et flertal ved det kommende valg, at der virkeligt vil blive ryddet op, for hvis Fremskridtspartiet bliver en VK-regerings parlamentariske grundlag, så vil vi jo konstant holde den kurs, de lægger op til hvert eneste år i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og op til et folketingsvalg.

Det bedste finanslovsforlig Danmark har haft, det var i 1990, hvor Fremskridtspartiet gik sammen med den daværende borgerlige regering. Der kom vitterligt forbedringer. Derfor kan jeg godt love allerede nu, at der ikke kommer folketingsvalg, (med mindre der sker noget helt uforudsigeligt), før september 1998. Grunden til at jeg tør forudsige det er, at den eneste der kan udskrive valg før den 21. september 1998, er statsminister Poul Nyrup Rasmussen, og det gør han ikke.

Hvorfor skulle han frivilligt udskrive valg, nu hvor han står til at miste 10-15 af sine folketingsmedlemmer?

CDs (Centrum Demokraterne, red.) udtræden af regeringen vil ikke fremprovokere et valg. CD er trådt ud af trekløveret for bedre at kunne profilere sig, men vil – for ikke at tvinge Nyrup til en Dronningerunde – gøre alt for at hjælpe S og R til at hutle sig igennem de næste halvandet år. Men samtidig vil CDs partiformand – Mimi Jacobsen – og partiets gruppeformand – Peter Duetoft – udtale sig kritisk om regeringens politik.

Det radikale Venstre (B) ønsker heller ikke et valg. Hvis de fremprovokerer et folketingsvalg, er de faktisk nødt til at skifte side – altså gå over til V og K igen.

Hvis Enhedslisten og SF går sammen med de borgerlige partier, så kan de vælte regeringen på enkelte lovforslag, men det er ikke ensbetydende med et valg.

Da V og K sad som regering, kom de også i mindretal ved afstemningen om flere lovforslag, f.eks. CO2-afgiftsloven, men da valgte VK-regeringen jo at lave en lov om CO2-afgift, selvom de selv var imod – altså i stedet for at udskrive folketingsvalg.

Hvis f.eks. de borgerlige plus SF og Enhedslisten fandt sammen om et mistillidsvotum til regeringen, så betød det heller ikke valg. Det ville blot betyde, at Nyrup var nødt til at foretage en ny Dronningerunde, hvor alle partier bliver inviteret for at anbefale, hvem der så skal danne regering. Derved ved både SF og Enhedslisten, at de vil komme i et dilemma. De er nødt til at pege på Nyrup igen, så derfor vil de ikke ydmyge sig selv ved at tvinge Nyrup til at foretage en Dronningerunde, som igen vil betyde, at et flertal vil pege på ham. Så derfor kære læser: alt det der med valgtrusler og valgrumlen har intet på sig. Det er, hvad jeg kalder et spil for galleriet.

Men fakta er, at Danmark har en samlet gæld på ca. 800 milliarder kroner, hvilket er ca. kr. 154.000 pr. indbygger. Og det er altså både det nyfødte barn og den 90-årige på plejehjemmet, der skal betale denne gæld, og der er reelt kun mellem 6-700.000, der arbejder i de produktive erhverv, som kan betale forrentning og afdrag på denne gæld. Derfor er det faktisk ikke så rosenrødt, som mange vil gøre det til.

Det eneste parti, der virkelig tør rydde op og gøre noget ved problemerne, er Fremskridtspartiet. Husk det, ved det kommende valg!

Hermed vil jeg ønske alle et godt nytår.

Aage Brusgaard

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 25. årgang / januar 1997

Udlicitering skal højne den kommunale service

22. december 2011 4 kommentarer

Udlicitering skal højne den kommunale service 

– Finansministerens (Mogens Lykketoft, A, red.) budgetredegørelse er et glimrende bevis på, at højere skatter og øget offentlig aktivitet ikke er ensbetydende med bedre service over for borgerne. Det mål nås kun gennem udlicitering og privatisering. Det siger Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke, i en kommentar.

De politikere, der har benyttet enhver lejlighed til at hæve skatterne for at få bedre kommunal service har med redegørelsen fået en på hatten. Det må nu stå klart for enhver, at det er den forkerte vej at gå.

Befolkningen har krav på mere og bedre kvalitet for færre penge, og al erfaring taler for, at mange opgaver løses bedst og billigst af private. Derfor vil udlicitering også blive et af hovedtemaerne i den kommende kommunalvalgkamp, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 25. årgang  / juni 1997

Lavere skatter = flere jobs

20. december 2011 3 kommentarer

Lavere skatter = flere jobs

Fremskridtspartiet vil under forhandlingerne om næste års finanslov stille krav om skattenedsættelser. Med nye beregninger fra EU-Kommissionen i hånden der viser, at det skaber tusindvis af arbejdspladser i den private sektor at sænke skatten med 1 % af BNP, vil regeringen (A og B, red.) få svært ved at afvise kravet. Det siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke.

– Ifølge beregningerne kan der skabes 41.000 nye jobs, hvis det samlede skattetryk sænkes med ti milliarder kroner. Det beviser, hvad Fremskridtspartiet hele tiden har sagt. Og de ti milliarder kroner kommer rigeligt tilbage. Blandt andet i form af store besparelser på bistand og dagpenge og løn til tusinder af offentligt ansatte, der blandt andet administrerer dagpengeordninger og diverse beskæftigelseskurser, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 25. årgang / oktober 1997

%d bloggers like this: