Arkiv

Posts Tagged ‘sommerhuse’

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

5. juni 2011 4 kommentarer

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

Fremskridtspartiet vil tage initiativ til at få ændret sommerhuslovgivningen således, at udlejning  bliver tilladt hele året.

Det siger formanden for Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, i anledning af, at der nu igen er debat om sagen. Således er miljøministeren (Per Stig Møller, C, red.) i Østre Landsret blevet stævnet af Feriehusudlejernes Brancheforening for at administrere sommerhuslovgivningen på et forkert grundlag. Miljøministeren mener, at feriehuse højst må udlejes 30 uger om året.

Aage Brusgaard: – Det er rigtigt af Brancheforeningen at lægge sag om, at staten blander sig i et område, der ikke vedkommer den. Det kan aldrig blive det offentliges opgave, at bestemme i hvor lang tid f.eks. familien Hansen vil leje deres sommerhus ud. Den sag er et spørgsmål mellem lejer og udlejer.

Der er ingen som helst saglige argumenter for fortsat at opretholde denne formynderiske lovgivning. Derfor drejer det sig om at få disse tåbelige regler afskaffet/liberaliseret, og det vil Fremskridtspartiet tage initiativ til sker, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 20. årgang / oktober 1992

Har regeringen fusket med sommerhusreglen?

23. juni 2010 2 kommentarer

Har regeringen fusket med sommerhusreglen?

Formanden for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg – Aage Brusgaard, Fremskridtspartiet – forlanger nu at få krystalklar besked og dokumentation for, hvilke løfter den danske regering (V og C, red.) har givet i EF for at få sommerhusreglen med i Unionstraktaten og har derfor kaldt udenrigsministeren (Uffe Ellemann-Jensen, V, red.) og miljøministeren (Per Stig Møller, C, red.) i samråd.

Jeg blev dybt chokeret, da Hanne Severinsen (V) på vegne af regeringen i Højlunds Forsamlingshus (Tv-program på TV2, red.) den 10.3 fastslog, at sommerhuse kun lovligt kan lejes ud i 30 uger om året, og at regeringen havde afgivet dette som løfte for at opnå EF-dispensationen om sommerhusreglen.

Fakta er, at loven overhovedet ikke nævner nogen eksakt tidsfrist – siger Aage Brusgaard -, der anfører, at de 30 uger alene er regeringens og Miljøankenævnets fortolkning. Hvorimod lovens 20-årige praktiske anvendelse og forarbejderne til loven opererer med en væsentlig længere udlejnings periode.

Nu må manipulationerne holde op. Derfor forlanger Fremskridtspartiet, at regeringen fremlægger samtlige dokumenter fra forhandlingerne med EF om sommerhusreglen helt tilbage fra 1972. Hverken kommuner eller sommerhusejere kan være tjent med det nuværende kaos, slutter Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 20. årgang / april 1992

Op med turismen – ned med tilskud

26. juni 2009 34 kommentarer

Op med turismen – ned med tilskud

Alle taler om betalingsbalancen og dens manglende balance. Skal vi for alvor have orden i landets økonomi, må vi spille på alle strenge for at få valutakassen fuld.

Turisme er en god indtægtskilde, eftersom erhvervene har et stort arbejdskraftindhold og ikke mange importerede råvarer.

Men hver gang talen kommer op, går Arne Melchior (Centrum Demokraterne, (D) og hans ligesindede på barrikaderne og forlanger flere offentlige tilskud. Udsendelsen af farvestrålende kataloger gør imidlertid ikke det hele. Der skal også være nogle gode turisttilbud, når turisterne kommer frem.

Spild af skatteyderpenge

Overalt i landet findes dyrt betalte erhvervschefer og andre med snablen dybt nede i skatteyderlommerne, som forsøger at stjæle virksomheder fra nabokommunerne. Resultatet er et enormt spild af skatteyderpenge.

I stedet burde vi overalt i landet give erhvervslivet frihed til – på tværs af alle bureaukratiske grænser -, at indgå kommercielle samarbejder for at få flere turister til landet. I stedet for at beskatte de eventuelle overskud i virksomhederne med verdens højeste skattetryk skulle virksomhederne have mulighed til f.eks. at sætte penge i projekter, hvis formål er at udvikle nye projekter, der kan tillokke turister og ikke mindst deres penge.

Aktiviteter og attraktioner

Når man rejser ude i verden, må man til stadighed erkende, at vores hvide strande og bølgende kornmarker langt fra kan måle sig med Disney World og lignende. Vi har ikke nødvendigvis brug for et enormt behov for at kunne præsentere nutidens turister for aktiviteter og attraktioner, der får dem til at besøge landet mere end én gang – og endnu bedre – til at anbefale Danmark hjemme hos dem selv.

Turisme er også et spørgsmål om mentalitet. I stedet for at kikke surt efter tyske og hollandske turister skulle vi hellere opfatte dem som omvandrende profit-muligheder. Den danske mentalitet trænger til igen at få en saltvandsindsprøjtning af handelstalent og købmandskab. I stedet for at lægge hindringer i vejen for turisternes udfoldelser så skal vi finde på nye måder at underholde dem, så de føler sig godt tilpas under opholdet.

Se Florida

Orlando i staten Florida i USA er verdens største turistområde. Byens 1 million indbyggere besøges hvert år af 11 millioner turister. Alle ved, at turisterne lægger gode penge, og derfor bydes alle velkommen, som var de de eneste besøgende.

Folketingets opgave er ikke uvæsentlig. Afbureaukratisering, reducerede skatter, erhvervsfrihed og andre turistfremmende tiltag bør være overskriften langt mere end det traditionelle tilskudsræs.

Kim Behnke

Finansordfører

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang / marts 1990 

Sommerhusdom strider mod Grundloven

26. november 2008 9 kommentarer

Sommerhusdom strider mod Grundloven


– Højesterets dom vedrørende sommerhusudlejning er et alvorligt slag mod både sommerhusbranchen og Grundloven. Den vil føre til færre turister, svigtende indtægter og et fald i beskæftigelsen. Det siger Fremskridtspartiets miljøpolitiske ordfører – næstformand for Folketingets miljøudvalg, Aage Brusgaard – i en kommentar til dommen. Han finder det positivt, at dommerne ikke var enige. – Det viser, hvor svært det er at tolke planlovens bestemmelser, siger han.


– Jo færre uger sommerhusejerne må udleje deres huse i, des færre turister får vi til landet. Det vil føre til et fald i indtjeningen for restauranterne, forlystelser og udlejere og dermed i sidste ende den danske stat. Konsekvensen vil også være et fald i beskæftigelsen i de områder af landet, der lever af turisterne.


Under alle omstændigheder er planlovens bestemmelser i strid med Grundlovens ord om ejendomsrettens ukrænkelighed.


Fremskridtspartiet forlanger, at reglerne fjernes, så sommerhusejerne får fri råderet over egen bolig. Danmark har endda EU-Kommissionens ord for, at vinterudlejning ikke vil føre til, at Danmarks forbud mod salg af sommerhus til udlændinge ophæves.


Fremskridtspartiet finder det fuldt forståeligt, at politiet i flere og flere kommuner nægter, at kontrollere, om sommerhusejerne overholder planlovens grundlovsstridige bestemmelser. Politiet har masser af andet at give sig til end at jage uskyldige borgere, hvis eneste “forbrydelse” er, at de tror på Grundlovens ord om ejendomsrettens ukrænkelighed. Det er også positivt, at en stribe borgmestre i sommerhuskommunerne ikke vil udføre agentarbejde for at opklare påståede lovovertrædelser, slutter Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 25. årgang / maj 1997

Lad dog folk bo hvor de har lyst

23. august 2008 3 kommentarer

Lad dog folk bo, hvor de har lyst

Århus-borgmesterens (Thorkild Simonsen, A, red.) opfordringer til at boykotte regeringens (V, B og C, red) forslag er direkte fornærmende for pensionister.

I Jyllands-Posten den 18. februar læser jeg, at miljøministeriet netop har sendt en vejledning til høring hos kommunernes organisationer, hvor de opfordres til at lade flere pensionister bo i deres sommerhus året rundt.

Formanden for Kommunernes Landsforening – Thorkild Simonsen (A), Århus – er straks i frontlinjen og opfordrer sine tropper til at boykotte regeringens forslag. Han påstår, at miljøministeriets forslag er uigennemtænkt, og hans påstand bygger på nogen i høj grad uigennemtænkte argumenter, som vi tidligere har hørt til bevidstløshed.

Først og fremmest er hans nedvurdering af pensionisternes sunde dømmekraft direkte fornærmende. Han mener at pensionister – som er mere eller mindre syge eller hjælpeløse – kunne tænke sig at flytte ud i et sommerhus, hvor der hverken er indlagt lys eller vand, hvor telefonen ikke er opfundet, og vejen er ufremkommelig.

El og vand
Med hensyn til el og vand kan jeg ikke se, at kommunen får ekstra udgifter af det, som i forvejen er indlagt, og som betales året rundt efter forbrug. Med hensyn til snerydning er så godt som alle sommerhusveje privat veje, som kommunen ikke har pligt til at rydde endsige vedligeholde.

Med hensyn til hjemmehjælp så kan man ikke forestille sig, at en pensionist som er afhængig af daglig hjemmehjælp vil flytte langt bort fra alfarvej, og skulle det endelig komme dertil, så har pensionisten vel ikke tabt sin ret til en plejehjemsplads, fordi han/hun bor i sit sommerhus.

Helt sikkert er det imidlertid, at mange pensionister vil leve et både længere og sundere liv et sted, hvor de er glade for at være, hvor luften er sundere at indånde, og hvor de ikke er nødt til at klare trappen – måske op til 4. sal for at komme ud og få en smule motion.

Hul protest
De fleste pensionister er vel sådan stillet økonomisk, at de må vælge mellem sommerhus og lejlighed, da de ikke har råd til begge dele. Hvis loven gennemføres, vil der blive adskillige billige lejligheder til disposition, og det er der hårdt brug for til de unge.

Når Thorkild Simonsen protesterer så voldsomt, må man få en mistanke om, at det først og fremmest er fordi den siddende regering er fremkommet med idéen. Havde regeringen været socialdemokratisk, havde han nok haft en anden mening, for pensionister er jo efterhånden blevet en betragtelig del af vælgerskaren.

Lad dog folk bo, hvor de har lyst til at bo, så længe de betaler for det – og så snyltere som christianitter, frøslevlejrbeboere og BZ`ere ud af vagten og brug det, de koster samfundet på en mere fornuftig og menneskevenlig måde. Der er mange penge at hente til de mennesker, som hele deres liv har været med til at opretholde samfundet ved ærligt arbejde, og som nu spises af med en pension, der med nød og næppe kan holde dem over sultegrænsen.

G. Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:
Fremskridt nr. 9 / 17. årgang / 10. marts 1989

Minister i samråd om sommerhusudlejning

23. august 2008 1 kommentar

Minister i samråd om sommerhusudlejning

Formanden for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, har indkaldt miljøministeren (Per Stig Møller, C, Red.) til samråd i udvalget i forbindelse med debatten om sommerhusloven. Ministeren bedes i samrådsspørgsmålet særligt at redegøre for problematikken omkring udlejning af de store sommerhuse ved Vestkysten.

Aage Brusgaard: – Ministeren har nægtet at ændre på den eksisterende lov, så vinterudlejning af fritidshuse kan legaliseres. Fremskridtspartiets opfattelse er, at det er helt overflødigt med lovgivning på området. Hvis folk vil leje deres sommerhus ud, skal det offentlige ikke blande sig i den sag.

– Når ministeren samtidig siger, at der er risiko for, at sommerhusene får status som erhvervsejendomme og dermed kan købes af udlændinge, hvis loven lempes, er der tale om dobbeltmoral. Danskere kan købe sommerhuse i de øvrige EF-lande, så hvorfor skulle det modsatte ikke også være tilfældet.

– Med sin stejle holdning tvinger miljøministeren mange fritidshusejere ud i konkursen, fordi de ikke kan få lov til at leje deres private ejendom ud, hvilket er helt forrykt! At der bor folk i sommerhusområderne, også om vinteren, nedbringer risikoen for indbrud i sommerhusområderne, så det er et yderligere argument for, at det offentlige overhovedet ikke skal blande sig i denne sag, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:
Fremskridt nr. 3 / 20. årgang / marts 1992

%d bloggers like this: