Arkiv

Posts Tagged ‘Socialdemokratiets arbejdsmarkedspolitik’

Det bør være lovligt at arbejde

15. april 2012 3 kommentarer

Det bør være lovligt at arbejde 

Forbud imod overarbejde og ekstra arbejde.

Det er planer, som dele af fagbevægelsen og en del socialdemokratiske politikere i disse tider fremturer med. Man påstår at ved at gøre det ulovligt at lave en ekstra indsats, løses arbejdsløsheden. Det var fra samme sted, at man i sommerens løb ville forbyde unge studerende og andre unges mulighed for at tjene en sum penge til studier og private gøremål. Da var det også i overbevisningen om, at ville klare arbejdsløsheden.

Man tror, at tvang og ensretning i bedste socialistiske stil vil løse problemerne. Metoden er blevet prøvet i Østeuropa, og vi skal i vesten nu betale for deres mislykkede socialistiske eksperiment.

Det ville være en skændsel, såfremt det bliver gjort strafbart at yde en ekstra indsats – det er tilstrækkeligt, at folk flåes af skattesystemet og endvidere risikerer dagpengekarantæne ved lidt ekstra arbejde.

Danmarks gældsproblemer skal løses ved, at folk yder en ekstra indsats, og øget produktion vil også give flere arbejdspladser.

Et af Fremskridtspartiets politiske hovedmål er kampen for den personlige frihed. Det er den frihed, som socialisterne ønsker at indskrænke mest muligt. Desværre har de ikke lært af Østeuropas triste erfaringer med det socialistiske tvangssamfund.

Fremskridtspartiet vil gerne medvirke til at løse arbejdsløsheden, men det bliver aldrig via forslag, som forbyder folk at yde en ekstra indsats, men via forslag, som gør det attraktivt.

Johannes Sørensen

Landsformand 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 20. årgang / januar 1992

Personaleloftet er et falsum

31. marts 2012 3 kommentarer

Hækkerup tilstår: Personaleloftet er et falsum

Postbudenes næstformand, Robert Klestrup, har forholdt Per Hækkerup (A), at personaleloftet rent praktisk medfører, et betydeligt antal overarbejdstimer. Det er almindeligt, at et københavnsk postbud har 150-160 timers arbejde udover sine 179 overenskomstmæssige timer.

– Personaleloftet løser ikke spare problemet, tilstår Hækkerup, hvorpå han lancerer en fantastisk udtalelse om, at personaleloftet er en ganske god præventiv foranstaltning. Hvis loftet ikke var der, siger den begavede økonomiminister, ville man være tilbøjelig til at udvide personalestaben mere end strengt nødvendigt.

Og personaleloftet betyder, at de offentlige institutioner må føre absolutte beviser for, at de har brug for mere personale.

De offentlige institutioner har imidlertid god rutine i at bevise, at de har brug for mere personale og der er ingen tvivl om, at man fortsat gør, hvad man kan for at udvide sine butikker. Administrationsomsætningen forøges desuden i takt med lovgivningsaktiviteten, således at den bureaukratiske maskine stadig er godt kørende.

Når personaleloftets historie engang skal skrives af en humoristisk anlagt historiker, vil man opdage, at personaleloftet er et falsum. Det er nedskæring, der er brug for. Personaleloftet gavner ingenting i sig selv, for man har glemt, at det kun kan virke i forbindelse med et lovgivningsloft.

Neuf

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 1. årgang / oktober 1973 

Flertal kaster 700 arbejdspladser bort

24. februar 2010 Skriv en kommentar

Flertal kaster 700 arbejdspladser bort

Et flertal bestående af: Socialdemokratiet, Konservative (C), Venstre og Det radikale Venstre (B) har bortkastet mindst 700 nye arbejdspladser og nyinvesteringer for flere milliarder kroner, siger Fremskridtspartiets energiordfører, Kim Behnke.

Vi har med dyb forundring måttet konstatere, at flertallet gennem ekstreme betingelser til Dansk Undergrunds Consortium (DUC) f.eks. krav om, at DUC skal forære staten aktiver i Nordsøen til adskillige milliarder kroner, afviser DUC´s ansøgning om udvidelser af olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen, siger Kim Behnke.

Fremskridtspartiet finder det politisk grotesk, at flertallet i en arbejdsløshedstid fastholder så urimelige betingelser til DUC, at man forhindrer etableringen af mindst 700 nye arbejdspladser.

Sagen viser, hvor dobbeltmoralsk de nævnte flertalspartier opfører sig i arbejdsløshedsdebatten. Det virker som om parolen er: ”Hvorfor nøjes med 300.000 arbejdsløse, hvis man kan få 400.000!”, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 20. årgang / februar 1992

%d bloggers like this: