Arkiv

Posts Tagged ‘skatteindtægter’

Hæv bundfradraget – sænk ledigheden

11. februar 2012 Skriv en kommentar

Hæv bundfradraget – sænk ledigheden

I en kommentar til regeringens (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) økonomiske oversigt siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke:

Regeringens overordnede politik ligger i ruiner. Der er stadigt dundrende underskud og markante fald i overskuddet på betalingsbalancen. Samtidig er ledigheden fortsat uacceptabel høj.

Skal ledigheden ned, er den mest effektive metode at hæve den skattefrie bundgrænse massivt, for det mindsker lønpresset på virksomhederne. Det har Fremskridtspartiet sagt i 24 år. OECD, og mange andre siger det samme, men regeringen lukker øjnene, og derfor er det gået så galt.

– Fremskridtspartiet vil derfor til efteråret fremsætte forslag til at hæve bundgrænsen til 60.000 kroner. Forslaget skal indarbejdes i Finansloven for 1997, og Fremskridtspartiets økonomiske beregninger viser, at modellen er realistisk. Tabet i skatteindtægter vil være under 10 pct. Til gengæld vil langt flere komme i arbejde, hvorved der spares på overførselsindkomsterne.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 24. årgang / juni 1996

Beviset har Japan, England og USA

4. august 2011 13 kommentarer

Beviset har Japan, England og USA

Klare og friske tal fra ovennævnte lande viser, at det lønner sig – slet og ret – for staten at sænke satserne i den progressive beskatning.

Det medfører:

  1. At staten får større skatteindtægter på lang sigt.
  2. At de ”rige” kommer til at bære en større del af den totale skat. Jo, gnid jer blot i øjnene for det er resultaterne af skattelettelserne i Japan, England og USA.

Vil man her i landet bøje sig for disse kendsgerninger. Nej, ikke på nuværende tidspunkt. Man vil bede om en ”teknisk” forklaring. Den kan man få i Guy Sormans nye bog ”Den liberale løsning”.

Forklaringen er nemlig ikke at finde i spidsfindige teorier. Den findes i den sunde fornuft således, som Fremskridtspartiet fortæller det.

Konfiskatoriske skatter medfører uvægerligt at skatteyderne forsøger at forsvare sig og enhver med blot en rimelig indtægt vil:

  1. Bruge tid og kræfter på skattetænkning.
  2. Foretrække skattefrie frynsegoder i stedet for løn.
  3. Nedsætte arbejdsindsatsen og betakke sig for overarbejde.
  4. Måske rejse til udlandet i nogle år for at tjene penge der.
  5. Forlade fædrelandet for stedse.

Men uanset hvad man foretager sig, kommer man ikke uden om ovennævnte landes klare økonomiske beviser.

Vil man ud af de urimelige danske skatteforhold, er der én nærliggende ting, man kan foretage sig. Man kan støtte Fremskridtspartiet, for de gamle ”højskatte partier” vil – som sædvanlig – benægte fakta!

A. Th. Riemann 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 15. årgang / 23. januar 1987

%d bloggers like this: