Arkiv

Posts Tagged ‘Skandaleministre fra Venstre’

Udenrigsministeren skal stå skoleret i finansudvalget

26. november 2008 26 kommentarer

Udenrigsministeren skal stå skoleret i finansudvalget


Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører Kim Behnke forlanger, at udenrigsministeren (Uffe Ellemann-Jensen, V, red.) afgiver en redegørelse i Folketingets finansudvalg. Hvis udenrigsministeren ikke svarer finansudvalget tilfredsstillende på spørgsmål vedrørende skandalen om de 500 millioner kroner fra et dansk ulandsprojekt, der er forsvundet ud i den blå luft, vil Kim Behnke forlange, at udenrigsministeren kommer i samråd i finansudvalget.


Jeg vil vide, hvad regeringen (V og C, red.) vil gøre for, at der iværksættes en tilbagebetaling af det rentefri lån, som Danmark har ydet Fillipnierne. Regeringen må hellere have en god forklaring, for ellers ser jeg ingen anden udvej end, at udenrigsministeren må i samråd i finansudvalget for at redegøre for skandalen, siger Kim Behnke.


Måske er vi ligefrem nødt til at rejse en forespørgselsdebat om DANIDAs og regeringens kontrol med u-landsmidlerne.

Statsrevisorerne har jo lige kritiseret DANIDA og udenrigsministeren for Kenya-skandalen.


I forvejen er skatteyderne til grin, når f.eks. de ældre ikke kan modtage de mest basale ydelser fra det offentlige samtidig med, at der bruges milliarder af kroner på det ene mere groteske ulandsprojekt end det andet. Derfor er det nødvendigt, at vi holder regeringen i en meget kort snor, hvad angår kontrollen af u-lands-milliarderne, slutter Kim Behnke.


Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 20. årgang / februar 1992

Hvor skal ansvaret placeres?

26. august 2008 4 kommentarer

Hvor skal ansvaret placeres?

Mange er vel nok ved at brække sig – populært sagt – ved stadig at høre om postskandalen. Men det er – jo mere der kommer frem – så skrækkeligt, at det egentlig bør nævnes hver dag. Var det så den eneste skandale, kunne man måske leve med det. Men det er jo kun et eksempel – ganske vist et af de slemme på offentlig styring og ledelse.

Den øverst ansvarlige embedsmand for dette farceagtige foretagende blev fyret, ja, men straks blev der konstrueret en ny, vellønnet, livsvarig stilling til ham. Hvor skal ansvaret placeres? Det er man naturligvis også uenige om. Det skal spredes mest muligt, for at der ikke ryger hoveder – gode socialdemokratiske hoveder. – Eller er der også andre hoveder?

Rigsrevisionens undersøgelse viser, at det var helt galt med budgettet for 1980. Og den ansvarlige for dette budget var den så pæne og tilforladelige venstreminister Ivar Hansen. SV-regeringens budget er det mest forkerte, der er præsteret.

Men undersøgelsen viser jo andre skavanker, som man vel ikke i sin vildeste fantasi ikke kunne budgettere. Indkøringsproblemer vedrørende Københavns Postterminal 98,7 millioner, øget sygelighed 53,6 millioner, øget personaleudskrivning m.v. 16 millioner er kun nogle af de mange skævere, man har præsteret. Finansudvalget er vist nok ved at miste tålmodigheden, fordi man har ”glemt” at søge ekstra bevillinger på noget, der i alt ligner 377 millioner.

Der må i et ordnet samfund være grænser for, hvor dårligt højtlønnede embedsmænd og valgte toppolitikere må fungere. Men den nuværende trafikminister Risgaard Knudsen, A, er imod nedsættelse af en kommissionsdomstol eller en undersøgelseskommission nedsat af Folketinget. Han mener ikke, at der er grund til at rode mere op i skidtet. Han mener vel, at der ikke kan komme mere skidt frem, og deri har han forhåbentlig ret. Det er mere end nok, vi er blevet præsenteret for. Måtte man have lært lidt af denne uovertrufne skandale til skræk og advarsel for alle andre i den offentlige sektor. Og må man ønske visse medarbejdere i postetaten et bedre helbred, så de ikke behøver en sygedag for hver 7 arbejdsdage.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 30 / 9. årgang / 4. september 1981

%d bloggers like this: