Arkiv

Posts Tagged ‘Rødkløverregeringens flygtningepolitik’

Udlændingepolitik

6. maj 2012 3 kommentarer

Udlændingepolitik 

Fremskridtspartiet kræver, at der gennemføres betydelige opstramninger i den danske udlændingepolitik – ikke mindst når det drejer sig om familiesammenføringer.

Det skal være op til de enkelte kommuner selv at bestemme, hvorvidt de ønsker at modtage udlændinge eller ej. Dette foreslår Fremskridtspartiet kan ske ved lokale folkeafstemninger, hvor vælgerne ud fra lokale forudsætninger dermed bestemmer.

Den danske udlændingepolitik er kørt helt af sporet, og udgifterne er eksploderet. Konsekvensen af den nuværende udlændingepolitik er desuden, at den ligger som en tikkende bombe under hele vort sociale system.

Fremskridtspartiet kræver en skærpelse af kravene for at opnå dansk statsborgerskab. De skal bl.a. omfatte et solidt kendskab til det danske sprog og en ren straffeattest.

Udlændinge, der i Danmark begår lovovertrædelser, skal udvises straks efter udstået fængselsstraf.

Endelig kræver Fremskridtspartiet en væsentlig nedsættelse af behandlingstiden for asylansøgninger. Muligheden for at anke afgørelser skal desuden begrænses væsentligt.

Resolution vedtaget på Fremskridtspartiets landsmøde

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 21. årgang / oktober 1993

Landsformanden har ordet Januar 1994

10. marts 2012 Skriv en kommentar

Landsformanden har ordet

Januar 1994

Kære partifæller!

Så er de nye amts- og byråd trukket i arbejdstøjet og fordelingen af formands- og udvalgsposter samt et utal af bestyrelses- og andre småposter er blevet fordelt. For såvel nye som genvalgte fremskridtsfolk bliver der tilstrækkeligt af arbejdsopgaver i de kommende år. Det er imidlertid vigtigt, at vi ikke totalt opsluges af de mange problemer, der er forbundet med arbejdet i de kommunale udvalg og bestyrelser, men fastholder en overordnet fremskridtsindstilling til de mange opgaver og beslutninger. Ofte er der i det kommunalpolitiske arbejde behov for nytænkning og en anderledes prioritering af de forhåndsværende økonomiske midler.

Privatisering, rationalisering, udlicitering, prioritering og ikke mindst sund fornuft er gode ledeord for fremskridtsfolk i det kommunalpolitiske arbejde.

I de fleste amter og kommuner vil der i de kommende år blive stillet betydelige krav på mange områder. Det gælder bl.a. forholdene for vore ældre, afskaffelse af ventelisterne til sygehusene og man kan sikkert også forvente nye krav fra indenrigsministeren (Birte Weiss, A, red.) til kommunerne om oprettelse af endnu flere asylcentre og flygtningelandsbyer.

Landspolitik er det her i valgåret 1994 særdeles vigtigt at forstå, at valgkampen er begyndt! Samtlige partimedlemmer må sætte alle sejl til, så vi i et positivt og konstruktivt samarbejde får fremført markante, nærværende og klare fremskridtssynspunkter om tidens aktuelle og store problemer:

1. Flygtninge/indvandrerproblematikken.

2. En forbedret ældreforsorg.

3. Væk med sygehusventelisterne.

4. Skattereformfiaskoen.

5. Rigsretsskandalen.

6. Sidst – men ikke mindst – den katastrofale store arbejdsløshed og regeringens (A, B, Centrum Demokraterne (D) og KrF, red.) tåbelige løsningsforslag.

Valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 1994 er også Fremskridtspartiet et vigtigt valg, der som optakt til folketingsvalget senest i december 1994 derfor gerne skulle vindes.

1994 bliver således for os alle et krævende arbejdsår. Lad os i et snævert samarbejde løse opgaverne.

Godt nytår!

Johannes Sørensen

Fremskridtspartiets landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 22. årgang / januar 1994

”Fagre nye Danmark”

31. januar 2012 48 kommentarer

”Fagre nye Danmark”

Så kom den endelig!

Rapporten over udlændinges kriminalitet (for 1993) som Pia Gjellerup (A) stoppede, og som Erling Olsen (A) meget langsomt og under stort pres fra de borgerlige partier så sig nødsaget til at offentliggøre.

Det er et stort fremskridt, at der omsider findes ajourførte tal for dette livsvigtige område. Samtidig må det siges, at det er en skandale, at sådanne tal har været skjult siden 1989 (af såvel Danmarks Statistik som Justitsministeriet). Det er uhyrligt, men jo i dag ikke specielt chokerende i forhold til, hvad danskerne må lade sig byde af dem, de havde valgt til at tage sig godt af deres land.

Statistikken har mangler. Hvem havde forventet andet? Og disse mangler benyttes straks af de velkendte forstående humanister og en yderst tjenestevillig presse til at bortforklare den simple om end uhyggelige sandhed, at vore betroede ledere med fuldt overlæg er i gang med at lave Danmark om til et forbrydernes paradis. Nu skal der ventes til en ajourført rapport i 1995, før man kan mene, sige eller gøre noget. Et batteri af ”eksperter” forklarer fra hver sin interessante synsvinkel, at sådan må det være.

”De forsvundne år”: 1990, 1991 og 1992 hvor danskerne ikke måtte vide hvilken uhyrlig kriminalitet, der konstant blev fragtet ind i landet med asylsøgere og indvandrere har ikke ændret det statistiske billede noget videre. 3 procent udlændinge tog sig af 10,5 procent af alle straffelovssigtelser. Det vil sige, udlændinge var cirka 3,5 gange så kriminelle som danskere. Det var stort set det samme, hvad enten det drejede sig om folk, sædelighedsforbrydelser eller ejendomsforbrydelser (tyveri m.m.).

Udlændinge siges nu at udgøre ”knap 4 %) eller simpelthen ”4 % ” af den danske befolkning. For kun nogle uger siden hed det ”3 % ” (fx Peter Seeberg fra det etniske ligestillingsnævn). Men målet helliger midlet. Udlændinges kriminalitet ser lidt mindre chokerende ud, hvis der bliver lidt flere til at dele de kedelige tal. Én procent er immervæk 50.000 personer. Men altså: Fire procent = 200.000 personer.

I den nu offentliggjorte rapport står udlændinge for 29.446 ud af i alt 192.254 sigtelser (opklarede forbrydelser) altså 15,3 %.

De står for 17.812 af i alt 119.000 sigtelser, når vi kun taler om straffelovsovertrædelser (de øvrige er overtrædelser af færdselslov og diverse særlove). Dette giver 15 %. Det er på landsplan og i øvrigt et for lille tal da udlændinge i samtlige tal kun belastes med overtrædelser i 1993, medens danskere i ”samtlige sigtelser” tillige belastes med overtrædelser fra 1992, men først registreres i 1993. Ritzaus Bureau – hvis oplysninger med grafer osv. kritikløst videregives i samtlige dagblade – siger 13 %. Hvordan deres regnestykke ser ud er ikke let at forstå.

I København ser det langt værre ud. 23 % af samtlige sigtelser i denne politikreds blev rejst mod en udlænding. 54 % af alle fængslede i Københavns dommervagt i 1993 var ifølge politiets årsrapport udlændinge.

Udlændinge opdeles i:

 • Fastboende
 • Asylsøgere
 • Turister

Noget specielt er det, at ulovligt indrejste personer også tæller som turister. Turisme bliver i pressen (Information 4.5) brugt som et af de mere krampagtige forsøg på at bortforklare den udenlandske kriminalitetssvulst.

Af de 3.318 sigtede ”turister” var

 • 316 fra Afrika.
 • 253 fra Asien.
 • 52 fra Syd- og Mellemamerika.
 • 311 kom fra: Marokko, Somalia, Algeriet, Gambia, Ghana, Liberia, Libyen, Nigeria, Uganda, Zaire og Ægypten.

Ikke just de lande vi plejer at få turister fra. Danmarks besøgende turister kommer næsten udelukkende fra syv lande. Nemlig: Tyskland, Sverige, Norge, Holland (og relativt få fra) USA, England og Japan. Kun 4 % kommer fra den øvrige verden, men de udgør hele 52 % af de sigtede ”turister” i rapporten.

Især pressens og justitsministerens behandling af tallene må undre. Overskrifter har – bortset fra turist-tricket – lydt på at danskerne skulle være værre, at udlændinge fik mildere domme og kun begik mindre alvorlige forbrydelser. At det stort set var et spørgsmål om butikstyverier osv. Alt sammen forvanskning og løgn.

Overkriminaliteten blandt udlændinge ligger på mellem dobbelt og ti gange så stor:

Forbrydelse Overkriminalitet
Drab og drabsforsøg 6,3 gange
Vold 3,5 gange
Voldtægt 6,8 gange
Forsætlig brandstiftelse 1,8 gange
Røveri 5,0 gange
Indbrud 2,0 gange
Tyveri 5,1 gange
Butikstyveri 6,1 gange
Dokumentfalsk/bedrageri 5,8 gange
Smugling af narkotika 8,5 gange
Salg af narkotika 3,8 gange
Lov om euforiserende stoffer 3,2 gange
Domme i alt 4,2 gange
Domme (ubetingede frihedsstraffe) 2,5 gange

Dette baseret på 4 % udlændinge.

Siger vi i stedet 3 % udlændinge (som propagandatallet jo var indtil for ganske nylig), og korrigerer vi ”samtlige sigtelser” en smule nedad for 1992-tal, får vi i stedet en overkriminalitet vedr. det uhyggelige område:

 • Narkotikasmugling på hele 11,3 gange.
 • Voldtægter: Udlændinge 10 gange så kriminelle.

Skulle udlændinges kriminalitets-tilbøjelighed en gang slå igennem til det øvrige samfund, kan vi på basis af de nuværende tal forvente omkring 3.000 voldtægter årligt i stedet for de 296 i 1993, hvor 81 blev begået af udlændinge.

I perioden 1966-1993 fik 91.000 udlændinge dansk statsborgerskab. Disse tæller nu med blandt danskernes kriminalitet, men det er vist tvivlsomt, om de fra den dag de fik papiret i hånden samtidig sænkede deres kriminalitets-frekvens. Der er ganske enkelt tale om en snigende forværring også i den samlede kriminalitetsstatistik fra denne kilde.

Men den vise justitsminister ”Ærlige Olsen” (som også på salomonisk vis løste narkoproblemerne i Christiania ved at fjerne Christianiapatruljen) husker tydeligt fra den gang han selv var flygtning i Sverige, at flygtningene også den gang var overkriminelle. Udlændinge er simpelthen frustrerede, fordi de har været igennem så meget ondt, og fordi de er arbejdsløse.

Han vil nu oplyse udenlandske mænd om, at de ikke bør voldtage danske piger, og så vil han opfordre handlende til at passe bedre på varerne, så disse ikke bliver stjålet af nogle frustrerede tyve, som bliver fristet over evne. Den vise og milde justitsminister går selvfølgelig ikke ind for købmænd, der ikke passer ordentligt på deres varer. Hvis PET kunne finde ud af, at de også er højreorienterede, skulle sagen være klar!

Cand.jur.

Knud Eriksen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 22. årgang / august 1994

Landsformanden har ordet…april 1993

11. august 2009 2 kommentarer

Landsformanden har ordet

April 1993

Kære partifæller!

Hatten af for Pia Gjellerup (A), fordi hun så hurtigt tog konsekvensen af sin belastende rolle som bestyrelsesformand i ”Solhavegårdssagen”. Der er derimod ingen grund til at tage hatten af for regeringens (A, B,Centrum Demokraterne (D) og KrF, red.) indsats i dens to første måneder. Arbejdsløsheden er i rødkløverregeringens korte tid allerede steget med 18.000. en dårlig start for en regering, der prioriterer arbejdsløshedsbekæmpelse så højt.

Samtidig med at Indenrigsministeren (Birte Weiss, A, red.) fremfører den nye holdning, at nogle af de jugoslaviske flygtninge kan få lov til at blive her i Danmark, stiger tilstrømningen af jugoslaviske flygtninge så stærkt, at det nærmer sig 1.500 pr. måned. Det er derfor vigtigt at fastholde den særlige ”jugoslaverlov”, der fastslår, at de jugoslaviske flygtninge kun er her på midlertidigt ophold og skal hjem så hurtigt forholdene tillader det.

I øvrigt er der grund til at frygte, at den tåbelige flygtninge-, asyl- og indvandrerpolitik, vi har her i landet, lægger grunden til helt uoverskuelige etniske og racistiske problemer. I øjeblikket hjælper vi faktisk serberne med deres etniske udrensninger, og de kommende barakbyer til flygtninge kan meget hurtigt blive regulære ghettoer med den dårligst tænkelige mulighed for positiv udvikling af beboerne.

I skrivende stund blokerer de danske fiskere for fisketilførelser og landmændene er sammen med fiskerne begyndt på forskellige aktioner med det ene formål, at gøre opmærksom på de store problemer mange i disse vigtige erhverv kæmper med. Desværre har EF mere og mere udviklet sig til at blive et bureaukratisk, socialistisk kontrolsystem frem for det frihandelsområde som så mange erhvervsfolk, fiskere og landmænd forventede, skulle give dygtige, driftige erhvervsfolk stor udvikling og fremtidsmuligheder.

Den 18. maj 1993 skal vi danskere igen stemme JA eller NEJ til en politisk udvikling af det europæiske EF-samarbejde, som i dag med kvoter, restriktioner, direktiver, strafafgifter, braklægningsordninger, strukturfonde, lovharmoniseringer, miljøpolitik, kulturpolitik og meget, meget mere, absolut ikke har givet dansk erhvervsliv og det danske samfund de muligheder, som flertallet forventede.

I Fremskridtspartiet har vi altid været og er stadig tilhængere af EF med dets oprindelige idealer for frihandel, samarbejde, varer og arbejdskraftens frie bevægelighed.

Vi ønsker fortsat udvikling af EF-samarbejdet ud fra Fremskridtspartiets politiske synspunkter:

 1. Personlig frihed
 2. Mindre bureaukrati
 3. Forenklet lovgivning
 4. Lavere beskatning

Derfor respekterer vi også din personlige holdning i dette vigtige spørgsmål om JA eller NEJ den 18. maj 1993.

Det danske folketing har afsat 25 millioner kroner til EF-kampagnen forud for folkeafstemningen. Fremskridtspartiet fik, som en række andre partier, ikke andel i disse penge, men Junibevægelsen fik kr. 1.110.000, partiet SF fik kr. 760.000 og Venstres Ungdom fik kr. 220.500 til en kondom-JA kampagne. For fremskridtsfolk ville det være let at finde bedre anvendelsesmuligheder for disse millioner.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 21. årgang / april 1993

Grundloven undergraves af kæmpe hul i udlændingeloven

9. september 2008 7 kommentarer

Grundloven undergraves af kæmpe hul i udlændingeloven


Helt op til 300 personer opnår årligt dansk statsborgerskab uden om Folketinget og uden om Grundlovens krystalklare bestemmelse. Det siger folketingsmedlem Kim Behnke fra Fremskridtspartiet efter at have fået dokumentation for sin mistanke.


Justitsministeren (Erling Olsen, A, red.) har i sin besvarelse af mine spørgsmål i Folketinget (1353 og 1354) givet dokumentation for, at Grundlovens klare bestemmelse vedrørende tildeling af statsborgerskab (indfødsret) ikke bliver efterlevet. Grundlovens § 44 stk. 1 siger meget klart: Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov. Alligevel får op til 300 udlændinge årligt dansk indfødsret blot ved henvendelse til statsamtet.


Det drejer sig om unge udlændinge, der har opholdt sig i Danmark efter det fyldte 16. år og boet her i 5 år. De kan udnytte udlændingelovens § 3 til at få indfødsret uden om Grundlovens bestemmelser.


For at gøre sagen helt absurd viser det sig desuden, at disse unge heller ikke behøver at fraskrive sig deres oprindelige statsborgerskab, hvad almindelige ansøgere ellers skal.


Jeg havde håbet, at justitsministeren ville benytte chancen til at få dette kæmpe hul i lovgivningen lukket , men desværre fastholder ministeren fortsættelsen af denne praksis.Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 22. årgang / august 1994

De skjulte tal

4. september 2008 29 kommentarer

De skjulte tal

Fremmedes kriminalitet er et religiøst tabu-emne i Danmark.

I årevis har fremmedpolitikerne søgt at skjule og benægte de virkelige forhold.

Tvinges de nu til at lukke op for posen?

Volden eksploderer og ødelægger landet

Der er adskillige ting, som ”Overdanmark” ikke mener, det er sundt for almindelige danske borgere at vide. De må ikke vide, at Danmark er ved at segne under vold og anden kriminalitet, og de må ikke vide, at udlændinge står for en uhyggelig stor del af denne kriminalitet. Det er derfor berettiget – også på dette område – at tale om: De skjulte tal.

Det er påfaldende, at så mange ”eksperter” gennem årerne, og senest efter serien af drab på unge (Lars Seibert, Kenny og Adam) gang på gang udlægger kriminalstatistikken for folket, beroliger og fortæller, at volden i virkeligheden ikke er så slem og ikke er blevet værre.

Senest blev beroligelsen serveret af journalist Søren Frank i en helsides artikel i B.T. den 7. december 1993 under titlen ”Myten om ”Volds Danmark” holder ikke”. Og i Jyllands-Posten den 19. december 1993 i et debatindlæg af Britta Kyvsgaard fra Kriminologisk Universitet ved Københavns Universitet. Hendes indlæg havde overskriften ”Unødig angst for unge og vold”. Hun henviste i indlægget til den kendte kriminolog Berl Kutchinsky, der skulle have ”sandsynliggjort”, at hele miseren skyldes ” en større tilbøjelighed til at anmelde og registrere vold”.

Det er – desværre – ikke rigtigt. Det er ganske enkelt et faktum, at volden er vokset voldsomt og eksploderet de senere år. Man skal være døv og blind for ikke at blive opmærksom på dette gennem sig eget og ens nærmestes liv. Det har været en stigning i anmeldte voldsforbrydelser på hele 54 % fra 1980 til 1991 og 1992. Denne stigning skal ses på baggrund af en i forvejen alvorlig stigning gennem halvfjerdserne (stabilt niveau fra 1981 til 1984). Anmeldte voldssager iflg. Kriminalstatistikken fra Danmarks Statistik (1974-92) og politiets årsberetninger 1989, 1990, 1991 og 1992 var i 1970 3726, ti år senere omkring 5.000, men i 1992 lå tallet på over 12.000 (Danmarks Statistik). Altså tre gange så farligt at være på gaden i dag som sidst i tresserne hvor jeg skulle ud i nattelivet. Og der er tale om meget alvorligere vold med våbenbrug som noget man må regne med.

”Eksperterne” kan finde de klare tal hos Danmarks Statistik. Det virker ganske krampagtigt at skulle forklare stigningen med ”en større tilbøjelighed til at anmelde og registrere vold”. Det er vist meget nærliggende at gå ud fra, at tallene taler sandt. Selv om de ikke skulle passe i ”eksperternes” verdensbillede. Herved fremkommer et af de skjulte tal. (Kilder! Kriminalstatistik 1974, s. 17, 1989, s. 16 ff., 1991, s. 11 og Statistiske Efterretninger (social sikring og retsvæsen), s. 32. Alle udg. Af Danmarks Statistik, Politiets Årsberetninger 1989, 1990, 1991 og 1992.

Udlændinges vold en kræftsvulst iblandt os

Mindst lige så alvorlig er løgnen og hemmelighedskræmmeriet omkring udlændinges andel i volden og den øvrige kriminalitet. For her ligger en uhyggelig sandhed skjult. Noget ”alle ved”, men som åbenbart ingen må vide. Danmarks Statistik har skjult sandheden om dette emne siden 1989. Det samme har Justitsministeriet

(En sen Tv-avis med Trine Sick som oplæser, kunne i efteråret fortælle, at justitsministeren ”nok blev nødt til” at offentliggøre en undersøgelse over udlændinges kriminalitet, der viste, at de var mere kriminelle. Ordlyd efter hukommelsen, evt. lidt unøjagtigt).

De ved, at udlændinge er langt mere voldelige end danskere. Men tallene har bevidst været skjult siden 1989, og er først nu – efter meget pres – så småt ved at komme frem, idet en rapport skal komme lige efter årsskiftet (jan./feb.). de seneste tal (1989) viser en overkriminalitet (vold) begået af udlændinge på omkring 300%.

Altså hele tre gange mere voldelige!

Samme vedr. sædelighedsforbrydelser og ejendomsforbrydelser (tyveri m.m.).  Tal, der i øvrigt blev bekræftet af Bellahøj politistation for dette område i første halvdel af 1992 (Søndagsavisen 27. december 1993) og af Københavns politi for 1993 (Berl. Tid. 31. december 1993). Da alvorlig kriminalitet yderligere viser stor overvægt af ikke-nordiske udlændinge, er disse måske 4-5 gange mere kriminelle/voldelige end danskere (iflg. senest tilgængelige tal, 1989). De nøjagtige tal er vi mange, der venter på. Udlændinge udgjorde pr. 1 januar 1990 godt 150.000 (Udenlandske statsborgere i Danmark, ifølge Danmarks Statistik) i forhold til en befolkning på omkring 5 millioner. Eller ca. 3 %. Men udlændingene tog sig af 10,5 % af alle sigtelser for overtrædelser af straffeloven (her i øvrigt ikke anmeldelser, men opklarede forbrydelser), 10,5 % af alle sigtelser for vold, 10,7 % af alle sigtelser for sædelighedsforbrydelser og 10,1 % af alle sigtelser for ejendomsforbrydelser (tyveri m.m.).

Det kan kun sammenlignes med en kræftsvulst i vort samfund. (Kilde: Kriminalstatistik 1989, tabel 3.3., s. 58 og bil. 4, s. 113, udg. Af Danmarks Statistik).

Bortforklaringerne

Disse temmelig hårrejsende tal fik mig til at foretage en nærmere undersøgelse hos Danmarks Statistik. Jeg skrev 22. november 1993 og 27. november 1993 til rigsstatistiker Hans E. Zeuthen og fik svar i to omgange, først (23. november 1993) fra kontorchef Carsten Torpe, som kriminalstatistikken sorterer under, dernæst fra rigsstatistikeren (09 december 1993). Og en tilsvarende undersøgelse hos justitsministeriet (brev af 28. november 1993), besvaret af kontorchef for politikontoret, Lars Bay Larsen, 20. december 1993. Jeg ønskede at få at vide, hvorfor man ganske havde standset statistik om udlændinges kriminalitet siden 1989. Altså manglet tal for, et vitalt område i hele fire år. Hvem der havde bestemt dette. Og hvorforet senere tilbud fra Danmarks Statistik om en ”forsvarlig begrænset statistisk undersøgelse” til ca. 300.000 kr. ikke var blevet lavet og offentliggjort.

Essensen af svaret fra rigsstatistiker Hans E. Zeuthen og kontorchef Carsten Torpe var, at statistikken var ophørt, fordi ”oplysningerne ikke gav et rimeligt grundlag for at kunne vurdere, om personernes oprindelse har nogen indflydelse på omfanget af lovovertrædelser”, og så videre hed det, at ”Danmarks Statistik har i forbindelse med tidligere forespørgsler gjort opmærksom på, at en statistisk belysning af udlændinges kriminalitet forudsætter omfattende analyser, hvor de forskellige faktorer af betydning for kriminalitet ses under et. Det er nødvendigt at inddrage en række baggrundsdata, som f.eks. køn, alder, familieforhold, bopæl, uddannelse og indkomst m.v. i undersøgelsen, da man eller kan få intetsigende eller misvisende resultater. Et sådant projekt kræver betydelige ressourcer og har ikke kunnet prioriteres indenfor Danmarks Statistiks budget. De foreliggende data rummer desuden den svaghed, at det ikke er muligt at foretage en korrekt afgrænsning af kriminaliteten blandt turister og asylansøgere m.v., som kun har kort ophold i landet i kort tid”.

Det er jo temmelig interessant, at et mammutforetagende som Danmarks Statistik, der formentlig har et flercifret millionbudget for at kortlægge Danmark i mindste detalje, ikke har kunnet finde 300.000 kr. til en statistik, som de selv kalder ”begrænset og forsvarlig” på et område, der bogstaveligt drejer sig om liv og død for institutionens 5 millioner arbejdsgivere inklusive deres børn og børnebørn. Det har ikke selv taget initiativ, hvad der må forekomme at være deres pligt, men heller intet gjort efter flere opfordringer.

Det er lige bemærkelsesværdigt, at man pludselig standser en indtil da ubemærket statistik (offentliggjort til og med 1989), hvor det med brug af de almindeligt anerkendte ”statskoder” tydeligt kunne aflæses – detaljeret for alle de enkelte straffelovsovertrædelser – hvor mange sigtelser, der vedrører danskere, statsborgere fra ”Norden i øvrigt”, ”Asien”, ”Nordamerika, ”Mellem- og Sydamerika”, ”Afrika”, ”Oceanien” og kategorien ”ukendt”. Ved fordelingen af nationer på verdensdele havde man fulgt principperne i EUROSTAT`s (EUs statistiske organ) GEOnonemklatur.

Altså: En ret nøje og grundig redegørelse fra præmisserne. I stedet for at fortsætte med en sådan udmærket statistik med de eventuelle begrænsninger og noter den måtte have, indtil en bedre var lavet – ja, så stoppede man ganske enkelt for oplysninger efter 1989!

Bekymrede dansker, der ønskede at advare mod udviklingen, kunne herefter stort set kun gætte og bruge stumper af oplysninger, de fangede i pressen om udlændinges foruroligende høje kriminalitet. Samtidig løj presse, politikere og ”eksperter” om sagen.

Nogenlunde samme spørgsmål stillede jeg som nævnt til Justitsministeriet og modtog svar fra kontorchef Lars Bay Larsen, politikontoret.

Jeg fik ikke svar på, hvorfor man ikke havde kunnet iværksætte og offentliggøre den ”forsvarlige, begrænsede statistiske undersøgelse” til kr. 300.000 fra Danmarks Statistik. Ikke et ord om dette emne.

Heller intet om, hvordan man havde kunnet forsvare at ophøre med statistik om et så vigtigt område efter 1989, og intet havde forlangt i de følgende år, når det selv for almindelige borgere var indlysende, at der her var et stort problem, og når de sidste tilgængelige tal klart bekræftede dette.

I svaret af 20. december 1993 – et meget langt brev – blev der redegjort for, at ”registrering af anmeldelser af strafbare forhold med virkning fra den 1. januar 1990 blev overført fra Danmarks Statistik til Rigspolitiet ved oprettelse af et særligt anmelderregister” (dette skulle ifølge Danmarks Statistik (Arbejdsplan 1990) blot være en forbedring – en forenkling af produktionen, med fejlkontrol, hvor statistikken skulle fremvises på grundlag af kvartalsvise registerudtræk til Danmarks Statistik).

Der blev i svaret omtalt problemet med, at ”oplysninger ikke kunne relateres til, om de pågældende har status som indvandrere, flygtninge, asylansøgere eller turister”. (Samme besked hos Danmarks Statistik, hvortil man jo blot kan sige, at al statistik som bekendt har begrænsninger og unøjagtigheder, som man blot redegør for i tekst eller noter).

Endelig blev der i brevet fra ministeriet fortalt om fremtidige planer for statistik for udlændinges kriminalitet, hvor tal skulle foreligge så sent som sommeren 1995.

Essensen i de snarlige tal om det livsvigtige emne var ifølge ministeriets svarbrev, at man kort efter årsskiftet 1993/94 vil have en statistisk redegørelse for udlændinges kriminalitet i kalenderåret 1993. Den ville indeholde oplysninger om det samlede antal udlændinge, der har begået kriminalitet (min fremhævelse, for den vil forhåbentlig også, som tidligere give antallet af de forskellige straffelovsovertrædelser begået af udlændinge og disses geografiske fordeling, så man kan få et retvisende billede af, hvilke gæster vi skal holde mindst fast i, og således, at man kan sammenligne med den øvrige kriminalstatistik og udlede den andel af kriminaliteten, udlændinge fra de forskellige verdensdele står for. Ganske som tidligere. Ellers har vi simpelthen fået en dårligere statistik end den gamle fra tiden op til 1989).

Statistikken vil give oplysninger om de pågældendes opholdsstatus samt arten af den begåede kriminalitet- også så vidt muligt – om køn og alder.

Endelig skulle politikredsenes indberetningspligt opretholdes for 1994 (hvor mon tallene så skal komme fra efter 1994?), således at det også efter kalenderåret 1994 vil være muligt at udarbejde en sådan statistik.

Det skal blive spændende at se, hvad den så længe ventede rapport indeholder, og hvordan den er opbygget.

Den hidtil ringe interesse fra Danmarks Statistik og Justitsministeriet for at frembringe tal på dette område, som betyder liv og død for vort samfund må vise, at der skal holdes et særligt vågent øje med måden, dette arbejde fremover udføres på. I 1989 var udlændinge som sagt 3-5 gange så kriminelle/voldelige som danskerne. Det er svært at forestille sig, at dette forhold er forbedret siden.

De skjulte tals tale

Det kan dårligt overvurderes, hvad en sådan påvirkning har betydet for den målte voldseksplosion i halvfjerdserne og fra 1984 frem. Faktisk er der et ret nøje sammenfald i tallene. Fra ”indvandrerstoppet” i 1973 og 13 år frem voksede antallet af tyrkere med 150 %, og kriminaliteten voksede stødt gennem halvfjerdserne.

Holdt en lille pause fra 1981 til 1984.

Fra udlændingeloven i 1983 og frem eksploderer selvfølgelig antallet af indvandrere/”flygtninge” – og samtidig eksploderer volden og den øvrige kriminalitet. Naturligvis havde vi blandt danskerne i forvejen kriminelle typer. Men det er ikke svært at forestille sig, hvad en ”kulturberigelse” af den omtalte art har betydet for sådanne kredse. Hvis det egentlige problem skulle være videovolden eller manglende forældretilsyn o.s.v., hvorfor har disse ting da ikke virket ens på danskere og udlændinge?

Den rette sammenhæng er ikke svær at få øje på.

Knud Eriksen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 22. årgang / april 1994

Kategorier:Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Flygtninge- og indvandrerpolitik i Danmark, Politiske "ben" og skandaler, Retspolitik, Socialdemokratiet, Venstre Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Etniske grupper – kriminalitet og forebyggelse

15. august 2008 15 kommentarer

Etniske grupper – kriminalitet og forebyggelse


Det Kriminalpræventive Råd har udarbejdet en rapport med ovennævnte titel.


Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne for politisk korrekthed. Det betyder, at læseren ikke kan fæste lid til meget af rapportens indhold.


Allerede i forordet vrimler det med usandheder og smarte fordrejninger af den virkelighed, vi som borgere og skatteydere faktisk har krav på at få et sandt billede af, når vi skal betale for det.


I 1. afsnit, 3. linje læses: “I Danmark er det omkring 100 unge, der sætter overskrifterne om udlændingekriminaliteten”.

Når vi kigger i den sidste retvisende kriminalitetsbeskrivelse for årerne 1993 og 1994 fra Rigspolitichefen kan vi læse for 1993:


  1993

·10 manddrab

·44 forsøg på manddrab

·966 tilfælde af vold

·76 voldtægter

·90 blufærdighedskrænkelser

·40 forsætlige brandstiftelser

·176 røverier

·895 indbrud

·7981 tyverier

·1708 tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri

·1847 overtrædelser af lov om euforiserende stoffer

·748 overtrædelser af våbenloven


og vi kunne fortsætte gennem alle hovedkategorierne af kriminelle gerninger, vi kunne også angive tallene for 1994 i samme rækkefølge:


  1994

·8 manddrab

·49 forsøg på manddrab

·1013 tilfælde af vold

·58 voldtægter

·70 blufærdighedskrænkelser

·38 forsætlige brandstiftelser

·176 røverier

·757 indbrud

·6985 tyverier

·926 tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri

·1549 overtrædelser af lov om euforiserende stoffer

·723 overtrædelser af våbenloven


Enten er det de samme fremmede, der omtales i aviserne hele tiden, eller også må vi nok erkende, at der ligesom må have været flere involverede i kriminaliteten udført af indvandrere og såkaldte asylanter. De 100 – som rapporten nævner – kan vel ikke have nået så meget. Det tror jeg, læseren vil give mig ret i.


Rapportens forord hævder i 3. afsnit, at “disse 100 unge har skabt grobund for en udbredt vrangforestilling i den danske befolkning”. Vrangforestillingen bliver først “fuldkommen”, når rapporten hævder, at disse forbrydelser er begået af danskerne. Det er de ikke, men det hævder rapporten faktisk indirekte!


På side 6 i fodnote 9 hævder rapporten, at der skal tages højde for aldersfordelingen blandt udlændinge. Den er temmelig forskellig fra danskernes aldersfordeling. Udlændingene har nemlig procentvis mange flere børn og unge, end danskerne har. Dette mener rapportens forfattere har ført til, at Danmarks Statistiks opgørelsesmetode lader noget tilbage i forhold til Det Kriminalpræventive Råds metode.


Vore kommentarer:

Begge metoderne henhører under kategorien “propaganda”. Derfor er aldersfordelingen i denne sammenhæng uden betydning. Vi ved, det er de unge og de yngre, der begår kriminaliteten. Det er afskrækkende, at jo flere de er, jo større er kriminaliteten. Det er ikke ganske uventet, at aldersfordelingen skal bruges til at nedtone de fremmedes andel af den af dem faktisk begåede kriminalitet svarer til, at vi også skal undskylde, at det er de unge og de yngre, der vandrer. Og det er da meningsløst først og fremmest fordi, det er et faktum. Hvorledes deres kriminalitet havde set ud, såfremt den var begået derhjemme i et land med en anden aldersfordeling, kan vi heller ikke bruge som begrundelse for at lyve om deres hyppighed ved kriminalitet i Danmark.


På side 7 læser vi: 64 % flere af mandlige borgere af typen efterkommere med udenlandsk herkomst er blevet kendt skyldige i mindst et forhold end landsgennemsnittet, hvorimod kun 21 % flere indvandrere er blevet kendt skyldige i mere end et forhold end landsgennemsnittet.


Vor kommentar:

Landsgennemsnittet er udregnet fælles for fremmede, øvrige udlændinge og danskere. Det betyder, der er tale om pseudosammenligning svarende til, at man sammenligner farven på blæk med farven på indholdet af et glas ikke vand, men, hvoraf 10 % er blæk og resten vand.


Den samme type stærkt propaganderende sammenligning bruger rapporten i 3. afsnit på side 8, hvor det hævdes: “De mandlige efterkommere har en kriminalitetshyppighed, som er 80 % højere end landsgennemsnittet både blandt 15-19-årige og 19-29-årige”.


Og det er løgnen, som er blevet bragt effektivt videre til hver eneste avis og hver eneste tv-kanal her i september og oktober 1998.


Det er simpelthen “genialt” med dette landsgennemsnit, for efterhånden som årerne går, bliver kriminalitetsforskellen mindre og mindre, selvom kriminaliteten blandt udlændinge eventuelt eksploderer.


Formanden for Det Kriminalpræventive Råd hedder Eva Smith. Eva Smith er professor i jura og en af mediernes 40-50 politisk korrekte såkaldte eksperter.


Gennemgang i Jyllands-Posten fra 4. september 1996 om unge udlændinges kriminalitet i Århus inden for områderne straffe-, våben- og narkotikaloven bekræftede fuldt ud informationen om Danmarks totalgennemgang fra november 1995. 10 % fremmede i børn- og ungdomsaldrene stod for 30-35 % af denne kriminalitet. Kort tid efter stod at læse, at denne type opgørelse ville vi ikke se mere, fordi den havde givet anledning til for megen debat.


Det Kriminalpræventive Råds rapport indeholder en mængde andet, der nærmest kan betegnes som uvidenskabeligt bras. Det skal tages i betragtning, at arbejdet bl.a. er udført af jurastuderende. I højere cirkler betyder dette ikke så meget, bare resultaterne viser verden, som medierne og den åndløse formynderklasse ønsker, den skal se ud.


“Det skal være postmoderne”, skal det.


J. Vig

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 26. årgang / december 1998 

Kategorier:Retspolitik, Udlændingeloven Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers like this: