Arkiv

Posts Tagged ‘politiske skandaler’

Den uskyldsrene Auken med den dårlige hukommelse

9. september 2012 2 kommentarer

Den uskyldsrene Auken med den dårlige hukommelse 

Socialdemokratiets ordfører har det svært med at erindre sig hændelser fra sin arbejdsministertid. 

Socialdemokratiets tidligere arbejdsminister, Svend Auken, er uskyldsren som nyfalden sne, når det gælder dagpengeskandalen til 350-400 millioner kroner, som sløseriet i arbejdsministeriet har kostet skatteyderne. Først og fremmest til fordel for fagbevægelsens bank – Arbejdernes Landsbank. Det mener Auken i hvert fald selv.

Nu benytter han sin faste spalteplads i LO-bladet til endnu engang at bedyre sin uskyld og påstår, at hele skandalen er så vel belyst som nogen anden sag, og at Folketingets kommissionsdomstol er aldeles overflødig, men at han naturligvis stiller sig til rådighed:

Ved førstebehandlingen i Folketinget af forslaget om en kommissionsdomstol meddelte jeg, at jeg ved den endelige afstemning ville undlade at stemme. Jeg ville ikke blokere for yderligere undersøgelser af sagen. I de mange undersøgelser, der er foretaget, havde jeg medvirket fuldt ud, og det vil jeg selvsagt også gøre i den nye undersøgelse. Selv om jeg for længst har fortalt, hvad jeg kender til forløbet, stiller jeg mig naturligvis til rådighed for alle supplerende spørgsmål, og jeg tager hele ansvaret for min andel.

Masser af undskyldninger

Hvor slet det står til med hr. Aukens hukommelse belyser Ekstra Bladet i en kommentar: “Det er jo glimrende, at Svend Auken tilsiger den fornyede kulegravning af mulig støtte. Da landsdommer, Niels Larsen, var i gang, kneb det dog noget for ham at erindre alle detaljer. Lad os citere nogle karakteristiske Svend Auken-udtalelser fra den 2000 sider tykke rapport:

 • “Jeg troede, at det, vi skrev var dækkende”…
 • “Jeg fik ingen tilbagemelding om, at det ikke forholdt sig sådan”…
 • “Spørgsmålet blev ikke lagt op til mig”…
 • “Det har aldrig været nævnt”…
 • “Jeg gik ud fra, som givet, at arbejdsdirektøren fik direktivet”…
 • “Det var noget alle vidste”…
 • “Jeg er gået ud fra som en selvfølge”…
 • “Jeg har ikke set udkastet”…
 • “Det er jeg ikke blevet gjort bekendt med”…
 • “Det indtryk jeg fik var, at tingene var ved at blive løst”…
 • “Jeg har ingen erindring om at have set det”…
 • “Det husker jeg ikke”…
 • “Jeg kendte ikke noget til den korrespondance”…
 • “Notaterne siger mig ikke noget”…
 • “Det vidste jeg ikke noget nærmere om”…
 • “Jeg vidste ikke”
 • – og så videre.

Klog mand, Bøv…”.

Ekstra Bladet og

Fremskridtspartiet

 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12  / 13. årgang  / 22. marts 1985

Landsformanden har ordet…april 1993

11. august 2009 2 kommentarer

Landsformanden har ordet

April 1993

Kære partifæller!

Hatten af for Pia Gjellerup (A), fordi hun så hurtigt tog konsekvensen af sin belastende rolle som bestyrelsesformand i ”Solhavegårdssagen”. Der er derimod ingen grund til at tage hatten af for regeringens (A, B,Centrum Demokraterne (D) og KrF, red.) indsats i dens to første måneder. Arbejdsløsheden er i rødkløverregeringens korte tid allerede steget med 18.000. en dårlig start for en regering, der prioriterer arbejdsløshedsbekæmpelse så højt.

Samtidig med at Indenrigsministeren (Birte Weiss, A, red.) fremfører den nye holdning, at nogle af de jugoslaviske flygtninge kan få lov til at blive her i Danmark, stiger tilstrømningen af jugoslaviske flygtninge så stærkt, at det nærmer sig 1.500 pr. måned. Det er derfor vigtigt at fastholde den særlige ”jugoslaverlov”, der fastslår, at de jugoslaviske flygtninge kun er her på midlertidigt ophold og skal hjem så hurtigt forholdene tillader det.

I øvrigt er der grund til at frygte, at den tåbelige flygtninge-, asyl- og indvandrerpolitik, vi har her i landet, lægger grunden til helt uoverskuelige etniske og racistiske problemer. I øjeblikket hjælper vi faktisk serberne med deres etniske udrensninger, og de kommende barakbyer til flygtninge kan meget hurtigt blive regulære ghettoer med den dårligst tænkelige mulighed for positiv udvikling af beboerne.

I skrivende stund blokerer de danske fiskere for fisketilførelser og landmændene er sammen med fiskerne begyndt på forskellige aktioner med det ene formål, at gøre opmærksom på de store problemer mange i disse vigtige erhverv kæmper med. Desværre har EF mere og mere udviklet sig til at blive et bureaukratisk, socialistisk kontrolsystem frem for det frihandelsområde som så mange erhvervsfolk, fiskere og landmænd forventede, skulle give dygtige, driftige erhvervsfolk stor udvikling og fremtidsmuligheder.

Den 18. maj 1993 skal vi danskere igen stemme JA eller NEJ til en politisk udvikling af det europæiske EF-samarbejde, som i dag med kvoter, restriktioner, direktiver, strafafgifter, braklægningsordninger, strukturfonde, lovharmoniseringer, miljøpolitik, kulturpolitik og meget, meget mere, absolut ikke har givet dansk erhvervsliv og det danske samfund de muligheder, som flertallet forventede.

I Fremskridtspartiet har vi altid været og er stadig tilhængere af EF med dets oprindelige idealer for frihandel, samarbejde, varer og arbejdskraftens frie bevægelighed.

Vi ønsker fortsat udvikling af EF-samarbejdet ud fra Fremskridtspartiets politiske synspunkter:

 1. Personlig frihed
 2. Mindre bureaukrati
 3. Forenklet lovgivning
 4. Lavere beskatning

Derfor respekterer vi også din personlige holdning i dette vigtige spørgsmål om JA eller NEJ den 18. maj 1993.

Det danske folketing har afsat 25 millioner kroner til EF-kampagnen forud for folkeafstemningen. Fremskridtspartiet fik, som en række andre partier, ikke andel i disse penge, men Junibevægelsen fik kr. 1.110.000, partiet SF fik kr. 760.000 og Venstres Ungdom fik kr. 220.500 til en kondom-JA kampagne. For fremskridtsfolk ville det være let at finde bedre anvendelsesmuligheder for disse millioner.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 21. årgang / april 1993

Socialdemokratiets store ord om moral er tom snak

16. april 2009 89 kommentarer

Socialdemokratiets store ord om moral er tom snak


Nyrup og hans rødkløverregering (A, B, CD og KrF, red.) har nu haft 18 måneder til at leve op til de store ord om en ny politisk moral, som han proklamerede ved sin tiltræden. Et tilbageblik viser, at Socialdemokratiet ikke har levet op til deres egne løfter.


Socialdemokraterne har intet gjort. Det var kun tomme ord, derfor har de også fået alle skandalerne i nakken som en boomerang, og selv om de blev advaret, gjorde de intet for at rydde op.


Det er sølle at se, hvordan Danmarks største parti, – der blev skabt for at skaffe bedre vilkår for “den lille mand”  gennem sit netværk i boligbevægelse, kooperation og fagbevægelse og med sit enorme pengeforbrug til alle mulige og særlig umulige formål – har påført  netop “den lille mand” enten for høje huslejer eller for høje skatter. Det er forargeligt. Det er endnu mere forargeligt, at man bruger alle kneb for, at undgå skandalerne bliver afsløret eller omtalt i valgkampen. Nyrup har sagt, at der ikke skal kastes med mudder i valgkampen. Han har herefter selv defineret, at “mudder” er enhver omtale af de socialdemokratiske skandaler. Det er uhørt. Fremskridtspartiet vil ikke undlade at tale om skandalerne. Vi advarede Nyrup, da han tiltrådte, men han hørte ikke efter.


I dag falder alle socialdemokrater – med statsministeren i spidsen – over hinanden for at tage afstand fra skandalerne i Lejerbo og andre boligselskaber, i Ungbo, i AOF Hovedstaden, i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Der er sjældent vasket så mange hænder på én gang, og det er karakteristisk, at alle udtaler, at de ikke havde noget kendskab til, hvad der foregik.


Det centrale moralske spørgsmål i forbindelse med dette omfattende socialdemokratiske netværk er, om det omgivende samfund kan acceptere sådanne forretningsmetoder. Hvis det ikke er muligt, hvad skal der så ske? Hvis Nyrup Rasmussens interesse for moral skal være andet end tom bragesnak, er det fair, at alle institutioner i det socialdemokratiske netværk kulegraves og undersøges med samme ihærdighed, som Bagmandspolitiet har brugt i sin jagt på private forretningsfolk.


Sådanne kulegravninger og undersøgelser skal ikke påbegyndes p.g.a. misundelse eller andre mindreværdige motiver, men udelukkende for, at offentligheden kan få indblik. En sådan viden er nødvendig for, at det kan besluttes, hvad der videre skal ske. De uetiske forretningsmetoder – som socialdemokraternes netværk og magtmonopoler benytter – skal stoppes, også selv om det indebærer en udbygget lovgivning på området.


Statsministeren blev af Fremskridtspartiet advaret allerede dagen efter sin tiltræden. Men der var ingen interesse for at se på moralen i den socialdemokratiske koncern. Og ganske få uger efter viste den første skandale sig.


Justitsminister Pia Gjellerup måtte gå p.g.a. Solhavegårdsagen. Senere kom skandalen om Himmerlandsbanken. Igen senere kom skandalen i AOF Hovedstaden og nu Lejerbo. Det er ikke småting på 18 måneder, og enhver ved, at den næste skandale ligger på lur. Ligesom de fleste husker de foregående skandaler helt tydeligt.


Skandalerne i Lejerbo er kun toppen af isbjerget i boligbevægelsen. Det er betegnende, at de i de fleste af de nylige socialdemokratiske skandalesager har det været koncernens egen revisorvirksomhed, “Revisionsinstituttet af 1920”, der har stået for revisionen. Mon ikke også statsministeren – nu hvor vi har valgkamp -, kan indse, at det ikke er betryggende, at samme økonomiske og ideologiske broderskab står bag kontrollen og revisionen af hinanden. Hvor er garantien for, at de almindelige mennesker og lønmodtagerne ikke bliver snydt, og pengene i stedet går til f.eks. koncernen, bevægelsen, partiet og pamperne?


Derfor var det godt, at vi endelig fik valget udskrevet. Fremskridtspartiet er overbevist om, at de ægte socialdemokrater, – som hverken har haft lod eller del i magtelitens pamperi for almindelige menneskers penge – vil tage afstand fra Socialdemokratiet og al dets væsen på valgdagen den 21. september.


Fremskridtspartiet vil have et ægte opgør med den socialdemokratiske koncern. Vi ønsker en lovgivning, der gør det umuligt at malke systemet for penge ved at have vennerne siddende på poster, hvor de kontrollerer sig selv, og andre venner sørger for, at ugerningerne føres ud i livet.


Efter valget kan et nyt Folketing og forhåbentlig en ny regering trække i arbejdstøjet. Fremskridtspartiet har meldt ud: Såfremt vælgerne giver VKZ flertal, vil vi straks sørge for, at det meste af rødkløverregeringens skattereform fjernes, vi vil genindføre den fulde folkepension, stramme udlændingeloven, samt vedtage en ansvarlig Finanslov for 1995.


Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. Valg ´94 / 22. årgang / september 1994

Kategorier:Politiske "ben" og skandaler, Socialdemokratiet Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Desperat minister krænker Folketinget

5. januar 2009 17 kommentarer

Desperat minister krænker Folketinget


Per Hækkerup (A) ønsker antiparlamentarisk alliance med de borgerlige.


Danmarks Radio producerer for tiden en slags fortsat spøgelseshistorie, der går under det pompøse navn Radiotinget, i hvilket en række politikere uden større folkelig opbakning om lørdagen kan få lejlighed til at føre ordrige diskussioner med hinanden. Indlæggene fra disse politikeres side er i uhyggelig grad præget af fortids smuldrende rester, og normalt bliver der i Radiotinget ikke fremlagt egentlige konstruktive forslag til politisk luftforbedring.


Afslag til Hækkerup

Under en af disse debatter – for åben mikrofon – sagde økonomiminister Per Hækkerup til folketingsmand Poul Schlüter (C), at han (Hækkerup) ønskede en aftale med de borgerlige om, at man efter næste folketingsvalg arrangerede sig således, at folketingsmænd fra Fremskridtspartiet ikke fik indflydelse på Folketingets afgørelser. Hækkerup havde udspekuleret en sindrig clearingordning, således at man i blokalliancen simpelthen byttede stemmer før afstemningsdagene.


Poul Schlüter afviste allianceforslaget og advarede Per Hækkerup mod at opdele Folketinget i første klasses stemmer og anden klasses stemmer.


Det Hækkerupske demokrati

Med sit uhyggelige antiparlamentarisk forslag – fremsat for åben mikrofon – har Hækkerup atter bevist, at han ikke regner de menige vælgere for noget som helst. Med sit forsøg på snigløb af demokratiets idé om at meningerne skal brydes, inden folkets repræsentanter stemmer sig frem til en afgørelse, har han tilføjet folkestyret og Folketinget en grov krænkelse. Han insinuerer, at Folketingets afgørelser skal træffes før møderne og ikke under møderne. På forhånd skal det være tilrettelagt, at en gruppe folketingsmænd ikke må få nogen indflydelse overhovedet. De gamle partier skal sælge deres idé til hinanden for at undgå nye idéers gennemførelse. Det Hækkerupske demokrati skal være en sammenspist byttecentral ledet af grossister i politik.


Hækkerups fremtid som politiker

Det er dog et spørgsmål, om det store flertal af socialdemokratiske vælgere vil acceptere en politiker, der forveksler politik med fiduseri og smartness. Man kunne vel med en vis ret forlange, at en minister og folketingsmand i hvert fald gjorde et slags forsøg på at respektere det folkestyre, han er sat til at repræsentere. I et solidt demokrati kan man kun anvende politikere, der véd, at kynisk tilsidesætning af store gruppers krav vil resultere i uro og oprørstendenser. I det lange løb vil det være ganske uholdbart at manøvrere sig frem til et folketingsflertal ved hjælp af desperat forslagenhed på ministertaburetternes vegne.


Neuf

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 1. årgang / 15. oktober 1973

Uffe Ellemanns millionoverforbrug må få følger

30. august 2008 18 kommentarer

Uffe Ellemanns millionoverforbrug må få følger

 

Det er ganske utilfredsstillende, at udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensens (V) konstante ønske om at “spise kirsebær med de store” har medført kæmpe budgetoverskridelser i Udenrigsministeriet, siger Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører Kim Behnke, oven på finansudvalgets samråd med udenrigsministeren forleden.

 

Det fremgår tydeligt af budgetoverskridelsen på næsten 400 mio. kr., at det er udenrigsministerens store armbevægelser, som nu koster skatteyderne en kæmpe ekstra regning. Nok har ministeren på tillægsbevillingsloven søgt dækning for de 300 mio. kr., men dertil kommer yderligere næsten 100 mio. kroners overforbrug.

 

Udenrigsministeren har travlt med at fortælle om alle de ekstra møder, han har deltaget i. Det er groft, at de danske skatteydere på den måde bliver flået yderligere blot for, at udenrigsministeren kan profilere sig selv blandt de store, mener Kim Behnke.

 

Havde udenrigsministeren tilbragt mere tid i ministeriet og brugt mindre tid på de dyre rejser, havde skatteyderne været sparet for denne skandale.

 

Budgetoverskridelsen må få følger. I en tid -hvor pensionister ikke kan få pleje, og hvor der spares på sygehusene -, er det komplet utilstedeligt, hvis en udenrigsminister kan slippe godt fra at overskride budgettet med næsten 400 mio. kr.

Udenrigsministeriet må derfor sættes på streng diæt, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 20. årgang / april 1992 

Skandalen i Naturgas Syd op i dobbeltsamråd i Folketingets energiudvalg

29. august 2008 9 kommentarer

Skandalen i Naturgas Syd op i dobbelt samråd i Folketingets energiudvalg

 

Det er direkte undergravende for retssikkerheden, at de ansvarlige personer i skandalen omkring Naturgas Syd kan slippe for tiltale, siger Fremskridtspartiets energiordfører, Kim Behnke som begrundelse for nu at have kaldt både justitsministeren og indenrigsministeren (Birte Weiss, A, red.) i samråd om sagen i Folketingets energiudvalg.

 

Tilsynsrådet har i en afsluttende rapport om åØåNaturgas Syd opregnet ikke mindre end 17 skandaløse forhold. Tabet er opgjort til mindst 10 mio. kr. – og alligevel bliver der ikke rejst tiltale mod de ansvarlige, siger Kim Behnke og fortsætter:

 

Justitsminister Erling Olsen (A) må derfor under samrådet redegøre for, hvilke konsekvenser det får for retsplejen, at de ansvarlige i en så åbenlys sag kan slippe for tiltale blot gennem smarte aktieselskabsdannelser og utidig indblanden fra kammeradvokaten.

 

Industriminister Mimi Jakobsen (Centrum Demokraterne, D) skal redegøre for, hvilke konsekvenser det får for de mange nye kommunale aktieselskaber, der er under opbygning, når det i Naturgas Syd-sagen viser sig, at hvis man blot pakker en skandale ind i et A/S, så mister Tilsynsrådet kompetence, jvf. kammeradvokatens udtalelse.

 

Sluttelig har Kim Behnke udbedt sig Finansministerens (Mogens Lykketoft, A, red.) oplysning om, hvad det har kostet skatteyderne, at kammeradvokaten igen har ødelagt en oplagt sag gennem et stykke bestilt vinkelskriverarbejde.

 

Denne sag er nok fra 1991, men den lugter stadig så fælt, at regeringen (A, B, CD og KrF, red.) ikke kan fralægge sig sit moralske ansvar for at få Naturgas Syd-sagen afsluttet på en lødig måde.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6-7 / 22. årgang / juni – juli 1994

Så er der frit slag for hemmeligt bengnaveri

26. august 2008 3 kommentarer

Så er der frit slag for hemmeligt bengnaveri

Henning Christophersens (V) sidste gave til sine politiske pampervenner, bengnaveri uden kontrol, kan koste landets skatteydere dyrt.

Enhver dansk minister kan i fremtiden nedsætte alle de udvalg og kommissioner bestående af familie, venner, bekendte og politiske rygklappere han lyster. Ingen skal mere spørges om lov. Blot de samlede økonomiske udgifter holdes indenfor ministeriets fastlagte budgetter.

Den genistreg – nogle vil nok mene svinestreg – er en af den nu heldigvis forhenværende finansminister Henning Christophersens sidste gaver til sine politiske pampervenner.

Der er, kort sagt, åbnet op for nærmest uhæmmet hemmeligt, politisk bengnaveri i dagens Danmark.

Kontrollen tryllet væk
Tidligere har alle nye kommissioner og udvalg skullet godkendes af både Folketingets finansudvalg og Statens Lønningsråd. Med Henning Christophersens såkaldte budgetreform, som blev vedtaget i Folketinget inden sommerferien, er den slags “offentlige” kontrolforanstaltninger tryllet pist væk. Fremover skal udnævnelser og fastansættelse af vederlag kun runde den pågældende ministers skrivebord.

Ingen andre skal mere informeres, spørges om lov eller godkende noget som helst. Alt kan ske i allerdybeste hemmelighed, skjult for alle “uvedkommende” øjne.

Eneste betingelse er som nævnt, at udgifterne holdes indenfor de fastlagte rammer. Men også her hjælper Christophersen-reformen godt til. De enkelte ministre kan nemlig nu selv ændre på visse konti, blot ministeriets samlede rammebevilling ikke overskrides. (Og også det har vi jo set grelle eksempler på, som alligevel ikke tages alvorligt. Jævnfør trafikministerens postskandaleoverskridelser).

Over 20 millioner kr. om året
At det ikke er småpenge, der hvert år hældes ud til bengnaveri, vidner den kendsgerning om, at der allerede på nuværende tidspunkt udbetales omkring 20 millioner kr. om året i såkaldt vederlag. Hvor stort beløbet vil blive fremover, vil det, som anført, blive mere og mere vanskeligt at kontrollere.

Med det ny hemmelighedskræmmeri vil ministrene og deres topembedsmænd få kronede dage. Slut med kontrollen fra finansudvalget og lønningsrådet, slut med nærgående spørgsmål i Folketinget. Og masser af flotte gaver til vennerne i form af fedt bengnaveri.

Og regningen?

Ja, den adresseres som sædvanlig til skatteyderne.

T.  Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 37 / 12. årgang / 26. oktober 1984

%d bloggers like this: