Arkiv

Posts Tagged ‘plejehjem’

Ældrepolitik

15. september 2012 4 kommentarer

Ældrepolitik 

Fremskridtspartiet kræver flere rigtige plejehjem til afløsning for ældreboliger og andre kollektive boligformer for ældre.

Fremskridtspartiet forlanger tryghed og forbedret omsorg for de svageste ældregrupper, herunder de senildemente. Disse grupper har langt mere brug for tryghed end for forkromede boliger.

Fremskridtspartiet kræver derfor, at regeringen (A, B, Centrum Demokraterne (D) og KrF, red.) omgående tager initiativ til, at kommunerne igen kan etablere rigtige plejehjem med fast normeret personale efter bistandslovens regler. Fremskridtspartiet vil ikke længere acceptere, at den svageste gruppe i vort samfund skal nøjes med fjernbetjent hjemmehjælp i stedet for kærlig og omsorgsfuld pleje.

Resolution vedtaget på Fremskridtspartiets landsmøde

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 21. årgang / oktober 1993

Forkæl pensionisterne

18. februar 2012 3 kommentarer

Forkæl pensionisterne 

De mennesker, som har arbejdet i 50 til 55 år for at skaffe mad på eget bord og tag over hovedet, har derudover betalt et væsentligt bidrag til den offentlige husholdning.

Derfor er det en pligt for det offentlige, at der ydes disse ældre et vederlag, som de kan leve af, når de forlader arbejdsmarkedet.

I gammel tid gik de ældre på såkaldt aftægt og skulle underholdes af deres børn. Derfor var det nødvendigt at sikre sig en stor børneflok således, at der var nogen til at betale mad og husly, når man blev gammel.

Enkelte havde ingen børn ,eller børnene nægtede at give deres forældre de nødvendige midler. For disse gamle var der dengang kun fattiggårdene at henvende sig til. Her fik de så sparsom husly og elendig mad.

Fattiggårdene blev som regel drevet af private bidrag. I 1987 har vi ingen fattiggårde, og børnene betaler ikke direkte til deres forældre, men betaler skat. En skat som blandt andet skal gå til at sikre de ældre en ordentlig alderdom.

Ordentligt sted at bo

De ældre har mindst lige så stort behov som unge for at have en anstændig bolig. Den nuværende skatte- og pensionslovgivning gør imidlertid, at mange ældre må flytte fra deres hjem, ganske enkelt fordi pengene ikke rækker til huslejen.

Den mest rimelige måde at sikre de ældre en god bolig vil være ud fra følgende muligheder:

  • Den (de) ældre skal have mulighed for at blive boende i egen lejlighed / hus så længe som muligt. En anstændig folkepension kombineret med boligydelse og varmehjælp skal gøre dette muligt for de ældre.
  • Såfremt familien påtager sig at passe deres ældre, så skal de have den nødvendige økonomisk bistand, da familiepleje er billigere end en institutionsplads.
  • De ældre som af sygdom eller senilitet ikke længere kan klare sig selv skal alligevel blive boende hjemme eller hos familie, såfremt hjemmehjælp kan gøre det muligt.
  • Først når helbredet kræver egentlig plejehjemsplads, skal de ældre på plejehjem.
  • Hvis de ældre skal på sygehus pga. sygdom, så skal de udskrives igen lige, så snart de er raske nok til at komme hjem/på plejehjem.

Medmenneskelig politik

Resultatet af denne politik bliver først og vigtigst, at de ældre får en mere menneskelig alderdom.

Forholdene nu hvor sygehusene bruges til at opbevare ældre, indtil der bliver en plejehjemsplads er uanstændig. Lige så uanstændigt er det, at man flytter folk på plejehjem, før det er nødvendigt. Det er både billigere og menneskeligt bedre, at de ældre bliver i eget hjem så længe som muligt. Ændrede økonomiske forhold og udvidet brug af hjemmehjælp er her kodeordene.

Anstændig pension

Folketingets flertal har bevilget sig selv en ekstra pension på ca. 5.000 kroner om måneden. Samtidig får pensionisterne kun ca. 71 kroner mere pr. måned. Dertil kommer ganske vist en pristalsregulering af pensionen.

Men fakta er, at ganske få får en ENORM pension udbetalt fra det offentlige (herunder ikke mindst folketingsmedlemmer, topembedsmænd og ministre). Samtidig med får den store flerhed af pensionister kun en sølle pension.

Fremskridtspartiets forslag er 48.000 kroner skattefrit om året til enlige og det dobbelte til ægtepar/samlevende. Dertil kommer så boligydelse og varmesikring.

Endelig vil Fremskridtspartiet friholde de ældre fra beskatning af deres pensionsopsparinger.

På længere sigt, når den skattefrie bundgrænse hæves, vil pensionister selvfølgelig også kunne arbejde skattefrit. Denne anstændige folkepension skal ALLE have og ikke mere fra det offentlige, uanset om man hedder Statsminister, Generaldirektør eller Hofmarskal. Såfremt man ønsker en højere pension end folkepensionen, så må man tegne en privat pension hvis udbetaling, der så friholdes fra skat.

Fremskridtspartiet står helt alene

På trods af hvad de andre partier siger og gør, så er Fremskridtspartiet det eneste parti, som vil give de ældre bedre kår. De andre partiers forslag giver kun omflytning af penge og sammenlagt dårligere forhold for vore ældre. Det er op til alle Fremskridtsfolk at lade de ældre få budskabet om, at Fremskridtspartiet er deres parti!

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 15. årgang / 24. april 1987

Frihed, Tryghed og Troværdighed

18. december 2008 5 kommentarer

Frihed, Tryghed og Troværdighed


Under dette slogan gik Fremskridtspartiet til kommunevalg for første gang for 24 år siden. Det gav et meget flot valgresultat til både amtsråd og byråd. Det var ikke kun fordi, Fremskridtspartiet på landsplan var et stort parti. Det var også fordi, der i byrådene og amtsrådene manglede fremskridtsfolk, som kunne kæmpe for en ordentlig politik i det lokale samfund.


Fremskridtspartiet er det eneste parti, som vil føre en politik, som vil give borgerne mere frihed. Nok snakker mange andre partier om frihed, men når det kommer til stykket – og særligt i by- og amtsråd – så er politikerne mere optaget af deres egen trang til at styre borgerne.


Fremskridtspartiet er det eneste parti, som giver hele befolkningen tryghed. Socialisterne vil kun give tryghed til sagsbehandlerne, bureaukraterne, pamperne og alle de andre, der hver dag lever af dine og mine skattepenge. De svage i vores samfund dem er man rystende ligeglade med. Syge mennesker dør, mens de er på venteliste, mens politikere og embedsmænd sidder og hygger sig til store middage på amtsgårdene. Ældre mennesker kan gå i uger uden at få gjort rent og blive badet, mens politikere og embedsmænd spilder tid og ressourcer med møder og fagforeningskurser.


Sindslidende overlades til sig selv, mens politikere og embedsmænd har travlt med at drikke rødvin ved åbningen af nye kulturinstitutioner. Det er Danmark i 1997. Der er nok at gøre for Fremskridtspartiet.


Fremskridtspartiet er det eneste parti, som er troværdigt. Når vi siger noget i en valgkamp, så holder vi løfterne. Vi lover ikke skattelettelser for så senere at stemme for skattestigninger. Vi lover ikke at gøre noget ved udlændingeproblemet for så senere at stemme sammen med socialisterne for, at de fremmede skal blive her alligevel.


Når man stemmer på Fremskridtspartiet, så får man, hvad vi lover. Det er troværdighed.


Vælgerne skal vælge – ikke bare stemme!

I jeres lokale valgkamp skal I bede vælgerne om at vælge. Ønsker vælgerne at genvælge de partier og de politikere, som har styret de sidste 30 år, og som har bevist, at de ikke magter at løse problemerne i sundhedsvæsenet, ældreomsorgen og for de andre svage grupper, så har vælgerne mulighed for det den 18. november.


Hvis vælgerne fortsat vil have dumsmart og naiv indvandrer- og flygtningepolitik, så må de stemme på andre end Fremskridtspartiet. Synes vælgerne, at de betaler alt for lidt i skat og afgifter, ja så er der mange andre partier at vælge imellem.


De vælgere som stemmer på andre partier end Fremskridtspartiet har imidlertid ingen moralsk ret til at klage eller være sure, når de oplever eller læser om ventelister til sygehusene, elendig behandling på sygehusene, manglende hjælp til vores ældre, særbehandling af flygtninge og indvandrere eller om forhøjede skatter. Vi har den rigtige politik, og vi har viljen til at gennemføre den.


Hvis vælgerne derimod gerne vil have Fremskridtspartiets politik med lavere skatter, bedre sundhedsvæsen, opprioritering af ældreomsorgen og en meget strammere udlændingepolitik, så må vælgerne flytte deres kryds til liste Z ved valget den 18. november.


I mange kommuner vil det være det helt store spørgsmål, hvem der skal være borgmester i de næste 4 år. Glem det! Spørgsmålet er ikke hvem, men hvilken politik borgmesteren vil føre!


Alle Fremskridtspartiets 5.000 medlemmer skal derfor aktiveres i dette efterår. I skal nu vise, hvorfor I har købt medlemskort til Fremskridtspartiet. Var det bare fordi, I havde 100 kroner i overskud? Nej vel – I har meldt jer ind i Fremskridtspartiet, fordi der er behov for ændringer i vores samfund. Vi er det eneste parti, som vil ændringer. De andre snakker kun om det. Derfor skal du ud og overbevise din nabo, din familie og dine venner om, at de den 18. november skal stemme på Fremskridtspartiet. Bare prøv det denne ene gang, hvis de ikke syntes, vi gør det godt nok, så kan de stemme på andre næste gang.


Vælgerne skal ikke kun stille krav til politikerne. De skal også stille krav til sig selv. Ham, den uduelige socialdemokrat eller den elendige venstremand bliver kun siddende i byrådet eller amtsrådet så længe, der er nogle, som stemmer på ham. Vælgerne har magten til at vælge og pligten til at fravælge.


Mange steder i landet er valglisterne til by- og amtsråd ikke lukkede endnu. Vis nu, hvorfor I har betalt kontingent til Fremskridtspartiet i 25 år. Stil op og træk de ekstra stemmer som kan blive afgørende for, om vi får nogen valgt i din kommune. Jeg ønsker alle en fortsat god valgkamp til den 18. november og et godt 25-års jubilæumslandsmøde.


Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9  / 25. årgang / september 1997

Det ”socialistiske” liv

24. august 2008 4 kommentarer

Det ”socialistiske” liv

Man fristes til at tro, at socialismens mål i Danmark er, at have fuld kontrol over alle danskeres liv fra vugge til grav.

Når børn fødes, kommer en sundhedsplejerske – der ud over at måle og veje barnet – blander sig grundigt i børneopdragelsen. Samtidig opfordres man kraftigt til at sende sit barn i vuggestue. Og når pædagogerne i institutionerne først får fingre i børnene, er det ikke sjovt at være forældre. Børnenes prægning hjemmefra bliver modarbejdet, og det forventes, at alle hjemmets problemer bliver diskuteret med personalet i institutionen. Hvilket de bruger lang tid på – internt – at snakke om. Og endelig er det ”uansvarlige forældre”, der selv passer børnene i hjemmene, hørte jeg to socialister sige i den kommunale valgkamp. Sikkert fordi forældrene ikke kan opdrage børnene godt nok til at blive ”gode socialister”.

Gennem skoletiden er det også pædagoger, der har fat i børnene. Men heldigvis ikke i samme grad. Der er forskel på lærere og skoler, selv om det er svært for en ikke-socialist at opholde sig på lærerværelser.

På arbejdspladserne skal vi alle være solidariske, hvad det så end betyder og være gode fagforeningsmedlemmer. Og hvem sidder på fagforeningerne? Hvis man ikke vil være medlem der, må man enten have en arbejdsgiver uden overenskomst, være selvstændig, eller søge nyt job, hvilket let fører til arbejdsløshed. Og på landets bistandskontorer ved vi, at de ikke deler vores holdninger.

Når vi bliver pensioneret, får vi endelig fri. Socialisterne kan ikke lægge beslag på den periode. Men bare vent. Måske skal vi en dag i beskyttet bolig eller på plejehjem. Så har de os igen.

På trods afpædagogiseringen af samfundet – også gennem Tv – er det imponerende, så mange der har modstået, og er blevet borgerlige. Men det er desværre ikke nok. Vi må have gjort ”såkaldt frivillighed” til frivilligt og ikke en samfundsopgave. Alle burde have fuld indflydelse på deres eget liv og ikke have det ”administreret af solidariske hensyn.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr.  4 / 22. årgang / april 1993

Det gælder den personlige frihed

23. august 2008 20 kommentarer

Det gælder den personlige frihed

Den skattefrie bundgrænse foreslås hævet til 60.000 kr. Selve folkepensionen – samt en helt pæn ekstraindtægt – bliver altså skattefri og al utryghed omkring skatteansættelser og brevveksling med skattevæsenets Edb-maskiner undgås.

På denne måde kan den enkelte selv bestemme sin livsrytme.

De fleste ældre ønsker at blive i deres hjem og i deres vante omgivelser så længe som muligt i stedet for at komme på plejehjem, før det er strengt nødvendigt.

Derfor ønsker Fremskridtspartiet, at der skal gives de bedste muligheder for hjemmehjælp til ældre – også fra fredag eftermiddag til mandag morgen. På dette som på andre områder skal gælde klare og enkle regler, som er til at finde ud af.

Så kan vi også nøjes med færre folk på kommunekontorerne. Halvdelen af det arbejde, der for eksempel udføres i skatteforvaltningen, er et underskudsforetagende. Med en aldeles overdreven nidkærhed sidder højt betalte embedsfolk og filosoferer over, om kørselsudgifter, forbrug af egne produkter o.s.v., er et par hundrede kroner mere eller mindre. I virkeligheden kan ingen sige, hvilket tal der er det rigtige. Men der spredes angst og usikkerhed til ingen verdens nytte.

I de kommuner, hvor Fremskridtspartiet får indflydelse, vil skattevæsensfolkene få besked om at holde sig væk fra principryttersmåsager og kun skride ind, hvor det bevisligt er hævet over enhver tvivl, at der er noget virkelig væsentligt forkert i selvangivelsen.

I det hele vil den kommunale forvaltning blive langt mere ømskindet end hidtil med at rutte med borgernes penge i de tilfælde, hvor Fremskridtspartiet sikres udvalgsformandsposten. Med hertil skal oftest bruges mindst 4 liste Z-mandater i de mindre kommuner og 5-6 i de noget større.

Hvad gammelpartierne ødelægger for jer med deres meningsløshed på Christiansborg, skulle kommunerne gerne spare jer for igen. Det sker kun, hvis i også får naboen, kollegaen og svigerinden og alle de andre hen at sætte kryds ved Z den 17. november.

De store skatter skyldes, at de gamle partier har spredt sig ud over alle de bredder med, hvad de lader stat og kommune betale for. Teaterbilletter, Roskilde Universitet, 198.000 kr. årligt til et arbejdsløst ægtepar, bistand til Cuba og Angola o.s.v. Men hvorfor ikke lade den enkelte selv bestemme, hvilke smukke formål han vil støtte med sin egen indtægt?

Vi har derfor først og fremmest brug for, at det offentlige blander sig udenom langt mere. Og det, som virkelig er fælles opgaver, skal løses ordentligt. Derfor slås Fremskridtspartiet for at bruge flere midler på endnu bedre sygehuse og på at sikre de ældre.

Efter en rimelig overgangsperiode skal der udbetales ens offentlig pension til alle. Uanset om man har været privat eller offentlig beskæftiget i de aktive år. I første omgang stiler Fremskridtspartiet imod, at pensionen skal være 39.600 kr. for enlige og det dobbelte for ægtepar. Fra og med 1983 vil beløbet kunne forhøjes væsentligt, hvis Fremskridtspartiet får så stor indflydelse, at oprydningen er skredet rimeligt frem efter det modbydelige kæmperoderi, som er efterladenskaberne efter de socialdemokratiske regeringer.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 38 / 9. årgang / 30. oktober 1981

Sæt de gamle i fængsel!

13. august 2008 22 kommentarer

Sæt de gamle i fængsel!

 

I den seneste tid har der været en del eksempler på vores behandling af de gamle på plejehjem.

 

Som borger med de udmærkede oplysninger vi har set i tv om forholdene for straffefanger, vil jeg derfor foreslå, at man lader de gamle komme i fængsel. Dér vil de nemlig få mulighed for at have deres ejendele i cellen og se tv i deres eget rum.

 

De vil også få ordnet deres tænder og fødder og andre gebrækkeligheder på statens regning.

 

De vil også få vasket deres hår ganske gratis, og de vil få nye briller, når de trænger og blive kørt hele fædrelandet rundt, når de skal til diverse behandlinger. Af to politifolk i en behagelig bil, forstås!

 

Fin service!

De vil hver eneste dag få lejlighed til at opholde sig mindst en halv time i frisk luft. De vil blive lægeundersøgt ved det mindste pip, og sygeplejersker vil stå parat med gratis medicin døgnet rundt, hvis de ønsker et eller andet. De vil få bad hver dag og rent undertøj i stedet for, at bleen bare bliver vendt.

 

Der vil stå billard, bordtennis og andre forlystelser parat, hvis de skulle ønske lidt underholdning, og den helt store fordel vil være, at man ikke engang behøver at udskifte personalet. Fængselspersonalet er vant til at nurse om fangerne og stå på pinde døgnet rundt for at opfylde deres mindste ønske, at de så udmærket kan fungere som plejepersonale.

 

Fangerne på plejehjem

Og fangerne, ja, dem sender vi på plejehjem, hvor man kan holde dem neddyssede med beroligende midler, så de bliver fromme som lam og ikke har kræfter til at ringe på klokken. De må så vænne sig til at bade hver 14. dag og få frataget alle deres personlige effekter, for at personalet ikke skal bruge for megen tid på at komme uden om kommoden, lænestolen og fjernsynet.

 

Der skal de så, – hvis de ikke er slået helt ud af de beroligende midler – sidde og flette lidt peddigrør, og hvis det går højt blive kørt ud på terrassen én gang hver uge for at få lidt frisk luft.

 

Ingen penge har de nok af!

Jeg er ked af at sige det, men de bliver nødt til at vænne sig til at spise papmad, som kommer fra et stort centralkøkken og smager som at stikke tungen ud af vinduet. Det sværeste at vænne sig til vil nok blive, at man skal til at bruge alle de penge, man ikke har, på medicin, tandlægebesøg og briller.

 

Nogle vil nok indvende, at det dog var en frygtelig tanke. Hvorfor dog det? De gamle er jo ikke skyld i, at de er endt på plejehjem.

 

Fangerne har mildest talt selv været ude om, at de er havnet i fængsel.

K.  Mellergaard

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 29. årgang / maj 2001

S O C I A L P O L I T I K

3. august 2008 66 kommentarer

Det vil Fremskridtspartiet

 

S O C I A L P O L I T I K

 

Fremskridtspartiets socialpolitik bygger på tre grundelementer:

 

1. Hjælp og tryghed for den enkelte borger.

2. Hjælp til selvhjælp – ikke en fastholdelse i socialsystemet.

3. Befolkningen skal ikke alle være klienter i det sociale system. Flest mulige skal kunne klare sig selv uden for systemet.

 

Fremskridtspartiet er modstander af al anden økonomisk omfordeling end den, der er nødvendig for at sikre, at de, der ikke kan forsørge sig selv, hjælpes på fode. Fremskridtspartiet mener således, at socialpolitikken skal have et yderst begrænset sigte.

 

I de sidste 20 år har politikerne gennem socialpolitikken søgt at gøre befolkningen lykkeligere. Det er imidlertid ikke politikernes opgave. Spørgsmålet om befolkningens velvære er hverken statens eller Folketingets anliggende, men befolkningens personlige anliggende. Sådanne mål kan ikke opnås ved offentlige indgreb.

 

Tryghed gennem en reform af sociallovgivningen

Den eksisterende sociallovgivning har udviklet sig til at være kompleks, uoverskuelig og unødvendig bureaukratisk. F.eks. er der en stor del af befolkningen, som er selvforsørgende eller forsørges af ægtefælle eller familie, der modtager forskellige former for sociale ydelser. Staten skal ikke opkræve skatter med den ene hånd og med den anden udbetale sociale ydelser til de samme skatteydere.

 

Der skal gennemføres en reform af sociallovgivningen, som dels sikrer, at den bliver enkel, overskuelig, ubureaukratisk og dels sikrer, at sociallovgivningen reduceres til et minimum. Målet for en socialreform er, at så få som muligt fremover vil modtage sociale ydelser og at så mange som muligt kan forsørge sig selv uden statslige indgreb eller omfordeling.

 

For at opnå dette er det nødvendigt at foretage vidtgående forenklinger og moderniseringer. Samtidig med reformen af sociallovgivningen skal der gives modsvarende skattelettelser, der økonomisk opvejer de sociale ydelser, der afvikles.

 

Sideløbende med gennemførelsen af reformen skal det sikres, at socialpolitikken ikke overføres til andre sektorer som f.eks. sundhedssektoren, boligpolitikken og arbejdsmarkedspolitikken. Endvidere skal en del af de offentlige sociale ydelser, der kan fungere på et privat forsikringsmarked, privatiseres, samtidig med at der gives modsvarende skattelettelser.

 

Tryghed mod indtægtstab

Et vigtigt led i socialreformen er forenklinger af kriterierne og reglerne for tildeling af offentlige sociale ydelser. Disse bør primært tage udgangspunkt i personens alder. Reglerne for tildeling af offentlige sociale ydelser bør således inddeles i grupper bestående af personer under 18 år (børn og unge); personer i den arbejdsdygtige alder mellem 18 og 67 år og pensionister.

 

For de 0-18-årige bør det gælde, at forældrene har ansvaret for deres forsørgelse. Som udgangspunkt skal børn og unge ikke kunne modtage offentlig socialhjælp. Der skal dog gælde visse undtagelser for f.eks. forældreløse børn, gadebørn og lignende.

 

Varige uarbejdsdygtige (invalide/handicappede o.s.v.) skal have mulighed for at modtage et fast ensartet beløb, så de kan forsørge sig selv og deres børn.

 

Personer over 67 år skal have en fast, ensartet folkepension.

 

Personer, der kommer i social nød, skal kunne opnå individuel trangshjælp, der alene skal kunne ydes til personer i absolut nød. Hjælpen kan have mange forskellige udformninger. F.eks. kan den ydes med krav om tilbagebetaling.

 

Hjælpen kan også bestå af økonomisk hjælp, naturalieydelser eller anden kortvarig hjælp.

 

Tryghed i familierne

Den eksisterende sociallovgivning har bevirket, at mange søger hjælp hos sociale myndigheder i stedet for at løse eventuelle problemer i fællesskab med familien. Denne udvikling har betydet, at sociallovgivningen ødelægger og fremmedgør mange familier. Derfor er det vigtigt, at sociallovgivningen ændres, så familien igen kan blive det samlingssted, hvor børn og unge løser deres problemer og generelt har deres naturlige udgangspunkt.

 

Familiefradrag

Så længe der eksisterer indkomstskatter, skal der etableres et “familiefradrag”. For at sikre, at børns skattefradrag udnyttes, når børnene ikke arbejder, skal børnenes fradrag kunne benyttes af forældrene. Dette skal fungere således, at hver familie har et fælles familiefradrag. Hvert familiemedlem skal udnytte, hvad der er muligt for vedkommende, hvorefter den øvrige familie frit skal kunne disponere over den del af fradraget, som ikke udnyttes. Familiefradraget vil betyde, at ingen bliver økonomisk hårdt belastet af at etablere familie. En ophævelse af offentlige tilskud sammen med indførelse af familiefradraget til børnefamilier vil således blive økonomisk neutral.

 

Børnechecken

Den offentligt finansierede børnecheck skal bortfalde. Børnechecken bidrager til en urimelig økonomisk omfordeling. Således bidrager barnløse lavtlønnede til at finansiere højere indtægtsgruppers børnecheck.

 

Gennemførelsen af familiefradraget bevirker, som nævnt, i princippet, at ophævelsen af tilskud til børnefamilier bliver økonomisk neutral eller en fordel. Således vil børnefamilierne ikke miste indtægt ved ophævelse af børnechecken, når den samtidig gennemføres med, at familiefradraget indføres.

 

Tryghed i børnepasningen

Samtidig med indførelsen af familiefradraget og i takt med, at den skattefrie bundgrænse hæves, bliver det muligt for forældre igen at betale, hvad det koster at få passet sine børn. Principielt bør enhver svare sit, også når det gælder børnepasning. Det er derfor Fremskridtspartiets mål, at der skal være fuld brugerbetaling for børnepasning. Offentlige børnepasningsinstitutioner skal privatiseres. Det vil automatisk bevirke en reel konkurrence mellem eksisterende private og tidligere offentlige børnepasningsinstitutioner og vil ligeledes bevirke, at omkostningerne reduceres markant og kvaliteten stiger på grund af den frie konkurrence. Det skal være muligt for familier med speciel lav indtægt at få offentlige tilskud til institutionspladserne.

 

Tryghed under barselsorlov

Folketinget skal ikke regulere barselsordninger, der etableres som frivillige, private aftaler på arbejdsmarkedet.

 

Den offentlige betalte barselsorlov skal afvikles over en årrække. Beskæftigede, der ønsker at få børn, må tilrettelægge familieudvidelsen, således at der er råd til barselsorlov uden offentlig hjælp.

 

Tvangsfjernelse af børn

Børn er forældrenes ansvar. Hvis børnene af den ene eller den anden grund ikke får, hvad de har behov for eller, hvis deres tarv ikke varetages, er det forældrene, der skal hjælpes og dermed indirekte børnene.

 

Tvangsfjernelse af børn skal være en absolut sidste udvej, en nødløsning efter, at det har været forsøgt at hjælpe forældrene bedst muligt.

 

Når der i ekstreme tilfælde må gennemføres tvangsfjernelse, skal denne ske så hensynsfuldt som muligt. Desuden skal forældrene og pårørende have adgang til rigeligt samkvem, ligesom familien eller andre pårørende skal foretrækkes som plejefamilie. Under hele tvangsfjernelsesforløbet skal myndighederne pågående arbejde for en hjemgivelse af barnet. Kun i tilfælde af vold, narkomani, incest o. lign. skal undtagelse kunne ske. Ved fejl i behandlersystemet skal der strafforfølges, hvis der har været eller er forhold, der gør, at tvangsfjernelsen foregik på forkert grundlag. Der skal ligeledes strafforfølges, hvis der er givet forkerte oplysninger til “sagen”.

 

Børnebidrag

Fraskilte forældre skal betale børnebidrag til den part, som har børnene efter skilsmissen. Barnet er stadig forældrenes ansvar, uanset om forældrene er skilt eller samboende.

 

Børnebidrag skal kun betales, til barnet fylder 18 år.

 

Den af forældrene, der har barnet/børnene, får det fulde familiefradrag.

 

Ægtefællebidrag

Loven om ægtefællebidrag skal helt ophæves for nye ægteskaber. Ægtefæller skal naturligvis have mulighed for at indgå frivillige aftaler og kontrakter.

 

Tryghed på arbejdsmarkedet

Fremskridtspartiet ønsker, at A-kassesystemet gradvist privatiseres, så det får karakter af en egentlig forsikringsordning. Arbejdsløshedsforsikringssystemet bør indrettes sådan, at forbrugerne selv finansierer det.

 

Under et privatiseret A-kassesystem vil brugernes bidrag typisk afhænge af ledighedsrisikoen inden for medlemmets A-kasse fagområde. Det skaber en fornuftig afvejning mellem fremsatte lønkrav og forøget ledighedsrisiko, idet denne sammenhæng mærkes direkte i form af ændrede bidrag. Lønpres og andre krav, der betyder en større risiko for ledighed, vil reduceres ved en privatisering af A-kassesystemet, da parterne selv skal betale omkostningerne ved øget ledighed.

 

Tryghed med sygedagpenge

Det skal sikres, at alle, der udsættes for sygdom og dermed bliver midlertidig uarbejdsdygtig, kan være fraværende fra arbejdsmarkedet uden at lide social nød. Derfor skal det offentlige betale sygedagpenge for alle i den erhvervsaktive aldersgruppe. Sygedagpengene skal udbetales fra tredje sygedag, de to første sygedage regnes som karensdage.

 

Når indkomstskatterne er markant reduceret, skal sygedagpengene privatiseres, således at det bliver muligt at tegne forsikringer mod sygdomsbetinget arbejdssvigt.

 

Tryghed med pension

Pensionssystemet skal sikre, at alle kan imødese en alderdom uden social nød. Derfor skal personer over 67 år modtage en fast og ensartet skattefri folkepension. Dette skal gælde uanset, hvor i verden pensionisten vælger at bo efter pensionsalderen og uanset formue, indtægtsforhold og ægtestand. For at sikre alle pensionister en anstændig og tryg alderdom, skal folkepensionens grundydelse forhøjes. I takt hermed bortfalder en række specielle offentlige ydelser automatisk.

 

For at sikre, at bestemte erhvervsgrupper ikke tildeles specielt fordelagtige offentlige pensioner, ophæves alle offentlige særpensioner med undtagelse af førtidspensionen. Tjenestemandspensionen skal afvikles ved, at ny tilgang stoppes. Der skal ikke etableres flere nye tjenestemandspensioner. Allerede indbetalte beløb udbetales på normal vis, indtil der ikke er flere tilgodehavender.

 

Tryghed med selvpensionering

Fremskridtspartiet mener det er godt, at befolkningen selv sætter penge til side til egen pension. Ikke som erstatning for folkepensionen, men som supplement. Når fremtidens ældre vil rejse på ferie i udlandet og holde sommerhus vil kun en privat pensionsordning kunne efterkomme disse ønsker.

 

Den bedste måde at øge selvpensionen på er ved at øge fradragsretten for private pensioner. Det er en fordel for samfundet, at folk selv sparer op til ekstra pension frem for at offentlige kasser skal belastes yderligere.

 

Realrenteafgiften lægger en urimelig særskat på den forretning, der opnås på pensionen. Derfor skal realrenteafgiften afvikles over en årrække. Befolkningen skal selv høste hele frugten af deres pension.

 

Kapitalpension, ratepension, forsikringsordninger og andre selvpensionsordninger skal ikke udhules af Folketingets skattepolitik.

 

ATP-ordningen er uanvendelig og skal afskaffes. Det skal ske ved, at bidrag fra lønmodtagere og arbejdsgivere ophører.

 

De nuværende penge i ATP-fonden bruges til forbedring af folkepensionen for alle pensionister.

 

Tryghed med førtidspension

Førtidspensionister (invalide, kronisk syge, handicappede o.l.) skal have udbetalt et fast, ensartet beløb. Kriterierne for tilkendelse af førtidspension skal strammes op og der skal foretages en konkret individuel vurdering af ansøgerens behov for førtidspension. Hvis ansøgeren ikke har nogen erhvervsevne skal førtidspensionen blot udbetales, men hvis der er en delvis erhvervsevne, skal ansøgeren have mulighed for at udnytte sin erhvervsevne samtidig med en delvis førtidspension.

 

Ud over de fysiske og psykiske problemer skal det ikke også være et økonomisk problem at blive ramt af en livstruende sygdom. Derfor skal ansøgninger om tildeling af førtidspension behandles hurtigst muligt. Bevillingskompetencen skal ligge så tæt på borgeren som muligt.

 

Fleksjob og skånejob til personer, som ikke kan være 100 % med på arbejdsmarkedet er en god ordning. Det er vigtigt, at der er mulighed for at disse personer kan bevare så meget kontakt til arbejdsmarkedet som overhovedet muligt, da det alt andet lige giver større selvværdsfølelse, at kunne yde en indsats i det omfang det er muligt. Det er vigtigt, at de offentlige myndigheder er meget behjælpelige med at finde fleksjob og skånejob til personer med nedsat erhvervsevne.

 

Efterløn

Det er vigtigt, at arbejdsmarkedet indrettes på en sådan måde, at der er plads til alle. Efterlønsordningen blev indført for at afhjælpe den store arbejdsløshed. Fremskridtspartiet vil sikre, at arbejdsmarkedet indrettes, så der er brug for alle og dermed gøre efterlønsordningen overflødig.

 

Enkepension

Enkepensionen skal udgå af lovgivningen, hvorefter personer, der ønsker at forsikre sig mod en sådan situation, individuelt må tegne en forsikring. De nuværende pensioner berøres ikke.

 

Udlændingene

De sociale ydelser til udlændinge i Danmark skal være mindre end hos danskerne, da udlændingene er gæster i vort land. Ydelsen kan f.eks. være af samme størrelse som folkepensionens grundbeløb, som folkepensionisterne må leve af.

 

Udlændingene skal ikke i sociallovgivningen have fortrin i forhold til danskerne. At være udlænding i Danmark er ikke en social begivenhed, der skal udløse jackpot på socialkontoret.

 

Adoption

Adoptioner af både danske børn og børn fra udlandet skal lempes. Det skal primært ske ved, at kravene til forældrene lempes. Udgangspunktet skal være, at forældre, som kan og vil passe egne børn, også skal kunne adoptere.

 

Tryghed i ældrepolitikken

De ældre skal have en reel valgmulighed mellem eget hjem og ældrebolig/plejehjem. De ældre skal have mulighed for at være i eget hjem længst muligt. Hjemmehjælpen og døgnplejen skal derfor være fuldt tilfredsstillende udbygget.

 

Hjemmehjælp

Hjemmehjælpen skal være gratis for alle pensionister og handicappede og kommunerne skal tage deres opgave med vurdering af behov alvorligt. Det skal være det individuelle behov, der afgør, hvor meget hjemmehjælp den enkelte skal tildeles. Hjemmehjælpen skal tildeles så snart, der opstår behov og kommunerne skal snarest efter foretage henvisning for det reelle behov og der skal være mulighed for at anke kommunens afgørelse.

 

Ved tildeling af hjemmehjælp er pleje og hjælp lige væsentligt og den enkelte skal selv kunne vælge, hvem der skal være hjemmehjælper (privat firma eller kommunen).  Kompetencen for tildeling af hjemmehjælp skal være så tæt på borgeren som muligt.

 

For at sikre hjemmehjælpsmodtagerne oprettes der en uvildig reel klageinstans.

 

Ældreboliger

Der skal også fremover bygges ældreboliger og andre nye boligformer, men der skal ikke nedlægges plejehjem.

Det er en god ordning, at beboerne på plejehjem og i ældreboliger, beskyttede boliger m.v. får hele deres pension udbetalt, hvorefter de må betale for de ydelser, de ønsker. Dog skal nødvendige ydelser være obligatoriske, såsom elementær fysisk pleje.

 

Et sådant personligt økonomisk ansvar vil give en større selvværdsfølelse og personlig valgfrihed. På plejehjem, ældreboliger, beskyttede boliger o.s.v. skal der være beboerindflydelse, ligesom pårørende til plejehjemsbeboere skal kunne vælges til beboerråd.

 

Naturalieydelser

Invalide, handicappede og permanent syge skal udover den offentlige, økonomisk støtte de får, omkostningsfrit have stillet de hjælpemidler, som deres sygdom kræver, til rådighed af det offentlige.

 

Samspilsproblemer

Velfærdsstaten har spillet fallit. Dette illustreres f.eks. af, at Socialstyrelsen har påvist, at der eksisterer ca. 12.000 registrerede hjemløse i Danmark. I de senere år har det været kendetegnende, at det er meget let at få tildelt offentlige sociale ydelser. Selv personer med høje indtægter tildeles forskellige former for offentlige sociale ydelser.

 

OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) har ved flere lejligheder beskrevet, at den måde, hvorpå det sociale system i Danmark er indrettet, har bevirket, at der i de senere år er opstået en “afhængighedskultur“, der stimulerer ledighed og nedbryder den enkeltes selvfølelse.

 

Det sociale system har i sig selv vænnet forbrugerne til, at stort set alle anliggender i tilværelsen kan løses af de sociale myndigheder. For at personer, der er vænnet til, at de sociale myndigheder, staten og den offentlige sektor kan løse alle deres problemer, skal få mulighed for at leve en menneskeværdig tilværelse, er det nødvendigt at gå nye og meget vidtgående veje indenfor socialpolitikken. For at opnå dette, er det nødvendigt, at respekten for det enkelte menneske genopbygges. Samtidig må det gøres klart, at de enkelte personer selv skal finde deres ligeværdier og indrette deres tilværelse herefter.

 

Det vil i fremtiden blive nødvendigt, at indrette den sociale sektor således, at den kun hjælper det meget begrænsede antal personer i nød.

 

Lovmodelrådet konstaterede i beretningen “Kan det betale sig at arbejde“, Økonomiministeriet, juni 1992, at gruppen af personer, der modtager offentlige ydelser i et halvt år eller mere (marginalgruppen) udgjorde ca. 302.900 personer. Personerne i denne gruppe har p.g.a. de offentlige sociale ydelsers størrelse ingen økonomisk tilskyndelse til at komme i beskæftigelse, idet mange ved beskæftigelse vil imødese et indtægtstab eller kun opnå en ubetydelig indtægtsfremgang.

 

Der er siden 1992 sket en række forbedringer af lovgivningen, men der mangler fortsat en del forbedringer før det i alle tilfælde kan betale sig at arbejde frem for at modtage sociale ydelser.

 

Socialsystemet bør ikke tilskynde til, at modtagere af offentlige sociale ydelser indretter deres tilværelse efter, hvad det er muligt at få ud af de offentlige kasser. Derfor bør socialsystemet reformeres således, at personer, der forsørges af offentlige sociale ydelser, ikke vil imødese et indtægtstab ved at tage et lønnet arbejde på normale vilkår. Endvidere bør der være så stor forskel på kontanthjælpsydelser og indtægtsniveauet for de laveste lønområder, at der eksisterer en reel økonomisk tilskyndelse til at søge lønnet arbejde. Det skal således ikke være muligt at “profitere” på at modtage offentlige sociale ydelser. Personer, der ikke kan tage vare på sig selv, skal dog modtage tilstrækkelig offentlig trangshjælp til at leve et anstændigt liv.

 

Fremskridtpartiets brochure (1997):

S O C I A L P O L I T I K

Dit dejlige Danmark….

2. august 2008 24 kommentarer

Dit dejlige Danmark…


Forsommeren i Danmark berettiger overskriften. Efter den grå og triste vinter med kulde, snesjap og tykt vintertøj er vi nået til den smukkeste årstid af alle – forsommeren –, hvor naturen gør, hvad den kan for at få os til at juble – med alt det grønne, som vælter op af jorden, træernes lysegrønne blade, blomstrende frugttræer og fuglesang.


Det må der gøres noget ved, siger de regerende politikere, vi kan ikke have al den lyksalighed. Den gør menneskene overmodige og alt for optimistiske.


Og det gør de så.


Hvem regerer

De sørger for, at halvblinde, gigtplagede – ja, endog kræftpatienter – vente i måneds- eller årevis på hospitalisering. Sundhedsvæsenet mangler nemlig adskillige millioner for, at kunne hjælpe dem. Folketinget forærer tusindvis af millioner til indere, negere, asiater og grønlændere. Et påbud fra FN – siger man,  som om det var FN, der regerede Danmark.


Vi mangler plejehjem til vore gamle, boliger til nygifte par og kollegieværelser til de studerende, men Folketinget inviterer krigeriske og voldelige mennesker til at komme og slå sig ned i landet, selv om de bekæmper hinanden og deres danske hjælpere så blodet det flyder. En dansk politibetjent – som i selvforsvar skyder en af de gale – slæbes for retten anklaget for drab.


Dygtige og initiativrige mennesker (Wilhelmsen, Bonde Nielsen) trækkes gennem retsmaskineriets søle, medens Folketinget legaliserer Nordeuropas største center for narkotikahandlere, voldsforbrydere og tyveknægte i Københavns centrum, og oven i købet forærer disse gangstere et par millioner.


I fængslerne danner fangerne fagforeninger og går i strejke, når forholdene ikke passer dem, og de vil i særdeleshed ikke finde sig i at fængselsmurerne spærres med pigtråd, så de ikke kan flygte uden at komme slemt til skade.


København ligner en svinesti – beskidt, overmalet og fyldt med menneskelige vrag, som sidder og ligger på alle gader med en bajer i hånden, hvis de da ikke drager hærgende gennem gaderne og smadrer ruder, så de kan stjæle de udstillede varer.


Ligger i ruiner

Folketingets medlemmer – med undtagelse af Fremskridtspartiets – bevilger sig selv et årligt gagepålæg på 70.000 kroner, medens pensionisterne – de mennesker, der opbyggede velfærdssamfundet – må leve for mindre end 50.000 kroner om året.


Danmarks militære forsvar ligger i ruiner, materiellet er udslidt, der er ikke penge til ammunition, og officererne flygter ud til det private erhverv, fordi lønningerne er for ringe.


Og Folketinget har ulovliggjort samkvem med Sydafrika, medens det er helt i orden at omgås Sovjetunionen venskabeligste vis – historiens mest brutale og truende diktatur. Hvis politik for øvrigt koster os adskillige milliarder om året i nødvendige forsvarsudgifter.


En anden ordning

25-30 års misregime har omskabt Danmark fra et velfungerende samfund til en tilstand af ufattelig hæslighed – plaget af narkotikamisbrug og alkoholisme. Et kulturforfald der savner sidestykke i landets historie.


Ja, det er dit ”dejlige Danmark” og det bliver værre endnu, hvis der ikke kommer en anden ordning.


Måtte det ske snart – helst i eftermiddag!

Claus Frost-Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 21 / 14. årgang / 6. juni 1986

%d bloggers like this: