Arkiv

Posts Tagged ‘Per Stig Møller’

Skatteskruen er uden ende

2. august 2011 11 kommentarer

Skatteskruen er uden ende 

Med miljøminister Per Stig Møllers (C) plan om miljøafgifter er regeringen (V og C, red.) nu i fuld sving med at pålægge befolkningen yderligere skatter til trods for skatteministerens (Anders Fogh Rasmussen, V, red.) forsikringer om, at der nu skal ske skattelettelser, siger formanden for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, der samtidig konstaterer, at der åbenbart i regeringen er vild uenighed på skatteområdet, idet miljøministeren vil øge skattetrykket, mens skatteministeren ustandseligt forsikrer, at han vil det modsatte.

At indføre miljøafgifter er simpelthen et dårligt skalkeskjul for at påføre befolkningen yderligere skattebyrder. Kun fantasien vil kunne sætte grænser for disse afgifter, der naturligvis vil kunne forhøjes ustandseligt. Vi har set det samme med vægtafgiften og tobaksafgiften, hvis hensigt oprindeligt var, at afholde folk fra at ryge, men som nu er en ren skat.

Afgifterne vil svare til, at udlægge gift for danske virksomheders konkurrenceevne og konsekvensen bliver med garanti øget ledighed, hvor tusinder af familiers økonomi vil komme til at ligge i ruiner.

Fremskridtspartiet ønsker naturligvis ikke miljøet svinet til, men befolkningen kan godt selv klare at gøre rent efter sig uden at skulle vikles ind i en ny skattetyngende og bureaukratisk lovgivning, hvis eneste formål er at bidrage med penge til den alt for forslugne statskasse, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 20. årgang / februar 1992 

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

5. juni 2011 4 kommentarer

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

Fremskridtspartiet vil tage initiativ til at få ændret sommerhuslovgivningen således, at udlejning  bliver tilladt hele året.

Det siger formanden for Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, i anledning af, at der nu igen er debat om sagen. Således er miljøministeren (Per Stig Møller, C, red.) i Østre Landsret blevet stævnet af Feriehusudlejernes Brancheforening for at administrere sommerhuslovgivningen på et forkert grundlag. Miljøministeren mener, at feriehuse højst må udlejes 30 uger om året.

Aage Brusgaard: – Det er rigtigt af Brancheforeningen at lægge sag om, at staten blander sig i et område, der ikke vedkommer den. Det kan aldrig blive det offentliges opgave, at bestemme i hvor lang tid f.eks. familien Hansen vil leje deres sommerhus ud. Den sag er et spørgsmål mellem lejer og udlejer.

Der er ingen som helst saglige argumenter for fortsat at opretholde denne formynderiske lovgivning. Derfor drejer det sig om at få disse tåbelige regler afskaffet/liberaliseret, og det vil Fremskridtspartiet tage initiativ til sker, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 20. årgang / oktober 1992

Har regeringen fusket med sommerhusreglen?

23. juni 2010 2 kommentarer

Har regeringen fusket med sommerhusreglen?

Formanden for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg – Aage Brusgaard, Fremskridtspartiet – forlanger nu at få krystalklar besked og dokumentation for, hvilke løfter den danske regering (V og C, red.) har givet i EF for at få sommerhusreglen med i Unionstraktaten og har derfor kaldt udenrigsministeren (Uffe Ellemann-Jensen, V, red.) og miljøministeren (Per Stig Møller, C, red.) i samråd.

Jeg blev dybt chokeret, da Hanne Severinsen (V) på vegne af regeringen i Højlunds Forsamlingshus (Tv-program på TV2, red.) den 10.3 fastslog, at sommerhuse kun lovligt kan lejes ud i 30 uger om året, og at regeringen havde afgivet dette som løfte for at opnå EF-dispensationen om sommerhusreglen.

Fakta er, at loven overhovedet ikke nævner nogen eksakt tidsfrist – siger Aage Brusgaard -, der anfører, at de 30 uger alene er regeringens og Miljøankenævnets fortolkning. Hvorimod lovens 20-årige praktiske anvendelse og forarbejderne til loven opererer med en væsentlig længere udlejnings periode.

Nu må manipulationerne holde op. Derfor forlanger Fremskridtspartiet, at regeringen fremlægger samtlige dokumenter fra forhandlingerne med EF om sommerhusreglen helt tilbage fra 1972. Hverken kommuner eller sommerhusejere kan være tjent med det nuværende kaos, slutter Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 20. årgang / april 1992

Stop fejlinvesteringer i milliardklassen til tåbeligt miljøvanvid

9. december 2009 4 kommentarer

Stop fejlinvesteringer i milliardklassen til tåbeligt miljøvanvid

Ifølge den nye udgave af MILJØVEJVISEREN skal amter og kommuner alene i år investere 34 milliarder kroner i miljøet. Fremskridtspartiet anmoder nu direkte den nye miljøminister (Per Stig Møller, C, red.) om at sætte en stopper for milliard-fejlinvesteringer i miljøet.

Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke, siger:

Det er helt ude af proportioner med, hvad det danske samfund har råd til, når man forlanger så gigantiske miljøinvesteringer. Skatter og afgifter stiger, arbejdsløsheden stiger, det offentliges gældsætning stiger og erhvervslivet er i krise. Miljøudgifter på 34 milliarder kroner er at foretage det samme med det danske samfund som, hvis en læge tappede blod af en syg mand.

Kim Behnke slutter:

Miljøministeren må derfor søge at stoppe dette vanvid. Der er ingen grund til, at vi om 10 år skal indlede rigsretssager eller dommerundersøgelser for at placere ansvaret for disse gigantiske fejlinvesteringer i miljøet, som man er godt i gang med. Vi må stoppe nu og anvende pengene til noget mere fornuftigt og samfundsgavnligt.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 19. årgang  / marts 1991

Forskel på fisk i Danmark?

7. september 2008 122 kommentarer

Forskel på fisk i Danmark?


Da krigen brød ud i Libanon sommeren 2006, formodede Udenrigsministeriet, at der nok var nogle få hundrede danskere i landet, som man nu skulle evakuere.


Stor var overraskelsen derfor i de øvre kredse, da det viste sig, at vældige horder af de såkaldte nye danskere var rejst på ferie i deres fædrene land, men ministeriet reddede dem alle, både kriminelle, allerede udviste og svindlere.


At tusinder af de såkaldte nye danskere hvert år rejser til deres fædrene lande, – som de dygtigt er oplært i at sige er farligt for dem -, er et faktum, som er særdeles velkendt ude i befolkningen. At det kunne overraske i København er ikke engang overraskende.


Overraskende er heller ikke et andet faktum, at tusinder af dem rejste til fædrelandet med dansk kontanthjælp og understøttelse. Det er som bekendt ikke tilladt. Rigtige danskere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det kan man naturligvis ikke i udlandet. At det sker i udbredt grad konstant, ved både kommuner og rigtige danskere (nogle blandt de kommunalt ansatte forarges til tider over, hvad de hindres i at afsløre).


Bliver en ægte dansker afsløret i den slags svindel, så falder mors hammer.


Bliver de såkaldte nye danskere afsløret i samme svindel, så lægger mor hammeren til side, for hun vil i hvert fald ikke risikere noget.


Alle – med tænkeevnen i behold – ved, at formentlig 98 % af de reddede fra Libanon var på ferie i fædrelandet med understøttelse fra de danske kasser – altså en ulovlig handling. Denne handling kunne snildt afsløres ved at sammenkøre nogle registre, men uha-nej-da, det vil mor Danmark absolut ikke risikere.


Så er det, at man kan se, at der alligevel er forskel på fisk i Danmark!


Da rockerne skulle afsløres, kunne man sagtens sammenkøre registre. Da de nye danskere skulle afsløres i den samme svindel, var det pludselig forbudt.


Kan ministeren (Rikke Hvilshøj, V, red.) mon forklare dette?


E. Mortensgaard

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3-4 / 34. årgang / september-oktober 2006

Minister i samråd om sommerhusudlejning

23. august 2008 1 kommentar

Minister i samråd om sommerhusudlejning

Formanden for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, har indkaldt miljøministeren (Per Stig Møller, C, Red.) til samråd i udvalget i forbindelse med debatten om sommerhusloven. Ministeren bedes i samrådsspørgsmålet særligt at redegøre for problematikken omkring udlejning af de store sommerhuse ved Vestkysten.

Aage Brusgaard: – Ministeren har nægtet at ændre på den eksisterende lov, så vinterudlejning af fritidshuse kan legaliseres. Fremskridtspartiets opfattelse er, at det er helt overflødigt med lovgivning på området. Hvis folk vil leje deres sommerhus ud, skal det offentlige ikke blande sig i den sag.

– Når ministeren samtidig siger, at der er risiko for, at sommerhusene får status som erhvervsejendomme og dermed kan købes af udlændinge, hvis loven lempes, er der tale om dobbeltmoral. Danskere kan købe sommerhuse i de øvrige EF-lande, så hvorfor skulle det modsatte ikke også være tilfældet.

– Med sin stejle holdning tvinger miljøministeren mange fritidshusejere ud i konkursen, fordi de ikke kan få lov til at leje deres private ejendom ud, hvilket er helt forrykt! At der bor folk i sommerhusområderne, også om vinteren, nedbringer risikoen for indbrud i sommerhusområderne, så det er et yderligere argument for, at det offentlige overhovedet ikke skal blande sig i denne sag, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:
Fremskridt nr. 3 / 20. årgang / marts 1992

%d bloggers like this: