Arkiv

Posts Tagged ‘national socialisme’

Landsforræderi

14. september 2008 8 kommentarer

Landsforræderi

 

Thor A. Bak – professor, dr. phil. og formand for Dansk Flygtningehjælp – ved bedst!

 

At omkring 60 % af den danske befolkning er uenig med ham i flygtningespørgsmålet, er ikke fordi han har uret, men skyldes at flertallet er helt igennem tåbeligt, er ringere mennesker med små-racistiske tilbøjeligheder og fremfører meningsløse indvendinger.

 

Det tilbagelod flygtningehjælps-formanden ingen tvivl om, da han i forrige uge optrådte i monopolfjernsynet som “Ugens gæst”, med journalisterne Georg Metz og Klaus Laursen som villige mikrofonholdere, der kun bidrog til seancen med et mindre sortiment af veltilpassede stikord.

 

Det var ikke småting, professoren fik fyret af i sin forelæsning. Han ville meget nødig angribe nogen, som ikke var tilstede, bedyrede han og fortsatte så tiden ud med at svine pastor Søren Krarup til og beskyldte ham for at have skjulte hensigter og Fremskridtspartiet for “at udnytte situationen nu og spille meget kontant på dette her”, som dr. phil. -professoren så gribende formulerede sig.

 

Det blev også afdækket at for at opfylde hr. Baks definition på en flygtning, der har krav på vor fulde humanitære, sociale og økonomiske hjælp, skal en iraner blot løseligt kunne godtgøre, at han i sit hjemland har nægtet at gøre militærtjeneste!

 

Til de mange, der i takt med stigningen i muhamedaner-invasionen nærer frygt for danskheden og vor kristne kultur, havde flygtningehjælps-formanden kun hån: “Så kunne man lige så godt bekymre sig over, om ikke snart marsboerne kom”, lød det.

 

Heller ikke en usmagelig sammenligning med forholdene i årerne 1940-45 og svenskernes modtagelse af jøder og danske modstandsfolk, afholdt Bak sig fra.

 

Hans manipulation med økonomien var lige så grov. Sølle 140 millioner kroner bedyrede Bak, at det hele menageri kostede i 1984. Herre Gud, kun lig med 200 betydningsløse ekstra kroner til pensionister og arbejdsløse, mente den velaflagte kemiprofessor og tidligere rektor for Københavns Universitet, men “glemte” at oplyse om, at Folketingets finansudvalg har fået foretaget beregninger, der viser, at skatteyderne må påregne at bløde om imod en milliard kroner til hr. Baks foretagende alene i 1985  (FREMSKRIDT nr. 3-85). Derimod fejlede hukommelsen intet, da det gjaldt at minde om behovet for flere penge til flere tolke, flere penge til flere sproglærere og flere penge til flere socialpædagoger.

 

Når hr. professoren – der for stort set alt hvad han har beskæftiget sig med gennem livet er blevet fedt betalt af skatteyderne – mener, han for åben Tv-skærm kan tillade sig at håne og tilsvine flertallet at de selv samme skatteydere som værende ringere mennesker med små-racistiske tilbøjeligheder, kan vi også tillade os at fortælle professoren, hvilket ord der kunne falde os i pennen som en mulig beskrivelse af hans udgydelser og virke i denne sag: Landsforræderi.

 

Og i den sammenhæng kan man som gerne tage en bred del af DR-monopolet´s medarbejdere med. For den platte facon de i den enøjede Tv-avis og ringe orienterende Radioavis, har behandlet fremmedarbejder– og flygtningetemaerne på kunne fortjene samme karakteristik.

 

Som TV-A´s Kirsten Bohl så rammende formulerede sig i “Før deadline” om et indslag i Tv-avisen om flygtninge: “Lad os bare indrømme vi prøver at påvirke!”

 

Ja, det er der sgu ingen, der er i tvivl om.

 

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 13. årgang / 8. februar 1985

Røde Gert med nazifortid

28. august 2008 9 kommentarer

Røde Gert med nazifortid

Danmarks økonomi har det dårligt. Trods den borgerlige regerings (V, C, CD og KrF, red.) bestræbelser stiger udlandsgælden og betalingsbalancen bliver mere og mere skæv til den forkerte side. Så regeringen er i realiteten kørt fast i sit genopretningsprogram.

Meningsmålingerne viser, at der er et svagt, men sikkert flertal for et socialistisk styre i Danmark nu, og de lidt ugunstige konjunkturer på verdensmarkedet – og de forudses – vil formentlig bringe regeringen i vanskeligheder.

Hvorom alting end er, er de socialistiske partier – anført af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti – allerede i færd med at opstille en ministerliste for et kommende rødt kabinet.

Det bliver skæbnesvangert for Danmark, for planerne går bl.a. ud på, at Danmark skal ud af EF og NATO.

Ind bag jerntæppet

Dermed er vejen banet for den sovjetiske indflydelse, som uvægerligt medfører, at Danmark stille og roligt glider ind bag jerntæppet og bliver således det første vesteuropæiske land, der på demokratisk vis får en marxistisk regering, og nu kommer vi til det pikante:

Socialistisk Folkepartis leder, Gert Petersen blev i 1977 afsløret som tidligere leder i Danmarks Nationalsocialistiske Ungdom. Det var redaktør Erik Haaest, som bragte den forbavsende nyhed, der udløste et frådende raseri hos Gert Petersen. Han udtalte til den samlede presse:

Det er det rene vanvid og pure opspind, jeg har aldrig været nazistmedlem – alt er pure løgn!

Imidlertid var Erik Haaest i besiddelse af uigendrivelig dokumentation for sin påstand, og ikke nok dermed – han kunne også bevise, at Gert Petersen var blevet smidt ud af DNSAP i 1944, fordi det var blevet opdaget, at han skrev smædebreve til folk i Nykøbing Falster.

Gert Petersen indrømmede

Haaest anlagde sag mod Gert Petersen.

Tre dage før sagen skulle for retten, søgte Gert Petersen forlig – med breve både til retten og til Haaest – hvori han indrømmede, at han havde været medlem af DNSAP og var tidligere leder i Nationalsocialistisk Ungdom, og at han tilbagekaldte sine udtalelser.

Ejendommeligt nok har læserbreve i danske aviser om denne tragikomiske affære ikke svækket mandens appel til vælgerne. Det kunne man måske forstå, hvis Gert Petersen straks havde indrømmet og undskyldt sig med ungdommelig dårskab eller lignende. Men at han på trods af, at han fremstår som en regulær løgnhals og utroværdig person, alligevel kan være formand for et parti er temmelig forbavsende – og nu altså også som et fremtidigt ministeremne.

Til verdenspressen

Det bliver mere end interessant – det bliver sensationelt, hvis Danmark som det første land i verden, hvor en tidligere nationalsocialist – den uofficielle danmarksmester i politisk længdespring – kan smykke sig med en ministertitel.

Uden tvivl vil det også tiltrække verdenspressens opmærksomhed.

Intet sindelagsskifte

Pastor Søren Krarup skriver om Gert Petersen:

Man må sige om Gert Petersen, at han intet har lært og intet glemt. Ånden i hans sjæl er lige så hed og sværmerisk som i hans drengetid. Han sværmede dengang for nazismens resolutte øksehug i forhold til den jordiske virkelighed. I forlængelse heraf sværmede han siden for kommunismens lige så resolutte øksehug med samme virkelighed. I dag forholder han sig sværmerisk og totalitært til et absolut lighedsbegreb – naturligvis under påvirkning af den kommunisme, der bygger på en sådan metafysisk lighed. Resultatet er i alle tilfælde, at han øver vold mod den foreliggende og forskelligartede virkelighed her på jorden – in casu hans eget danske folk, som voldtages og undertrykkes af denne totalitarisme, som udmøntes i (flygtninge) politik.

Der er intet sindelagsskifte sket.

Sigurd Høy

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 28 / 14. årgang / 29. august 1986 

%d bloggers like this: