Arkiv

Posts Tagged ‘kunstgødning’

Konkurrence

7. juni 2012 1 kommentar

Konkurrence 

Med de nye økonomiske byrder der nu lægges på dansk landbrug, må det frygtes, at udenlandske landbrugsprodukter vil trænge langt stærkere frem på det danske marked, siger formanden for Fremskridtspartiets folketingsgruppe Helge Dohrmann og fortsætter:

Allerede i dag breder først og fremmest tyske og hollandske fødevarer sig i de danske butikker.

Stigende dansk renteniveau, tvungne milliard investeringer i såkaldte miljøforanstaltninger, svigtende priser og mindre EF-kvoter samt en eventuel afgift på kunstgødning vil i løbet af en kort årrække bevirke, at Danmark bliver et land, der ikke engang kan producere sine egne fødevarer, slutter Helge Dohrmann, Fremskridtspartiet.

Helge Dohrmann

Pressemeddelelse 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 15. årgang / 13. marts 1987

Miljøhysteri

16. december 2009 9 kommentarer

Miljøhysteri

Ikke så meget af hensyn til miljøet, men mere fordi valgdatoen nærmer sig, er næsten alle Folketingets partier blevet grebet af hysteri og prøver at overgå hinanden i usaglige synspunkter.

Fremskridtspartiet finder det også utilstedeligt, at mange lande fortsat dumper den ene gifttromle efter den anden ud i havene. Hvad Fremskridtspartiet derimod ikke – uanset valgår – kan medvirke til, er den hetz man fra mange sider fører mod hele vort valutaskabende landbrugserhverv. Intet er mere fladt og utroværdigt, end når Folketingets partier – for slet ikke at tale om de to døde hummere fjernsynet har vist 38 gange – ensidigt og enøjet giver landbruget skylden for stort set alle vore miljøproblemer. Fremskridtspartiet vil ingenlunde benægte, at enkelte landmænd har forurenet på en fuldstændig uacceptabel måde. Men at hænge hele erhvervet ud som svin af den grund, svarer nogenlunde til, at myndighederne tog nogle tilfældige gidsler og straffede dem på grund af en eller anden forbrydelse, der var begået.

Vælgermæssigt er landmændene en minoritet, men det berettiger ingen til at gøre dem til syndebukke. Alle bør vi være mere miljøbevidste end tidligere – også landmændene. Der skal blot være en grænse for den galskab, vi nu oplever. Forslag som f.eks. en afgift på kunstgødning – og som selv regeringspartierne (V, C, CD og KrF, red.) nu tilsyneladende accepterer – vil ikke hjælpe en tøddel i retning af bedre miljø al den stund at ingen landmænd – på grund af priserne – strør mere kunstgødning ud, end planterne kan udnytte.

Som tidligere nævnt mener Fremskridtspartiet, at miljøet skal bevares og forureningen bekæmpes. Men lad os starte med de store forureningskilder – nemlig ineffektive rensningsanlæg. Samtidig hermed skal vi selvfølgelig i EF og andre internationale forsamlinger lade vores røst lyde, så også andre lande bekæmper den forurening, de forårsager.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 15. årgang / 13. marts 1987

90 gange så høj udlandsgæld i Danmark som i Bangladesh!

22. august 2008 12 kommentarer

90 gange så høj udlandsgæld i Danmark som i Bangladesh!

Danmarks gæld til udlandet pr. indbygger er ca. kr. 22.000,-

Bangladesh har en gæld pr. indbygger på kr. 242,-

Udenrigsministeren (Kjeld Olesen, A, red.) søger Finansudvalget om tilladelse til at yde Bangladesh et nyt dansk lån på 80 millioner kroner.

På Fremskridtspartiets foranledning oplyser Udenrigsministeren, at indbyggertallet i Bangladesh er 86,9 millioner, og at landets samlede udlandsgæld er ca. 21 millioner kroner.

Landets samlede gæld overfor udlandet er altså en femtedel af, hvad Danmark har, men der er ca. 90 millioner mennesker til at deles om gælden i stedet for som i Danmark ca. 5 millioner mennesker om en gæld, der nu nærmer sig 120.000 millioner kroner.

Man kan vist godt tillade sig at sige, at i forhold til Danmark er Bangladesh faktisk gældfri.

På trods heraf vil Udenrigsministeren låne de nævnte 80 millioner kroner ud til Bangladesh – på 40 år – rentefrit og de første 10 år afdragsfrit.

Danmark låner så de 80 millioner kroner i udlandet, og inklusiv kurstab i forbindelse med den stadige kroneforringelse bliver den effektive rente, Danmark betaler, let på 20 % pr. år. Danmark får altså en årlig renteudgift på 16 millioner kroner i 40 år = 640 millioner kroner.

Et aktstykke som ovennævnte hvor Udenrigsministeren får lov til den slags udskejelser, passer Folketingets Finansudvalg med kun 2 stemmer imod nemlig de to medlemmer fra Fremskridtspartiet. Hvem taler om ansvarlighed?

Er det ansvarligt på en studs at sige ja til en sag, der reelt drejer sig om 640 millioner kroner, som rækker langt ud over de forpligtelser den nuværende generation afleverer til de næste generationer i Danmark?

 

Gratis kunstgødning

Ikke til danske bønder, men til bønder i Bangladesh.

Den danske udenrigsminister Kjeld Olesen søger Finansudvalgets tilslutning til at forære 15.000 tons kunstgødning bort til Bangladesh. Omkostningen er 35 millioner kroner.

Disse penge opkræves så i særskatter hos danske bønder, hvor selvmordstal er fordoblet på et år, og hvor rentedødspesten breder sig som en steppebrand.

Udenrigsministeren søger også om 17,5 millioner kroner til opførelse af lagerhaller i Bangladesh. Hallerne skal bruges til korn. Samtidig tømmes flere og flere danske svinestalde, og vi kan så eksportere korn fra Danmark i stedet for at have beskæftigelsen ved produktion af svin.

 

Indiens gæld er langt mindre end Danmarks

Udenrigsministeren er også i det gavmilde hjørne vedr. Indien, og søger om tilladelse til at udlåne 150 millioner kroner til dette mægtige land – med ca. 658 millioner indbyggere – altså ca. 4 1/2 krone pr. indbygger i Indien. Indien skal også låne rentefrit, dèr skal det være over 35 år med de første 10 år afdragsfrit.

Indiens totale gæld til udlandet er 78 millioner kroner – altså ca. 2/3 af Danmarks gæld, men der er 658 millioner mennesker til at deles om gælden!

Når Udenrigsministeren stadig har svært ved at få lov til at købe en ambassadegrund i Indien (p.g.a. Indiens modstand), så er det måske, fordi Indien rent faktisk finder sine forhold til Danmark noget grinagtige.

EAJ

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 28 / 9. årgang / 21. august 1981

%d bloggers like this: