Arkiv

Posts Tagged ‘journalisme’

ADVARSEL

2. januar 2009 4 kommentarer

A D V A R S E L til deltagerne i landsmødet

Fremskridt er kommet i besiddelse af sikre oplysninger, der bekræfter, at i al fald ét sensationsblad – muligvis flere – vil benytte partiets landsmøde på Nyborg Strand den 18. og 19. august som anledning til – som det hedder -, “en effektiv og endelig nedslagtning, at det glistrupske foretagende“.


På et redaktionsmøde på det pågældende dagblad er det vedtaget at give de medarbejdere, der skal “dække” Fremskridtspartiets møde et helt åbent budget. Formålet er, ved flittig beskænkning – og muligvis bestikkelse – over for landsmødets deltagere at komme i besiddelse af oplysninger og udtalelser, som ved en “journalistisk drejning” kan medvirke til at give det pågældende dagblads reportage fra mødet et for Fremskridtspartiet lidet flatterende og måske direkte skadelige indhold.


Fremskridtspartiet har intet at skjule, hvorfor hele landsmødet da også vil være fuldt åbent for såvel radioens-, TVs- som dagspressens repræsentanter. Men ting man troede sagt i fortrolighed over en stille øl hen på de små timer – på Fyn er natten jo vor egen, som pigerne siger – kan forvrænges og se uhyggeligt ud på tryk dagen efter.


Fremskridt kan derfor ikke kraftig nok advare deltagerne om omtanke og tilbageholdenhed over for udtalelser til tilstedeværende journalister. Og husk under alle omstændigheder: Udtalelser må stå for den enkeltes egen regning – ikke for partiets.


Også fra gammelpartierne kan der forventes provokationer over for landsmødet og deltagere. Vær sikker på, hvem du taler med, og husk det gamle ord fra krigens tid: Forsigtig – fjenden lytter!


T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / august 1973 / 1. årgang

DRs journalister – de største Danmarksødelæggere

5. december 2008 64 kommentarer

DR’s journalister – de største Danmarksødelæggere 

Statsmonopolpropagandaministeriums-folkene i Gyngemosen og Rosenørns Allè er vitalt interesserede i at bevare og udbygge det røde Bernhard Baunsgaard-folketingsflertal, skriver Mogens Glistrup i denne kommentar og dokumentere hvorfor.

Fjernsyn (og dampradio) har af tekniske grunde i vor tid fået en helt dominerende stilling i befolkningsinformationen.

Derfor er det drønfarligt, at de elektroniske medier er i hænderne på et statsmonopol med ensrettet, snæversynet driftsledelse.

Tv-journalisterne har frit slag til ensrettet at bestemme hvilke emner, der skal behandles og ud fra hvilke principper og med hvilke detaljer, man skal beskæftige sig med det, som mediegurupaverne i deres vankundighed selv har sat på dagsordenen.

Resultatet er, at Erik Stephensen og ligesindede manipulerer med den danske offentlighed og indbilder den, at sandheden er, som man ud fra Stephensen-opfattelsen gerne vil have den. AIDS og Sydafrika hører til yndlingsemnerne. Gælds– og skattetryk nedtones. Indenfor alle områder er 1968-ungdomsoprørernes synsvinkel altdominerende.

Blakkede landsødelæggere

Disse blakkede landsødelæggere har alverdens måder at påvirke på, uden at nogen kan føre klart bevis for, at det er det, som er hensigten. Altid vil man skyde sig ind under hensynet til journalistisk nyhedsværdi, og at det selvsagt må stå den enkelte medarbejder frit at vurdere. Tidsmæssige og programtekniske forhold bruges igen og igen som undskyldning for at holde korrekt samfundsorientering ude fra seernes og lytternes verden. Men så snart Margrethe Auken (SF), Gert Petersen (SF) eller andre af Tv-avisens partifæller slår en fjært, er Tv-journalisterne på pletten som svesker og får det til at lyde som tordenvejr.

Overalt er totalt tavshed statsmonopolets reaktion, når Fremskridtspartiet dag ud og dag ind forelægger visionsfyldte præcise lovforslag, hvis hovedindhold bliver nødvendigheder i Fremtidens Danmark.

Efter disse flagrante mediemagtmisbrug nedtramper man os til det stygge parti. Uden anden støtte herfor end mediernes egne grove forsømmelser og fordrejninger.

Så længe de knægter ytringsfriheden og missionerer for deres venstrefordrejede verdensbillede uden udfordrende konkurrence fra andre, kan de fortsætte deres skærmede og idylliske tilværelse, hvor de kun har sig selv at blive sammenlignet med. Og et par minutters sendetid i TV pr. ansat i nyhedsafdelingen pr. aften er jo ikke at foragte.

Forbeholder sig eneret

Det var afslørende, da en Tv-journalist – Karen Jespersen (A) – totalt jordede et forslag om, at der hver uge afsattes et Tv-kvarter, hvor partierne på skift kommer til orde, som de selv vil. Hun vil forbeholde sig og sine eneretten til at manipulere efter deres forgodtbefindende. Men Danmarks fremtidstilstand er afhængig af, at vælgerne korrekt vurderer de politiske partier. Derfor skal de have langt større adgang til umiddelbart – uden Karen Jespersens og hendes kollegers forkvaklede sorteringer og forvrængninger – at fremføre deres synspunkter direkte til befolkningen. Seerne og lytterne er det øverste samfundsorgan i deres egenskab af vælgerkorps. Derfor burde de være korrekt, alsidigt og indgående oplyst af det altdominerende stats-informationsapparat.

Vil påvirke valgresultatet

Næste folketingsvalg kan få afgørende betydning for de ansattes ansættelsestryghed, indtægt, magt, prestige og samfundsposition. DR-ansatte er også mennesker. De har derfor den almindelige menneskelige selvopholdelsesdrift og klatrementalitet. Derfor vil de kæmpe for at påvirke valgresultatet i den retning, som klart fremstår som mest fordelagtig for dem selv.

Statsmonopolpropagandaministeriums-folkene i Gyngemosen og Rosenørns Allé er vitalt interesserede i at bevare og udbygge det røde Bernhard-Baunsgaard-folketingsflertal.

Frihed på TV- og radioområdet finansieret gennem reklamer ville være mindre ubetryggende.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 29 / 14. årgang / 5. september 1986

Hvem bestemmer, hvad der skal undgå vores opmærksomhed?

12. september 2008 13 kommentarer

Hvem bestemmer, hvad der skal undgå vores opmærksomhed?

Vi har en grundlovssikret ytringsfrihed i dette land – men det kan af og til være vanskeligt at komme igennem med samme ytringsfrihed – ikke mindst når det drejer sig om Danmarks Radio og Tv.

Jeg er derfor Wencke Hansen stor tak skyldig, fordi du via Radiorådet arbejder med det af mig stillede spørgsmål – Hvad sagde man om Glistrup i ”Indvandrernes time” på P2 den 24. august kl. 10:05. Jeg havde ved et tilfælde radioen gående den nævnte dag og hørte den danske indleder af udsendelsen udtale sig om, ”At man i fremmedarbejder-kredse var meget utilfreds med Glistrups udtalelser om fremmedarbejderpolitikken i dette land” – derefter hørte jeg Glistrups navn nævnt en masse gange, men da jeg ikke taler urdu eller serbokroatisk kunne jeg af gode grunde ikke forstå, hvad der blev sagt. Da jeg som fri borger i dette land ikke ønsker, at der via Danmarks Radio bliver sagt diskriminerende udtalelser om bl.a. Glistrup – eller eventuelt aftalt en revolution hen over vore hoveder, indtalte jeg omgående en klage på Ritzaus bånd, sendte læserbreve til BT og Jyllands-Posten og anmodede om taletid i Radio Syd (hvilket jeg har haft mange gange), men intet lykkedes.

Danmarks Radio meddelte mig, at jeg ikke kunne få en oversættelse p.g.a. ophavsretten. BT returnerede brevet, idet de mente, at jeg ville bruge det til personlig PR., og siden har Wencke Hansen haft sit besvær i Radiorådet. For øjeblikket ser det ud, som om ingen ved, hvad der blev sagt, og så er der da først grund til at være yderst opmærksomme.

E. Bardino

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 9. årgang / 9. januar 1981

%d bloggers like this: