Arkiv

Posts Tagged ‘indvandrere’

AIDS-kontrol og DNA-test af alle indvandrere og flygtninge

31. oktober 2012 1 kommentar

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Forslag 2

AIDS-kontrol og DNA-test

Alle indvandrere og flygtninge der kommer hertil skal underkastes en AIDS-kontrol og en DNA-test.

Mange udlændinge kommer til Danmark fra områder i verden, hvor AIDS er meget udbredt. Derfor skal det være et krav, at de pågældende kontrolleres for AIDS. Af hensyn til folkesundheden må vi i Danmark have kontrol med hvem og hvor mange AIDS-smittede, der ønsker at komme til Danmark.

Indvandrere i Danmark og flygtninge der ønsker at komme til landet skal underkastes en obligatorisk DNA-test. Den skal også omfatte alle børn.

En DNA-test er nødvendig for at imødegå svindel med fx familiesammenføring. DNA-tests har allerede afsløret at i omkring cirka 30 % af disse sager, er der tale om fup. Derfor skal DNA-testen gøres obligatorisk.

Fremskridtspartiet fremsætter beslutningsforslag om disse forhold.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

Vi må ikke glemme vi er medlem af EF

21. oktober 2012 Skriv en kommentar

Vi må ikke glemme vi er medlem af EF

I anledning af at der i dagspressen er blevet meddelt, at der vil blive rejst sigtelse med overdyrlæge Th. Riemann, for overtrædelse af dansk lovgivning vedrørende race diskriminering, finder jeg det rigtigt, at fremkomme med følgende oplysning:

Såfremt Fremskridtspartiet får gennemført sin økonomiske politik vil det medføre en voldsom opblomstring af dansk industri, handel og landbrug. En sådan ekspansion vil betyde en stærkt forøget efterspørgsel efter arbejdskraft, som igen vil betyde en øget indvandring af arbejdere af fremmed nationalitet. Folketingets partier – med Fremskridtspartiet som eneste undtagelse – hævder at indvandringen er standset. Dette er ikke tilfældet. Et af EF`s vigtigste principper er netop arbejdskraftens frie bevægelighed, og da der som følge af det engelske imperiums afvikling efter den anden verdenskrig befinder sig ca. 2 millioner englændere, som har deres oprindelse i Indien, Pakistan, Afrika o.s.v., vil Danmark ikke kunne afvise disse EF-borgere.

En logisk følge af Th. Riemanns ubehag ved arbejdere fra andre lande må derfor være modstand mod EF.

Grækenland er netop optaget i EF. Spanien vil sikkert snart følge efter. Såfremt modvilje mod at andre nationaliteter slår sig ned i Danmark, er hovedmotivet for at deltage aktivt i politik, er Fremskridtspartiet det dårligste tænkelige valg, da vi ikke alene er tilhængere af EF, men at selve gennemførelsen af vor økonomiske politik vil øge antallet af arbejdere af fremmed nationalitet i Danmark.

Det Fremskridtspartiet har gjort, har været at stemme nej til at gøre kriminelle til danske statsborgere samt at påpege de økonomiske og kulturelle problemer, der er opstået.

C. Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 13 / 9. årgang / 3. april 1981 

Upstairs – downstairs

14. oktober 2012 8 kommentarer

Upstairs – downstairs

Den herskende klasse skal nok bjerge sig og sine børn. Elitens moralske frelsthed er kun andenhånds. Dens opbyggelige taler om, at vi skal være åbne og gæstfrie overfor indvandrere og lade os berige af muslimernes og hinduernes farverige kultur, går kun ud på at omvende de fattige danskere, hvis vilkår man ikke gør sig nogen samvittighed af at forringe ved at mase dem sammen med fattige fra fremmede kulturer, som man har åbnet Danmarks grænser for.

For sit eget vedkommende hylder den, i egne øjne frisindede og antiracistiske elite, slægtsegoismen som tilforn. Det voksende svælg mellem upstairs og downstairs i fremtidens danske samfund er en uundgåelig konsekvens af Danmarks verdensomspændende gæstfrihed – som igen er en konsekvens af nationaløkonomisk selvovervurdering ud over alle grænser. Vi ser i dag, at den danske velfærdsstat er i fuld gang med at forslumme, på vej til at knuses under vægten af de alt for store overbygninger, man satte på den i tressernes og halvfjerdsenes økonomiske overmod. Staten, det offentlige, amterne og kommunerne påtog sig nærmest at sørge for borgernes velfærd fra vugge til grav og opsugede gennem skatterne enorme ressourcer for at løse denne gigantiske opgave.

Resultatet blev institutionernes vokseværk, en veritabel volumensyge, som udbud og efterspørgsel smittede hinanden med, med ineffektivitet til følge.

M. Wolff

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 18. årgang  / november 1990

Hvad med at lære dansk

30. juni 2012 Skriv en kommentar

Hvad med at lære dansk 

I den lille Hedensted skole går ikke færre end 18 tyrkiske børn.

Forældrene var ikke tilfredse med tre ugentlige undervisningstimer i tyrkisk. De forlangte, at børnene fik yderligere to timer i dette sprog.

Skolekommissionen sagde ja, men det blev dog for meget for byrådsmedlemmerne, der sagde nej til yderligere bevillinger.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 26 / 14. årgang / 15. august 1986

Indvandrerpolitik gledet ud af kontrol

24. maj 2012 1 kommentar

Indvandrerpolitik gledet ud af kontrol 

Pia Kjærsgaard siger, Socialdemokratiet er til grin. Var et så uskyldigt prædikat blot fyldestgørende, når det gælder Christiansborg. Imidlertid kræves langt skarpere ord, hvis situationens alvor skal afspejles med partierne, der nu kværner om sammenhold for enhver pris, så Fremskridtspartiet igen kan køres ud på et sidespor. Det skyldes deres syn på indvandringen, siger man.

Hvad er Fremskridtspartiets synspunkter i denne henseende? Argumenter!  Hvis i såkaldte politikere blev afkrævet en forklaring, ville det jo blot afsløres, at Fremskridtspartiet ønsker at sætte bremsen i en indvandrerpolitik, der for længst er gledet ud af kontrol.

Lad os også få en forklaring på, hvorfor en aftale fra 1979 med Tyrkiet eksisterer, ifølge hvilken tyrkiske statsborgere kan opnå livslangt ophold i Danmark, bare de har haft 12 måneders arbejde i landet? Hvad skal vi så med de dyre DNA-tests? Er det spil for galleriet for at give danskerne en falsk forestilling om kontrol?

Og hvornår har i fået et mandat til at uddele jobs, boliger, uddannelsespladser, m.v. til et stadigt voksende antal tyrkere endda med dobbelt statsborgerskab?

K. Holt 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang /  marts 1990

Alles krig mod alle

7. februar 2012 Skriv en kommentar

Alles krig mod alle 

Hvad sker der i Danmark?

Unge danske gør oprør mod indvandrerne på Østrebro og i Tåstrup.

Beboerne i Skjern ville selv rydde deres af flygtninge besatte kirke, men blev forhindret, fordi kirkedøren blev låst.

Knivstikkerier en masse. En flygtning blev dræbt på Kongens Nytorv.

Der savnes kontrol med 500 flygtninge. Holdes de skjult af danske håndlangere? Begyndelsen til en 5. kolonne?

Hvor skal de anbringes, og hvordan skal de mange millioner til deres ophold skaffes? Husk: 5.000 nye flygtninge betyder 15-20.000 via familiesammenføring. Skal danskerne gå på gaden og lide afsavn? Flygtningene har jo fortrinsret til boliger, og de skal forsørges. På det område kan der ikke spares.

Politiske møder hos SF, VS og Kr.F. Ikke et ord om flygtningeproblemet. Kun en masse smukke ord om ”Social Genopretning” og moral (Kr.F.)Er flygtningeproblemet et farligt emne og derfor tabu?

Terror har fundet vej til Danmark. I tv kan en terrorist optræde anonymt. Det kan inspirere andre.

Resultat: Alles krig mod alle?

E. Larsen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 22 / 15. årgang / 19. juni 1987

“Gæsternes” mange ulovligheder

27. januar 2012 1 kommentar

“Gæsternes” mange ulovligheder 

Med den sidste tids optøjer, hærværk, tyverier, blokader, vold og besættelse af Marmorkirken m.v. må det vel være gået op for politikerne på Christiansborg, at vedtagelsen af udlændingeloven i 1983 var en fatal letsindighed.

Ingen retsinstans kan med rimelig sikkerhed afgøre, om disse “flygtninge” i deres hjemlande er forfulgt for dette eller hint, og fremtiden vil vise, at fejltagelser er begået i massevis.

Selv om en del politikere nu er på tilbagetog, kan de ikke frigøre sig for ansvar for skader, som de i deres letsindighed har påført det danske folk, og de foretager lapperier, som gøres for at begrænse tilstrømningen redder ikke situationen effektivt – ligesom udenrigsministerens (Uffe Ellemann-Jensen, V, red.) seneste udspil ved gennem EF og FN, at få de vestlige lande med på samme galej som Danmark er totalt slået fejl.

Der er kun én ting at gøre, og det er at genindføre udlændingeloven fra før 1. oktober 1983 og bekendtgøre dette for alverden, så ikke flere “lykkeriddere” lokkes hertil af løgnagtige pengegriske agenter til forhold, som de slet ikke havde forventet – eller til ulykkelig afslag om asyl og udvisning, som vist normalt bliver forhindret af såkaldte “flygtningevenner” og dermed til yderligere belastning af retssystemet og det i forvejen overbebyrdede politi.

Sigurd Høy

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 43 / 14. årgang / 12. december 1986

%d bloggers like this: