Arkiv

Posts Tagged ‘Henning Dyremose’

De gamle partiers berøringsangst

7. oktober 2012 40 kommentarer

De gamle partiers berøringsangst 

Finansminister Henning Dyremose (C) udtaler til BT: “I 1979 fik vi efterlønsordningen, i 1984 lavede vi en reform, der betød, at mange flere blev førtidspensionister, i 1987 lavede vi en kontanthjælps-reform, der afviklede den skønsmæssige udmåling af kontanthjælpen.

I forbindelse med finansloven for 1988 lavede vi en éngangsforhøjelse af dagpenge, efterløn o.s.v., og samme år fik vi en SU-reform.

Det virkelige indhold af de seneste års politik er, at der er sket et voldsomt løft i det sociale system. I dag må vi betvivle, om vi har haft råd til dette løft”.

Kommentar:

Som næsten altid, når de gamle politiske partier angrer deres fejl, må vi konstatere, at Fremskridtspartiet i rette tid gjorde opmærksom på, hvilke ulykker de pågældende forslag ville forvolde, og stemte imod.

Naturgasvildskab, flygtningelovmisere, skatteforhøjelser, offentlig sektor-vækst, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, universitetsudvidelser, skoleforsimpling, tvangsopsparinger, Kongelige Teatre-udbygninger, ulandsbistand, A-kasselove, skattereform, kartoffelkur, børnepasningssocialisering, ytringsfrihedsknægtelse og voldsforbryder-begunstigelser er nogle af de mange andre eksempler, hvor der (stort set) har været samfundsskadelig altdominerende enighed mellem de gamle partier. At der ikke var flere Z-nej-stemmer, lider Danmark og den danske befolkning meget hårdt under i dag.

Men man kan ikke lave fortiden om med tilbagevirkende kraft. Derimod vil hver eneste stemme på Fremskridtspartiet, ved kommende valg, give fornuften bedre chancer på ufornuftens bekostning.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 18. årgang / oktober 1990

Finanslovforliget er politisk makværk på Svend Aukens bestilling

7. februar 2010 4 kommentarer

Finanslovforliget er politisk makværk på Svend Aukens bestilling

Svend Aukens bestilling sprængte Centrumdemokraterne det ikke-socialistiske flertal allerede i oktober ved 1. behandlingen af finansloven, da Mimi Jakobsen (Centrum Demokraterne, D) flot iscenesat bebudede, at hun vil støtte Socialdemokratiet og SF i kampen mod besparelser.

Fra den dag blev det politiske Danmark til et tag-selv-bord for Socialdemokratiet. Fremskridtspartiet ønskede ikke at være gidsel i forhandlinger, hvis resultat var givet på forhånd og tændte derfor samtlige advarselslamper ved at forlade finanslovsforhandlingerne.

Finanslovsaftalen er politisk makværk, hvis indhold regeringen (V og C, red.) og finansminister Dyremose (C) selv har advaret imod. Unavngivne besparelser, tvivlsomme engangsindtægter og kreativ bogføring i milliardklassen er, hvad regeringen formår, når den søger at dække over den kendsgerning, at det ikke længere er Venstre og Konservative (C), der regerer landet.

Den tværpolitiske enighed blandt forligspartierne om, at underskuddet må stige yderligere, gjorde det umuligt for et ansvarligt parti som Fremskridtspartiet at være med, og vi skal derfor totalt afvise forliget om finansloven.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 20. årgang / januar 1992

Nej til uansvarlig gældsforøgelse

26. august 2009 26 kommentarer

Nej til uansvarlig gældsforøgelse

I over 5 år har regeringen (V og C, red.) kujonagtigt skubbet en skatteforhøjelse foran sig i form af årlige milliard-underskud på statsfinanserne. 1993 vil fortsætte kursen ud i gældens kviksand, siger Fremskridtspartiets finansordfører Kim Behnke i en kommentar til regeringens forslag til finanslov for 1993.

Regeringen har ikke haft mod til at indløse regningen for det statslige overforbrug. Balance på statsfinanserne vil kræve store skattestigninger eller målrettede realistiske besparelser, hvoraf Fremskridtspartiet foretrækker det sidste.

En finanslov for 1993 må bygge på nytænkning og politisk mod. Det er uansvarligt at fortsætte gældsætningspolitikken, og derfor skal et finanslovsforslag indeholde en realistisk aftale om nedbringelse af statens katastrofale underskud og gæld.

Erfaringen fra de seneste mange år viser, at regeringens skøn over det årlige driftsunderskud altid er for lavt. For 1992 har regeringen således indtil nu regnet ca. 10 milliarder kroner forkert eller svarende til over 30 pct!

Fremskridtspartiet er derfor ikke tryg ved regeringens skøn for 1993. Det uacceptable 34 milliarder kroners-underskud vil ende på mindst 45 milliarder kroner, medmindre der seriøst og ansvarsfuldt gribes ind.

Finansminister Henning Dyremose (C) må bide i det sure æble og foretage et valg. Ønsker finansministeren fortsat gæld og uansvarlighed, kan han få forlig med socialisterne. Et forlig med Fremskridtspartiet kræver kød på bordet i form af en målrettet realistisk indsats over for statens gældskrise, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 20. årgang / september 1992 

Borgerlig soldetur med socialisterne

18. juni 2009 2 kommentarer

Borgerlig soldetur med socialisterne

Som kommentar til regeringens (V, C og B, red.) aftale med Socialdemokratiet om DSB siger Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke:

Regeringens aftale med Socialdemokratiet om at anvende en hel milliard ekstra til DSB er en komplet uforståelig og skatteyderfjendsk handling.

DSB modtager i forvejen over 3 milliarder kroner årligt i skatteydertilskud og på den baggrund må regeringens tale om offentlige besparelser virke som en ”nøgen skal”. Regeringen har endnu engang kapituleret totalt over for socialisterne og dens advarsler mod befolkningens ”private overforbrug” er både hyklerisk og ude af proportioner.

Dette DSB-forlig viser endnu en gang klart og tydeligt, at det er regeringen og den offentlige sektor, som bærer hovedansvaret for landets dårlige økonomi. Det er meget utilfredsstillende, at regeringen kun bruger Fremskridtspartiet til at finde offentlige besparelser for så kun 42 dage efter at ”køre et parløb med DSB og Svend Auken ud at male byen rød”.

Den seneste budgetoversigt viste, at allerede nu mangler 7 milliarder kroner på statsbudgettet for 1990. Med DSB-forliget stiger dette beløb yderligere ¼ milliard kroner. Fremskridtspartiet medvirker gerne til at skabe balance i statsbudgettet, men det fordrer, at finansminister Dyremose (C) holder op med at dele skatteydernes penge ud til højre og venstre i den offentlige sektor. ”Pengene ligger bedst i borgernes egne lommer”, men det har den borgerlige regering jo tydeligvis ”glemt”.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 18. årgang / januar 1990

Regeringen må overholde aftale om privatisering

15. december 2008 10 kommentarer

Regeringen må overholde aftale om privatisering

 

Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke, har på folketingsgruppens vegne sendt finansminister Henning Dyremose (C) et brev, hvori det bl.a. hedder:

 

Fremskridtspartiet er stærkt foruroliget over, at privatiseringsprovenuet på mindst 3 milliarder kroner – ikke som tidligere finansminister Palle Simonsen (C) hævder 2 milliarder – ikke som aftalt i finanslovsaftalen fra 1988 medgår til nedbringelse af statsgælden.

 

På et tidspunkt, hvor vi sammen med regeringen er inde i finanslovsforhandlinger om 1990, er det ikke tillidsvækkende, at regeringen (V, C og B, red.) ikke overholder allerede indgåede aftaler ved at hævde, at “når der kommer privatiseringsprovenu i statskassen, så skal staten optage så meget mindre ekstra lån, end det ellers ville være tilfældet”.

 

Det er ulogisk og utilfredsstillende, at regeringen på den måde forsøger at krybe uden om indgåede aftaler. På den måde nedsættes statsgælden ikke med én eneste krone. Der sker blot en statslig forbrugsudvidelse.

 

Fremskridtspartiet forlanger derfor, at regeringen lever op til det indgåede forlig:

 

a) Nedbringer statsgælden

 

b) De 3 milliarder medgår til denne nedbringelse, hvilket selvsagt betyder, at der alt i alt bliver tale om en nedgang i statsgælden på mindst 3 milliarder kroner i 1989 og 1990.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 40 / 17. årgang / 1. december 1989

Når man rækker f….. en lillefinger

24. november 2008 2 kommentarer

Når man rækker f….. en lillefinger


Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke, har begæret et møde mellem Finansministeren (Henning Dyremose, C, red.) og Fremskridtspartiet vedrørende den utilsigtede forhøjelse af vægtafgiften på campingvogne.


Kim Behnke siger:

– Vægtafgiften på biler blev forhøjet med 55 pct. pr. 1. juli i år som en del af aftalen om, at benzinafgiften blev nedsat med 1 krone. Uden sagen har været nævnt, har Skatteministeriet imidlertid valgt at tage campingvogne med i afgiftsforhøjelsen.


– Det er helt urimeligt, at man administrativt udvider en afgiftsforhøjelse til at omfatte mere end aftalt og lovgivet – derfor vil vi have regeringen (V, C og B, red.) til igen at nedsætte afgiften på campingvogne.


Kim Behnke slutter:

– Campingvogne bruger ikke benzin og kan derfor ikke tjene afgiftsforhøjelsen hjem igen, som biler kan. Regeringen er også i denne sag alt for flittig, når det gælder højere skatter og afgifter.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 18. årgang / oktober 1990 

Dyremose er komplet uegnet som forhandler

20. november 2008 3 kommentarer

Dyremose er komplet uegnet som forhandler


– Finansminister Henning Dyremose (C) er komplet uegnet som forhandler, når der indgås overenskomster.


Det konstaterer Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke, der understreger, at hver eneste gang Henning Dyremose forhandler, så er resultatet milliontab for skatteyderne blot for at Dyremose kan skære nye hak i den pistol, han skyder point med i kapløbet om posten som kronprins i Det konservative Folkeparti.


– På det seneste er der indgået to nye skandaleoverenskomster. Den ene er vagtlægeordningen, hvor Henning Dyremose forærede lægerne 80 millioner kr. til skade for patienter og skatteydere. Den overenskomsts skadevirkninger har vi kun set begyndelsen af med kaosset omkring vagtlægeordningen. Ansvaret er Henning Dyremoses.


Det andet eksempel er overenskomsten for Det kgl. Teater, hvor der nu bliver smidt 25 millioner kr. ekstra oven i den kvarte milliard, det i forvejen koster at drive teaterskandalen. Ansvaret er Henning Dyremoses.


Finansministeren må, som følge af sine manglende evner ved overenskomstforhandlinger, fratages sin beføjelse, og jeg opfordrer derfor statsministeren (Poul Schlüter, C, red.) til at finde en anden person til jobbet, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 20. årgang / februar 1992

%d bloggers like this: