Arkiv

Posts Tagged ‘grænsebutikker’

Grænsehandelen

4. juni 2012 15 kommentarer

Grænsehandelen

For at få løst grænsehandelskatastrofen, der koster Danmark milliarder af kroner og stribevis af butikslukninger, har Fremskridtspartiet fremlagt et forslag, hvorefter den danske regering (V, C, CD og KrF, red.)  hurtigst muligt skulle optage forhandlinger med Vesttyskland og derigennem finde frem til en aftale, der vare for vare angav hvornår, og på hvilket niveau afgifterne kunne tilpasses hinanden i de to lande.

I betragtning af Fremskridtspartiets forslag er den eneste konkrete løsningsmodel, der er fremlagt i Folketinget og med lokale folketingsmedlemmers udtalte bekymring i erindring, var forventningerne til behandlingen i Folketinget yderst optimistiske.

Og at offentligheden også er stærkt interesseret i at finde en løsning, skal i det følgende – i uddrag – citeres, hvad skatteminister Isi Foighel (C) og partiernes ordførere sagde i Folketinget:

Isi Foighel:

Fremskridtspartiets forslag om, at regeringen skulle indlede forhandlinger med den vesttyske regering om en tilnærmelse af afgifterne, kan regeringen (V, C, KrF og CD, red.) ikke gå ind for. Det er regeringens helt klare opfattelse, at fastlæggelse af skatter og afgifter udelukkende er et dansk nationalt anliggende, og at det selvfølgelig derfor alene er Folketingets opgave at træffe beslutninger herom. Det er ikke et anliggende, vi ønsker at inddrage andre i.

Ole Stavad, Socialdemokratiet:

“Jeg synes, det var en ganske udmærket tale, skatteministeren holdt. Jeg mener ikke, at vi løser problemerne ad de veje, Fremskridtspartiet anviser.”

Aagaard, Det konservative Folkeparti:

“Jeg er meget enig med skatteministeren.”

Bente Nielsen, Venstre:

“Jeg finder ikke, at Fremskridtsparties forslag er særdeles realistisk.”

Thoft, Socialistisk Folkeparti:

“SF ønsker ikke at medvirke til hr. Dohrmanns personlige sønderjyske valgkamp, og vi er uenige.”

Bernhard Baungaard, Det radikale Venstre:

“Det radikale Venstre kan ikke støtte forslaget fra Fremskridtspartiet.”

Kofoed-Svendsen, Kristeligt Folkeparti:

“Jeg synes, skatteministeren holdt en glimrende tale.”

Albrechtsen,Venstresocialisterne:

“Det er meget uheldigt og meget farligt, hvis man rækker Fremskridtspartiet så meget som en lillefingernegl i en sag som denne.”

Centrum-Demokraterne: Ikke tilstede i folketingssalen!

Som det tydeligt fremgår nåede Fremskridtspartiet ikke langt. Dette var måske til at bære, hvis skatteministeren eller andre partiers ordførere var fremkommet med gode idéer om, hvorledes grænsehandelskatastrofen ellers kunne løses.

Vi må således konstatere, at det kun er tomme fraser, der flyder, når andre partier påstår, de vil stoppe galskaben.

Helge Dohrmann 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / årgang 15 / 24. april 1987

Kategorier:Økonomi, Centrum-Demokraterne, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Grænsehandel, Skat og afgifter, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Grænsehandelen?

29. december 2011 10 kommentarer

Grænsehandelen?

Det hører til sjældenhederne, at man møder nogen, som ligefrem roser den nuværende SV-regering. Derfor var det lidt af en oplevelse forleden at træffe en, som ikke alene var tilfreds, men som også i høje toner lovpriste den nuværende og tidligere regeringer af samme skuffe.

Vedkommende forretningsmand pointerede med stolthed, at hans forretning var inde i en rivende udvikling. Dag for dag steg omsætningen, danske kunder væltede i en stadig stigende strøm ind i forretningen, varer blev langet over disken, og kasseapparaterne snurrede, så det var en lyst for ejeren og hans ansatte.

De fleste har sikkert allerede gættet det – vedkommende jeg talte med var ikke dansker, men derimod en tysk forretningsmand syd for grænsen.

At stadig flere forbrugerbevidste danskere henlægger deres indkøb til udenlandske forretninger beviser til fulde, hvorledes dåreagtige og vanvittige folketingsflertal misrøgter landet. De senere års kæmpeafgiftsforhøjelser er simpelthen landsskadelige. Grænsehandelen og dermed valutaudstrømningen blomstrer som aldrig før. Tusinder af familier – ikke alene i Sønderjylland – men langt op i Jylland og på Fyn, har lagt deres indkøbsvaner helt om. En ugentlig indkøbstur syd for grænsen bliver mere og mere almindelig.

Grænsehandelen er ikke som tidligere kun noget med billige cigaretter, vin og spiritus, nej – også ganske almindelige dagligvarer som konserves, frugt, kaffe og sukker m.m. kan nu med stor prisfordel erhverves på den anden side af grænsen. Dertil kommer så SV-kludremiklernes seneste afgiftsforhøjelser på benzin, som har gjort også denne vare særdeles eftertragtet hos benzinforhandlerne i Tyskland. Presset har været så stærkt dernede, at tankstationerne blev tvunget til at rationere salget af benzin til danskere samt lukke i aften- og nattetimerne, fordi deres leverandører ikke kunne klare leverancerne.

Skatteministeren (Anders Andersen, V, red.) sidder og roder rundt i sine tomme cigarkasser og råber på højere afgifter for at få bunden dækket. Resultatet ser vi på grænsehandelen, valutaudstrømningen, smuglerierne, beskæftigelsen og den faldende turisme. Man jagter simpelthen danskerne og turisterne ud af landet og frister mange til at begå smuglerier.

Hvorledes dette vanvid vil ende, såfremt man blot dalrer videre med hyppige moms- og afgiftsforhøjelser, kan ethvert fornuftigt menneske indse.

Fremskridtspartiet har gang på gang fortalt regeringen og andre afgiftssyge partier, hvad konsekvensen ville blive. Tilsyneladende er de revnende ligeglade. Forholdene i Mellemafrika, udenlandsrejser og burhøns optager sindene mere – end ikke henvendelser fra De samvirkende Købmandsforeninger, De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, Dansk Tekstil Union, Vin og Spiritus organisationen m.fl. har formået at ruske de såkaldte ”ansvarlige” op af deres kroniske dvaletilstand.

Men senest i slutningen af 1981 – når tre-døgns reglen skal liberaliseres, som EF kræver det, bliver folketinget nødt til at foretage sig noget, om ikke det hele skal ende i det rene ragnarok.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 7. årgang  / 15. oktober 1979

Hovsa-Danmark

31. maj 2011 7 kommentarer

Hovsa-Danmark 

Regeringen (V, C, CD og KrF, red.) er p.t. helt ude i tovene med de mest vidtløftige hovsaløsninger i problemerne om grænsehandelen. For at holde ”skuden flydende” endnu et stykke tid er man indstillet på at lade hånt om EF-regler, som fallitpartierne selv har vedgået for år tilbage.

En afgørelse ved EF-domstolen i Luxembourg er en langsommelig affære, men det er særdeles bekvemt og giver respit (udsættelse, red.) for politikerne, som så kan ”træde vande” så længe, og uanset resultatet sker der dem ikke en døjt.

Det hele flyder, og de fleste politikere på Christiansborg er komplet uden jordforbindelse. Denne rodløshed i blandt andet forurenings- og miljøhysteriet blev efterhånden de fornuftige landboere for meget og endte med det største protestmøde af sin art nogensinde.

Omkring 15-16.000 samledes i Herning den 6. april, og det var i sandhed lidet flatterende for regering og folketing, men takket være journalister af den rette observans, blev referaterne fra mødet så floromvundne, at de bedst må betegnes som dårlig journalistik.

Ved gennemgang af syv dagblade måtte man konstatere at Fremskridtspartiets indsats i Folketinget med at bringe miljøkravene til landbruget ned på et fornuftigt plan, overhovedet ikke var nævnt, selv om Dohrmanns (Z) tale herom gav det største bifald sammenlignet med de øvrige politiske talere.

Derimod kunne man i visse blade læse, at ”Uffe Ellemann-Jensen (V) modtog forsamlingens mest velvillige klapsalver,” og ”de mest kontante udsagn kom fra Niels Helveg Petersen fra de radikale”.

Referater af den art virker både komiske og tragiske og må skyldes, at man efterhånden er virkelig skræmt for Fremskridtspartiet. Tilfældet forstærker frygten for uredelig journalistik og i politiske spørgsmål, hvorfor blandt andet Fremskridtspartiets forslag i Folketinget fornylig om direkte transmission fra folketingsdebatterne er højst påkrævet.

Det bør dog – for skams skyld – nævnes, at radioavisen samme dags aften undtagelsesvis ”kom for skade” – ikke alene i oversigten -, men også i kortere indslag gav såvel Fremskridtspartiet som Helge Dohrmann den omtale, som var fortjent.

Sigurd Høy

P.S. 

Ovenstående afvist optagelse i ”Jyllands-Posten”.

 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 16 / 15. årgang / 8. maj 1987

En god aftale

31. januar 2010 4 kommentarer

En god aftale

Et af de af vore punkter og ønsker der kom helskindet frem til fødsel ved finanslovsforliget mellem Q, V, R, Z og C var jo, at den personbiltransporterede del af den danske befolkning bliver lempet for benzinskatter på ca. 2 milliarder på årsbasis eller ca. 1 krone pr. liter.

Hensigten fra Fremskridtspartiets side er, at reducere ”skattetrykket for danskerne samt at tilnærme os EF-pakkens mål fra 1.1.1993 om,  at gøre det frit at transportere varer over grænserne indenfor EF uden afgifter.

Ved det at Danmark har meget højere benzinafgifter end f.eks. Tyskland, kører mange jo over vor sydgrænse og tanker op. Og når de nu alligevel er ”dernede”, køber de også mange andre forbrugsvarer. Alle varer er ikke billigere, men man har jo taget turen, så -! Derved har mange danske ”købmænd” – særlig i den sydligste del af Jylland – mistet omsætning og fortjeneste.

Ved at reducere benzinprisforskellen reducerer vi ”grænsehandlen”.

Det der får mig til at skrive er, at jeg på et par møder er blevet bebrejdet, at vi fik gennemført benzinprisreduktionen, når vægtafgiften (samtidig) skal stige med 55 % i alt 1,25 milliarder kroner.

Man har sagt, at det ikke har ændret ”købsvanerne”. Til jer der ikke får Jyllands-Posten, kan jeg oplyse, at i samme avis fra den 7.5 står: ”Billigere benzin øger salget i Sønderjylland” og videre: ”Flere tankstationer i Sønderjylland har øget omsætningen med 50 % siden den 1. januar, da afgiften blev sænket med 50 øre pr. liter”. Og de sidste 50 % af aftalen – fjernelsen af yderligere 50 øre – træder i kraft 1. juli d.å.

En anden del af finanslovsaftalen var jo at lempe afgifterne for ”grænsehandelsfølsomme varer” med ca. 1,5 milliard kroner, hvilket bevirkede, at al afgift forsvandt fra den 1.1.1990 på hårde hvidevarer, videoer, tv-apparater, sukker og nogle andre småting. Andre varer vil blive lettet for afgifter på ca. 700 millioner kroner til førstkommende efterår.

Jo, jeg tror dette er en god aftale for vore ”sydlige købmænd” og for de danske skatteydere. Men – indrømmet – det var kun det første spæde skridt, vi skal videre.

Aage Brusgaard

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 18. årgang / maj 1990

Narrens rolle

15. november 2008 15 kommentarer

Narrens rolle


Tryksværten fra lovforslagene om jule- og påskepakken er dårligt nok blevet tør, inden regeringspartierne (V, C, CD og KrF, red.) og de radikale (B) igen planlægger nye, store afgiftsforhøjelser.

De udtryk og betegnelser man umiddelbart har lyst til at anvende ved denne konstatering, egner sig absolut ikke til at blive trykt i FREMSKRIDT. Men mon ikke læserne selv finder nogle passende gloser.

Man skulle næsten tro, at regeringspartierne hemmeligt får udbetalt dividende eller bonus af omsætningen syd for den dansk-vesttyske grænse.


Påskepakkens afgiftsforhøjelser, med bl.a. dyrere benzin-, diesel og fyringsolie medførte stribevis af butikslukninger og massefyringer på den danske side af grænsen. De vanvittigt høje priser har bevirket, at kunderne foretager deres indkøb i udlandet. Dette er en af grundene til Danmarks enorme underskud på handelsbalancen, og dermed spiller regeringspartierne og de radikale igen narrens rolle, idet de påstod, at afgifterne skulle forhøjes for at forbedre handelsbalancen.


Som hundehvalpen

Statsminister Poul Schlüter (C) og hans regering minder mere og mere om en hundehvalp, der forvirret drejer rundt, medens den bider sig selv i halen. Nye afgiftsforhøjelser vil yderligere forstærke de negative resultater – uanset om det så bliver en momsforhøjelse, som nogle vil, eller det bliver forhøjede energiafgifter, som andre af regeringspartierne ønsker.


Interessante svar

Var det for resten ikke sønderjyske folketingsmedlemmer fra Venstre og Konservative, der efter påskepakkens vedtagelse fik megen omtale og pæne billeder i aviserne, fordi de erklærede, at disse afgiftsforhøjelser var en fejltagelse?


Hvor alvorligt mente man disse udtalelser?


Er de f.eks. ensbetydende med, at regeringspartiernes sønderjyske folketingsmedlemmer vil stemme imod nye afgiftsforhøjelser? Eller agter man – som sidst – at være glødende tilhængere i København og det modsatte, når valgkredsen skal informeres – eller vildledes?


Ja, jeg spørger bare. Svarerne bliver særdeles interessante, om de nogensinde måtte komme.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 29 / 14. årgang / 5. september 1986

Enorm grænsehandel

25. oktober 2008 8 kommentarer

Enorm grænsehandel

Grænsehandlen i Sønderjylland ødelæggende for dansk detailhandel.

De danske afgifter er en guldgrube for de tyske handlende syd for grænsen. Og modsætningsvis ruinerende for dansk detailhandel nord for grænsen. De enorme prisforskelle på især vin, spiritus og cigaretter, men efterhånden også på andet, gør det tillokkende for danskerne at tage et smut over grænsen for at forsyne sig. Helt op til 30 % af det danske vin og spiritusforbrug stammer formentlig fra indkøbsrejser – naturligvis ikke blot til det tyske grænseområde, men også charterrejsende.

De tyske supermarkeder ved den dansk-tyske grænse betaler gerne busselskaberne stadig højere beløb pr. passager bragt til døren fra Danmark. 10 til 25 kroner alt efter om det var fra Odense, Fredericia, Aalborg eller Århus. I september 1980 var prisen imidlertid faldet til én krone. Til sammenligning kan anføres, at en returbillet fra Ålborg med tog koster 202 kroner til grænsen, mens benzinprisen for en gennemsnitsbil ligger omkring 250 kroner.

Hvor meget de tyske supermarkeder betaler for en ladning danskere står hen i det uvisse, men de danske busejere sætter i det mindste ikke til på turene. En cognac,der i Danmark koster 188 kr. – kunne fornyelig købes for godt 60 kroner i Tyskland. Whisky er ca. dobbelt så dyr i Danmark som i Tyskland. Snaps koster ca. det halve i Tyskland og cigaretter godt det halve.

Ikke alene har Socialdemokratiet påført os arme danskere verdensrekord i indkomstskat, men også afgifterne har nået en højde, som er uhørt.

Chr.

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 9. årgang / 30. januar 1981 

Et opgivende knæfald for tidligere fiaskoer

21. oktober 2008 15 kommentarer

Et opgivende knæfald for tidligere fiaskoer

 

Påskepakken 1986er en traditionel socialistisk afgiftsbuket, den borgerlige regering og de radikale har vedtaget.

Dermed har skattetrykket endnu engang fået et tryk opad med godt 10.000 millioner kroner.

 

Det offentlige forbrug – altså ødsleriet med borgernes penge – har regeringspartierne (V, C, CD og KrF, red.)  fredet i klasse A.

 

Respekten – ja, måske endog beundringen og sympatien for de mange udgiftskrævende love, Socialdemokratiet gennem årerne har fået listet igennem er så stor, at det hører til dårlig tone i regeringskredse, hvis nogen blot foreslår at fjerne de værste uhyrligheder.

 

Fremskridtspartiets folketingsgruppe stemte imod påskepakken. Vi mener, den er skadelig, fantasiløs og et dybt opgivende knæfald for tidligere fiaskoer.

 

Over gevind

Alle kan se, at forbruget er for stort. Men det er det offentlige forbrug, der er gået over gevind. Derfor ville det have været langt bedre, hvis man i stedet for påskepakken havde vedtaget en række offentlige besparelser på et beløb, der mindst svarede til, hvad der nu skal kræves ind i afgiftsforhøjelser.

 

Det ville give den samme forbrugsbegrænsning, men det ville ikke have afgiftspakkens omkostningsforøgende effekt.

 

Det der nu vil ske er, at lønmodtagerne – som kompensation for de nye afgifter – vil kræve lønforhøjelse. Og hver gang lønmodtagerne skal have 2 kroner mere i timen, bliver virksomhedens lønudgift på grund af indkomstskatten 5 kroner mere i timen. Det gør virksomhederne mindre konkurrencedygtige. Det betyder, at det bliver mere vanskeligt at sælge dansk producerede varer ude i verden, og resultatet bliver sandsynligvis en endnu dårligere handelsbalance, et endnu større underskud på betalingsbalancen og ca. 30.000 flere ledige i den private sektor.

 

Se på erfaringerne

Det er i det hele taget forkert, når man tror, at problemet med betalingsbalanceunderskuddet kan løses med stigende skatter. Al erfaring viser jo, at hver gang der er indført nye skatter og afgifter, er det gået endnu værre, og sådan vil det også gå denne gang.

 

Olieafgiften på fyringsolie vil – i forhold til gældende priser – forhøje varmeudgiften for et ganske almindeligt parcelhus med ca. 4.000 kroner om året.

 

For en enlig folkepensionist og alle andre med en tilsvarende lav indtægt der i forvejen har et stramt budget, vil det være helt umuligt af afse dette beløb til den forhøjede varmeudgift.

 

Det må forudses, at afgiftsforhøjelsen vil medføre, at pensionister og andre med en dårlig økonomi vil komme til at sidde og fryse i deres bolig til næste vinter. Det samme gør sig gældende for de mange pensionister og andre lavindkomstfamilier, der bor i en petroleumsopvarmet lejlighed.

 

Forhøjelsen af benzinafgiften vil for en bilist med et kørselsbehov på 15.000 km. betyde en årlig merudgift på knap 2.000 kroner.

 

Optimismen forsvinder syd på

En anden negativ følgevirkning af ”Påskepakken 1986” vil være, at Flensborg og andre tyske byer fremover bliver handelscentre for mange danskeres køb af dagligvarer. Hvor meget dette konkret vil koste i form af tab af såvel arbejdspladser som valuta, kan der naturligvis kun gættes om. Givet er det imidlertid, at hvor de danske indkøbsrejsende hidtil har koncentreret sig om enkelte varegrupper som øl, vin, sukker m.m., så vil de nye afgiftsstigninger medføre at stort set alt, for eksempelvis benzin, fyringsolie, fødevarer, alle former for hårde hvidevarer – ja næsten alt –, med stor økonomisk fordel kan erhverves syd for grænsen.

 

Den skæve grænsehandel vil blive endnu skævere, og den sidste rest af optimisme vil forsvinde til et sted syd for grænsen.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 13 / 14. årgang / 11. april 1986

Kategorier:Økonomi, Centrum-Demokraterne, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Grænsehandel, Skat og afgifter, Venstre Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers like this: